Bibliografie van Afrikaanse digbundels wat sedert 1882 verskyn het

VOLLEDIGE BIBLIOGRAFIE VAN AFRIKAANSE DIGBUNDELS

WAT SEDERT 1882 VERSKYN HET

 

 

NOTAS:

Met dank aan NALN wat behulpsaam was met die saamstel van hierdie omvattende bibliografie.

Let wel: Waar inskrywings herhaal word, dui dit op ‘n tweede oplaag van die betrokke titel.

Hierdie bibliografie is na die beste van ons wete volledig tot en met die einde van 2013.

Die bibliografie bestaan uit twee gedeeltes:

1) Bloemlesings ea byeengebringde versamelings in alfabetiese volgorde volgens titel en

2) Digbundels, bloemlesings ea toepaslike navorsingstukke in alfabetiese volgorde volgens die outeur se van.

NALN

 

 

BLOEMLESINGS e.a. BYEENGEBRINGDE VERSAMELINGS

(in alfabetiese volgorde volgens titel)

 

 

Afrikaanse ballades .-Bloemfontein: N.P.B., 1941 ; 1943 ; 1944 ; 1947 ; 1948 ; 1955

Nienaber, P.J., samest. ; Nienaber, G.S., samest.

 

Afrikaanse digkuns .- Kaapstad: Via Afrika ; N.B.B., [1959] ; 1960 ; 1966

Opperman, D.J., samest. ; Van Zyl, H.J., samest.

 

Afrikaanse digkuns .-Bloemfontein: N.B.B., 1970

Opperman, D.J., samest. ; Van Zyl, H.J., samest.

 

Afrikaanse gedigte : byeenfersameld uit wat in di laaste 30 jaar ferskyn is, 1876-1906 .- Paarl / Kaapstad: Paarl Drukpers ; Suid-Afrikaanse Biblioteek, 1906 ; 1987

 

Afrikaanse gedigte : derde versameling .- Paarl: D.F. du Toit, 1882

 

Afrikaanse gedigte : eerste versameling .- Paarl: D.F. du Toit, 1890

 

Afrikaanse gedigte : sewende versameling .- Paarl: D.F. du Toit, 1901

 

Afrikaanse gedigte : twede versameling .- Paarl: D.F. du Toit, 1881

 

Afrikaanse gedigte : vierde versameling .- Paarl: D.F. du Toit, 1883

 

Afrikaanse gedigte. Eerste versameling .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1975

 

Afrikaanse gedigte vir gebruik in Engelse skole Afrikaanse gedigte vir gebruik deur Engelssprekende leerlinge .- Kaapstad: N.B.B., [1955] ; 1957

Meiring, N., samest.

 

Afrikaanse natuurpoësie : gedigte vir jong Suid-Afrika .-Johannesburg: A.P.B., 1949 ; 1950 ; 1952 ; 1965 ; 1968 ; 1969

Nienaber, P.J., samest. ; Lategan, F.V. , samest.

 

Afrikaanse poësie vir sekondêre skole .-Bloemfontein: N.P.B., 1940 ; 1944 ; 1946 ; 1952

Du Toit, S.J, samest. ; De Wet, C.F., samest.

 

Afrikaanse taalgedagtes .- Kaapstad: HAUM, [1949?]

Dentz, Fred. Oudschans, samest.

 

Afrikaanse verhalende verse : ‘n bloemlesing vir jong Suid-Afrika .- Johannesburg: A.P.B., 1948 ; 1950 ; 1954 ; 1958 ; 1960 ; 1964 ; 1965 ; 1968 ; 1977

Nienaber, P.J., samest.

 

Afrikaanse verhalende verse : ‘n bloemlesing vir jong Suid-Afrika .-Johannesburg: A.P.B., 1949

Nienaber, P.J., samest.

 

Afrikaanse versameling .-Maastricht: Stols, c 1937

Krige, Uys, samest.

 

Afrikaanse verse : ‘n bloemlesing vir die middelbare skole ‘n bloemlesing .- Kaapstad: N.P.B., 1942

Malherbe, D.F., samest. ; Lategan, F.V., samest.

 

Afrikaanse verse : ‘n bloemlesing vir die middelbare skool ‘n bloemlesing .- Kaapstad: N.P.B. ; N.B.B. ; Tafelberg, 1935 ; 1936 ; 1937 ; 1938 ; 1944 ; 1955 ; 1957 ; 1958 ; 1959 ; 1961 ; 1963 ; 1965 ; 1970 ; 1975

Malherbe, D.F., samest. ; Lategan, F.V., samest.

 

Afrikaanse verse : ‘n bloemlesing vir die middelbare skool. Deel l .- Kaapstad /Bloemfontein: N.B.B. ; N.P.B., [1935] ; 1937 ; 1939 ; 1944 ; 1945 ; 1952 ; 1957

Malherbe, D.F., samest.

 

Afrikaanse verse : ‘n bloemlesing vir die middelbare skool. Deel ll .-Bloemfontein: N.P.B., 1937 ; 1938 ; 1947 ; [195-?]

Malherbe, D.F., samest.

 

Afrikaanse verse vir St Mary’s Diocesan School for Girls .-Pretoria: A.S. Neethling,

 

As die son kom oogknip : verse geskryf vir die sonsverduistering, Limpopo, 4 Desember 2002 .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

Olivier, Fanie, samest.

