Posts Tagged ‘PEN Afrikaans’

PEN Afrikaans. Voorsittersbrief aan alle lede

Tuesday, June 25th, 2013

 

24 Junie 2013

Beste PEN Afrikaans-lede

Ons het ’n baie bedrywige kwartaal agter die rug. Twee ruim skenkings van ons borge ten behoewe van PEN Afrikaans se werksaamhede, het ons in staat gestel om dadelik die bal aan die rol te sit met projekte wat andersins sou gesloer of glad nie van stapel gestuur sou wees nie.

Eerstens kon ons bekostig om PEN Internasionaal se Verklaring oor Digitale Vryheid, wat by die jaarvergadering aanvaar is, in Afrikaans te laat vertaal. Dit is ‘n belangrike dokument wat ook in plaaslike konteks toepaslik is en gebruikswaarde het. PEN Internasionaal het vroeër vanjaar versoek dat sentra dit in hul eie taal laat vertaal en dit was lastig dat ons (weens ‘n gebrek aan fondse) aanvanklik nie aan hul versoek kon voldoen nie. Intussen is die Afrikaanse vertaling egter by die ander gevoeg en danksy die gelukkige alfabetiese ordening staan dit heel bo-aan die lys vertalings op die PEN Internasionaal-webblad. Gaan kyk gerus daarna (by http://pen-international.org/pen-declaration-on-digital-freedom). Dit is ’n mooi illustrasie van hoe simbolies belangrik die gebaar was en ook van die wyse waarop ons lidmaatskap van PEN Internasionaal ons toegang gee tot kundigheid wat uit ’n breë basis put.

Tweedens kon ons twee jong Afrikaanse skrywers benoem vir PEN Internasionaal se Young Voices-kompetisie (ons het dit na die Jong Stemme-kompetisie herdoop). Elke sentrum het die geleentheid gekry om twee skrywers jonger as 30 in te skryf. Aangesien die wedstryd wil dien as aanmoeding tot vertalingsgeleenthede, moes alle sentra onderneem om hul wenverhale in Engels, Frans en Spaans te laat vertaal. Hoewel daar geen inskrywingsfooi was nie, was daar natuurlik wel koste verbonde aan dié vertalings.

Ons is bly dat ons die twee benoemdes – Christina van Deventer en Danie Stander – die kans kon gun om saam met soveel jong skrywers uit ander tale internasionaal aan die kompetisie deel te neem. Hul verhale is spesiaal vir die kompetisie geskryf en dié oorspronklike werk ding nou internasionaal mee. Indien hul verhale die internasionale beoordelaarspaneel beïndruk, kan Christina en/of Danie $1000 en ’n gratis reis na Reykjavik wen. Die weninskrywing word ook in die PEN International-tydskrif gepubliseer.

Selfs indien ons finaliste nié wen nie, kry hulle waardevolle blootstelling deurdat hul werk gelees word deur die invloedryke beoordelaarspaneel. Carole Blake van die literêre agentskap Blake Friedmann, wat Afrikaanse skrywers soos Deon Meyer, Marlene van Niekerk en Etienne van Heerden verteenwoordig, is een van die beoordelaars. Só hou ons Afrikaans dus op ’n klein manier in die oog.

Altwee hierdie jong skrywers is terloops ewe vaardig in Engels as Afrikaans (een van die twee praat ook Yslandies). Hulle het dit opwindend gevind om saam met die vertalers te werk en was baie opgewonde oor die kans om internasionaal mee te ding. Ek glo graag dat projekte soos hierdie, wat geleenthede in Afrikaans skep, meehelp om te keer dat talentvolle Afrikaanssprekendes volledig na ander tale migreer. Deur die kompetisie het ons ook ’n mentorskaprol vir jonger skrywers vervul.

