Posts Tagged ‘Vrije val met hindernissen’

Lief Vleugels. Drie Gedichten

Thursday, September 1st, 2016

Met de nieuwe dichtbundel Vrije val met hindernissen (zal binnenkort verschijnen) geeft Lief Vleugels een inzicht en vooral doorzicht in de gevoelens van een moeder die haar dochter noodgedwongen moet loslaten. Een tragedie die zich werkelijk heeft voltrokken in het leven van de dichteres, waarvan ze het vermoeden niet kende en voorzag: de plotselinge dood.

Drie gedichten:

.

(eerste cyclus, de moeder)

En dan loopt ze langs vergeten paden

diep adem te halen. Overal komt ze

haar tegen. Aan de oever van de Eem

zit ze nog steeds met opgetrokken

knieën, de handen als boeksteunen

om de wangen, de zoveelste foto

in het album.

.

En dan draait ze de bladzijde om.

Op het terras bij de molen nipt ze

van haar thee, gooit kruimels voor

de zwanen die bijna uit haar handen

eten. Even later laat ze zich waaien

over de polder met weidevogels en

ganzen op de sloten, de wetering

die onder schuivende wolken

de vlakte doorkruist.

En dan loopt ze langs vergeten paden

terug naar huis, waar de dochter

wacht met het eeuwige dagboek

elk jaar in een andere kleur, de pen

als een razende renner

die de eindstreep nadert.

.

(tweede cyclus, de dochter)

Ze speelt de hoofdrol in elk tragisch lied

de kamer een podium, ik het publiek.

In mijn veel te grote trouwjapon

wordt ze Anna Karenina, huilt

om haar Romeo, sterft als een zwaan.

Ze groet en buigt, de zaal veert recht

en juicht de diva toe. Er komt geen einde

aan het applaus.

Het theater leeggelopen, zakt ze in elkaar

de tragiek moet verder gaan. Het kind

dat met de waarheid niet kan leven

weeft een web van dromen

rond haar veel te klein bestaan.

.

(derde cyclus, de man)

Geknal en oliebollen.

Ze vluchten

van het zicht op weer een jaar.

.

Zij noteert in een agenda

niet te vergeten dagen

hij dagen om over te slaan.

.

Data die hoogmoedig

de baas blijven spelen

reizen ongevraagd mee.

.

Zij duwt de tijd terug, schrijft

een verleden

dat hij niet wil beleven.

.

Hoe ze telkens weer

haar kind opgraaft, uit elkaar valt

en hij met scherven leeft.

.

Uit: Vrije val met hindernissen, gedichten

(c) Lief Vleugels

Lief Vleugels was als docent schrijftraining en poëzie verbonden aan de Antwerpse SchrijversAcademie, de Schrijversvakschool in Paramaribo, Suriname, en diverse instellingen zoals scholen, bibliotheken en gevangenissen. Ze schreef vier romans en drie poëziebundels. In haar laatste roman ‘Alles stroomt’ vertelt ze het verhaal van haar dochter die in 2014 uit het leven stapte.