Posts Tagged ‘W.L. van der Merwe’

Twee debuutbundels wat pas verskyn het (Pieter Odendaal & WL van der Merwe)

Thursday, August 30th, 2018

Doodmenslik

W.L. van der Merwe

Omslag

Willie van der Merwe se debuutbundel handel oor religieuse ontnugtering, geklee in vele vorme, en is ’n verkenning van die eksistensiele vakuum soos selde tevore in Afrikaans. Die titel sinspeel op die eenvoudige kwaliteite van die alledaagse mens aan die een kant, maar aan die ander kant op die fisiese en geestelike dood wat as goue draad deur die bundel loop. Die dualisme tussen skoonheid en weerloosheid word van meet af aan ondersoek en die gebroke werklikheid van die digter se ervaringswêreld word treffend verbeeld. Dit is ’n donker bundel vol swart humor, wat die weersin van erotiek en oorlog op skrydende en dikwels ironiese wyse verwoord. Dit eindig egter met ’n evangeliese optimisme: met van die mooiste liefdesgedigte wat nog in Afrikaans verskyn het.

OOR DIE OUTEUR:  Willem Lodewikus van der Merwe is op 20 Oktober 1957 gebore en word groot op ’n plaas naby Meyerton. Hy het vanaf 1975 by die Universiteit van Stellenbosch in teologie en filosofie gestudeer en het in 1990 sy doktorsgraad in filosofie behaal. Op universiteit is hy lid van D.J. Opperman se Letterkundige Laboratorium. In 1987 is hy as lektor aan die Universiteit van Stellenbosch aangestel. In 1998 is hy tot professor in filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch bevorder en was van 2000–2003 departementele voorsitter. In September 2008 is Van der Merwe as professor in godsdiensfilosofie aan die Vrye Universiteit van Amsterdam aangestel. Hy het verskeie publikasies (boeke en artikels) oor taalfilosofie, godsdiens- en kultuurfilosofie publiseer. Hy woon in Utrecht, Nederland.

Sy verse word opgeneem in Nuwe stemme 3 en Groot verseboek (met André P. Brink as redakteur). Hy lees van sy gedigte voor in 2006 by Versindaba, en van sy verse word opgeneem in die geleentheidsbundel wat na hierdie fees saamgestel word. In 2005 lees hy by Zuid-Afrika Huis in Amsterdam in Nederland saam met Bernard Odendaal gedigte voor as deel van die “Week van die poëzie”. Sy vakkundige publikasies sluit in verskeie artikels in tydskrifte oor taalfilosofie, godsdiens- en kultuurfilosofie en hy maak ook bydraes tot gepubliseerde boeke. Metafoor is ’n boek oor filosofiese perspektief. Hy is redakteur van die boek Die tweede refleksie, wat ’n keur uit die werke van Johan Degenaar byeenbring. [Protea Boekhuis, 2018. PRYS: R170.00 (BTW ingesluit) VERSKYNINGSDATUM: Augustus 2018, ISBN (gedrukte boek): 978-1-4853-0895-9, FORMAAT: 213 x 137 mm,  Sagteband. AANTAL BLADSYE: 96]

.

.

Asof geen berge ooit hier gewoon het nie

Pieter Odendaal

Omslag

Asof geen berge ooit hier gewoon het nie is ’n opwindende en verweefde debuut uit ’n jong digter se pen. Met ’n eietydse en aktuele aanslag skryf Odendaal oor die politiek van verskil in ’n multikulturele samelewing, die natuur en ons ekologiese voetspoor, verganklikheid, menswees, die liefde, asook die onlangse studentepolitiek. Ten einde vra hy: Re mang? Wie is ons? En wie is hulle?

Biografie: Pieter Odendaal is ’n digter, vertaler, redigeerder en uitvoerende direkteur van InZync Poetry, ’n nie-regeringsorganisasie verbind tot die uitbreiding van veeltalige en multi-genre poësieplatforms in Stellenbosch en Kaapstad. Saam met Adrian van Wyk reël hy sedert 2011 die InZync Poetry Sessions, ’n maandelikse poësieaand in die hartjie van Kayamandi, asook die weeklikse INKredibles poësie werkswinkels vir ontluikende digters in en om Stellenbosch. Hy het ’n meestersgraad in Volhoubare Ontwikkeling en het reeds na Londen, Lagos en Brisbane vir sy verse gereis. Van sy gedigte is in die bundel Nuwe Stemme 5 opgeneem (2013), hy dien die afgelope drie jaar as Afrikaanse beoordelaar vir die Sol Plaatje Europese Unie Poësie Toekenning en is die mede-redakteur van Many Tongues (2013) en ConVerse (2018). Odendaal is tans besig met sy PhD in podiumpoësie as bevorderaar van weerstandigheid in sosio-ekologiese stelsels aan die Queensland University of Technology in Brisbane.  (Tafelberg, 2018. p. 112; Formaat: 198 mm x 130 MM; Bindstyl: Sagteband; ISBN-13: 9780624085614)