’n Ander belangrike ontwikkeling is dat PEN Afrikaans tans baie nou saamwerk met die bestuur van PEN Internasionaal om befondsing te vind vir ’n jaarlange internasionale navorsingsprojek oor hoe minderheidstale en taalregte skrywers wat in daardie tale werksaam is, affekteer. PEN Internasionaal het PEN Afrikaans uitgesonder as een van die handjievol sentra met wie hulle graag wil saamwerk aan hierdie projek. Ons is tans besig om die aansoek te verfyn wat ons eersdaags aan UNESCO se Internasionale Fonds vir Kulturele Diversiteit gaan stuur.

Hoewel ons weens koste-oorwegings voorlopig besluit het om nié vanjaar ’n afgevaardigde na die jaarkonferensie van PEN Internasionaal in Ysland te stuur nie, gaan ons voort met die plan om ons volgende ledevergadering in Potchefstroom tydens die Aardklop-kunstefees te hou. Die amptelike kennisgewing oor die jaarvergadering word spoedig uitgestuur.

Intussen verwys ons u graag na die nuutgestigte PEN Afrikaans-blad op Facebook, wat baie entoesiasties ontvang is, asook die Kopskote-blog (http://kopskote.wordpress.com) wat ek en mede-bestuurslid Desmond Painter pas begin het. Ons webblad bly voorlopig op die LitNet-portaal staan.

Met vriendelike wense,

SONJA LOOTS
Voorsitter

Sonja Loots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmond Painter. Kopskote: PEN Afrikaans se nuwe blogruimte

Saturday, June 22nd, 2013

Besoek gerus PEN Afrikaans se nuwe blogruimte, Kopskote. Dit word tans deur my en Sonja Loots behartig, en ons hoop om dit ‘n lewendige ruimte te maak waar kwessies rondom letterkunde, menseregte en politiek bespreek sal word. Vir die wat nog nie weet nie, PEN Afrikaans is ‘n lid van PEN Internasionaal, en ons missie word soos volg uiteengesit:

 

  • Om ’n sentrum te vestig en in stand te hou vir Afrikaanse skrywers wêreldwyd.
  • Om vir Afrikaans en sy woordkunstenaars ’n vaste en gerespekteerde plek in die internasionale skrywersgemeenskap – soos  verteenwoordig deur  PEN International – te verwerf.
  • Om die belange van Afrikaans en spesifiek Afrikaanse publikasies te dien.
  • Om Afrikaanssprekendes orals in die wêreld, veral ook in Namibië, aan te moedig om deel te hê aan ons strewe.
  • Om ons op waardige wyse te beywer vir ’n vaste plek vir Afrikaans in Suid-Afrika.
  • Om die belange van woordkunstenaars te dien ten opsigte van wetgewing, kopiereg, en outeursregte; spesifiek om  stelling in te neem teen alle vorme van sensuur.
  • Om geletterheid, belangstelling in  die Afrikaanse boek en kreatiewe gebruik van Afrikaans op alle vlakke van die gemeenskap te bevorder.
  • Om mee te werk aan verwante  inisiatiewe, insluitend noue samewerking en gedeelde projekte met South African PEN.

 

Sonja Loots (PEN Afrikaans se voorsitter) stel dit ook baie goed in haar eerste bydrae tot Kopskote:

“Een van die dinge wat ons met PEN Afrikaans probeer regkry, is om in Afrikaans aktivisties te wees sonder om noodwendig uitsluitlik oor Afrikaans aktivisties te wees.

Indien die gety in Suid-Afrika eendag sou draai teen die reg om as skrywers, digters en joernaliste onbelemmerd te skryf en te dink wat ons wil, sou ons hoop op internasionale steun en intervensie.

Daarom spreek dit vanself dat ons ook die belange van skrywers, joernaliste en uitgewers elders ter wêreld op die hart dra. in daardie opsig is wat vandag in Turkye gebeur, van belang vir almal wat sterk voel oor die reg op menings- en mediavryheid.”