 

As die wiel draai : ‘n bundel van gedigte deur jong Suid Afrikaners tussen die ouderdom 13-18 jaar .- Port Shepstone: Poetry Institute ofAfrica, [2005?]

 

Aspersie [’83] : ‘n bundel gedigte en prosa .- [Grahamstad]: Universiteit Rhodes, 1983

Brink, André P., samest.

 

Aspersie [1985] : ‘n bundel gedigte en prosa .- Grahamstad: Universiteit Rhodes, 1984

Brink, André P. samest.

 

Aspersie [1987] : ‘n bundel prosa en gedigte .- Grahamstad: Universiteit Rhodes, 1987

 

Beeld van ‘n digter : N.P. van Wyk Louw .- Kaapstad: Nasionale Boekhandel, 1966

Nienaber, P.J., samest.

 

Beeld van ‘n digter : N.P. van Wyk Louw .- Kaapstad: N.B.B., 1966

Nienaber, P.J., samest.

 

Bloeityd : verse oor kinders .- Kaapstad: Tafelberg, 1993

Johl, Johann, samest. ; Cilliers, Rika, samest.

 

Bloemlesing van Afrikaanse en Engelse gedigte vir St. lV en St. V .- [S.l.]: Laerskool Piet van Vuuren, [19-]

Die Klasonderwyser, pseud., samest.

 

Bloemlesing van Afrikaanse gedigte .-London: Longmans, Green, 1921

Anderson, H.J., samest.

 

Bloemlesing van Afrikaanse gedigte byeenversameld uit nos. twe en dri .- Paarl: D.F. du Toit, 1888

 

Boksemdais : ‘n hele kabundel verse .- Shelley Beach: DIGklub, 2008

DIGklub, samest.

 

Boksemdais 2 : nog ‘n kabundel verse .- George: Digklub Boekery, 2009

DIGklub, samest.

 

Brasilië sing : Portugese gedigte .- Kaapstad: Perskor, 1990

 

Christina en Kristien .- Kaapstad: N.B.B., 1960 ; 1962

Nienaber, G.S., samest. ; Grové, A.P., samest.

 

De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten .-Amsterdam: Tafelberg & Human & Rousseau ; Bert Bakker/Prometheus, 1999

Komrij, Gerrit, samest.

 

Dichters uit Zuid-Afrika : bloemlezing voor Groot-Nederland .-Pretoria / Kaapstad: De Bussy ; HAUM, 1918 ; 1920

 

Die Afrikaanse poësie in ‘n duisend en enkele gedigte .-Amsterdam: Uitgewery Bert Bakker, 1999

Komrij, Gerrit, samest.

 

Die Afrikanerkind : resitasieboekie vir die hoër standerds .-Bloemfontein: N.P.B., 1921

Blok, Thos., samest.

 

Die braambos brand : ‘n keur van godsdienstige gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1987

Nienaber, C.J.M., samest. ; Nienaber-Luitingh, M., samest.

 

Die dye trek die dye aan : verse oor lyflike liefde .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1998

De Lange, Johann, samest. ; Krog, Antjie, samest.

 

Die Gewildste Afrikaanse Gedigte .Kaapstad: Human & Rousseau, 2013

Leserskring, samest.

 

Die Groot trek – 150 jaar .- [S.l.]: Die Woordgilde, [1988]

 

Die Junior digbundel : ‘n inleiding tot die Afrikaanse digkuns vir die eerste hoërskooljare .- Johannesburg: A.P.B., 1956 ; 1958 ; 1961 ; 1963 ; 1964 ; 1965 ; 1972

A.P.B.-komitee vir skoolboeke, samest.

 

Die lewende Totius : ‘n bundel opstelle … vir die Totius-eeufees in 1977 .- Kaapstad: Tafelberg, 1977

Scholtz, Merwe, samest.

 

Die mooiste Afrikaanse liefdesgedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1992 ; 2001

Olivier, Fanie, samest.

 

Die mooiste Afrikaanse liefdesgedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2006

Olivier, Fanie, samest.

 

Die oop gesprek : N.P. van Wyk Louw-gedenklesings .-Pretoria: LAPA, 2006

 

Die platgetrapte kroontjie : Afrikaanse en Nederlandse gedigte oor die Anglo-Boereoorlog .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2001

Jonckheere, Wilfred, samest.

 

Die rooi lappieskombers : volkskwatryne .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1997

Grobbelaar, Pieter W., samest.

 

Die tweede gerf : stories op rym .-Pretoria: LAPA, 2003

Grobbelaar Pieter W., samest.

 

Die tweede gerf : stories op rym .-Pretoria: LAPA, 2003

Grobbelaar Pieter W., samest.

 

Digters en digkuns .- Halfweghuis: Perskor, 1994

Nienaber, P.J., samest. ; Roodt, P.H., samest. ;Snyman,N.J., samest.

 

Digters en digkuns : ‘n bloemlesing vir die hoërskool ‘n bloemlesing .- Johannesburg: A.P.B. ; Perskor, 1962 ; 1963 ; 1964 ; 1974 ; 1977 ; 1978 ; 1980 ; 1982 ; 1986 ; 1991

Nienaber, P.J., samest.

