Posts Tagged ‘Helgaard Steyn testamentêre trust 2020’

Inskrywings tans ingewag vir die 2020 Helgaard Steyn-toekenning vir Afrikaanse skryfkuns

Monday, May 25th, 2020

Aan alle Afrikaanse skrywers

Die trustees van die Helgaard Steyn Testamentêre Trust het bekend gemaak dat inskrywings tans ingewag word vir die 2020 Helgaard Steyn-toekenning vir Afrikaanse skryfkuns. Boeke wat in die tydperk 2016 tot 2019 gepubliseer is, word in aanmerking geneem.

Die Helgaard Steyn-toekenning is geldelik een van die grootste, maar ook aansienrykste pryse wat jaarliks vir die bevordering van die kunste beskikbaar gestel word. Dit word om die beurt vir skilderkuns, musiek, beeldhoukuns en skryfkuns toegeken.

Uitgewers word uitgenooi om Afrikaanse woordkunspublikasies, wat in die genoemde tydperk by hulle verskyn het, voor te lê vir beoordeling met die oog op die 2020-toekenning. Die Helgaard Steyn-Trustakte bepaal dat persone van enige geslag of ras vir die toekenning in aanmerking mag kom, mits sodanige persoon in Suid-Afrika gebore is of ten minste tweederdes van sy/haar lewe in Suid-Afrika deurgebring het.

Publikasies wat aan die genoemde vereistes voldoen moet deur die onderskeie uitgewers benoem word vir oorweging by beoordeling. Inskrywings moet alfabeties volgens skrywersvanne op ’n lys geplaas en voor 30 Mei 2020 per e-pos gestuur word aan mnr. Vincent Eastes (vincent.eastes@nwu.ac.za), wat vanjaar as koördineerder van die toekenningsproses optree.

Professore B.J. Odendaal (verbonde aan die Noordwes-Universiteit) en H.J. Pieterse (Universiteit van die Vrystaat) sal die beoordeling behartig.

Ek ontvang graag namens die beoordelaarspan u inskrywingnominasies teen 30 Mei 2020.

Die Facebook-skakel is: https://www.facebook.com/helgaardsteynawards/

Vriendelike groete

Vincent Eastes
Koördineerder

E-pos:           vincent.eastes@nwu.ac.za

Tel:               018 299 2600