Posts Tagged ‘Jean Meiring vertaling uit Latyn’

Gaius Valerius Catullus. Vertaling in Afrikaans

Thursday, November 26th, 2020

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (26)

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling van Latyn in Afrikaans. Vert. deur Jean Meiring.

 

Catullus 101

 

Baie lande deur en oor baie waters heen gevoer

Kom ek, broer, nou vir dié droewe neerdaling

Aan sodat ek teenoor jou my laaste eer kan betoon

En om dowe neute jou sprakelose as aanspreek

Want die noodlot het jou, net jou, finaal van my geroof.

Ag, arme broer, onverdiend is jy weggeraap van my.

Neem tog nou, in dié tussentyd, dit wat van oudsher

As die laaste triestige geskenk gegee word, voor jy

Ter aarde gaan, al lê dit onder jou broer se trane toe.

En, vir ewig en vir altyd, broer, vaarwel en totsiens.

 

 

***

 

 

Carmen 101

 

Multās per gentēs et multa per aequora vectus

adveniō hās miserās, frāter, ad īnferiās,

ut tē postrēmō dōnārem mūnere mortis

et mūtam nequīquam alloquerer cinerem

quandōquidem fortūna mihi tētē abstulit ipsum

heu miser indignē frāter adempte mihi

nunc tamen intereā haec, prīscō quae mōre parentum

trādita sunt tristī mūnere ad īnferiās,

accipe frāternō multum mānantia flētū.

Atque in perpetuum, frāter, avē atque valē.

 

The Student’s Catullus, derde uitgawe, 2004, University of Oklahoma Press, deur Daniel H. Garrison.

 

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling in Afrikaans

Thursday, November 19th, 2020

 

 

 

Versindaba prys vir vertaalde gedigte (9)

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling van Latyn in Afrikaans. Vert. deur Jean Meiring.

 

Catullus se vyfde vers

 

Laat ons lewe, my Lesbia; laat ons liefhê

En die gemor van oordeelvellende ou

Ooms na waarde – ‘n dowwe duit – skat.

Die son kan ondergaan en weer verrys:

Wanneer óns liggie egter eenmaal sterf,

Moet ons die eindelose nag lank slaap.

Gee my dus ‘n duisend soene, nóg ‘n honderd,

Weer ‘n duisend, sommer ‘n honderd meer,

Daarna nog, nog ‘n duisend, ‘n honderd wéér.

Dan, wanneer ons derdúísende soene gedeel het,

Laat hulle soos konfetti neerreën, sodat óns

Ook tred verloor – en g’n níémand nie jaloers

is wanneer die oorvloed soene hom oorspoel.

 

***

 

Carmen 5

 

Gaius Valerius Catullus

Vivamus mea Lesbia, atque amemus,

rumoresque senum severiorum

omnes unius aestimemus assis!

soles occidere et redire possunt:

nobis cum semel occidit brevis lux,

nox est perpetua una dormienda.

da mi basia mille, deinde centum,

dein mille altera, dein secunda centum,

deinde usque altera mille, deinde centum.

dein, cum milia multa fecerimus,

conturbabimus illa, ne sciamus,

aut ne quis malus invidere possit,

cum tantum sciat esse basiorum.

 

Bronverwysing:

Garrison, Daniel H. The Student’s Catullus. (Derde uitgawe) 2004. Oklahoma: University of Oklahoma Press.