 

Digters en digkuns : ‘n bloemlesing vir die hoërskool .-Johannesburg: A.P.B., 1960

Nienaber, P.J., samest.

 

Digters en digkuns : ‘n bloemlesing vir jong Suid-Afrika .-Johannesburg: A.P.B., 1951 ; 1953 ; 1954 ; 1958 ; 1963 ; 1968

Nienaber, P.J., samest.

 

Digters en digsoorte : ‘n bloemlesing uit die Afrikaanse poësie ingedeel volgens digvorme en digsoorte .-Johannesburg: A.P.B. ; Perskor, 1971 ; 1972 ; 1974 ; 1978 ; 1980

 

Digters op die toring : ‘n keuse uit die werk van die Twintigers .-Pretoria: Van Schaik, 1970 ; 1976

Bekker, Pirow, samest. ; Schutte, H.J., samest.

 

Digters uit Suid-Afrika Dichters uit Zuid-Afrika : bloemlesing uit die poësie van die Tweede Afrikaanse Taalbeweging .- Kaapstad / Pretoria: HAUM ; De Bussy, 1917 ; 1920 ; 1922 ; 1923 ; 1929 ; 1935 ; 1937 ; 1941 ; 1942 ; 1945 ; 1947

Pienaar, E.C., samest.

 

Digterstemme : ‘n keur uit die Afrikaanse poësie .-Pretoria: Van Schaik, 1971

Kromhout, Jan, samest.

 

Digterstemme : ‘n nuwe keur uit die Afrikaanse poësie .-Pretoria: Van Schaik, 1956 ; 1956 ; 1960 ; 1961 ; 1963 ; 1964

Kromhout, Jan, samest.

 

Digterstemme : ‘n nuwe keur uit die Afrikaanse poësie .-Pretoria: Van Schaik, 1967

Kromhout, Jan, samest.

 

Digterstemme : ‘n nuwe keur uit die Afrikaanse poësie .-Pretoria: Van Schaik, 1958

Kromhout, Jan, samest.

 

Druppels : gedagtegedigte en haikoes .- Sunnyside: Die Woordgilde, 1988

Die Woordgilde, samest.

 

Dubbelloop : Afrikaanse en Nederlandse gedigte .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1966 ; 1972

Opperman, D.J., samest. ; Nienaber, C.J.M., samest.

 

Dubbelloop : Afrikaanse en Nederlandse gedigte .- Kaapstad: N.B.B., 1968

Opperman, D.J., samest. ; Nienaber, C.J.M., samest.

 

Eerste stemme : ‘n bloemlesing uit die tydperk van die Genootskap van Regte Afrikaners .-Johannesburg: Perskor, 1973

Nienaber, P.J., samest.

 

Eersteling : ons bloeisel-bundel .- Vredendal: Vredendal Blommefees, 1997

Van Dyk, Beukes, samest.

 

Ek het ‘n vis gesien en ander gedigte deur die studente van die Universiteit Stellenbosch .- Stellenbosch: Rapid Access Publishers, 2005

Snyders, Peter, samest. ; Esterhuizen, Louis, samest.

 

Elisabeth Eybers : poëzie tussen twee werelden .-Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut, 1995

Du Bois, Pierre H. :

 

Faune : ‘n bloemlesing oor die dier in die Afrikaanse poësie .- Kaapstad: N.B.B., 1966 ; 1971

Cloete, T.T., samest.

 

Genugtig! 2006 .- Kaapstad: Genugtig!, 2006

 

Goudaar : gedigte oorJohannesburg .-Johannesburg: Perskor, 1986

Olivier, Fanie, samest.

 

Groen : gedigte oor die omgewing .-Pretoria: HAUM-Literêr, 1990

Marais, Johann Lodewyk, samest.

 

Groot verseboek .- Kaapstad: N.B.B., 1961

 

Groot verseboek .- Kaapstad: N.B.B., 1961

 

Groot verseboek .- Kaapstad: N.B.B., 1960

Opperman, D.J., samest.

 

Groot verseboek .- Kaapstad: Tafelberg, 1973

Opperman, D.J., samest.

 

Groot verseboek : ‘n bloemlesing uit die Afrikaanse poësie .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1951 ; 1952 ; [1955] ; 1959 ; [195-?] ; 1964 ; 1967 ; 1968 ; 1971 ; 1975 ; 1978 ; 1980 ; 1983 ; 1990

Opperman, D.J., samest.

 

Groot Verseboek 2000 .- Kaapstad: Tafelberg, 2000

Brink, André P., samest.

 

Groot verseboek. Deel 1 .- Kaapstad: Tafelberg, 2008

Brink, André P., samest.

 

 

Groot verseboek. Deel 2 .- Kaapstad: Tafelberg, 2008

Brink, André P., samest.

 

Groot verseboek. Deel 3 .- Kaapstad: Tafelberg, 2008

Brink, André P., samest.

 

Hessie Kwedet : dagga-, dop-, dryf- en verwante ryme .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

Grobbelaar, Pieter W., samest.

 

Honderd jaar later : ter viering van Eugène N. Marais se “Winternag” op 23 Junie 1905 .- Dainfern: Praag, 2006

Marais, Johann Lodewyk, samest.

