Posts Tagged ‘Yehuda Amichai vertaling in Afrikaans’

Yehuda Amichai. Vertaling in Afrikaans / Bester Meyer. Die uitvindsel van woordsweef

Wednesday, April 21st, 2021

 

                                                                                                             

Dis ʼn Jammerte, Ons was so ʼn Goeie Uitvindsel

deur Yehuda Amichai (soos vertaal deur Bester Meyer)

 

Hulle het ons bene

By die heup afgesit.

Wat my aanbetref

Is hulle almal snydokters. Almal van hulle.

 

Hulle het ons ontmantel

Van mekaar vervreem.

Wat my aanbetref

Is hulle almal ingenieurs. Almal van hulle.

 

Dis ʼn jammerte.

Ons was so ʼn goeie

En liefdevolle uitvindsel.

ʼn Vliegmasjien geskep uit man en vrou.

Met vlerke en ieder al.

Ons het bo die aarde gesweefhang.

 

Ons het selfs ʼn bietjie gevlieg.

 

*

 

Die Uitvindsel van Woordsweef

deur Bester Meyer

 

miskien kon ons vlieg

toe ons jonk was –

voor die ek en die jy

die jood en die arabier

die wit en die swart

die ons en die hulle (?)

(in die Utopia van ʼn God)

 

miskien was daar vryheid in ons vlug

soos wanneer twee vreemdelinge vlug

om mekaar te vind

deur in hulle verdwynende liggame

Een te word,      dit:

as dit nie vir afwesigheid was nie

(as dit nie vir teenwoordigheid is nie)

 

kyk, óók die hulle is deur die vlug geskep

deur die rook en die oker

is die ons deur die hulle vervang

en die amputasie bloot ʼn onvermydelikheid

 

ʼn wending om ons finaal te leer

‘mense is voëls

wat nie kan vlieg nie’

en digters herhalers

van dit wat glo

nie gesê mag word nie –

 

maar nee, ons mag nie die vlug versaak nie

want die kuikens moet nou weer leer om te vlieg

in hierdie eeu van niksseggende (bo?)menslikheid

in hierdie outonome vervreemdingslandskap

waar die strewe na eenwo(o)rding

uitgewis word na gelang van (geval)

(geld en goed(ge)koop(te) weelde −)

 

en as dit dan beteken

dat die ons

(soos die ons van ouds)

vir oulaas die hand

van hulle arm moet afkap,

laat dit dan so wees

 

en laat die hand altyd aanhou

om ʼn paar woorde (na gelang van geval) neer te pen

in die sagte sand van (ʼn nuwe) medemenslikheid

wat dan straks weer môre deur die see uitgewis sal word:

 

ons moes swewe om te kon vlieg

en skrywe om te kon leef

 

 

 

 

A Pity, We Were Such a Good Invention

Yehuda Amichai

 

They amputated

Your thighs off my hips.

As far as I’m concerned

They are all surgeons. All of them.

 

They dismantle us

Each from the other.

As far as I’m concerned

They are all engineers. All of them.

 

A pity. We were such good

And loving invention.

An aeroplane made from man and wife.

Wings and everything.

We hovered a little above earth.

 

We even flew a little.

 

Amichai, Y. 2015. The Poetry of Yehuda Amichai. Farrar Straus and Giroux. Soos vertaal in Engels deur Assia Gutmann.

 

Yehuda Amichai. Vertaling in Afrikaans

Tuesday, September 15th, 2020

 

Yehuda Amichai. Vertaling van Engels in Afrikaans. Vert. deur Bester Meyer

 

My Alma Mater – 

 

Ek het by die skool waar ek as kind studeer het verbygegaan

en my hart het kom vertel dat ek hier sekere goed geleer het

en ander goed nie. Ek was my lewe lank tevergeefs lief

vir die dinge wat ek nie geleer het nie. Ek beklee kennis:

ek is volkome vertroud met die boom van kennis se fleur –

die vorm van sy blare, die funksie van sy wortelstelsel, sy peste en parasiete.

Ek, deskundig in die plantkunde van goed en boos,

tog ek leer nog – ek sal aanhou studeer tot my sterwensdag.

Ek het naby die skoolgebou gestaan en binnetoe gekyk. Hierdie is die klas

waar ons gesit en geleer het. Die vensters van die klaskamer was altyd oop

vir die toekoms, maar in ons onskuld, het ons geglo dit was slegs landskap

wat ons deur die venster bespeur.

Die skoolterrein was nouerig en met groot stene plavei.

Ek onthou die vlugtige opskudding tussen ons twee

naby die lendelam trappies – dié opskudding

wat gestalte sou gee aan ʼn wonderlike eerste liefde.

Nou oorlewe dit ons, soos in ʼn museum –

en alles anders in Jerusalem.

 

(In Afrikaans vertaal uit die Engelse vertaling van Chana Bloch, soos dit verskyn op die Poetry Foundation-webruimte.)

 

 

 

The School Where I Studied

 

I passed by the school where I studied as a boy

and said in my heart: here I learned certain things

and didn’t learn others. All my life I have loved in vain

the things I didn’t learn. I am filled with knowledge,

I know all about the flowering of the tree of knowledge,

the shape of its leaves, the function of its root system, its pests and parasites.

I’m an expert on the botany of good and evil,

I’m still studying it, I’ll go on studying till the day I die.

I stood near the school building and looked in. This is the room

where we sat and learned. The windows of a classroom always open

to the future, but in our innocence we thought it was only landscape

we were seeing from the window.

The schoolyard was narrow, paved with large stones.

I remember the brief tumult of the two of us

near the rickety steps, the tumult

that was the beginning of a first great love.

Now it outlives us, as if in a museum,

like everything else in Jerusalem.

 

 

Oor die digter: Yehuda Amichai word gesien as een van Israel se belangrikste digters. Sy werk word uit Hebreeus in meer as veertig tale vertaal. Hy is in 1924 in Duitsland gebore. Hy en sy familie moes uit Duitsland vlug toe Hitler aan bewind gekom het. Amichai was op daardie stadium twaalf jaar oud. As jong digter word sy werk veral beïnvloed deur Dylan Thomas en W.H. Auden. Die vertaling van sy werk uit Hebreeus word as moeilik beskou weens die feit dat hy sinspelende kinkels en spesifieke Hebreeuse terme en uitdrukkings gebruik. Hy is in 2000 in Jerusalem oorlede. Sy werk is in Engels vertaal deur ondermeer Ted Hughes, Chana Bloch en Stephen Mitchel.

 

Oor die vertaler: Chana Bloch is ʼn digter in eie reg en het vier bekroonde bundels agter haar naam. Sy is bekend vir haar vertalings van Yehuda Amichai en Dahlia Ravikovitch.