Posts Tagged ‘Zandra Bezuidenhout gedig’

Zandra Bezuidenhout. Relatiwiteit

Monday, June 28th, 2021

 

Relatiwiteit – MC Escher

 

 

Relatiwiteit

Litografie van Martin Escher, 1953.       

 

Waarom lei die Escher-trappe

eindeloos van bo na onder,

of andersom, en wat is die doel

met so ‘n surreële ordening?

 

Moontlik speel die litograaf

gewoon met spieëlbeelde

van elke dag se op-en-af,

tog nooi die ruimtelike wenteling

jou om te reflekteer

oor waar jy jou tans bevind,

en waarheen ‘n bepaalde trap met jou,

of jy met die trap, op pad is.

 

Die kyker wring sy nek,

sy oë fokus telkens anders

om in die oomblik

oor posisie en rigting te besin,

tot hy in waansin vra

wat bo is, en wat onder,

en waar hy moet begin.

 

Wat kompleks was,

is meteens verhelderend:

die kyker vertrek

uit ‘n persoonlike perspektief

en oriënteer hom

dienooreenkomstiglik.

Styg of daal bly relatief,

soos einde en begin.

Wie kon dit aanskouliker as Escher sê?

 

© Zandra Bezuidenhout, 2021

 

Zandra Bezuidenhout. In beeld, vlugtig

Monday, August 3rd, 2020

 

In beeld, vlugtig

 

In die afloop van ‘n bestemde dag

sal ons aan die planeet ontheg,

met vlerkgeklap in die laatson

verby die beurtsange

van lig en skaduwee aanbeweeg.

 

Soos swerfskulpe sal ons

in die ruim

die gesels van seë optel

en ons al wentelend

instem op die akkoorde

tussen sfere.

 

Ons sal asem word,

in somernagte

‘n sweem van wind,

en op die gevonde ritme

van lugstrome

mekaar vind en weer

in mekaar verloor

tot dit om ons lig word

soos die eerste dag.

 

 © Zandra Bezuidenhout, 2020