 

Jong Suid-Afrika : bloemlesing vir Standerds Vl en Vll .-Pretoria: Van Schaik, 1949

 

Jonger verseboek vir hoërskole .- Kaapstad: Tafelberg, 1979

Opperman, D.J., samest. ; Heyl, J.A., samest.

 

Jubilate! : loofgedigte in Afrikaans .- Kaapstad: Tafelberg, 1995

Van Rensburg. F.I.J., samest.

 

Junior verseboek .- Kaapstad: Tafelberg, 1978

Opperman, D.J., samest.

 

Junior verseboek : ‘n bloemlesing uit die Afrikaanse poësie vir die middelbare skool .- Kaapstad: N.B.B.

 

Junior verseboek : ‘n bloemlesing uit die Afrikaanse poësie vir die middelbare skool .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1951 ; 1952 ; 1955 ; 1957 ; 1958 ; 1959 ; 1959 ; 1960 ; 1972 ; 1978 ; 1980 ; 1982 ; 1980 ; 1985 ; 1986

Opperman, D.J., samest.

 

Jy het nooit huis toe gekom nie = Je bent nooit thuis gekomen .-Worcester: Die Outeur, 2009

Brown, Floris A., samest.

 

Karapaks 2 = Carapace 20 [tydskrif] : gedigte, prente en slakkerye .- Oranjezicht: [1998]

 

Karapaks. No. 13 [tydskrif] : gedigte, prente en slakkerye .- Plumstead: Snailpress, [1997]

 

Kinderklokkies .- Stellenbosch: Pro Ecclesia, 1920

 

Klanke soos vere : gedigte tussen Suid-Afrika enNederland .- Den Haag: Ambassade van Suid-Afrika, c1998

Niehaus, Carl, samest. ; Dorsman, Robert, samest.

 

Kraaines : ‘n keuse uit hedendaagse digters tussen twee seë .-Pretoria: Academica, 1988

Kannemeyer, J.C., samest.

 

Kraaines : ‘n keuse van hedendaagse digters tussen twee seë .-Pretoria: Academica, 1988

Kannemeyer, J.C., samest.

 

Kruispunt 95 : literair kwartaalschrift .- Brugge: Die Eienaars, 1985

Deloof, Jan, samest.

 

Land van sonlig en van sterre : ‘n bundel gedigte oor Namibië .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2004

Hugo, Daniel, samest.

 

Lens 75/76 : September 1976 .- Potchefstroom: Potchefstroomse Studenteskrywerskring, 1976

Swanepoel, Jan, samest.

 

Lens 78/79 : September 1979 .- Potchefstroom: Potchefstroomse Skrywerskring, 1979

Cloete, T.T., samest.

 

Lied van die land : ‘n bloemlesing oor Suid-Afrika .- Kaapstad /Pretoria: HAUM ; De Bussy ; Van Schaik, [1954] ; 1965 ; 1975

Opperman, D.J., samest.

 

Liggaamlose taal : gedigte oor die musiek .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1996

Human, Koos, samest.

 

Losvoor! : ‘n versameling van Afrikaanse poësie .- Pietermaritzburg: Shuter & Shooter, 1996

Krog, Antjie, samest.

 

Met woorde soos met kerse .- Kaapstad: Kwela, 2002

Krog, Antjie … [et al.], samest.

 

Met woorde soos met kerse .- Kaapstad: Kwela, 2004

Krog, Antjie … [et al.], samest.

 

Met woorde soos met kerse .- Kaapstad: Kwela, 2004

Krog, Antjie … [et al.], samest.

 

Metafore van herlewing : ‘n bloemlesing nuwe gedigte .-Pretoria: LAPA, 2002

 

Miskien sal ek die wingerd prys : ryme en gedigte oor drank .- Kaapstad: Tafelberg, 1989

Hugo, Daniel, samest. ; Van Heerden, Etienne, samest.

 

My Afrikaanse verseboek : ‘n bloemlesing vir Engelssprekende leerlinge in standerds VI, VII en VIII .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1960 ; 1961 ; 1970 ; 1971 ; 1975 ; 1978

Basson, M.A., samest. ; Opperman, D.J., samest. ; Stumpf, E., samest.

 

My Afrikaanse verseboek : ‘n ruim keuse vir meertalige leerlinge .- Kaapstad: Tafelberg, 1980 ; 1984 ; 1985

Opperman, D.J., samest. ; Basson, M.A., samest. ; Stumpf, E., samest.

 

My ousie is ‘n blom : eie stembuigings .- Plumstead: Snailpress, 2006

Naudé, Charl-Pierre, samest.

 

My skatkis. Deel 1 : bloemlesing uit die Afrikaanse digkuns .-Johannesburg: Bonapers, 1967

Nienaber, P.J., samest. ; Schutte, C.H.J., samest.

 

My tweede verseboek. Standerd II .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1961 ; 1964 ; 1986

Linder, C.B., samest. ; Opperman, D.J., samest.

 

‘n Stem vir Suid-Afrika : gedigte met beskrywing om die ware Afrikaner op te roep … .-Bloemfontein: DALTA, 1994

 

Naakte waarheid : versameling gedigte uit die harte van ware Madeliefies .-Pretoria: Bent, 2004

Koster, Luanè, samest. ; De Villiers, Nino, samest.

