Posts Tagged ‘Waldemar Gouws vertaling’

Moushegh Ishkhan. Vertaling in Afrikaans

Thursday, November 5th, 2020

 

 

 

Moushegh Ishkhan. Vertaling uit Engels in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

Die Armeense taal is die tuiste van die Armeen

 

Die Armeense taal is die tuiste

en toevlug waar die swerwer

dak en muur en voedsel van sy eie kan besit.

Gaan hy binne sal hy liefde en trots teëkom

met die hiëna en die storm buite uitgesluit.

Eeue lank het sy argitekte moeisaam gearbei

om sy plafonne hoogte te gee.

Hoe baie kleinboere, aan die werk

dag en nag, het sy koskaste vol gehou,

lampe aan die brand, die oonde warm.

Immer verjong, immer verouder, bly dit in stand

van eeu tot eeu op die weg

waar elke Armeen dit kan vind wanneer hy verdwaald is

in die wildernis van sy toekoms of sy verlede.

 

***

 

The Armenian Language Is the Home of the Armenian

 

The Armenian language is the home

and haven where the wanderer can own

roof and wall and nourishment.

He can enter to find love and pride

locking the hyena and the storm outside.

For centuries its architects have toiled

to give its ceilings height.

How many peasants working

day and night have kept

its cupboards full, lamps lit, ovens hot.

Always rejuvenated, always old, it lasts

century to century on the path

where every Armenian can find it when he’s lost

in the wilderness of his future or his past.

  

Vertaal uit Armeens deur Diana Der-Hovanessian, In: Kaminsky,Ilya and Harris, Susan (eds.) 2010. The Ecco Anthology of International Poetry. New York: Ecco (p.198).

 

Moushegh Ishkhan (1913-1990) was ‘n digter van die Armeense diaspora. Hy is in ‘n dorpie naby Ankara gebore, maar is wees gelaat toe sy ouers in 1915 tydens die volksmoord deur die Turke gedood is. Op twee was hy ‘n bannelingkind. Hy is na Damaskus geneem waar hy tot aan die einde van sy vroeë skooljare gebly het. Toe is hy na Ciprus en later na Beiroet. Deur die bestudering van die Armeense letterkunde, die opvoedkunde en sielkunde (vir ‘n jaar of twee ook in Brussel, sy kursus egter kortgeknip in 1940 deur die oorlog) het hy hom bekwaam om sy lewe te wy aan die onderrig van die Armeense taal en Armeense letterkunde.

 

Hy het gesê dat in die afwesigheid van ‘n eie gebied vir die Armene, dit die taal is wat funksioneer as ruimte waarin die nasie verbeel word.

 

Amano Tadashi. Vertaling in Afrikaans

Wednesday, October 21st, 2020

 

 

 

 

Amano Tadashi .* Vertaling van Engels in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

Die filosoof

 

‘Doodgaan is ‘n eenvoudige saak’

sê die ou Chinees met die lang baard

‘as jy eers Taoïsme verstaan.’

 

Arme koulike ongetroude man wat ek is,

ja, ek stem saam, jy’s honderd persent reg.

Laat ek jou hand skud.

 

Indien dit winter was,

met ‘n goeie vuur wat in die stoof dreun,

en as ‘n opgeruimde vrou vir my

‘n tweede bak bredie geskep het,

sou ek met graagte wou filosofie praat,

met ‘n bespreking van Taoïsme en die dood.

 

Ja, ou maat,

ek sou dan jou hand geskud het.

 

***

 

The Philosopher

 

‘Dying’s a simple matter’

said the long-bearded old Chinese

‘once you understand Taoism.’

 

Poor chilly bachelor that I am,

yes, I agree, you’re absolutely right.

Let me shake you by the hand.

 

If it were winter,

a good fire blazing in the stove,

and if a cheerful wife were serving me

my second bowl of goulash,

then I should love to talk philosophy,

discussing Taoism and death.

 

Yes, mate,

I’d shake you by the hand then.

 

Uit: Guest, Harry and Guest, Lynn and Kajima Shôzô (eds. and trs.). 1972. Post-War Japanese Poetry. Harmondsworth: Penguin Books (pp.39-40).

 

*Amano Tadashi (1909-1993) was ‘n Japannese digter van Kioto.

