Posts Tagged ‘Tot de stenen wortel schieten’

Philippe Cailliau. Beken wat angstig is

Wednesday, December 9th, 2015

Beken wat angstig is

(Voor Erick Kila)

.

  1. Exordium

Vuren halen
harde muren
neer. Een meer
dat meren
maakt, maakt
dammen ook
tegen zichzelf.

Langs de gevolgde
weg stort
agressief
het taalcement
de diepte in.

Het was altijd:
waarom
een crucifix,
gekruimeld
welke weg?

Waarheen
de vragen leiden
die de orde om
de rauwe orde
zien.

Geen weg terug
is er. De eindeloze
barst bestaat. Er
tussenin
een vissersnet.

Het leger
doet beheerst.
Cohorten groeien
zonder goed
te doen.

.

  1. Propositio

Je kwijt
raakt hij.
Verliest zichzelf
in een idee.

Geketterd zijn
is nodig brood.

Waar is die vis
die er niet is?
Waar zijn.
Betekenissen zat.

Geletterd hoor jij
het relaas
van vuur,
vermenigvuldiging
van muur met muur.

Soldaten stamelen
van angst. Tot nader
order sterven
in hun broek;

daarom zijn alle
kogels ongenummerd.

Je leeft in forten,
oude schoenen.
Vluchtig ben je
bliksemsnel. Te
veel is nooit genoeg.

Met angst
voor amputeren
schrijf je
nog een jaar.

.

  1. Peroratio

Er is geen weg
terug.

Bij executies op
het internet wordt
druk gespeculeerd.

Ons kelen met
het botte mes:
geleerd Is
er geen les.

Van vluchten
krijg je allergie,
van etherluchten
ook, van meren,
zelfs van dammen.

Beken wat menselijk is.
Behoedzaam blijven
staan. Daarom

is een waarom
waarom.

Verwachtingsvol is
ieder die, die woorden
lang, zich kruimelt
langs de weg.

 

[De gedicht komen uit de bundel Tot de stenen wortel schieten, die bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom, zal verschijnen in September 2016.]

© Philippe Cailliau / 2015

 

Philippe Cailliau.Foto : Lieve Mussche

Philippe Cailliau.Foto : Lieve Mussche

Philippe Cailliau (°1954), Vlaams auteur, debuteerde in 1975 met De moordenaar en zijn vroedvrouw, een bundel neo-experimentele gedichten. Hij schreef talloze recensies en essays over proza (voornamelijk in het literair- en kunstkritisch tijdschrift Kreatief) en publiceerde poëzie in diverse Nederlandstalige literaire periodieken en bloemlezingen. Hij was leraar Nederlands en is thans met pensioen. Hij woont en schrijft nu aan de Belgische kust. Na jaren van stilte wegens ziekte en herstel is hij sinds enkele jaren eindelijk weer literair actief. In respectievelijk 2013 en 2014 zagen bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer (Bergen op Zoom, Nederland) de opgemerkte dichtbundels Het boek nul en Niets verloren het licht. In september 2016 zal, bij dezelfde uitgever, Cailliaus tiende bundel Tot de stenen wortel schieten verschijnen.

De inzending voor Versindaba is een voorpublicatie van enkele tot vandaag ongepubliceerde gedichten uit deze nieuwe dichtbundel. Voor meer info (bio- en bibliografie), zie www.philippecailliau.com