 

Nieuwe Afrikaanse poëzie : een overzicht van de Afrikaanse dichtkunst van 1940 tot 1947 .-Amsterdam: Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, [194-?]

Bax, D., samest.

 

Nieuwe ruimtes in de Zuid-Afrikaanse poëzie .-Rotterdam: Stichting Poetry International, 1998

 

Nooiensvlug .- Sunnyside: Die Woordgilde, 1988

Die Woordgilde, samest.

 

Nuwe stemme. 1 : gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1997

De Vries, Anastasia, samest. ; Weideman, George, samest.

 

Nuwe stemme 2 .- Kaapstad: Tafelberg, 2001

Müller,Petra, samest. ; De Jager,Nèlleke, samest.

 

Nuwe stemme 3 .- Kaapstad: Tafelberg, 2005

Krog, Antjie, samest. ;Schaffer, Alfred, samest.

 

Nuwe stemme 4 .- Kaapstad: Tafelberg, 2010

Marais, Danie, samest. ; De Goede, Ronel, samest.

 

Nuwe Stemme 5 .-  Kaapstad: Tafelberg, 2013

Du Plooy, Heilna, samest. ; Marais, Loftus, samest.

 

Nuwe verseboek vir juniors .- Kaapstad: Tafelberg, 1993

Wolvaardt, H.S., samest.

 

 

Nuwe verseboek vir seniors .- Kaapstad: Tafelberg, 1991

Snyman, Henning, samest. ; Vosloo, Jan, samest.

 

Nuwe verseboek vir seniors .- Kaapstad: Tafelberg, 1991

Snyman, Henning, samest. ; Vosloo, Jan, samest.

 

Nuwe verset .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2000

Hugo, Daniel, samest. ;Rousseau,Leon, samest. ; Du Plessis, Phil, samest.

 

Olyfwoestyn : Hebreeuse gedigte .-Johannesburg: Perskor, 1987

 

Onder die reënboog : ‘n poësiebloemlesing .- Kaapstad: Tafelberg, 1995

Snyman,N.J., samest.

 

Ons klein en silwerige planeet : Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse gedigte oor die omgewing .-Pretoria: Van Schaik, 1997

Marais, Johann Lodewyk, samest. ; Zuiderent, Ad, samest.

 

ONS kleintjie .- [S.l.]: [s.n.], [19-]

 

Opstelle oor Leipoldt : lesings gehou tydens ‘n Leipoldthuldigingsaand – Oktober 1981 .-Bloemfontein: UOVS, 1982

 

Optog .- Grassy Park: Domestica, 1990

Optog .- Grassy Park: Domestica, 1990

 

[Patriot – digbundel] : [2de versamelng] .- [S.l.]: [s.n.], [19-]

 

Patriot-digters : bloemlesing uit die dig- en rymwerk van die Patriot-tydperk (1875-1905) .- Kaapstad: HAUM, 1945

Pienaar, E.C.

 

Piemp : die werk van jong skrywers van Scottsville .- Kraaifontein: Thérèse Hulme, 2009

Hulme, Thérèse, samest.

 

Pitkos : uitsoekgedigte opgedra aan Danie Smal ter geleentheid van sy 1000ste voordragkonsert op 20 Junie 1928 .-Bloemfontein / Petrusville /Pretoria: N.P.B. ; Noordelike Drukpers ; D. Smal, [19-] ; (1928?)

 

Plekke .- Sunnyside: Die Woordgilde, 1993

Die Woordgilde, samest.

 

Poësie vir plesier .- Kaapstad: Tafelberg, 1980 ; 1981 ; 1982 ; 1984 ; 1988

Opperman, D.J…[et al.], samest.

 

Poetry International Festival 2000 : Results Translationproject :  Charl-Pierre Naudé .- [Rotterdam]: [Poetry International], [2000?]

 

Poëzie nacht van die muse. Vol. ll, Ontheemdes .-Worcester: Breedevallei Dichters, 2004

Spies, Lina, samest. ; Brown, Floris A., samest.

 

Poëzie nacht van die muse.  Volume 1 – 2001 .-Worcester: FAB-Produksie Huis, 2001

 

Poskaarte : beelde van die Afrikaanse poësie sedert 1960 .- Kaapstad: Tafelberg ; Human & Rousseau, 1997

Foster, Ronel, samest. ; Viljoen, Louise, samest.

 

Pretoria .- Sunnyside: Die Woordgilde, 1989

Die Woordgilde, samest.

 

Projektiel met ‘n p .- [Swakopmund]: [Namnam Promosies], [1991?]

Kotze, Hannelie … [et al.]

 

Reënboog sterretjies : ‘n bundel van gedigte deur jong Suid-Afrikaners tot en met die ouderdom van 12 jaar ; en, Hartseer troebadoer : ‘n bundel van gedigte deur jong Suid-Afrikaners tussen die ouderdom 13-18 jaar .- Scottsburgh: Poetry Institute of Africa, 2002

 

Reënboogstemme : ‘n poësiebloemlesing .- Kaapstad: Tafelberg, 1997

Davids, G.W., samest. ; Banda, C.J., samest. ; Daniels, R.J., samest. ; Julies, G., samest.