 

PEN Afrikaans doen oproep ter ondersteuning van Ope Brief aan Sjinese regering

Monday, April 29th, 2013

 

Onderstaande skrywes is van PEN Afrikaans ontvang waarin ‘n beroep op alle lede van PEN Afrikaans gedoen word om PEN Internasionaal se Ope Brief aan die Sjinese regering te ondersteun. Dié versetskrif handel oor die bekende Sjinese digter, Liu Xiaobo, en sy vrou, Liu Xia, wat tans tronkstraf en in haar geval, huisarres, uitdien.

Graag plaas ons die stukke volledig hieronder. Lees ook die blog wat vantevore deur Versindaba hieromtrent geplaas is. Gaan kyk hier, hier, hier, hier en hier. Ook Breyten Breytenbach het al vantevore oor Xiaobo geskryf.    

Let asseblief daarop dat die sluitingsdatum vir dié versetskrif Dinsdag, 30 April. Vermeld ook asseblief in jou e-pos aan Sahar.Halaimzai@pen-international.org dat jy lid is van PEN Afrikaans.

***

Vrydag, 26 April 2013

Beste PEN Afrikaans-lede

 

Liu Xiaobo

Volgende week, op 3 Mei, vier die wêreld Internasionale Persvryheiddag. In die internasionale PEN-gemeenskap gaan dit gepaard met ’n spesiale fokus op China, waar die Nobelprys-bekroonde digter Liu Xiaobo steeds tronkstraf uitdien vir “aanhitsing tot die ondermyning van staatsgesag”.

Die inperking die vryheid van Xiaobo en sy vrou, Liu Xia (wat onder huisarres geplaas is), bly een van die dringendste prioriteite van PEN Internasionaal. By die komende PEN World Voices-fees sal ’n verslag oor die behandeling van skrywers in China en die stand van meningsvryheid in dié land bekendgestel word.  

PEN Afrikaans is reeds ’n ondertekenaar van ’n ope brief wat PEN Internasionaal by dié geleentheid aan die Chinese regering sal rig. Alle lede van PEN Afrikaans word hiermee aangemoedig om ook individueel  by die inisiatief betrokke te raak. Lees die aangehegte ope brief en agtergrondverslag. Rig dan ’n e-pos aan Sahar.Halaimzai@pen-international.org waarin jy vra dat jou naam as ondertekenaar bygevoeg word. Meld dat jy lid is van PEN Afrikaans en doen dit asseblief op die laatste teen Dinsdag, 30 April.

Bekendes soos John Ashbery, Tracey Emin, A C Grayling, Ian McEwan, Mario Vargas Llosa, Wole Soyinka, Tomas Tranströmer, Juan Gelman and vele ander is reeds ondertekenaars. Dit sal betekenisvol wees as Afrikaanse skrywers en woordmense ook deel word van die globale protes teen die behandeling van skrywers en joernaliste in China.

Met beste wense,

Sonja Loots

Voorsitter: PEN Afrikaans

*** 

 

As writers, artists, musicians, filmmakers and others active in cultural pursuits, we are inspired and enriched by the works of colleagues beyond our borders. The strength of our work individually, and our cultures collectively, is the fruit of a free exchange of information and ideas with the creative community across the world.

 

Among our colleagues today are many creators and cultural figures in the People’s Republic of China. We celebrate the growing international recognition of Chinese artists from all disciplines, a development exemplified by Mo Yan’s 2012 Nobel Prize for Literature, and we welcome the ever-expanding avenues of cultural exchange.

 

We cannot, however, listen to China’s great and emerging creative voices without hearing the silence of those whose voices are forcibly restrained.  These include 2010 Nobel Peace Prize recipient Liu Xiaobo, who remains in prison; his wife, Liu Xia, who lives under house arrest; and more than forty other writers and journalists currently jailed for their work.

 

We cannot appreciate the accomplishments of Chinese creators across disciplines without thinking of the works we are not able to enjoy because of censorship in the arts, in the press, and on the Internet—or of the many other works that cannot be imagined or created because of these constraints.  The impact of these restrictions is set out vividly in PEN International’s May 2013 Report, Creativity and Constraint in Today’s China.

