Posts Tagged ‘WWW.AVBOBPOETRY.CO.ZA’

AVBOB Poësieprojek. Kompetisiereëls

Thursday, August 31st, 2017

AVBOB Poësieprojek Kompetisiereëls

Hoe om in te skryf

OM IN TE SKRYF, GAAN EENVOUDIG NA WWW.AVBOBPOETRY.CO.ZA

EN VOLG HIERDIE VIER MAKLIKE STAPPE:

 1. Registreer jou profiel.
 2. Maak jouself vertroud met die kompetisiereëls en al die terme en voorwaardes.
 3. Gaan die redaksionele riglyne noukeurig na.
 4. Skryf en dien jou gedig aanlyn in.

FAQs

 1. TOT WANNEER IS DIE KOMPETISIE OOP?

Die kompetisie loop vanaf 1 Augustus 2017 tot 30 November 2017.

 1. IN WATTER TAAL MOET MY GEDIG WEES?

Jy mag gedigte indien in enige van die 11 amptelike Suid-Afrikaanse landstale, maar indien jou gedig nie in

Engels geskryf is nie, moet dit van ‘n basiese Engelse vertaling vergesel wees.

 1. HOE OUD MOET EK WEES OM TE KAN INSKRYF?

Enige persoon van enige ouderdom mag inskryf, maar as jy jonger as 18 is, moet jou ouer of wettige voog aandui dat hulle die kompetisiereëls namens jou gelees, verstaan en aanvaar het. Die aanvaarding van die kompetisiereëls sal outomaties deel van die aanlyn-indieningsproses uitmaak.

 1. OOR WATTER ONDERWERP MOET MY GEDIG WEES?

Inskrywings moet strook met die tema “Ek wou nog sê…” Jou gedig hoef nie noodwendig oor die dood van ‘n spesifieke persoon te handel nie, maar moet elegies van aard wees. Gedigte wat die lewe vier te midde van die dood, of die kortstondigheid van die menslike bestaan beskryf, ens., sal ook in orde wees. Jou uitgangspunt moet wees: Sal ‘n persoon wat verlies ervaar deur die gedig geïnspireer word, of daarmee kan identifiseer?

 1. AAN WATTER RIGLYNE MOET MY GEDIG VOLDOEN?

Om te bepaal aan watter kriteria jou gedig moet voldoen, gaan na die “Redaksionele Riglyne”-afdeling op die webwerf, waar dit breedvoerig bespreek word.

 1. WAT IS DIE PRYSGELD?

Volgens die diskresie van die redakteurs, sal daar ‘n kontantprys toegeken word aan die wen-gedig in elk van die 11 taalgroepe.

 1. HOEVEEL GEDIGTE MAG EK INSKRYF?

Daar is geen beperking op die hoeveelheid gedigte wat jy mag inskryf nie, maar ons aanvaar slegs enkel gedigte, geen manuskripte nie.

 1. MAG EK ’N GEDIG INSKRYF WAT AL ELDERS GEPUBLISEER IS?

Nee. Jou gedig moet ‘n oorspronklike werk wees, soos omskryf in die Suid-Afrikaanse Wet op Outeursreg 98 van 1978, en dit mag nêrens elders in enige vorm of media, of op enige openbare platform gepubliseer wees nie.

 1. SAL EK TERUGVOER KRY OOR DIE GEDIG(TE) WAT EK INGESKRYF HET?

Jy sal ‘n amptelike ontvangskennisgewing van jou inskrywing ontvang. Enige verdere terugvoer oor die inhoud van jou gedig sal by hoë uitsondering en na goeddunke van die redakteur geskied, en onderhewig wees aan die volume van inskrywings wat ontvang is.

 1. WANNEER SAL DIE WENNERS AANGEKONDIG WORD?

Die wenners sal in Maart 2018 aangekondig word.

