Posts Tagged ‘Patty Scholten vertaling in Afrikaans’

Patty Scholten. Vertaling in Afrikaans

Monday, January 11th, 2021

 

Versindaba-kompetisie vir vertaalde gedigte (75)

 

Patty Scholten. Vertaling van Nederlands in Afrikaans. Vert. deur Zandra Bezuidenhout.

 

Die dood

vir James Brockway

 

Vergeet maar dat daardie bot vent jou sal oorslaan.

Of ooit sal bel om te verneem: “Is die tyd geleë?”

Hy kom te vroeg, te laat, sy sens kap teen

jou lamp of vaas. Sy koffie laat hy netso staan.

 

Beloftes maak hy nie, en taks versuim hy om

sy knobbelvoete af te vee.

Hy klets nie. ‘n Kil swye heers tussen julle twee

tot hy jou vra om saam met hom te kom.

 

Dit is dan al. Jy voel meteens so uitgeput.

Hy sê: “Jy’t mos geweet ek sal nog opdaag.

Daardie lamp, daardie vaas, het nou geen nut.

 

Moenie so bang lyk nie. Doodgaan is pynloos.

Dit sal ‘n slaap, ‘n slaap sonder drome,

dit sal ‘n slaap sonder gelyke wees.”

 

 ***

 

Patty Scholten (1946 – 2019)

 

De dood
voor James Brockway

 

Die norse gast zal jou niet overslaan.

Nooit belt hij op en vraagt: ‘Kom ik gelegen?’

Hij komt te vroeg, te laat, zijn zeis stoot tegen

je lamp of vaas. Hij laat zijn koffie staan.

 

Beloftes worden niet door hem gedaan

en nooit zal hij zijn knekelvoeten vegen.

Hy kent geen smalltalk. Er wordt stuurs gezwegen

tot hij je vraagt om met hem mee te gaan.

 

Dat was het dan. Je bent opeens zo moe.

Hij zegt: ‘Je wist toch dat ik ooit zou komen.

Die lamp, die vaas, het doet er niet meer toe.

 

Kijk niet zo bang. Het sterven doet geen pijn.

Het zal een slapen, slapen zonder dromen,

het zal een slapen zonder weerga zijn.’

 

Bronverwysing:

Scholten, Patty. 2002. Slapen zonder weerga. Amsterdam: Contact