 

Our plea to China’s new leaders is simple. Respect and protect the right of our colleagues, and all of China’s citizens, to freedom of expression. Respect and protect the right of Chinese citizens to a free and independent press. Respect and protect the right of writers to write, publishers to publish, and artists of all disciplines to create and present their work without fear of reprisal. Release all those unjustly imprisoned for exercising this most fundamental right.

 

Creativity is strength. Freeing China’s creative voices will enrich us all.

 

***

 

Executive Summary

 

 

Liu Xiaobo & Xia

This report arises out of five years of research and targeted advocacy on behalf of writers and journalists who have been censored or persecuted for their work in the People’s Republic of China. It presents PEN International’s findings, compiled by our international researchers and by our colleagues on the ground in China, on the ongoing threats to individual writers and journalists in the country and our assessment of the climate for freedom of expression in the world’s most populous state. These findings and assessments are echoed and amplified throughout the report in ten essays contributed by leading writers living inside and outside of China.

 

As the Introduction of this report makes clear, PEN’s concern about the treatment of individual writers in China is connected in no small part to the experiences of PEN members in China, including poet and critic Liu Xiaobo, a founding member and past president of the Independent Chinese PEN Centre and the recipient of the 2010 Nobel Peace Prize. Liu Xiaobo is serving an 11-year prison sentence for seven sentences that allegedly amount to “incitement to subversion of state power.” His freedom, and the freedom of his wife, Liu Xia, who has been held in extralegal, incommunicado house arrest in her apartment in Beijing since Liu’s Nobel Prize selection was announced, remains one of PEN’s highest organisational priorities.

 

As Chapter One of this report, “Pressure From Above,” makes clear, Liu Xiaobo’s case is far from an anomaly. PEN has been tracking the number of writers, journalists, and bloggers who are in custody in China for their work since 2008, the year that Beijing hosted the Summer Olympics. To secure those Games, Chinese leaders pledged to safeguard and expand essential rights including freedom of expression. The report finds, however, that the number of writers in prison actually climbed that year, and there have been three successive waves of crackdowns on dissident voices since then. There have also been targeted, protracted, and far more widespread crackdowns in Tibetan regions, the Xinjiang Uighur Autonomous Region, and the Inner Mongolian Autonomous Region, which have severely curtailed those peoples’ right to express themselves freely.

 

But this practice of silencing key dissident voices in order to discourage more widespread dissent— “killing the chicken to scare the monkeys,” according to a Chinese proverb—is less effective than ever. Chapter Two, “Pressure From Below,” documents the most important phenomenon for freedom of expression in today’s China, the increasingly assertive voices of Chinese citizens who are finding new ways and using new tools to share their experiences and opinions, including highly critical social and political views. Their creativity, in communications over digital media in particular, has been met with an expanding “stability maintenance” apparatus that includes both widespread censorship of the Internet and wholesale surveillance of its users. Despite proliferating controls, the Chinese people have clearly gained ground in their capacity and their sense of freedom to express critical thoughts and ideas, and appear determined to hold and expand this ground.

 

The same is true in the realm of literature, the subject of the third and final chapter of this report, “The Literary Community.” As the career and work of 2012 Nobel Literature Laureate Mo Yan demonstrate, Chinese authors have expanded the boundaries of discourse as well—though many, like Mo Yan himself, walk a careful line to ensure they remain in official favour. Writers who do try to create and disseminate their work outside the party’s patronage system can now turn to private sector publishers, and those writers and publishers are finding avid audiences of readers. But direct and indirect censorship of literature persists, and creative freedom remains circumscribed by old orthodoxies and new, powerful interests. Even some of China’s most acclaimed writers have works that they have not been able to publish on the mainlaind.