 1. HOE SAL DIE WENNERS IN KENNIS GESTEL WORD?

Die wenners sal telefonies of per e-pos gekontak word. Hierdie inligting moet op jou inskrywingsvorm verskaf word. Die wenners in elke kategorie sal op xx Maart 2018 ook op die AVBOB-Poësiekompetisie se webwerf bekend gemaak word.

 1. WAT BETEKEN DIT WANNEER MY GEDIG AANVAAR WORD VIR PUBLIKASIE?

As jy kennisgewing ontvang dat jou gedig vir publikasie aanvaar is, sal dit op AVBOB se Poësiekompetisie webwerf, www.avbobpoetry.co.za, gepubliseer word.  Daarbenewens kom dit ook in aanmerking vir publikasie saam met die werke van bekende digters in  ‘n 100-gedig digbundel getiteld “I wish I’d said…” wat teen Augustus 2018 gepubliseer sal word.  Indien jou gedig aanvaar word vir publikasie op die webwerf, sal jy ‘n bedrag van R300 van AVBOB  ontvang. Die betaling sluit in toestemming van die deelnemer aan AVBOB vir die gebruik van die  gedig op ander platforms en in ander media. Die kopiereg bly egter in die besit van die deelnemer.

Vir meer inligting en volledige besonderhede oor die gebruiksregte van aanvaarde gedigte, besoek die “Kompetisiereëls” afdeling op die webwerf.

Redaksionele riglyne

 1. Alle inskrywings word anoniem beoordeel, en die digter se naam moet nie by die gedig self verskyn nie. Jy moet egter jou regte naam verskaf as deel van die aanlyn-indieningsproses, selfs al sou jy verkies dat jou werk onder ‘n pseudoniem verskyn.
 2. Gedigte moet nie 30 reëls in lengte oorskry nie (titel uitgesluit).
 3. Enige poësiestyl is oop vir oorweging – vrye vers, haiku, sonnetrym, ens.
 4. Inskrywings moet in lyn wees met die tema van sterflikheid, maar hoef nie oor die dood van ‘n spesifieke persoon te wees nie, solank as dit net elegies van aard is. Gedigte wat die lewe vier te midde van die dood, of die kortstondigheid van die menslike bestaan, ens., sal ook in orde wees. Die hoofoorweging moet wees: Sal ‘n persoon wat verlies ervaar deur die gedig geïnspireer word, of daarmee kan identifiseer?
 5. Gedigte moet die oorspronklike werk van die deelnemer wees.
 6. Die gedig word slegs gevalueer soos oorspronklik ingedien. Geen daaropvolgende redaksionele wysiging of herversending word toegelaat nie. Geen korrespondensie of bespreking oor wysigings sal gevoer word nie.
 7. Inskrywings mag nêrens elders gepubliseer wees nie, op geen webtuistes of enige openbare platforms van sosiale netwerke nie. Dit mag ook nêrens uitgesaai wees, of ingedien wees vir oorweging as een van die wenners van enige ander kompetisie nie. Dit sluit gedrukte en aanlyn-tydskrifte, digbundels en webtuistes in, asook programme vir geleenthede soos kerkdienste of troues. Enige oortreding van hierdie reël sal lei tot onmiddellike diskwalifikasie.
 8. Gedigte kan in enige van die 11 amptelike Suid-Afrikaanse landstale geskryf word, en elke gedig moet, met die uitsondering van verse oorspronklik in Engels geskryf, vergesel wees van ‘n basiese Engelse vertaling. Hierdie klousule is nie onderhandelbaar nie.
 9. Indiening van die Engelse vertalings geskied met dien verstande dat die moedertaalteks hul eie oorspronklike werk is, en nêrens anders gepubliseer is nie, op geen webtuistes of enige openbare platforms van sosiale netwerke nie, en dit mag nêrens uitgesaai wees of ingedien wees vir oorweging as een van die wenners van enige ander kompetisie nie.

EVALUERINGSKRITERIA

 1. By die beoordeling van gedigte sal die volgende kriteria in aanmerking geneem word:

10.1. Tegniese uitnemendheid: Die aandag wat gegee is aan alle taalkundige aspekte, insluitende

grammatika en spelling.

