Posts Tagged ‘Guillaume Apollinaire vertaling in Afrikaans’

Guillaume Apollinaire (1880-1918). Vertaling in Afrikaans

Monday, March 7th, 2022

 

 

 

Guillaume Apollinaire (1880-1918). Vertaling van Frans in Afrikaans. Vertaal deur Waldemar Gouws.

 

My dierbaarste klein Loe

 Louise de Coligny-Châtillon

 

XXXIII

 

My dierbaarste klein Loe ek het jou lief

My liewe klein palpiterende ster ek het jou lief

Verruklike elastiese liggaam ek het jou lief

Vulva wat vasklem nes ‘n neutekraker ek het jou lief

Linkerbors so pienk so astrant ek het jou lief

Regterbors so rosig teer ek het jou lief

Regtertepel kleur van sjampanje uitgebruis ek het jou lief

Linkertepel lyk na ‘n knop op die voorkop van ‘n pasgebore kalfie

ek het jou lief

Klein lippies hipertrofies deur jou herhaalde streling ek het julle lief

Boude kostelik flink wat van agter terugbons ek het julle lief

Naeltjie soos ‘n versonke maan en donker ek het jou lief

Vag lig soos ‘n woud in die winter ek het jou lief

Armholtes donsig soos ‘n swaan wat pas uitgebroei het ek het julle lief

Skoon val van jou beminlike skouers ek het jou lief

Dy se kontoer so esteties soos ‘n antieke tempelpilaar ek het jou lief

Ore afgewerk soos klein Meksikaanse juweliersware ek het julle lief

Haredos geweek in bloed van die liefde ek het jou lief

Voete slim voete wat vastrap ek het julle lief

‘n Ruiter se lende sterk lende ek het jou lief

Middellyf wat nooit ‘n korset geken het nie soepel middellyf

ek het jou lief

Rug wonderbaarlik wat vir my gebuig het ek het jou lief

Mond o my behae o my nektar ek het jou lief

Unieke blik van jou oë sterre-blik ek het jou lief

Hande wie se bewegings ek aanbid ek het julle lief

Neus merkwaardig aristokraties ek het jou lief

Tred undulerend en dansend  ek het jou lief

O kleine Loe ek het jou lief ek het jou lief ek het jou lief

 

 

 

Mon très cher petit Lou

 

XXXIII

 

Mon très cher petit Lou je t’aime

Ma chère petite étoile palpitante je t’aime

Corps délicieusement élastique je t’aime

Vulve qui serre comme un casse-noisette je t’aime

Sein gauche si rose et si insolent je t’aime

Sein droit si tendrement rosé je t’aime

Mamelon droit couleur de champagne non champagnisé je t’aime

Mamelon gauche semblable à une bosse du front d’un petit veau

     qui vient de naître je t’aime

Nymphes hypertrophiées par tes attouchements fréquents je vous aime

Fesses exquisement agiles qui se rejettent en arrière je vous aime

Nombril semblable à une lune creuse et sombre je t’aime

Toison claire comme une forêt en hiver je t’aime

Aisselles duvetées comme une cygne naissant je vous aime

Chute des épaules adorablement pure je t’aime

Cuisse au galbe aussi esthétique qu’une colonne de temple antique

     je t’aime

Oreilles ourlées comme de petits bijoux mexicains je vous aime

Chevelure trempée dans le sang des amours je t’aime

Pieds savants pieds qui se raidissent je vous aime

Reins chevaucheurs reins puissants je vous aime

Taille qui n’a jamais connu le corset taille souple je t’aime

Dos merveilleusement fait et qui s’est courbé pour moi je t’aime

Bouche ô mes délices ô mon nectar je t’aime

Regard unique regard-étoile je t’aime

Mains dont j’adore les mouvements je vous aime

Nez singulièrement aristocratique je t’aime

Démarche onduleuse et dansante je t’aime

O petit Lou je t’aime je t’aime je t’aime

 

Uit: Apollinaire, Guillaume. 1955. Poèmes à Lou. Genève: Pierre Cailler.

https://www.poetica.fr/poeme-5376/guillaume-apollinaire-mon-tres-cher-petit-lou/

Die fisiese verhouding tussen Apollinaire en Louise de Coligny het maar net enkele dae lank sy en haar  gang gegaan. Die kortstondige samesyn het vanaf die einde van Desember 1914 tot  laat in Januarie 1915 geduur: tydens sy Nuwejaarsverlof (as soldaat) in Nice, toe nege dae bymekaar in ‘n kamer naby sy kaserne in Nîmes en laastens tydens nog ‘n kort verloffie  teen die einde van Januarie. Daarna is hulle a.g.v. die oorlog uitmekaar. Die verhouding is voortgesit in korrespondensie totdat dit laat in 1915 doodgeloop het. Die 76 gedigte wat Apollinaire gedurende hierdie periode in briewe aan haar gestuur het, is vir die eerste keer in 1955 in Switserland gepubliseer.