 

wegraak

ons stap êrens buite mcgregor
’n proteaplaas teen die hang van die berg
voor ons val en vleg plate klip saam tot vallei
granietlae vloei dronk oor mekaar
’n bank wolke kom ingesweef soos ’n gerug

ons gaan sit op die koppie
wat oor die wye langeberg uitkyk
greyton kruip agter die wit golf weg
die pieke word eilande in ‘n wasemsee
wat nou reeds aan ons ledemate kom lek
ons klim uit onsselwe uit
en asem die reukloosheid van waterdamp in
ons word uitgevee –

die skerwe aardkors om ons ken ook dié patroon:
hulle skraap tot teenaan die blou plafon,

retireer dan in slowmo

tot die grond weer gelyk word
en hier weer wolke kom lê
asof geen berge ooit hier gewoon het nie

(Uit: Asof berge nooit hier was nie. Pieter Odendaal. Tafelberg, 2018)

Desmond Painter. ‘n Tweede refleksie – Johan Degenaar

Thursday, January 21st, 2010

Ek probeer vanoggend orde skep op my hardeskyf toe ek op hierdie resensie, wat ek ‘n paar maande gelede vir Die Burger geskryf het, afkom. Dit handel oor Tweede Refleksie: ‘n Keur uit die Denke van Johan Degenaar, saamgestel en ingelei deur WL van der Merwe en P Duvenhage (SUN PReSS, 2008).  

Degenaar is so ‘n belangrike denker – ook in die konteks van die Afrikaanse digkuns – dat ek sekerlik verskoon sal word as ek ‘n weergawe van die resensie hier ook plaas. Ek hoop dit moedig een of twee mense aan om hierdie belangrike publikasie te koop! Ek is seker dit is beskikbaar by Protea.

*

Met hierdie bundel uitgesoekte essays en artikels deur Johan Degenaar het die samestellers, W.L. van der Merwe en Pieter Duvenhage, nie net aan Degenaar nie, maar aan die Afrikaanse kultuurlewe as sodanig, ‘n besondere guns bewys.

Geen van hierdie bekende en invloedryke Suid-Afrikaanse filosoof se boeke is na my wete meer in druk nie, en sy menige korter stukke lê oor verskillende publikasies versprei, meestal slegs bekombaar vir diegene met toegang tot ‘n universiteitsbiblioteek.  

Dit is niks minder as ‘n tragedie nie, veral in ‘n taal waar vervlietende versamelings rubrieke en ander meningstukke instaan vir meer duursame filosofiese boeke en ernstige essaybundels. ‘n Mens kan die aantal Afrikaanse boeke oor die laaste dekade wat filosofies betekenisvol is, of aanspraak kan maak op die benaming van literêre essays, op een hand tel.

So ‘n stand van sake moet ‘n impak hê op die peil van openbare diskoers. Wanneer denkers van Degenaar se formaat toegelaat word om uit druk te gaan, eintlik bloot om finansiële redes, kry ‘n kultuur alte maklik katarakte, en kort voor lank wil al wat Eenoog is koning word in die land van die blindes.   

Degenaar se denke is wydlopend en deurtastend. Maar hy beliggaam ook ‘n denkstyl. Sy kritiese vraagstelling is onverskrokke maar nooit skril of dogmaties nie. Hy is demokraties in politieke oortuiging, maar ook in die manier waarop hy intellektueel met tekste en gespreksgenote omgaan, soos goed gedemonstreer in die onderhoud met Degenaar (deur Duvenhage gevoer) wat ook by die bundel ingesluit is.

Die samestellers het ‘n goeie keuse van tekste versamel en sinvol ingedeel onder die onderwerpe filosofie, religie, kuns en politiek. Hoogtepunte is essays oor sprokies, die mite van nasieskap, en die betekenis van pyn. Maar daar is baie ander wat op verskillende maniere boeiend en fassinerend is. Heelwat van die werk, selfs die politieke essays oor nasionalisme en pluralisme, is vandag steeds net so relevant as toe hulle geskryf is.  

Ek het een punt van kritiek. Dit is jammer dat die samestellers geen van Degenaar se filmanalises hier ingesluit het nie. In hierdie opsig is hulle lys van Degenaar se publikasies klaarblyklik ook nie volledig nie. Ek herinner my ten minste twee analises wat in die vroeë 1990s in Die Burger gepubliseer is, oor ‘The silence of the lambs’ en ‘The crying game’ onderskeidelik, maar nie in die publikasielys voorkom nie. Hulle insluiting hier sou ‘n belangrike dimensie van Degenaar se intellektuele nalatenskap toegelig het.

Maar ten spyte hiervan is dit ‘n uitstekende bundel opstelle, en die samestellers en uitgewer verdien lof vir wat hulle vermag het.