10.2. Struktuur: Die organisasie en struktuur waarmee gedagtes aangebied word.

10.3. Ritme en metrum: Waar dit gebruik word, moet rym en metrum saamwerk met die gedig om ‘n

estetiese effek te bereik.

10.4. Assonansie en alliterasie: Goeie gebruik van klank om gemoedsteming en effek te skep.

10.5. Keuse van woorde en leesbaarheid: Die effektiewe gebruik van woorde, met aandag aan klank

en nuanse om betekenis oor te dra, is belangrik, sowel as die gebruik van beskrywende taal en

beeldspraak.

10.6. Vorm en vloei: Die vorm wat die gedig op papier aanneem, en of daar ‘n natuurlike, moeitelose

progressie in gedagte en tempo is.

10.7. Algehele impak: Die digter W.H. Auden se definisie van poësie as “onvergeetlike spraak” staan

steeds. Het jou gedig die potensiaal om in iemand se geheue te bly steek?

10.8. Emosionele impak: Het dit trefkrag, en slaag dit daarin om te ontroer en te inspireer? Vermy

sentimentaliteit.

10.9. Vermaaklike of opvoedkundige waarde: Hoe interessant en stimulerend die gedig is, en of dit

insiggewend, nuttig en opvoedkundig van aard is.

10.10. Oorspronklikheid: Die aandag wat die digter gegee het aan taalgebruik en verrassende

beeldspraak, die vermoë om die gewone weer ongewoon te maak, en om nuwe idees te

konseptualiseer en deur te voer.

10.11. Verfyning: Die kenmerk van ‘n goeie gedig lê daarin dat dit tot in die fynste vesels afgewerk is,

met aandag aan alle fasette, en dat daar niks oorbodig of ondeurdag is nie.

.

Kompetisiereëls

ORGANISEERDERS

 1. Die AVBOB-Poësiekompetisie 2017 (die “Kompetisie”) word georganiseer deur AVBOB, hoofkwartier te Madibastraat 368, Pretoria Sentraal, Pretoria, 0002.

 

OPENINGS- EN SLUITINGSTYD

 1. Die kompetisie open op 31 Julie 2017 om middernag Suid-Afrikaanse Standaardtyd (SAST).
 2. Die sluitingsdatum van die kompetisie is op 30 November 2017 om middernag Suid-AfrikaanseStandaardtyd (SAST).

 .