 

SA in poësie = SA in poetry .- Pinetown: Owen-Burgess, c 1988

Van Wyk, Johan, samest. ; Conradie, Pieter, samest. ; Constandaras, Nik, samest.

 

Samehang en sin : opstelle oor die Afrikaanse poësie .- Kaapstad: Tafelberg, 1983

Cussons, Sheila : Die swart kombuis

 

Senior keur .- Kaapstad: Tafelberg, 1991

Crafford, Marius, samest. ; Meyer, Pieter, samest. ; Cillié, Adinda L., samest.

 

Senior verseboek : ‘n bloemlesing uit die Afrikaanse poësie vir die hoërskool .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1951 ; 1955 ; 1960 ; 1961 ; [1963?] ; 1964 ; 1965 ; 1966 ; 1969 ; 1972 ; 1973 ; 1978 ; 1979 ; 1982 ; 1985

Opperman, D.J., samest.

 

Shih-ching : liedereboek : Chinese gedigte .-Pretoria: Protea-Boekhuis, 2003

 

Singende klokkies : ‘n bundel van gedigte deur jong Suid-Afrikaners tot en met die ouderdom van 12 jaar ; en, Onbekende weë : ‘n bundel van gedigte deur jong Suid-Afrikaners tussen die ouderdom 13 – 18 jaar .- Scottburgh: Unique Publications, 2000

 

Skakering .- Kaapstad: Tafelberg, 1985 ; 1990

Opperman, D.J., samest. ; Coetzee, G.H.J., samest.

 

Skanse teen die tyd : Bundel aangebied aan W.E.G. Louw by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag 31 Mei 1978 .- Kaapstad: Tafelberg, c1978

 

Skep die skip leeg en ander vroeë Boeddhistiese gedigte : ‘n vertaling, uit Pali, van die Sutta Nipata .-Pretoria: UNISA, 1999

 

Slypsteenverse .- Oudtshoorn: Kannaland Media Promosies, 1998

Oosthuizen, Hans, samest.

 

So sê die digters : weergawes van gedigte uit Digters en Digkuns deur P.J. Nienaber. St. 9 en 10 (Afrikaans laer graad) .- [Johannesburg]: V.P., [19-]

Strydom, F.W., samest. ; Potgieter, V.P., samest.

 

Spaans-Amerikaanse keuse .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1969

 

Spaanse dans : Spaanse gedigte .- Kaapstad: Perskor, 1992

 

Speelse verse : ‘n keur .- Kaapstad: Tafelberg, 1988

Hugo, Daniel, samest.

 

Stemme uit die Suiderland : ‘n bloemlesing vir poësieterapie .- Gezina: GHA Uitgewers, 2005

GHA, samest.

 

Stemme uit die Suiderland II : ons eie bloemlesing .- Gezina: GHA Uitgewers, 2006

GHA, samest.

 

Stemme uit die Suiderland III : ons eie bloemlesing .- Gezina: GHA Uitgewers, 2007

GHA, samest.

 

Stiebeuel 1 : ‘n bloemlesing .- Kaapstad: N.P.B., 1946

Opperman, D.J., samest. ; Le Roux, F.J., samest.

 

Stiebeuel 2 : ‘n bloemlesing .- Kaapstad: N.B.B., 1965

Opperman, D.J., samest. ; Le Roux, F.J., samest.

 

Stories op rym : keur van vroeë Afrikaanse verhalende verse .-Pretoria: LAPA, 2000

Grobbelaar, Pieter W., samest.

 

Straatryme .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1993

Grobbelaar, Pieter W., samest.

 

Swewende siele : ‘n digbundel van Afrikaanse verse .- Scottburgh: Poetry Institute ofAfrica, 2001

 

Sy sien webbe roer : ‘n keuse uit die werk van Afrikaanse digteresse .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1999

Spies, Lina, samest.

 

Teks-Leser-Konteks : gedigte ontleed volgens eietydse metodes .-Johannesburg: Perskor, 1986

Opperman, D.J.

 

Ter wille van die edel spel : ‘n bundel saamgestel ter geleentheid van Elisabeth Eybers se sestigste verjaardag .-Pretoria: Human & Rousseau, 1975

Nienaber-Luitingh, M., samest.

 

Tirade 376. Jg. 42, no. 4. (Okt. 1998) [tydskrif] .-Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1998

 

Toulopers : verse vir tieners .-Pretoria: LAPA, 2011

Jacobs, Jaco, samest.

 

Treknet : bloemlesing uit die Afrikaanse poësie .- Pretoria: Academica, 1966 ; 1968 ; 1969 ; 1971 ; 1972 ; 1973 ; 1976 ; 1977 ; 1978 ; 1981 ; 1986

Louw, N.P. van Wyk, samest. ; Lindenberg, E., samest.

 

Treknet : bloemlesing uit die Afrikaanse poësie .-Pretoria: Academica, 1977

Louw, N.P. van Wyk, samest. ; Lindenberg, E., samest.

 

Treknet : bloemlesing uit die Afrikaanse poësie .-Pretoria: Academica, 1976

Louw, N.P. van Wyk, samest. ; Lindenberg, E., samest.

 

Treknet : bloemlesing uit die Afrikaanse poësie .-Pretoria: Academica, 1978

Louw, N.P. van Wyk, samest. ; Lindenberg, E., samest.

