Posts Tagged ‘Kykafrikaans’

LitNet. Woord en Beeld: Naasmekaar, deurmekaar en vervleg – ’n greep op die kuns van Willem Boshoff

Tuesday, July 12th, 2011

 

“‘n Eerste benadering tot Willem Boshoff se kuns is om sy werk as ‘n leser van ‘n boek te benader. Beeld en woord is hier interafhanklik – dit gaan vir hom oor die begripsinhoude van woorde wat beelde skep en beelde wat tot woorde aanleiding gee. Die inhoud is gelade en ambivalent. Jou begrip van woorde, jou vermoë om dit wat jy lees, in beelde te sien – en omgekeerd – is die uitdaging vir die kyker/leser van sy enigmatiese werk.”

Lees die res van Amanda Botha se fassinerende artikel op LitNet.