INSKRYWINGS

 1. Die kompetisie is oop vir enige Suid-Afrikaanse burger, tensy dit op enige wyse deur hierdie kompetisiereëls uitgesluit word.
 1. Deur in te skryf vir die kompetisie, erken deelnemers (en indien die deelnemer onder die ouderdom van 18 jaar is, die deelnemer se ouer of wettige voog) dat hulle hierdie kompetisiereëls gelees,verstaan en aanvaar het. Vir meer inligting oor hoe die kompetisie werk, kan u die “Redaksionele Riglyne” op die webtuiste besoek.
 1. Slegs aanlyn-inskrywings sal aanvaar word.
 2. Gedigte mag in enige van die 11 amptelike landstale ingedien word en moet, met die uitsondering van gedigte oorspronklik in Engels geskryf, vergesel wees van ‘n basiese Engelse vertaling.
 1. Daar is geen beperking op die aantal inskrywings wat ‘n enkele deelnemer kan maak nie, maar geen manuskripte sal aanvaar word nie.
 2. Die gedig word gevalueer soos oorspronklik ingedien. Geen daaropvolgende redaksionele wysiging of herversending word toegelaat nie. Geen korrespondensie of bespreking oor wysigings sal gevoer word nie.
 1. Huidige direkte of indirekte AVBOB werknemers en personeel (wat ook studente mag wees) sowel as hul gades / vennote en / of familielede mag nie inskryf nie; ook nie enige huidige of voormalige beoordelaars of hul onmiddellike familielede, of enige organiseerders of verskaffers wat met hierdie kompetisie geassosieer word nie.
 2. AVBOB aanvaar geen verantwoordelikheid vir laat, verlore, onvolledige, onkorrek ingediende,vertraagde, onleesbare, gekorrupteerde of foutiewe inskrywings, eise of korrespondensie nie, hetsy as gevolg van foute, weglating, verandering, manipulering, skrapping, diefstal, vernietiging, kommunikasie-onderbreking of -versaking of enige ander rede nie. Deelnemers erken dat die internetnie ‘n veilige medium is nie, en dat die beoordelaarspaneel nie verantwoordelik is vir die beveiliging van aanlyn-inskrywings nie.
 1. AVBOB behou die reg voor om te enige tyd na eie goeddunke die kompetisie te kanselleer, te wysig of op te skort, insluitende, sonder beperking, omstandighede waar AVBOB van mening is dat hierdie kompetisie nie in staat is om te verloop soos beplan nie weens kwessies soos infeksies deur rekenaarvirusse, foute, manipulering, ongemagtigde ingryping, tegniese mislukkings of enige ander oorsake buite die beheer van AVBOB, wat die administrasie, sekuriteit, billikheid, integriteit of behoorlike gedrag van hierdie kompetisie kan beïnvloed nie. Onderworpe aan enige skriftelike aanwysings onder toepaslike wetgewing.
 1. AVBOB en sy werknemers is nie aanspreeklik vir enige eis, verlies, skade, besering, koste en onkoste wat gely, verduur of aangegaan is (insluitend maar nie beperk nie tot indirekte of gevolglike) as gevolg van, voortspruitend uit, of wat op enige manier verband hou met die kompetisie of u inskrywing (of wen en gebruik van die prys as die pryswenner) nie, behalwe vir enige aanspreeklikheid wat nie deur die wet uitgesluit kan word nie (in sodanige geval is die aanspreeklikheid beperk tot die maksimum toelaatbare wet), vrywaring en vrylating van AVBOB en sy werknemers van alle sodanige eise wat gemaak of volgehou word as gevolg van die toetreding tot hierdie kompetisie, of vir enige verlies of skade wat gely is as gevolg van enige oortreding deur u van hierdie bepalings en voorwaardes, insluitende die skending van enige derdeparty intellektuele eiendomsreg en / of enige waarborg of voorstelling wat vals is of verkeerd. Hierdie klousule sal steeds van krag wees ná die sluiting van die kompetisie.
 2. Suid-Afrikaanse wetgewing sal van toepassing wees op hierdie kompetisiereëls. As enige deel van hierdie kompetisiereëls ongeldig of onafdwingbaar is, word daardie gedeelte geskei, en die res uitgelê asof die verwyderde gedeelte nog nooit bestaan het nie.
 1. Hierdie kompetisie word geensins geborg, onderskryf of geadministreer deur, of geassosieer met, Facebook, lnstagram of Twitter nie.

 

DISKWALIFIKASIE VAN INSKRYWINGS

 1. Die paneel van beoordelaars van die AVBOB-Poësiekompetisie (die beoordelaarspaneel) behou die reg voor om enige inskrywings na eie goeddunke te weier. Die beoordelaarspaneel behou ook die reg voor om enige deelnemer of inskrywing na eie diskresie te diskwalifiseer. Die beoordelaarspaneel mag byvoorbeeld op gronde van die volgende redes inskrywings diskwalifiseer:

16.1. Enige surplus of bykomende inskrywings.

16.2. Enige inskrywings wat AVBOB beskou as materiaal wat aanstootlik, lasterlik, onheilig of moontlik beledigend, kwetsend of lasterlik is, of ‘n toepaslike wet oortree, of inbreuk maak op enige derdeparty se regte;