 

Albert Arnold Scholl. Vertaling in Afrikaans

Wednesday, September 23rd, 2020

 

Albert Arnold Scholl. Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

Iets is in die lug

 

Die groot veranderinge,

waaroor die koerante berig

en die gerugte op ons almal se lippe –

dit is nie wat ek bedoel nie,

 

ook nie die klein soort verontrusting,

waaroor ons ongraag praat nie:

die konstante stroompie waar die pleister verpoeier

selfs in die nuwe huise,

die herhaalde uitbrand van sekeringdrade

en die riskante speletjies van kinders.

 

Ȇrens nogtans is iets aan ‘t gebeur,

waarvan ons nie weet wat dit beteken nie,

dinge is aan die gang gesit,

iets is in die lug –

 

en dis daar:

midde-in die verwarring,

wanneer die nuusleser

meermale ‘n verspreking begaan –

 

of in die gehuiwer van die hand

voor die laaste troef,

as die spelers se blikke mekaar kruis –

 

ook op ‘n Sondag, laat middag,

terwyl die hemel die dakke skroei

en swart of rooi ‘n flenterlap opvlieg,

skaduweeloos,

in die arkades

van die verlate stad.

 

***

 

Etwas kündigt sich an

 

Die groβen Veränderungen,

Von denen die Blätter berichten

Und die Gerüchte in unser aller Munde –

Sie meine ich nicht,

 

Auch nicht die kleinen Beunruhigungen,

Von denen wir ungern sprechen:

Das stetige Rieseln des Putzes

Selbst in den neuen Häusern,

Das häufige Bersten der Sicherung

Und die gefährlichen Spiele der Kinder.

 

Irgend etwas jedoch geschieht,

Von dem wir nicht wissen, was es bedeutet,

Die Dinge sind in Bewegung geraten,

Etwas kündigt sich an –

 

Und ist da:

Mitten in der Verwirrung,

Wenn sich der Nachrichtensprecher

Mehrmals verspricht –

 

Oder im Schweben der Hand

Vor dem letzten Stich,

Wenn die Blicke der Spieler sich kreuzen –

 

Auch sonntags, am späten Mittag,

Während der Himmel die Dächer siedet

Und schwarz oder rot ein Fetzen auffliegt,

Schattenlos,

In den Arkaden

Der ausgestorbenen Stadt.

 

 

Uit: Bridgwater, Patrick (ed). 1963. Twentieth-Century German Verse. Baltimore: Penguin Books (pp. 308-309).

 

Nadat Scholl (1926-2004) die gedig aanvanklik gepubliseer het in Lyrik unserer Zeit (ongedat.), het dit in Die Zeit van 30 Oktober 1959 verskyn.

 

Beskikbaar by Albert Arnold Scholl:: Etwas kündigt sich an | ZEIT ONLINE

 

Albert Arnold Scholl. Vertaling in Afrikaans

Monday, August 24th, 2020

 

Albert Arnold Scholl. Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

Poësie

 

POËSIE

begin waar inhoud ophou

 

DIE MISTIEKE ROOS BLOM

 

Anderkant die goue woorde

Buitekant die stadsmure

Anderkant diskursiewe vorme

Buitekant  denksisteme

 

IN DIE GLOED VAN OGGENDRYP

IN DIE PATROON VAN MUF OP DIE MUURPAPIER

TEEN DIE AGTERWAND VAN DIE ALTARE *

 

In die brandpunt  van dit

Wat nie gebeur nie

 

DIE GEDIG IS

 

‘n Molekulêre model gemaak uit vokale

‘n Kerkvenster gemaak uit naamwoorde

‘n Spinnerak gemaak uit herinneringe

‘n Prisma gemaak uit utopieë

‘n Sterrebeeld gemaak uit weglatings

 

‘N SONNESTELSEL

ANDERKANT DIE SONNESTELSEL

 

Verganklik          DUS ONVERGANKLIK

Voorlopig            DUS DEFINITIEF

Temporeel          DUS TYDLOOS

Fragmentaries    DUS VOLLEDIG

Weerloos            DUS MAGTIG

Nabootsbaar       DUS ONHERHAALBAAR

Onlogies              DUS LOGIES

Irreëel                  DUS REËEL

Onvatbaar           DUS VATBAAR

Byderhand           DUS ONBEREIKBAAR VIR RUIMTETUIE

Kwetsbaar           DUS ONKWETSBAAR VIR TAKTIESE

EN STRATEGIESE WAPENS

 