 

In literature as in traditional and new media, new energies toward creation exist side by side with, and are often threatened or obscured by, old habits of suppression. That suppression violates fundamental human rights precepts including the right to freedom of expression as guaranteed under international law and China’s own constitution. It comes at an enormous human cost for the individual writers, journalists, and bloggers whose rights are being abridged, and for the health and vitality of China’s traditional and new media and for its literatures.

 

Set Culture Free: Creativity and Constraint in Today’s China concludes with a series of recommendations to the Chinese government to ensure that it restores and protects the rights of all writers, journalists, and bloggers to exercise their right to freedom of expression; respects the right of China’s citizens to a free and independent press; guarantees the right of writers and publishers to publish without fear of government interference or reprisals; upholds the right of all citizens, including members of ethnic minorities living in so-called “sensitive regions” to exercise their right to freedom of expression; and participates more fully and openly in the international exchange of literature and ideas. It includes additional recommendations to other governments to enlist their support in securing greater freedom of expression in China.

 

PEN offers these recommendations in line with the PEN International Charter, which embodies our commitment to freedom of expression and an open international exchange of literature and ideas; with PEN’s Girona Manifesto on Linguistic Rights, which lays out our commitment to preserving indigenous languages; and with PEN’s Declaration on Digital Freedom, which guides our organisational advocacy to protect and expand freedom of expression in the digital age. These documents are presented in an Appendix to this report. Also in the appendices are a summary of laws that are currently abridging or impeding freedom of expression in China; and a timeline of major cases summarized in the report.

 

For PEN International, an organisation dedicated to defending writers and protecting the right of all to freedom of expression, what is happening in China, with one-fifth of the world’s population and now over half a billion Internet users, is of paramount interest and urgent concern—not least because four Independent Chinese PEN Centre members remain in prison and many more writers, journalists, and bloggers are facing constant harassment and surveillance. PEN offers this report in the interest of illuminating both the disturbing and persistent violations of the right to freedom of expression and the inspiring efforts by so many writers and citizens to reclaim and exercise this right. At its heart is a simple plea to the government of the People’s Republic of China: respect and protect the right of our colleagues, and all China’s citizens, to exercise this most fundamental right.

 


Sincerely,

 

Sahar Halaimzai

 

 

Sahar.Halaimzai@pen-international.org

 

 

 

 

 

 

Mediavrystelling: PEN Afrikaans suksesvol geregistreer

Friday, September 14th, 2012

 

 

‘n PEN-sentrum vir Afrikaanse skrywers is nou ‘n voldonge feit.

By die pas afgelope 78ste PEN International-kongres in Gyeongju, Suid-Korea, is PEN Afrikaans eenparig as volwaardige PEN-sentrum verwelkom.

Die aansoek wat voor die ledevergadering gedien het, was vir die verandering van die naam “Geherkonstitueerde Pretoria PEN” tot PEN Afrikaans.

Prof Fanie Olivier, leier van die afvaardiging, sê “Dit is ‘n groot oomblik, maar darem nie die eerste keer dat ‘n taalgebaseerde sentrum erken word nie – daar bestaan reeds sentrums vir tale soos  Langue d’Oc, Quebecois, Baskies, Koerdies en Esperanto, om enkeles te noem.”

Prof Olivier is na die kongres vergesel  deur die bekende skrywers EKM Dido en Sonja Loots. In Suid-Afrika bestaan daar reeds South African PEN, ‘n sentrum vir skrywers in Engels.  South African PEN is in Suid-Korea verteenwoordig deur sy vise-president, Margie Orford, wat die aansoek sterk ondersteun het.

Die bestaan van twee sentrums in Suid-Afrika val in die patroon van twee Belgiese sentrums vir onderskeidelik Vlaams en Frans, en twee sentrums in Hong Kong vir Engels en Sjinees.

‘n Gesamentlike algemene ledevergadering van PEN Afrikaans en die Afrikaanse Skrywersunie vind op eersdaagsin Stellenbosch plaas. By dié geleentheid word beoog om die twee organisasies saam te smelt. Dit sal van PEN Afrikaans een van die beduidendste PEN-sentrums ter wêreld maak.

