Posts Tagged ‘Lucas Hirsch gedicten’

Lucas Hirsch. Gedicht

Saturday, October 13th, 2012

Nr. 35.

 

Zie ginds staan de dichters tot hun enkels in het water

De dromers

Sla de poëzie eruit totdat ze op hun knieën

in de branding knielen en bidden

De schapen

Vergeet niet dat alles poëzie is vandaag de dag

Dat alle poëzie vandaag de dag vergeten wordt

 

© Lucas Hirsch

[Voorpublicatie is afkomstig uit de dichtbundel Dolhuis van Lucas Hirsch die half september verschijnt bij Uitgeverij De Arbeiderspers]

 

Biografie  In 2002 studeerde Lucas Hirsch af aan de vakgroep Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam op een vergelijkende studie tussen The Beats en De Vijftigers. Dit was de start van de poëziecarrière van Lucas Hirsch. Tussen 2002 en 2012 zullen er reeds 3 dichtbundels verschenen zijn van de dichter. De laatste bundel “Dolhuis” zal in september 2012 wederom verschijnen bij De Arbeiderspers en is mede tot stand gekomen door een trip naar het internationaal schrijfhuis Ledig House te Omi, New York. Lucas Hirsch droeg de laatste jaren zijn werk veelvoudig voor op de literaire festivals die Nederland rijk is.