Mens dra dit

Aan ‘n klein kettinkie

Onder jou hemp

Teen die kaal vel

 

***

 

Poesie

 

POESIE    

                   beginnt wo die Inhalte aufhören

 

DIE MYSTISCHE ROSE BLÜHT

 

                       Jenseits der Goldenen Worte

                       Auβerhalb der Stadtmauern

                       Jenseits diskursiver Formen

                       Auβerhalb der Denksysteme

 

IN DER GLUT DES FROSTES

IM SCHIMMELMUSTER DER TAPETE

AUF DER RÜCKWAND DER ALTÄRE

                   

                       Im Brennpunkt dessen

                       Was sich nicht ereignet

 

                         DAS GEDICHT IST

 

Ein Molekularmodell aus Vokalen

Ein Kirchenfenster aus Substantiven

Ein Spinnennetz aus Erinnerungen

Ein Prisma aus Utopien

Ein Sternbild aus Weggelassenem

 

                          EIN SONNENSYSTEM

                          JENSEITS DES SONNENSYSTEMS

 

Vergänglich       DAHER UNVERGÄNGLICH

Provisorisch       DAHER ENDGÜLTIG

Zeitlich               DAHER ZEITLOS

Fragmentarisch DAHER VOLLKOMMEN

Wehrlos             DAHER MÄCHTIG

Nachahmbar      DAHER UNWIEDERHOLBAR

Alogisch             DAHER LOGISCH

Irreal                  DAHER REAL

Ungreifbar          DAHER GREIFBAR

Naheliegend       DAHER UNERREICHBAR

                           FÜR WELTRAUMSCHIFFE

Verletzlich          DAHER UNVERLETZLICH

                           FÜR TAKTISCHE UND STRATEGISCHE

                               WAFFEN

 

Man trägt es

An einer winzigen Kette

Unter dem Hemd

Auf der bloβen Haut

 

 

Uit: Bridgwater, Patrick (ed). 1963. Twentieth-Century German Verse. Baltimore: Penguin Books (pp. 309-310).

 

Albert Arnold Scholl (1926-2004) het hierdie gedig in H. Bender (red.) se versamelbundel Mein Gedicht ist mein Messer (1955) gepubliseer.

 

* Vir Rooms-Katolieke is dit gebruiklik om in die kerk teen die muur agter en bokant die altaar ‘n kunswerk aan te bring, bv. ‘n beeldhouwerk, skildery of tapisserie: die altaarstuk. ‘n Baie bekende voorbeeld van so ‘n kunswerk gemaak vir die agterwand van ‘n altaar is Grünewald († 1528) se veelluik vir die hospitaalkapel van die klooster te Isenheim, nou te sien in Colmar.

 

Die vertaling is opgedra aan die digters wat vanjaar om die lewe gekom het: Jeanne Goosen, MM Walters en Gisela Ullyatt

                                

Bertolt Brecht. Vertaling in Afrikaans

Tuesday, August 11th, 2020

 

Bertolt Brecht. Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

 

Die minnaars

 

Kyk daardie kraanvoëls in wye kurwende vlug!

Die wolke vir hulle meegegee

trek met hul saam al vanaf die wegvlieg

uit die een lewe in ‘n ander lewe.

Op gelyke hoogte en met gelyke haas

lyk hulle na aan mekaar vir ‘n wyle.

So deel die kraanvoëls met die wolke

die lieflike lug waardeur hulle kortliks vlieg

sodat hulle dus nie nog tyd hier verwyl

en niks anders sien as die gewieg

van die ander ene in die wind, deur beide gewaar:

in die vlug reeds lê hul bymekaar.

So mag die wind hulle wegvoer in die niet;

mits hul net nie vergaan nie of wars van hulself neig

so lank kan niks die twee aantas nie

so lank kan mens hulle maar van enige plek verdryf

waar reën of skote wat klap hul bedreig.

So onder die son en maan elk met amper enerse skyf

vlieg hulle weg, algeheel opgegaan in elkaar.

Waarheen, julle?

Nêrens heen.

Weg van wie?

Van algar.

Julle vra, hoe lank is hulle al saam?

‘n Rukkie.

En wanneer sal hulle uitmekaargaan?

Gou.

Dit lyk so of die liefde van minnaars net nie hou.

 

 

 

 

Die Liebenden

 

Sieh jene Kraniche in groβem Bogen!

