Posts Tagged ‘Tsead Bruinja’

Tsead Bruinja. Vertaling in Afrikaans

Friday, February 14th, 2020

 

Tsead Bruinja vertaling uit Fries na Afrikaans. Vert. deur Catherine du Toit

 

leave nimmen wit hoe’t wy yn eardere libbens / liefste niemand weet hoe wij in eerdere levens

 

liefste niemand weet hoe ons in vroeëre lewens

by mekaar verby geloop het of die bus verpas het waarin één

van ons gesit het of jy my suster moeder

was en niks tussen ons ooit kon word nie omdat

 

daar te veel jare of ‘n geloof tussen ons

gedryf het so buigsaam as ‘n kontinent sou die afstand

soms gewees het ek was miskien druk besig met

die ontdekking van vuur terwyl jy en jou minnaar

 

aan die oorkant van die oseaan kerse aangesteek het

hou ek jou al weer te styf vas ek wil jou nie

blou knyp nie maar ek is bly en ook bang

 

dat daar nooit méér tussen ons sal wees as hierdie heelal

waarin ons nie bymekaar kan kom nie omdat dit

te klein is vir die verdriet van twee wat één word

 

liefste laat tyd ons maar uitmekaar ruk as ons een vir een

doodgaan ons slaan terug met brûe van woorde

 

Tsead Bruinja (1974)

uit: Geboorte van het zwarte paard (2008)

 

© Catherine du Toit

( Die oorspronklike is in Fries, die digter het self meegewerk aan die Nederlandse vertaling waarvan ek gewerk het. – CdT)