Posts Tagged ‘Persies-Engels-Afrikaans’

Omar Khayyám – vertaling in Afrikaans

Thursday, December 3rd, 2009

Omar Khayyám – vertaal deur Daniel Hugo

 

 

Rubaiyat

Omar Khayyám

 

 

Awake! for Morning in the Bowl of Night

Has flung the Stone that puts the Stars to Flight:

And Lo! the Hunter of the East has caught

The Sultán’s Turret in a Noose of Light.

 

This Palace that its Top to Heaven threw,

And Kings their Forehead on its Threshold drew –

I saw a Ring-dove sitting there Alone,

And “coo, coo, coo,” She cried, and “coo, coo, coo.”

 

Ah, Love! could thou and I with Fate conspire

To grasp this sorry Scheme of Things entire,

Would not we shatter it to bits – and then

Re-mould it nearer to the Heart’s Desire!

 

One Moment in Annihilation’s Waste,

One Moment, of the Well of Life to taste –

The Stars are setting, and the Caravan

Starts for the Dawn of Nothing – Oh, make haste!

 

They say the Lion and the Lizard keep

The Courts where Jamshýd gloried and drank deep:

And Bahrám, that great Hunter – the Wild Ass

Stamps o’er his Head, and he lies fast asleep.

 

 

(Translated by Edward Fitzgerald)

 

 

*

 

 

Ontwaak! Die oggend het in die kom van die nag

die blink klip geslinger wat die sterre laat vlug.

En kyk, die ruiter uit die ooste het

die sultanstoring gevang met ’n lasso lig.

 

Daardie paleis met torings wat die hemel soek

waar sultans daagliks gebid het en soms moes vloek –

ek het ’n lagduifie daar sien sit

en “koeroek, koeroek”, roep sy, “koeroek, koeroek”.

 

Ag my lief, kon ek en jy met die lot saamsweer

om die krom bestel van sake te korrigeer,

hoe sou ons dit nie aan skerwe slaan

en dan boetseer – nader aan wat die hart begeer.

 

Kortstondig trek ons deur hierdie dor woestyn,

kortstondig drink ons by die oase wyn.

Skink gou! Die karavaan gaan met dagbreek

verder en die môrester het alreeds verskyn.

 

Hulle sê die leeu, akkedis en das

hou die hof waar vroeër Jamsjied gebras

het. En Bahram, die groot jagter –  die sebra

stamp en stamp bo sy kop, maar hy slaap vas.

 

 

Omar Khayyám

(Vertaal deur Daniel Hugo)