Die Wolken, welche ihnen beigegeben

Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen

Aus einem Leben in ein andres Leben.

In gleicher Höhe und mit gleicher Eile

Scheinen sie nah bei ‘nander für eine Weile

Daβ so der Kranich mit der Wolke teile

Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen

Daβ also keines länger hier verweile

Und keines andres sehe als das Wiegen

Des Andern in dem Wind, den beide spüren

Die jetzt im Fluge beieinander liegen.

So mag der Wind sie in das Nichts entführen;

Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben

So lange kann sie beide nichts berühren

So lange kann man sie von jedem Ort vertreiben

Wo Regen drohen oder Schüsse schallen.

So unter Sonn’ und Mond’s wenig verschiedenen Scheiben

Fliegen sie hin, einander ganz verfallen.

Wohin, ihr?

Nirgend hin.

                    Von wem entfernt?

                                                  Von allen.

Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen?

Seit kurzem.

                    Und wann werden sie sich trennen?

                                                                              Bald.

So scheint die Liebe Liebenden ein Halt.

 

 

 

Hierdie gedig het in 1928-29 ontstaan en is deur Brecht (1898-1956) in sy opera “Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny” gebruik. In 1950 het Brecht die teks gewysig.

 

 

Friedrich Nietzsche. Vertaling in Afrikaans

Monday, August 3rd, 2020

 

Friedrich Nietzsche. Vertaling uit Duits in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

Tweespraak

A. Was ek siek? Is ek genees?

En wie was my dokter gewees?

Hoe’t ek dit alles vergeet!

 

B. Eers nou glo ek jy’s genees:

Want dié is gesond wat nie meer daarvan weet.

 

 

Zwiegespräch

 

A. War ich krank? Bin ich genesen

Und wer ist mein Arzt gewesen?

Wie vergass ich alles das!

 

B. Jetzt erst glaub’ ich dich genesen:

Denn gesund ist, wer vergass.

 

Uit: Die vrolike wetenskap (1887) nr. 4 in die “Voorspel in Duitse rympies” onder die titel “Grap, Lis en Wraak.” Lg. titel het Nietzsche van ‘n libretto deur Goethe, geleen.

 

Andrei Woznesenski (1933-2010). Vertaling in Afrikaans

Wednesday, July 1st, 2020

 

 

Andrei Woznesenski. Vertaling uit Engels in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

Iemand slaan ‘n vrou

 

Iemand slaan ‘n vrou.

In die donker en warm kar

Blink net die wit van haar oë.

Haar bene spook teen die dak

Soos soekligstrale wat amok maak.

 

Iemand slaan ‘n vrou.

Dit is die manier hoe slawe geslaan word.

Radeloos ruk sy die deur oop

En val uit – af in die pad.

 

Remme knars hard.

Iemand hardloop na haar toe,

Gee haar ‘n hou en sleep haar, gesig na onder,

In die gras waar brandnetels haar kry.

 

Uitvaagsel, met watter presisie slaan hy haar,

Stilyága, fokker, grote held,

Sy modieuse strykysterpuntskoen

Bly skop in haar ribbes.

 

Soortgelyk is die plesier van vyandelike soldate

En die brute verfyndheid van die laagstes.

Terwyl die maanverligte gras vertrap word,

Slaan daar iemand ‘n vrou.

 

Iemand slaan ‘n vrou.

Eeu gestapel op eeu, geen einde hieraan.

Dit is die jonges wat geslaan word. Somber

Skakel ons huweliksklokke die noodsein aan.

Iemand slaan ‘n vrou.

 

Wat van die brandende hale

In die herd van haar wange?

So is die lewe, sê jy. Wat vertel jy my nou?

Iemand slaan ‘n vrou.

 

Maar haar lig is onwrikbaar

Wêreld-sonder-‘n-einde.

Daar is nie godsdienste nie,

nie openbaringe nie,

Daar is vroue.

 

 

Sy lê daar bleek soos water

Haar oë traan-toe en stil,

Sy behoort nie aan hom nie

Net so min as ‘n weiveld diep in ‘n woud.

En die sterre? Hulle ratel in die lug

Soos reëndruppels teen swart glas,

Stort neer,

hulle verkoel

Haar voorkop koorsig van droefheid.

 

1960

(Vertaal uit die Engels van Jean Garrigue)

 

  •