 

Treknet : bloemlesing uit die Afrikaanse poësie .-Pretoria: Academica, 1966

Louw, N.P. van Wyk, samest. ; Lindenberg, E., samest.

 

Treknet : bloemlesing uit die Afrikaanse poësie .-Pretoria: Academica, 1966

Louw, N.P. van Wyk, samest. ; Lindenberg, E., samest.

 

Twee en sestig uitgesogte Afrikaanse gedigte .- Kaapstad: HAUM, 1914 ; 1916

Reitz, F.W., samest.

 

Twee en sestig uitgesogte Afrikaanse gedigte .- Kaapstad: HAUM, 1909

Reitz, F.W., samest.

 

Uit die Iers : Middeleeuse gedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1970

 

Uit liefde en ironie : liber amicorum: Elisabeth Eybers .- Kaapstad /Amsterdam: Human & Rousseau ; Tafelberg ; Em. Querido’s, 1990

 

Uit ons digkuns .-Pretoria: Van Schaik, 1961

Buning, Tj., samest.

 

Uit ons digkuns : gedigte vir jong Suid-Afrika .- Pretoria: Van Schaik, 1935 ; 1938 ; 1939 ; 1941 ; 1944 ; 1947 ; 1949 ; 1950 ; 1954 ; 1957 ; 1959 ; 1961 ; 1971

Buning, Tj., samest.

 

Uit ons digkuns : gedigte vir jong Suid-Afrika .-Pretoria: Van Schaik, 1935

Buning, Tj., samest.

 

Van Leipoldt tot letterkundige kritiek .-Pretoria: Afrikaanse Skrywerskring, 1980

Fensham, Charles, samest.

 

Vensters van die hart : ‘n digbundel van Afrikaanse verse .- Scottburgh: Poetry Institute ofAfrica, 2000

 

Vers en foto : ‘n keur van Afrikaanse stemmingsgedigte met foto’s deur Cloete Breytenbach .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1964

 

Versavontuur : ‘n keur uit lang Afrikaanse verhalende gedigte .- Kaapstad: N.B.B., 1966

 

Versavontuur : ‘n keur uit lang Afrikaanse verhalende gedigte .- Kaapstad: N.B.B., 1973

 

Verse vir Ernst 20 Maart 1991 .- Kaapstad: Tafelberg, 1991

Malan, Lucas, samest. ; Olivier, Gerrit, samest.

 

Verseboek vir standerd VI .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1958 ; 1960 ; 1973 ; 1977

Opperman, D.J., samest. ; Heyl, J.A., samest.

 

Verseboek vir standerds VII en VIII .- Kaapstad: N.B.B., 1958 ; 1959 ; 1961 ; 1974 ; 1976

Opperman, D.J., samest. ; Heyl, J.A., samest.

 

Versindaba 2005 .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2005

Esterhuizen, Louis, samest.

 

Versindaba 2006 .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2007

Joubert, Marlise, samest.

 

Versindaba 2007 .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2007

Joubert, Marlise, samest.

 

Versindaba 2008 .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2008

Joubert, Marlise, samest.

 

Versindaba 2009 .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2009

Joubert, Marlise, samest.

 

Versindaba 2010 .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2010

US Woordfees

 

Verslig : ‘n poësie-handleiding .- Kaapstad:Delos, 1996

Fryer, Charles, samest.

 

Versreise .- Kaapstad: Tafelberg, 2002

Vermaak, Adinda, samest.

 

Versreise .- Kaapstad: Nasou Via Afrika, 2003

Vermaak, Adinda, samest. ; De Wet, Keith, samest. ; Olivier, Lorenda, samest. ; Viljoen, Hendrik, samest.

 

Versvreugde .- Kaapstad: Tafelberg, 1987

Vosloo, Jan, samest.

 

Vi’ Adam Small – ‘n digbundel (+ CD met voorleesgedigte) . – Kaapstad: Naledi, 2012

Melt Myburgh, Danie Marais, Margot Luyt en Iris Bester, samestellers

 

Vijftig uitgesogte + Afrikaanse gedigte (met prentjies) .- [Bloemfontein]: Geblikte Afrikaans, [2001]

Reitz, F.W., samest.

 

Vir die luit en die kitaar : vertalings uit die Spaanse en Franse digkuns .-Johannesburg: A.P.B. ; Perskor, 1950 ; 1984

 

Vir die luit en die kitaar : vertalings uit die Spaanse en Franse digkuns .- Johannesburg: A.P.B., 1950

 

Voëlvlug : keur uit die Afrikaanse poësie .- Pretoria: Van Schaik, 1972

Grové, A.P., samest. ; Strydom, S., samest.

 

Vonkelverse .- Kaapstad: Tafelberg, 1988

Vosloo, Jan, samest.

 

Voorspraak .- Kaapstad: Tafelberg, 1982 ; 1983

Askes, H., samest. ; Landman, J.N., samest.

 

Voortbestaan in gerechtigheid : dichten en denken van N.P. van Wyk Louw .- Leiden: Dimensie, c 1985

 

Vorm en inhoud : ‘n bloemlesing uit die Afrikaanse poësie, ingedeel volgens digvorme en digsoorte .- Johannesburg: A.P.B., 1954

Luitingh, M., samest.