16.3. Deelnemers wat na AVBOB se mening gepeuter het met die inskrywingproses, of wat betrokke is by onwettige of onbehoorlike gedrag wat daarop gemik is om die billike en behoorlike gedrag van die kompetisie in gevaar te stel, of wat oor die algemeen skade berokken aan die welwillendheid of reputasie van AVBOB; of

16.4. Inskrywings wat AVBOB om enige rede onvanpas ag.

 1. AVBOB behou die reg voor om te alle tye die geldigheid van inskrywings en die verpligte besonderhede wat deur deelnemers verskaf word, te verifieer (insluitend die identiteit van die deelnemer, die ouderdom en ouerlike / wettige voog – waar van toepassing), en om enige deelnemer wat die aansoek indien, te diskwalifiseer indien die inskrywing nie in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes is nie. Die identifikasie vereis vir verifikasie is geheel na AVBOB se uitsluitlike goeddunke. Versuim deur AVBOB om enige van sy regte op enige stadium af te dwing, veronderstel nie ‘n afstanddoening van daardie regte nie.

KOPIEREG

 1. Die deelnemer moet seker maak dat die gedig wat ingeskryf is:

18.1. ‘n Oorspronklike werk is van die deelnemer, soos omskryf in die Suid-Afrikaanse Kopieregwet

98 van 1978;

18.2. Nie gepubliseer of aangebied is aan enige ander publikasie nie, of nie aangebied sal word vir publikasie, totdat die beoordeling afgehandel is en die wenner in kennis gestel is en aangekondig word nie.

 1. Deur die kompetisie te betree, waarborg die deelnemer dat hy of sy die enigste eienaar van die gedig is, en die enigste outeursreienaar is van die inhoud van die gedig (materiaal), en dat hy of sy voldoen aan en instem om te voldoen aan klousule 8 van hierdie bepalings en voorwaardes. Hierdie klousule sal ná die sluiting van die kompetisie steeds van krag wees.

 

ALGEMEEN

 1. AVBOB aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige skade, verlies, besering of teleurstelling van enige deelnemer wat aan die kompetisie deelgeneem het nie.
 2. AVBOB behou die reg voor om die kompetisie te kanselleer en hierdie reëls te wysig waar dit nodig geag word weens omstandighede buite AVBOB se beheer. Enige kennisgewing van kansellasies of veranderinge aan die reëls sal op hierdie webwerf gepubliseer word.
 3. In die geval van enige dispuut aangaande hierdie reëls, of enige ander aangeleentheid met betrekking tot die kompetisie, sal die besluit van AVBOB finaal wees en geen korrespondensie of bespreking sal gevoer word nie.
 4. Inskrywings wat nie aan die kompetisiereëls voldoen nie, sal gediskwalifiseer word, en so ook enige mededingers wat in stryd met die reëls optree.
 5. Deelnemers mag nie enige beoordelaar of lid van AVBOB-personeel oor kompetisie-aangeleenthede benader of probeer beïnvloed nie.
 6. Die kompetisiereëls sal deur die Suid-Afrikaanse wet beheer word, en enige dispuut sal onderhewig wees aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van Suid-Afrika.

 

PRYSE

 1. Geen digter mag meer as een kontantprys wen nie.
 2. AVBOB behou die reg voor om in samewerking met die paneel van beoordelaars die pryse te weerhou, of om die prysgeld te verminder of te verdeel, indien hul van mening is dat so ‘n handeling om enige rede geregverdig is.

 

PUBLIKASIE

 1. Indien u gedig aanvaar word vir publikasie deur AVBOB, sal u soos volg vergoed word: ‘n Betaling van R300 vir publikasie op www.avbobpoetry.co.za, wat die deelnemer se toestemming tot gebruiksregte op ander platforms en in ander media insluit.
 1. Gebruiksregte beteken dat die skrywers van gedigte wat aanvaar word vir publikasie of gekortlys is vir die kompetisie (en indien die skrywer onder die ouderdom van 18 jaar is, die deelnemer se ouer of wettige voog), aan AVBOB onherroeplike, nie-eksklusiewe lisensie toestaan om hul werk in ewigheid te publiseer, insluitende maar nie beperk nie tot:
 2. Al die bogenoemde regte dek verspreiding of publikasie oral ter wêreld, maar nie vir die verkoop van poësie nie.

