Posts Tagged ‘Jotie T’Hooft’

Luuk Gruwez. De zwarte prins

Tuesday, October 11th, 2011

Dit korte signalement verscheen eerder in De Standaard der Letteren. 

De swarte prins 

Jotie T'Hooft

Jotie T'Hooft

Je kunt Jotie ‘t Hooft bezwaarlijk miskend noemen. De objectiviteit gebiedt ons evenwel vast te stellen dat hij een middelmatig en in elk geval onvolgroeid dichter was, die bovendien met zijn moedertaal worstelde: al in de eerste strofe van het gedicht dat voorafgaat aan ik heb geen woorden meer getuigt daarvan een enorme grammaticale flater. Dat hij een memorabele cultfiguur is geworden, heeft dan ook alles met zijn dandyeske junkiebestaan en zijn sensationele dood te maken en maar weinig met zijn gedichten. Desondanks beschikte hij  over een zekere graad van poëtische hoogbegaafdheid. Zijn onvoldragen verzen weten op enkele (te) schaarse momenten te bedwelmen door hun incantorische karakter.

 Al is het niet echt te bewijzen, toch was Jotie T’ Hooft misschien de meest beloftevolle Vlaamse dichter van zijn generatie. Een strengere begeleiding en een fortuinlijker biografisch gesternte hadden er allicht voor kunnen zorgen dat zijn talent op de lange duur ook vruchten afwierp. Uiteraard zullen wij nooit weten in hoever hij, toen hij op 6 oktober 1977 in het Sint-Lucasziekenhuis van Assebroek aan een overdosis stierf, al niet het beste van zichzelf gegeven had.

Wat nu al enkele generaties lang blijft, is de zorgvuldig in stand gehouden mythe. Marie Lesy, veelgeprezen samensteller van het Verzameld Werk van Jotie T’ Hooft, dat vorig jaar boven de doopvont werd gehouden, zorgt thans voor een soort becommentarieerd fotoalbum dat een en al de sfeer van – vooral – de jaren zeventig van de vorige eeuw uitademt. Zij doet dat met een bewonderenswaardige precisie die aan liefde grenst, maar gelukkig aan de verblinding van de verliefdheid ontsnapt. Los van alle mogelijke overwegingen blijft T’ Hooft voor haar de Zwarte Prins. Zo’n rijk gestoffeerd, fraai vormgegeven album genereert natuurlijk een schat aan anekdotes die los van elkaar niet altijd even revelant zijn. Bij elkaar opgeteld vormen zij niettemin een samenhangend beeld van een leven dat, veel te snel geknakt, niet tot de voorgespiegelde grootte is kunnen uitgroeien.

___________________

MARIE LESY

‘ik heb geen woorden meer’

Jotie T’Hooft, een leven in beelden

De Bezige Bij Antwerpen, 24,95 euro