Posts Tagged ‘Mary Oliver vertaling in Afrikaans’

Mary Oliver. Vertaling in Afrikaans

Tuesday, January 19th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (96)

 

Mary Oliver. Vertaling van Engels in Afrikaans. Vert. deur Janien Linde.

 

Wildeganse

 

Jy hoef nie goed te wees nie.

Jy hoef nie, al berouende, vir ’n honderd myl

op jou knieë deur die woestyn te loop nie.

Jy moet bloot die sagte dier van jou lyf

te laat liefhê wat dit liefhet.

Vertel my van jou smart, en ek vertel jou myne.

Intussen gaan die wêreld aan.

Intussen beweeg die son en helder reënklippies

oor landskappe, grasvlaktes en diep bome,

oor berge en riviere.

Intussen draai die wilde ganse huiswaarts,

hoog in die skoonblou lug.

Wie ook al, maak nie saak hoe eensaam,

die wêreld bied haar aan vir jou verbeelding,

roep jou, soos die wilde ganse, luid en opwindend –

kondig oor en oor jou plek aan

in die gemeenskap van dinge.

 

***

 

Wild Geese

Mary Oliver

 

You do not have to be good.

You do not have to walk on your knees

for a hundred miles through the desert repenting.

You only have to let the soft animal of your body

love what it loves.

Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.

Meanwhile the world goes on.

Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain

are moving across the landscapes,

over the prairies and the deep trees,

the mountains and the rivers.

Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,

are heading home again.

Whoever you are, no matter how lonely,

the world offers itself to your imagination,

calls to you like the wild geese, harsh and exciting –

over and over announcing your place

in the family of things.

 

Bronverwysing:

Oliver, Mary. 1986. “Wild Geese” in Dream Work. Bl. 14.