Posts Tagged ‘Serote’

Pieter Odendaal. Flagrante self-promosie deel twee

Tuesday, February 28th, 2012

Die poster vir Transkripsie

Verlede jaar het ek een keer hierdie blog misbruik om ‘n optrede te bemark, en nou gaan ek dit weer doen. Ek collaborate saam met lede van die Kaapse band Bateleur en ander vriende volgende Maandagaand die 5de Maart om 18h00 by De Vette Mossel tydens die Woordfees.

Die titel van die produksie is Transkripsie en het ‘n tweeledige betekenis: In die eerste plek verwys die titel na die biochemiese proses waarvolgens die inligting wat in DNA gestoor is, gekopieer word en uiteindelik deur ribosome in elke lewende sel gebruik word om proteïene te vervaardig. Transkripsie is dus die eerste stap in die bouproses wat verantwoordelik is vir die oprigting van die lewende geboue wat ons plante en diere noem. En met die dat ek ‘n klap van die natuurwetenskappe weg het, het ek gedink dat die titel ‘n gepaste beskrywing van die skeppingsproses is. Op dieselfde manier wat DNA getranskribeer word om uiteindelik organismes aan die lewe te hou, transkribeer ons ons ervarings om geboorte aan gedigte te gee.

In die tweede plek is transkripsie ook die oorsetting van ’n musiekstuk van een instrument na ’n ander. In my en Bateleur se geval gaan dit oor die transkripsie van die stempartituur van die gedig op die bladsy na die instrumente op die verhoog. Die klankdigte het ontstaan uit verskillende simbiotiese verhoudings tussen woord en klank. So is een van die gedigte geskryf as ‘n direkte respons op een van die musiekstukke, terwyl die musiek by ander tye bloot as ‘n soort omgewing dien waarin die organisme van die gedig kan floreer.

Ek en Annel Pieterse gaan ook van ons vertalings opvoer, naamlik die bekende “City Johannesburg” van Wally Serote wat ek onlangs na Afrikaans getransponeer het en Annel se Engelse vertaling van Mathews Phosa se “Talle tonge het ek”.

Sien julle by die Woordfees.