Posts Tagged ‘Hyphen’

Tania van Schalkwyk wen Ingrid Jonker-prys vir 2010

Monday, December 6th, 2010

2010 INGRID JONKER PRIZE AWARDED TO UNEMBELLISHED INCANDESCENCE

 

Tania van Schalkwyk

Tania van Schalkwyk

Tania van Schalkwyk’s debut collection, Hyphen, is the winner of this year’s Ingrid Jonker prize for English poetry. The judging panel consisted of the poets Prof. Leon de Kock, Prof. Sally-Ann Murray and Charl J.F. Cilliers.  Six volumes were submitted for judging.

Van Schalkwyk’s poetic voice was declared “a rich addition to English South African writing” and her collection Hyphen “a very significant volume indeed”.  One judge asserted that “there is not a single poem in this volume that does not expand the reader’s consciousness”.  Judges were won over by van Schalkwyk’s “lushly evocative and yet also understated” poems and considered that “this is a literary poetry, rich in ideas” which “repays study and thought”.  Van Schalkwyk was lauded for the “incandescence” of her poetic insight which emerges from diction that is deceptively casual, “almost prose-like”.  The panel admired the “quiet humour”, the delicate capturing of “human strangeness”, and the refusal to embellish, all of which characterise Hyphen.

The Ingrid Jonker Prize for debut poetry collections is awarded every year, alternately for work in English and Afrikaans. The prize, which consists of a medal and a cash amount, will be handed over at a ceremony during the 2011 Franschhoek Literary Festival.

 

Ingrid Jonker Prize Committee

6 December 2010

 

***

 

2010 INGRID JONKER-PRYS TOEGEKEN VIR ‘N BUNDEL VERHELDERENDE, ONOPGESMUKTE POËSIE

 

Hyphen

Hyphen

Tania van Schalkwyk se digdebuut, Hyphen, is die wenner van vanjaar se Ingrid Jonker-prys vir Engelse poësie. Die beoordelaarspaneel het bestaan uit die digters prof. Leon de Kock, prof. Sally-Ann Murray and Charl J.F. Cilliers.  Ses digbundels is vir moontlike bekroning voorgelê.

Van Schalkwyk se poëtiese stem is bestempel as ” ‘n waardevolle toevoeging tot die Engelse Suid-Afrikaanse letterkunde” en Hyphen as ” ‘n waarlik belangrike bundel “.  Een beoordelaar het verklaar: “Daar is nie ‘n enkele gedig in hierdie bundel wat nie die leser se bewussyn verruim nie.” Die paneel is beïndruk deur Van Schalkwyk se “ryk, evokatiewe en onderbeklemtoonde” gedigte wat beskryf is as “literêre poësie gelaai met idees” wat “bestudering en nadenke beloon”.  Van Schalkwyk is geprys vir haar “verhelderende” digterlike insig wat spruit uit ‘n bedrieglik informele, “byna prosa-agtige” diksie. Die paneel het waardering uitgespreek vir haar “stil humor”, die delikate vasvang van “menslike vreemdheid” en haar onopgesmukte styl.

Die Ingrid Jonker-prys word jaarliks beurtelings aan ʼn Afrikaanse of ʼn Engelse debuutdigbundel toegeken. Die toekenning, wat bestaan uit ‘n medalje en ‘n kontantbedrag, sal oorhandig word by ‘n seremonie gedurende die 2011 Franschhoek-letterkundefees.

 

Ingrid Jonkerprys Komitee

6 Desember 2010