In reël 1 gebruik Apollinaire die manlike vorm mon om sy geliefde Loe aan te spreek, as  woordspeling van Lou met  loup soos in die Franse uitdrukking van toegeneentheid en liefde mon petit loup (my klein/liewe wolf). So dui die manlike adjektief (petit) ook in die finale reël op die homofone Lou/loup. Die voorwerp van die digter se aandag aan die begin van reëls 4, 10 en 13 onderskeidelik, sou deur kanonieke Afrikaanse samestellings met ‘n “skaam-“lid elk (as bepaler) vertaal kon word. Hiervoor het ek egter nie kans gesien nie. Reël 10 se nymphes het ek vertaal deur gebruik te maak van die Franse sinoniem, t.w. petites lèvres, dus “klein lippe.”

Reël 7 se (vin) champagnisé verwys na vonkelwyn. My “uitgebruis” word gebruik om die non champagnisé mee te vertaal.

Reël 23 se letterlike “Dos … qui s’est courbé pour moi” (Rug … wat vir my gebuig het)  is meer as ‘n minnekoors ver van die figuurlike “courber l’échine” : om die ruggraat te buig (voor)  – d.w.s. om onderdanig te wees, om jou te onderwerp.

Ek vertrou dat hierdie vertaling die bestaande spektrum uitbrei van lig uitgestraal in Afrikaanse liefdesgedigte. Nog ‘n kleur kan gekry word. Nog ‘n kleur kan gewys word. Die karnale is nie net vir karnallies nie.        

 

Guillaume Apollinaire. Vertaling van Frans in Afrikaans

Wednesday, February 23rd, 2022

 

Guillaume Apollinaire (1880-1918). Vertaling van Frans in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

Sugte van die kanonnier van Dakar

 

Dis in die loopgraaf se houthut versluier onder wilgertakke

Na aan grys kanonne gedraai na die noorde

dat ek droom van die Afrika-dorp

Waar ons gedans het waar ons gesing het waar ons seks gehad het

En lang diskoerse

Verhewe en vreugdevol

 

Ek sien weer my pa wat geveg het

Teen die Asjanti’s

In diens van die Engelse

Ek sien weer my suster met die gekke gelag

Met harde borste soos kanonkoeëls

Ek sien weer

My ma die towenares die enigste in die dorpie

Wat sout versmaai het

                Sy maal grasgraan in ‘n vysel

Ek onthou van die so delikate so ontstellende

Fetisj in die boom

En die dubbele fetisj van vrugbaarheid

Naderhand ‘n afgekapte kop

Aan die rand van ‘n moeras

O bleekheid van my vyand

Dit was ‘n silwer kop

En in die vlei

            Was die maan wat glim

Was dus ‘n silwer kop

Daar bo was die maan wat gedans het

Was dus ‘n silwer kop

En ek in die skuilplek was onsigbaar

 

Dus was dit ‘n kop van ‘n swarte in die diep nag

Ooreenkomste Bleektes

En my suster

Agter ‘n skutter aan later

Dood by Arras

 

As ek my ouderdom wou weet

Was dit nodig om daarvoor te vra by die biskop

So gaaf so gaaf met my ma

Botter botter met my suster

Dit was in ‘n hutjie

Minder primitief as ons kanonniershut in die loopgraaf

Ek het geweet van skuilplek aan die rand van die moeras

Waar die kameelperd drink bene wyd gesprei

Ek het die afgryslikheid geken van die vyand wat verwoes

Dorp

Vroue verkrag

Meisies wegvat

En seuns wie se harde agterente opspring

Ek het die administrateur weke lank gedra

Van dorp na dorp

Terwyl ek neurie

En ek was bediende in Parys

Ek weet nie wat my ouderdom is nie

Maar met rekrutering

Het hulle my twintig jaar gegee

Ek is ‘n Franse soldaat eensklaps wit gemaak

Sektor 59 ek kan nie sê waar nie

Waarom juis is wit wees beter as swart wees

Waarom nie dans en redekawel

Eet en dan gaan slaap nie

En ons skiet na die voorrade van die boche

Of na die drade voor die latte

In ‘n storm van metaal

Ek onthou ‘n skrikwekkende meer

En paartjies vasgeketting deur ‘n gruwelike liefde

‘n Nag van stommiteit

‘n Nag van heksery

Soos vannag

Waar soveel verskriklike kyke

Ontplof in die pragtige lug

 

***

 

Les soupirs du servant de Dakar

 

C’est dans la cagnat en rondins voilés d’osier

Auprès des canons gris tournés vers le nord

                        Que je songe au village africain

Où l’on dansait où l’on chantait où l’on faisait l’amour

                        Et de longs discours

                                    Nobles et joyeux

 