30.1. Publikasie van die werk aanlyn.

30.2. Publikasie van die werk in druk of aanlyn as deel van ‘n digbundel of as ‘n inligtingshulpbron.

30.3. Produksie van herdrukke.

30.4. Gebruik van die werk vir publisiteitsdoeleindes, in druk, sowel as op radio of televisie.

31. Digters behou die reg om alle werk wat vir die AVBOB-Poësiekompetisie ingeskryf is, te gebruik of te publiseer na afloop van die kompetisie.

 

KENNISGEWING VAN WENNERS

 1. Pryswenners en digters wat gekortlys is, sal in Maart 2018 in kennis gestel word en uitgenooi word na ‘n toekenningseremonie in Augustus 2018, by ‘n plek wat nog aangekondig sal word.
 2. As gevolg van die volume van inskrywings sal slegs suksesvolle deelnemers in kennis gestel word.Besonderhede van die wenners sal op www.avbobpoetry.co.za, sowel as die pers in Maart 2018 aangekondig word.

 

EVALUASIE VAN GEDIGTE

 1. Die besluite van die beoordelingspaneel wat verband hou met hierdie kompetisie is finaal en bindend, en geen daaropvolgende korrespondensie sal aangegaan word nie.
 2. Die beoordelaarspaneel is nie verplig om terugvoering of kritiese kommentaar op individuele inskrywings te lewer nie.
 1. Deelnemers wat nie vir pryse gekies is of gekortlys is nie, is vry om na November 2017 hul gedigte elders in te dien vir oorweging (dit wil sê vir ander kompetisies of vir publikasie).

 

GEBRUIK VAN PERSOONLIKE INLIGTING

37. U persoonlike inligting soos omskryf deur die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013, kan versamel, gebruik en openbaar gemaak word deur AVBOB, vir kompetisie-doeleindes en ander betreklike funksies in verband daarmee, insluitende bekendmaking van die wenner se persoonlike inligting in publikasies wat beskikbaar gestel word aan die publiek regoor die wêreld, deur middel van aanlyn, drukwerk en ander mediadienste en kommunikasiemiddele. ‘n Versoek vir toegang tot, opdatering of regstelling van enige persoonlike inligting wat deur AVBOB gehou word, moet gerig word aan info@avbobpoetry.co.za.

38. Deur vir die kompetisie in te skryf, stem u (en indien u jonger as 18 jaar oud is, u ouer of wettige voog) in dat AVBOB enige gedeelte van u persoonlike inligting soos hierbo uiteengesit, mag gebruik en openbaar maak, insluitende, sonder beperking, die volgende:

38.1. Gebruik in enige kommunikasie-, publikasie-, bemarkings- of promosie-aktiwiteite wat verband hou met die kompetisie;

38.2. I n geval u wen, vir die gebruik en openbaarmaking van u naam en foto(s) vir publisiteits-, bemarkings-, promosie- en publikasiedoeleindes, insluitend regoor die wêreld, hetsy deur  aanlyn, drukwerk of ander mediadienste en kommunikasiemiddele.

39 U mag u toestemming vir toekomstige gebruik en openbaarmaking van persoonlike inligting in promosieen bemarkingsaktiwiteite en publikasies te enige tyd skriftelik kanselleer by info@avbobpoetry.co.za. Na ontvangs van sodanige kennisgewing, sal AVBOB redelike stappe neem om met die gebruik en  openbaarmaking van daardie persoonlike inligting so gou as wat redelikerwys moontlik is te staak. In sommige gevalle sal AVBOB nie die gebruik of openbaarmaking kan staak nie, byvoorbeeld waar inligting reeds deur ander opgeneem is.