Posts Tagged ‘Lawrence Ferlinghetti vertaling in Afrikaans’

Lawrence Ferlinghetti. Vertaling in Afrikaans

Monday, March 8th, 2021

 

Lawrence Ferlinghetti. Vertaling van Engels in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

In memoriam Lawrence Ferlinghetti 24 Maart 1919 – 22 Februarie 2021

 

In Goya se grootste tonele

 

In Goya se grootste tonele lyk dit asof ons

die mense van die wêreld sien

juis op die oomblik toe

hulle vir die eerste keer die benaming verwerf het van

‘lydende mensdom’

Hulle krimp ineen op die bladsy

in ‘n ware raserny

van teenspoed

Opgehoop

kreunende met babetjies en bajonette

onder ‘n lug van sement

in ‘n abstrakte landskap van uitmekaargerukte bome

skewe standbeelde vlermuisvlerke en snawels

glibberige galge

kadawers en karnivoriese hane

en al die allerlaaste uitskreeuende monsters

van die

‘verbeelding van rampspoed’

hulle is so verskriklik werklik

dit is net asof hulle regtig nog bestaan

 

En so is dit wel

 

Maar net die landskap is vervang

 

Hulle is steeds te vinde langs die paaie

geteister deur legioensoldate

valse windpompe en waansinnige hoenderhane

 

Hulle is dieselfde mense

net verder van die huis af

op snelweë vyftig bane wyd

op ‘n kontinent van konkreet

met gespasieerde lieftallige advertensieborde

wat idiotiese illusies van geluk illustreer

 

Minder vulliswaens is op die toneel

maar meer verminkte burgers

in geverfde motorkarre

en hulle het vreemde registrasienommers

en masjiene

wat Amerika opvreet

 

***

In Goya’s Greatest Scenes

 

In Goya’s greatest scenes we seem to see

                                                                    the people of the world

      exactly at the moment when

           they first attained the title of

                                                      ‘suffering humanity’

         They writhe upon the page

                                           in a veritable rage

                                                               of adversity

           Heaped up

                         groaning with babies and bayonets

                                                                  under cement skies

                  in an abstract landscape of blasted trees

                      bent statues bats’ wings and beaks

                                    slippery gibbets

                     cadavers and carnivorous cocks

                  and all the final hollering monsters

                       of the

                               ‘imagination of disaster’

                  they are so bloody real

                                                it is as if they really still existed

 

And they do

 

               Only the landscape is changed

 

They still are ranged along the roads

           plagued by legionaires

                                      false windmills and demented roosters

 

They are the same people

                                            only further from home

on freeways fifty lanes wide

                             on a concrete continent

                                       spaced with bland billboards

                    illustrating imbecile illusions of happiness

 

      The scene shows fewer tumbrils

                                  but more maimed citizens

                                                             in painted cars

              and they have strange licence plates

            and engines

                                   that devour America

 

 

Uit: Corso, Gregory; Ferlinghetti, Lawrence; Ginsberg, Allen. 1970. Penguin Modern Poets 5:

Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg. Harmondsworth: Penguin Books (pp. 43-44).