Posts Tagged ‘Peter Theunynck’

Luuk Gruwez. Waterdicht

Tuesday, September 6th, 2011
Lies van Gasse (1983), sinds haar eerder dit jaar verschenen bundel ‘Brak de waterdrager’ ongetwijfeld een van de meest beloftevolle Vlaamse dichters van haar generatie, heeft in Peter Theunynck (1960) een literaire compagnon de route gevonden. Hij is niet alleen bekend als dichter van onder meer ‘Naar een nieuw zeeland’, maar ook als de gedegen biograaf van Karel van de Woestijne. Het resultaat van beider onderlinge samenwerking is ‘Waterdicht’, een ‘graphic poem’, zijnde een soort beelddicht dat uit Engeland is overgewaaid en waarbij verzen in tekeningen of schilderijen worden geïncorporeerd. Van Gasse, ook beeldend kunstenaar, heeft in het genre vorig jaar al een proeve van bekwaamheid afgeleverd met ‘Sylvia’. Nu heeft zij het poëziedebuut van Theunynck ter hand genomen dat ook ‘Waterdicht’ heet, er de strofes van uit elkaar gerukt en onderdak geboden in een nieuwe, plastische context. 

Het motto dat voorafgaat aan dit Gesamtkunstwerk is van Shakespeare: ‘Wij zijn van dezelfde soort/ stof waaruit dromen gemaakt worden/ en ons korte leven is/ omringd met slaap.’ Het zet niet alleen de toon van het samenwerkingsverband, maar wil ook een indicatie zijn van de gezamenlijke queeste die Theunynck en Van Gasse in een verdroomde wereld ondernemen.  De dichter vat een heroïsche queeste aan, in casu een jacht op de walvis. Die zou in principe zijn prooi moeten zijn. Maar veeleer zijn de rollen aan het eind omgekeerd: zijn uitwendige zoektocht levert de dichter in toenemende mate een besef van innerlijke verlichting op: ‘Dan klimmen wij,/ balein na balein, veerkrachtig/ in het gewelf dat hemel heet.’
Van Gasse en Theunynck leveren hier samen een bundel af waarnaar je makkelijk teruggrijpt, die het mysterie oog houdt en de lezer blijft intrigeren, niet alleen vanwege visuele aantrekkelijkheid, maar ook doordat hij zoveel meer dan een plaatje bij een praatje te bieden heeft.      

______________________

LIES VAN GASSE & PETER
THEUNYNCK
WaterdichtWereldbibliotheek, 19,90 euro 
AANTAL STERREN:****(op vijf)