Posts Tagged ‘Philip Seymour Hoffman’

Joan Hambidge. Philip Seymour Hoffman R.I.P.

Wednesday, February 5th, 2014

Philip Seymour Hoffman R.I.P.

 

Wie sou ooit kon raai

dat jý weerloos gevind

sou word met ‘n naald,

prikkende slang

om jou arm gedraai?

 

Of dat jy voete eerste

by jou rykmansapartment

nie die pers sou kon systap?

 

Jy was immers berug

om (self)konfrontasie,

besoeke aan ‘n rehab

om ‘n reputasie te red.

 

Die talentvolle Meneer Ripley

ruk jy aan stukke – hierna maak hy

van jou ‘n voetskrif;

in die laaste kwartet kyk jy

lodderoog in ‘n spieël

met ruwe wenkbroue

agterdogtig en slu.

 

Jy word telkens jou karakter:

lispelende, psigopatiese

Truman Capote

trap jy fyn fyn

na in die spoor.

 

Waar begin jy

en eindig hy?

 

Lewe, weet ons,

behels meer as boogie nights,

roem of faam ‘n blote sinekdogee.

As kind vertolk jy

Hompie Kedompie

en in die voetspore

van die grotes sou

jy gewis kon volg

met ‘n King Lear of ‘n Richard III.

 

Nou net jou ryk of nalatenskap

vir ‘n high of ‘n score:

“A horse, a horse, my kingdom for a horse!”

 

Verslawing ‘n blote benoeming

vir die beste ondersteunende akteur;

na die derde keer

genadeloos,

‘n laaste Oscar

oorhandig

sonder bedankingstoespraak

of applous.

 

 

© Joan Hambidge / 2014