Posts Tagged ‘Palmsondag’

Jacobus van der Riet. Twee gedigte vir Palmsondag

Sunday, March 29th, 2015

Die Heilige Profeet Dawid,

die Psalmdigter (ong. 1040-970 v.C.)

 

Waar woon wysies wat niemand meer neurie nie,

en waar melodieë voor iemand hul speel op ‘n lier?

Waar skuil die woorde voor versugting of melankolie

hul met veer en ink laat blink op perkament of papier?

 

Op watter noot en snaar moet die musiekleier bid?

Hoe klink tog die “Die Duif van die ver Terebinte”?

– ek sien hom teen skemer hoog op sy takkie sit

omgeef van die laaste son se goud en rosige tinte.

 

O Dawid wat sillabes soos ronde rivierklippies tel

en alef, gimel en dalet soos troepe in slagorde skaar,

jou tong is mos sekerlik ‘n sing-singertjie, ‘n slingervel,

 

waarmee jy op maat van “Die Hert van die Dageraad”

trefseker profeteer hoe leeus en honde onder mekaar

‘n gesalfde se klere verdeel, die lot werp oor ‘n gewaad.

 

*

 

Palmsondag

 

Klaptong klop die donkie se hoewe op die kei

waar die Gesalfde stamp-stamp dwars op sy rug

in deur die goue sandsteenpoort van Jerusalem ry.

 

Die klippe basuin dit geluidloos in klippetaal uit,

al pruil die Fariseërs weer stroef afkerig en stug;

ook kinders en eenvoudiges sing oproerig en luid:

 

“Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Heer,

wat sy kleed in wyn, sy gewaad in druiwebloed was,

wat duiweverkopers en wisselaars uit die tempel weer.”

 

‘n Esel staan in die pad, en bepeins weer die dag:

hoe onverwags sag, hoe onbeskryflik lig tog die las,

hoe onvergeetlik daardie geseënde, Godsalige vrag.

 

Streel ek sy kakebeen en ore, gewaar ek wolkies stof

en onmiskenbaar, die droesemdonker kruis oor sy skof.

 

(c) Jacobus van der Riet / Februarie 2015