Posts Tagged ‘Ingrid Jonkerprys 2020 kortlys’

Media-vrystelling. Ingrid Jonker-prys vir Engelse debuutdigbundels: Kortlys 2020

Friday, July 3rd, 2020

 Die kortlys vir die Ingrid Jonker-prys vir Engelse debuutdigbundels wat in 2018 en 2019 verskyn het, is pas bekend gemaak. Die prys word jaarliks beurtelings aan ’n Afrikaanse of Engelse debuutdigbundel toegeken, die twee tale waarin Ingrid Jonker geskryf het.

Elf inskrywings is deur die komitee ontvang vir vanjaar se prys. Daar is vier bundels op die kortlys, in alfabetiese volgorde volgens die titels: All the Places deur Musawenkosi Khanyile, Everything is a Deathly Flower deur Maneo Mohale, Skeptical Erections deur Mxolisi Dolla Sapeta en Zikr deur Saaleha Idrees Bamjee.

Die wenner sal op Maandag 13 Julie aangekondig word. Die prysgeld beloop R10 000.

Volgens die reglement moet die beoordelaars almal gepubliseerde digters wees, aangesien dit ’n prys van digters aan digters is. Vanjaar was die beoordelaars Vonani Bila, Sindiswa Busuku en Wendy Woodward.

Ronel de Goede is die sameroeper van die Ingrid Jonker-pryskomitee. Finuala Dowling is die konvenor van die Engelse prys. Die ander komiteelede is Marius Crous, Kobus Moolman en Vincent Oliphant. Danie Marais, voormalige voorsitter, tree as raadgewer vir die komitee op.

Navrae:

Finuala Dowling: finuala.dowling@uct.ac.za

Ronel de Goede: rf@sun.ac.za

Kontakbesonderhede van die kortlysdigters:

Saaleha Idrees Bamjee <saaleha@gmail.com> 0828859333

Musawenkosi Khanyile <mckhanyile@gmail.com> 0630810188

Maneo Mohale <maneo@repolla.org> 0836773315

Mxolisi Dolla Sapeta <dollasapeta@gmail.com> 083 2413887