Posts Tagged ‘Hennie Nortje gedig’

Hennie Nortje. Bleshoenders

Friday, May 22nd, 2020

 

Die bleshoenders sleep

steeds slykgrasse aan.

Sagte groenigheid

om nes mee te maak.

Sodat die suidewind

vir altyd hierna,

‘n gefladder

en geplas

oor hierdie waters

aan kan dra.

 

Oupagrootjie

het destyds

‘n keerwal hier

oor die spruit

laat gooi.

Oupa en Pa

het sy bousel agterna

herhaaldelik verhoog;

oor die jare

slik uit bly bagger,

sodat ons lei-vore

die oewers al wyer

kon vergroen.

 

Drie geslagte se bleskoppe

rus reeds in die koeltes

onder die damwal.

Ons en die watervoëls

bly die oumense

immer dankbaar.

 

© Hennie Nortje, 2020

 

Hennie Nortje. Eikeboom, herfs 2020

Monday, May 4th, 2020

 

‘n Noordebries

bring alle blare in beroering.

‘n Paar het reeds geval.

Die res bewe voort

asof reeds in ‘n koue koors.

Sou blare dan ook vooraf weet:

Binnekort kry hierdie wind

sy ware asem?

 

© Hennie Nortje, 2020

 

  •