                                    Je revois mon père qui se battit

                        Contre les Achantis

                        Au service des Anglais

Je revois ma sœur au rire en folie

                                    Aux seins durs comme des obus

                                                           Et je revois

                        Ma mère la sorcière qui seule du village

                                                           Méprisait le sel

                        Piler le millet dans un mortier

                        Je me souviens du si délicat si inquiétant

                        Fétiche dans l’arbre

                        Et du double fétiche de la fécondité

                        Plus tard une tête coupée

                        Au bord d’un marécage

                        O pâleur de mon ennemi

                        C’était une tête d’argent

                        Et dans le marais

                        C’était la lune qui luisait

                        C’était donc une tête d’argent

                        Là-haut c’était la lune qui dansait

                        C’était donc une tête d’argent

                        Et mois dans l’antre j’étais invisible

 

C’était donc une tête de nègre dans la nuit profonde

                        Similitudes Pâleurs

                        Et ma sœur

                        Suivit plus tard un tirailleur

                                    Mort à Arras

 

            Si je voulais savoir mon âge

                        Il faudrait le demander à l’évêque

                        Si doux si doux avec ma mère

                        De beurre de beurre avec ma sœur

                        C’était dans une petite cabane

Moins sauvage que notre cagnat de canonniers-servants

            J’ai connu l’affût au bord des marécages

            Où la girafe boit les jambes écartées

J’ai connu l’horreur de l’ennemi qui dévaste

                                                           Le Village

                                               Viole les femmes

                                               Emmène les filles

Et les garҫons dont la croupe dure sursaute

J’ai porté l’administrateur des semaines

                        De village en village

                          En chantonnant

                                   Et je fus domestique à Paris

                                               Je ne sais pas mon âge

                                               Mais au recrutement

                                               On m’a donné vingt ans

            Je suis soldat franҫais on m’a blanchi du coup

            Secteur 59 je ne peux pas dire où

Pourquoi donc être blanc est-ce mieux qu’être noir

            Pourquoi ne pas danser et discourir

                                               Manger et puis dormir

            Et nous tirons sur les ravitaillements boches

            Ou sur les fils de fer devant les bobosses

            Sous la tempête métallique

                        Je me souviens d’un lac affreux

            Et de couples enchaînês par un atroce amour

                                                           Une nuit folle

                        Une nuit de sorcellerie          

                        Comme cette nuit-ci

                        Où tant d’affreux regards

                        Éclatent dans le ciel splendide

 

Uit: Apollinaire, Guillaume. 1918. Calligrammes. Poèmes de la Paix et de la Guerre (1913-1916) Paris: Mercure de France.

 

https://fr.wikisource.org/wiki/Calligrammes/Les_Soupirs_du_servant_de_Dakar

Guillaume Apollinaire (1880 – 1918). Vertaling in Afrikaans

Monday, January 17th, 2022

 

Annie Playden – Apollinaire se eerste muse

 

 

Guillaume Apollinaire. Vertaling van Engels en Frans in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

annie

 

aan die kus van texas

tussen mobile en galveston is daar

‘n groot tuin so vol rose

die tuin bevat ook ‘n villa

dis self ‘n groot roos

 

‘n vrou wandel dikwels

heel alleen in die tuin

en wanneer ek verbykom in die pad met lemmetjiebome belyn

dan kyk ons na mekaar

 

hierdie vrou is ‘n mennoniet

daarom het haar roosbome nie knoppies en haar klere nie knope nie

daar makeer twee aan my baadjie

ek en hierdie dame volg amper dieselfde voorskrifte

 

***

 

Annie

Guillaume Apollinaire

 

Sur la côte du Texas

Entre Mobile et Galveston il y a

Un grand jardin tout plein de roses

Il contient aussi une villa

Qui est une grand rose

 

Une femme se promène souvent

Dans le jardin toute seule

Et quand je passe sur la route bordée de tilleuls

Nous nous regardons

 

Comme cette femme est mennonite

Ses rosiers et ses vêtements n’ont pas de boutons

Il en manque deux à mon veston

La dame et moi suivons presque le même rite

 

Uit: Alcools, 1913

 

***   

 

Annie

 

Guillaume Apollinaire

 

On the coast of Texas

Between Mobile and Galveston there is

A great big garden overgrown with roses

It also contains a villa

Which is one great rose

 

Often a woman walks

In the garden all alone

And when I pass on the lime-tree-bordered road

We look at each other

 

Since this woman belongs to the Mennonite sect

Her rose-trees have no buds and her clothes no buttons

There are two missing from my jacket

This lady and I are almost of the same religion

 

 

Uit: Apollinaire, Guillaume. 1965. Apollinaire: Selected Poems. Translated with an introduction by Oliver Bernard. Harmondsworth: Penguin Books (p. 29).