Posts Tagged ‘Ingrid Jonker-prys vir poësie’

Hennie Nortjé wen die Ingrid Jonker Prys 2013

Tuesday, October 15th, 2013

Hennie Nortjé wen die Ingrid Jonker Prys 2013

 

Hennie Nortjé wen vanjaar die Ingrid Jonker Prys vir Afrikaanse poësie met sy digdebuut, In die skadu van soveel bome (Queillerie, 2012). Petra Müller, Melt Myburgh en Henning Pieterse was die beoordelaars.

Dié bundel bevat volgens een beoordelaar “talle sterk, afgewerkte gedigte waarin eienskappe van verskeie bome en diere verweef word met menslike emosies, karaktereienskappe en ervarings.” Dieselfde beoordelaar spreek waardering uit vir Nortjé se gebruik van rym en halfrym, asook die manier waarop hy digters soos Barend Toerien, Boerneef, I.L. de Villiers en veral D.J Opperman oproep deur gebruik te maak “van verskeie subtiele trope.”

Nortjé, meen ’n ander beoordelaar, “is ’n begaafde digter wat met ’n volwasse stem konstant stilisties afgeronde verse lewer van uitnemende gehalte. Hy verras die leser telkens met sy vermoë om die potensieel alledaagse te verhef tot verruklike poëtiese ervarings wat die grense van die verbeelding skuif.”

Die beoordelaars het dit duidelik gemaak dat daar vanjaar verskeie sterk aanspraakmakers op die prys was. Groot waardering is uitgespreek vir die ander drie bundels wat die kortlys gehaal het: Die lewe tussen pikkewyne deur Jasper van Zyl, Donkerkamer deur Fourie Botha en Wanpraktyk deur Andries Samuel.

Die Ingrid Jonker Prys word jaarliks beurtelings aan ʼn Afrikaanse of ’n Engelse debuutdigbundel toegeken, die twee tale waarin Ingrid Jonker geskryf het.

Nortjé sal op 20 Oktober tydens vanjaar se Melville-poësiefees die Ingrid Jonker Prys in ontvangs neem. Henning Pieterse sal die prys, wat uit ’n medalje en kontantbedrag bestaan, oorhandig en met die digter ’n onderhoud voer. Daarna sal Nortjé uit die wenbundel voorlees.

Danie Marais is die sameroeper van die Ingrid Jonker-komitee. Die ander lede van die komitee is Ronel de Goede, Diana Ferrus, Finuala Dowling en Leon de Kock.

 

 

Loftus Marais wen Ingrid Jonker Prys vir debuutbundel

Wednesday, October 21st, 2009

Redaksie Versindaba –

Vernuwing en ironie sonder sarkasme wen 2009 Ingrid Jonker Prys

[Persverklaring] 

Loftus Marais se digbundel Staan in die Algemeen Nader aan Vensters (Tafelberg, 2008) is vanjaar die wenner van die Ingrid Jonker-prys.

Loftus Marais

Loftus Marais

Marais se poësie word aangeprys vir die gesofistikeerdheid en vernuf daarvan, asook vir die ironie wat terselfdertyd ontdaan is van sarkasme. Een beoordelaar sien die spreker as ‘n  “geïnspireerde flâneur” wat aan ‘n veronderstelde gespreksgenoot die absurde in die alledaagse uitwys. Dieselfde beoordelaar bestempel ook hierdie poësie as sterk intellektueel en vormvas, en as “heilige spot”. Nietemin, soos ‘n ander beoordelaar dit stel, is dit ‘n bundel wat tot Jan Alleman uitreik vanweë die leesbaarheid van die gedigte. Die bundel word ook aangeprys vir die vernuwing wat dit in die Afrikaanse digkuns bring. Die beoordelaars het ook daarop gewys hoe moeilik dit was om ‘n wenner te kies, en beskou Ronelda S. Kamfer se Noudat Slapende Honde (Kwela, 2008) as ‘n baie sterk naaswenner. Haar poësie, sê een van die beoordelaars, word gekenmerk deur belydenis, “maar dan ‘n belyding wat ‘n gat deur die bladsy brand.” Nog ‘n beoordelaar stel dit so: “‘n Totaal onderbeligte deel van die Afrikaanse taal-demografie praat deur haar in ‘n besondere sterk stem op ‘n manier soos nog nooit tevore nie.”

Die Ingrid Jonker-prys word elke jaar aan ‘n debuutbundel toegeken, alternatiewelik vir poësie in Afrikaans en Engels. Die prys sal op 28 November tydens die jaarlikse Versindaba op Stellenbosch aan Marais oorhandig word.

Trienke Laurie, Petra Müller and Charl-Pierre Naudé was die beoordelaars.

 ——————————————————————-

Renewal and irony without sarcasm wins 2009 Ingrid Jonker Prize

 

Loftus Marais’ Staan in die Algemeen Nader aan Vensters (Tafelberg, 2008) has won the Ingrid Jonker Prize for 2009. Marais’ poetry is praised for its sophistication and craft, as well as for the use of irony that steers clear of sarcasm. One of the adjudicators sees the lyrical speaker in these poems as an inspired flâneur who, in conversation with an interlocutor, points out the absurdities in what passes as everyday life. Sharply intellectual and formal, Marais’ work is characterized as radical, divine jest; and yet, as another adjudicator points out, the volume reaches out to everyman because of its readability. The volume is also praised for the renewal it brings to Afrikaans poetry.

Two of the adjudicators noted how difficult the judging process was, and Ronelda S. Kamfer’s Noudat Slapende Honde (Kwela, 2008) was judged a very close second. Her poetry, says one adjudicator, is marked by a confessional style that burns a hole in the page. Says another member of the panel: “A completely under-lit part of the Afrikaans linguistic demographic speaks through her in a particularly strong voice in a manner as never before.”

The Ingrid Jonker Prize is awarded for debut poetry collections and is awarded every year, alternatively for work in English and Afrikaans. The  prize will be presented to Marais on 28 November at this year’s Versindaba in Stellenbosch.

 The adjudicators were Trienke Laurie, Petra Müller and Charl-Pierre Naudé.