Posts Tagged ‘Willem M Roggeman gedif’

Willem M. Roggeman. Een spook in verf gehuld

Sunday, March 14th, 2021

 

EEN SPOOK IN VERF GEHULD

voor Serge Vandercam

 

Voor altijd verloren als te lang vergeten namen in

een taal ongewijzigd sedert zijn vroegste oorsprong

en steeds wachten en wachten op het verrassende

in een jaar dat toch reeds sprakeloos is begonnen.

 

Zij die het hebben verklaard weten nog steeds niet

dat het op dit ogenblik historische waarheid wordt.

Maar de vervreemding sluit er zijn handen omheen

nadat gebleken is dat lust en liefde een alliteratie

vormen.

 

Onherkenbaar worden tijdens de slaap de nachten

nog vol met al hun verdiensten die zo mateloos

spreken in een nieuwe taal als een lange inleiding

of een voorwoord tot een tijd waarin de woorden

voor niemand zichtbaar al maar schaarser worden.

 

Een mythologische schilder staat gebarend en

roepend in het midden van zijn moedwillige tuin

en ziet er met bewondering een grote houten vogel

opvliegen.

 

© Willem M. Roggeman, 2021