Posts Tagged ‘Langston Hughes vertaling in Afrikaans’

Langston Hughes. Vertaling in Afrikaans

Friday, December 3rd, 2021

 

Langston Hughes Vertaling van Engels in Afrikaans. Vert. deur Bester Meyer.

 

Onthou

 

Onthou

Die dae van gevangenskap —

Dis die onthou —

wat nie stilstaan nie.

Gaan na die hoogste heuwel

En kyk vandaar af op die dorp

Waar jy immers ʼn slaaf is.

Kyk af op enige dorp in Carolina,

Of, wat dit aanbetref,

enige dorp in Maine,

Of Afrika, jou tuisland —

En jy sal sien wat ek bedoel —

Die wit hand:

Die stelende hand;

Die wit gesig:

Gesig van die leuen;

Die wit mag:

Die gewetenlose mag

Wat jou die honger arm-

salige ding maak wat jy vandag is.

 

Remember

 

Remember

The days of bondage—

And remembering—

Do not stand still.

Go to the highest hill

And look upon the town

Where you are yet a slave.

Look down upon any town in Carolina

Or any town in Maine, for that matter,

Or Africa, your homeland—

And you will see what I mean for you to see—

                The white hand:

                The thieving hand.

                The white face:

                The lying face:

                The white power:

                The unscrupulous power

That makes of you

The hungry wretched thing you are today.

 

 

Bronverwysing: https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poems/52006/remember-56d23024704f2

 

Die Internasionale dag ter viering van die afskaffing van slawerny word jaarliks op 2 Desember herdenk.