Posts Tagged ‘Virrie Jirre’

Hans du Plessis. “Virrie Jirre: Psalm 115”

Monday, January 19th, 2015

VIRRIE JIRRE

Psalm 115

 

Nie vi onsie, Jirre, nie vi onsie,

ma vi u se genade en u se trou,

sal ons u Naam op onse lippe hou!

 

Nou kom vra die nasies: Wa bly dié Jirre van jou?

Hy woon innie jimmel, en Hy doen wat Hy wil!

 

Jille se gotte is klip en klei yt mensehanne yt gebrei:

 

Hille’t monde, ma hille pratie; hille’t oge, ma hille sienie.

Hille se ore kannie horie, en hille se nese willie rykie.

Hille se voete loop lam en hille se handjies raak rond –

en klei-kele dié kan mossie klinkie!

 

Jille wat goejoppe maak, jille gat self ok skynheilag raak.

 

Mens-goed vannie dyne, vetrou oppie Jirre,

Hy’s jille se pyl en Hy’s jille se boog!

Jille wattie Jirre vrees, vetrou oppie Jirre,

jille se pyl en jille se boog!

 

Die Jirre het ons geonthou, en Hy’t ons gekom seën.

Ons wat Hom vrees, ons sal geseënd wees.

Hy sal ons meerderder maak, ons en onse kinnerse.

 

Dis nou dieselle God dié wattie jimmel ennie aarde

in Hom heilage hanne hou.

Die jimmel is virrie Jirre ennie aarde issie mense s’n.

 

Asems wat kla gevetrek het, kannie van God getygie,

ma ons wat nog lewe, ons, ons moet Hom lowe! Etse!

 

(c) Hans du Plessis / 18 Januarie 2015