Posts Tagged ‘Jacques Roubaud vertaling in Afrikaans’

Jacques Roubaud. Vertaling in Afrikaans

Sunday, November 22nd, 2020

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (13)

 

Jacques Roubaud. Vertaling van Frans in Afrikaans. Vert. deur De Waal Venter.

 

Dat die wêreld daar was

 

Toe ek aan die slaap raak, sien ek die wêreld is daar,

die wêreld en alles wat daaruit voortkom;

“nou” kleiner as ’n punt

agter geweldige en ernstige kleure.

Zoemende jare kom van ver af terug,

hoek van straat met straat,

spore weggespoel deur die reën,

geel stof versamel in my hand.

 

Toe ek aan die slaap raak, sien ek al hierdie dinge:

die warmte en ellips van die put,

die aarde, waar die blare gewigloos is,

die water presies, gelykmatig in balans.

 

Ek het gesien, toe ek aan die slaap raak,

dit wat ek nou al jare lank verwelkom

maar wat ek nie kon onthou nie:

heel jare, vol waarheid,

dit wil sê, as jy wil weet, vol van die dood.

Ek wou nie, terwyl ek aan die slaap raak,

sien wat ek al te veel gesien het nie.

 

***

 

Que l monde était là

Jacques Roubaud

 

M’endormant je voyais que le monde était là,

le monde et tout ce qui s’ensuit ;

‘maintenant’ plus petit qu’un point

derrière les couleurs immenses et sérieuses.

bourdonnantes années revenues de loin,

angle de la rue avec la rue,

effacées traces sous de la pluie,

jaune matériel rassemblé dans la main.

 

En m’endormant je voyais tout cela :

la chaleur et l’ellipse du puits,

la terre, où les feuilles n’ont plus de poids,

l’eau juste et médiane, qui balance.

 

Je voyais, m’endormant, je voyais cela

que j’avais accueilli en des années

que je ne savais pas dans mon souvenir :

années entières, avec vérité,

c’est-à-dire, si on veut, avec mort.

 

Je voulais, et je ne voulais pas, m’endormant,

Voir ce que trop de fois j’avais vu.

 

Bronverwysing:

Poetry International Archives. poetryinternational.org

 

In ’n onderhoud wat met hom gevoer is, het Jacques Roubaud o.a. die volgende gesê:

 

Quand vous commencez à écrire de la poésie, au début des années 1950, le surréalisme est omniprésent…
As jy in die vyftigerjare begin dig het, was surrealisme alomteenwoordig. Dit het ’n slegte invloed op my gehad. Toe ek ’n tiener was, het ek slegte surrealisme geskryf met ’n bietjie betrokke poësie daarby. Ek en my destydse vriende het André Breton sowel as Louis Aragon en Paul Eluard bewonder – digters wat gekant was teen hewige estetiese rusies. Ons wou tog maar kant kies en daarom het ons gesoek na ander belangrike surrealiste, Maar ons het net randfigure teëgekom: Blaise Cendrars en Tristan Tzara, poësie wat vir ons toeganklik was. (Uit Frans vertaal).

 

Opmerking: Die gedig “Dat die wêreld daar was” is inteendeel ’n hoogtepunt in Roubaud se oeuvre. Dit maak meesterlik gebruik van surrealistiese grepe, gepaard met die nugterheid van ’n skerp waarnemer, om ’n fyn gebalanseerde gedig daar te stel. – Vertaler