Kerneels Breytenbach, bestuurslid  van die Afrikaanse Skrywersunie, sê: “Dis ‘n blye dag vir Afrikaanse woordkunstenaars. PEN Afrikaans is nie plek- of streeksgebonde nie. Hy het lede in elke provinsie, in Namibië, en in verskeie oorsese lande. Daarby het hy geen ideologiese oriëntasie nie.”

PEN Afrikaans is ‘n nie-winsgewende, onafhanklike en onverbonde organisasie wat die belange van Afrikaanse woordkunstenaars beskerm en bevorder in ooreenstemming met die beginsels van die PEN-handves. Hy bevorder die belange van letterkunde oor die algemeen, beskerm en bou taalregte uit, en beywer hom vir vryheid van spraak en die reg op selfstandige denke.

Navrae:

Kerneels Breytenbach (Afrikaanse Skrywersunie)

Naas Steenkamp (PEN Afrikaans)

 

Persverklaring: ‘n PEN-sentrum vir Afrikaans

Wednesday, August 1st, 2012

 PRETORIA PEN  (Geherkonstitueer)

‘n PEN-sentrum vir Afrikaans

Die  ideaal van ‘n  Afrikaanse PEN-sentrum word eersdaags bewaarheid wanneer ‘n voorstel hieroor in Korea ter tafel gelê word.

Pretoria PEN, wat vroeër vanjaar geherkonstitueer is, het van die Raad van PEN International in Londen goedkeuring gekry om ‘n naamsverandering tot PEN Afrikaans aan te vra by die 2012- wêreldkongres van PEN. Die kongres word in September in Gyeongju, Suid-Korea gehou en sal na verwagting deur meer as 500 lede van PEN wêreldwyd bygewoon word.

PEN is ‘n internasionale skrywersvereniging wat skrywers, vertalers, joernaliste en uitgewers deur middel van sentrums in lande dwarsoor die wêreld saamsnoer en verteenwoordig.

Pretoria PEN is in 2005 as die tweede PEN-sentrum in Suid-Afrika erken.  ‘n Engelstalige SA PEN bestaan reeds baie dekades.

Nadat die werksaamhede van Pretoria PEN doodgeloop het, het ‘n aantal van die lede onder leiding van die skrywers Pieter Haasbroek, John Miles en Fanie Olivier in Oktober 2011 begin met ‘n proses om die sentrum weer aan die gang te kry. Een van die belangrikste mikpunte was om die sentrum te herposisioneer rondom Afrikaans.

Samesprekings is gevoer met ‘n verteenwoordiger van die bestuur van die Afrikaanse Skrywersunie wat tydens die Woordfees vanjaar gestig is. Die ASU het tydens sy stigtingsvergadering die moontlikheid van samekoms tussen die twee inisiatiewe oopgehou, en sal die gedagte van samesmelting verder voer die oomblik dat PEN Afrikaans amptelik erkenning kry. Daar is duidelik ‘n behoefte aan ‘n inklusiewe en verteenwoordigende Afrikaanse skrywersvereniging met ‘n internasionale profiel.

Die nuwe bestuur het die laaste paar maande hieroor intensief met die PEN-hoofkantoor in Londen oorleg gepleeg. Die betrokke subkomitee het by die Raad van PEN International aanbeveel dat so ‘n naamsverandering aan die kongres opgedra word vir goedkeuring deur die algemene ledevergadering.

Fanie Olivier (tussentydse voorsitter van Pretoria PEN) en die bekende skrywer EKM Dido is die afgevaardigdes van Pretoria PEN by die  kongres.

 

 

Navrae:

Fanie Olivier (Pretoria PEN)        082 613 1488

Kerneels Breytenbach (Afrikaanse Skrywersunie) 082 712 5694

 

  •