 

Waar die paaie saamwoon .- Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies, 1988

De Bruyn, P.J., samest.

Schulze, L.F. : ‘n Man van die woord / Cloete, T.T. : P.W. Buys die digter

 

Woord en wederwoord : bundel aangebied aan D.J. Opperman by geleentheid van sy sestigste verjaarsdag 29 September 1974 .- Pretoria: Human & Rousseau, 1974

Blom en baaierd (gedig) / Periandros van Korinthe / Kroniek van Kristien (gedig) / Heilige beeste

 

Woorde teen die wolke : vir Breyten .- Emmarentia: Taurus, c1980

Om te Vlieg / Brief uit die vreemde aan slagter (gedig) / Die woorde teen die wolke (gedig)

 

Woorde van waarheid : ‘n digbundel van Afrikaanse verse .- Scottburgh: Poetry Institute of Africa, 2002

 

Woorde wat klink : ‘n bundel met twee klankkassette .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1994

Swanepoel, Nic, samest.

 

Woordpaljas : ‘n bloemlesing Afrikaanse gedigte vir die vroeë standerds ‘n bloemlesing Afrikaanse gedigte .-Pretoria: Academica, 1979 ; 1981 ; 1985

Pheiffer, R.H., samest.

 

Woordreise .- Kaapstad: Nasou Via Afrika, 2004

Vermaak, Adinda, samest.

 

Wyn en rose .- Pietermaritzberg: Natalse Pers, 1944

 

Zuid-Afrikaanse poëzie .-Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1950

Antonissen, R., samest.

 

Zuidafrikaansche poëzie ZuidAfrikaanse poësie .- Antwerpen: Nederlandsche Boekhandel, [19-]

Antonissen, Rob, samest.

 

 

******************************************************

 

 

 

 

DIGBUNDELS, BLOEMLESINGS e.a. GEPUBLISEERDE NAVORSINGSTUKKE

(Alfabeties volgens digter se van en daarna volgens titel)

 

 

 

ABRAHAMS, P. WILLIAM … [ET AL.]

 

Ons kom van ver af .- Vredenburg: Prog, 1995

 

ABSALOM, MARIUS

 

Koesnaatjie in my gatsak .-Worcester: MAU, 2006

 

ACCOM, G.C.

 

Kinders van die Cocktail Country .- Grahamstad: G.C. Accom, c1994

 

ADAMS, NOËL … [ET AL.]

 

Aankoms uit die skemer .- St. Helenabaai: Prog, 1988

Adams, Noël : Laaste bed / Boezak, André : Openbaring / Brown, Floris A. : Die gevangene

 

ADAMS, WILLIE

 

Riemvasmaak .- Grassy Park: Domestica, 1995

 

AFRIKA, JAN, PSEUD.

 

Papierblom : (72 gedigte uit ‘n swerfjoernaal) .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1998

 

ALIGHIERI, DANTE

 

Die Goddelike Komedie.  Purgatorium .- Kampsbaai: D.A.H. du Toit, 1998

 

Die Goddelike Komedie.  Purgatorium = La Divina Commedia.  Purgatorio .- Kampsbaai: D.A.H. du Toit, 1998

 

Die Hel .- Kaapstad: Zebra, 1990

 

La Divina commedia: Inferno : die goddellike [sic] komedie: Die hel .- Kaapstad: Zebra, 1990

Goddelike komedie

 

ALLERS, JOHAN, REGISSEUR

 

Elisabeth Eybers [video-opname] .-Johannesburg: SAUK, 1993

 

ANTHONY, FRANK

 

Robbeneiland my kruis my huis .- Bellville: Kampen, [19-?]

 

ASKES, H.

 

Afrikaans Tweede Taal. Standerd 10 (HG/SG/LG) voorgeskrewe werke (O&O/DET) : eksamenhulp – vrae en modelantwoorde .-Pretoria: De Jager-HAUM, 1990

 

AUCAMP, CORNELIA E.

 

Die digter Toon van den Heever : ‘n literêr-historiese en kritiese beskouing .- Stellenbosch: C.E. Aucamp, 1950

 

AUCAMP, HENNIE

 

 Die blou uur : 50 cocktail-kwatryne .- Kaapstad: Tafelberg, 1984

 

 Die lewe is ‘n grenshotel : ryme vir pop en kabaret .- Kaapstad: Tafelberg, 1977

 

 Die poësie van Ernst van Heerden .- Stellenbosch: H.C.L. Aucamp, 1959

 

 Dryfhout : 40 verse .- Kaapstad: Tafelberg, 2005

 

 Ghoera .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2011

 

 Hittegolf : wulpse sonnette met ‘n nawoord .- Kaapstad: Homeros, 2002

 

 Koerier : 69 opdrag- en ander kwatryne .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1999

 

 Lyflied : ‘n keur uit sy liedtekste .- Kaapstad: Tafelberg, 1999

Hugo, Daniel, samest.

 

Teen die lig .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2012

 

Teen latenstyd : verdere lirieke: 1980-1986 .- Kaapstad: Tafelberg, 1987

 

Vlamsalmander .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2008

 

BAKKER, S.

 

Gedichtenbundel .-Pretoria: Noordelike Drukpers, 1915

 

BALMER, HILDA B.M.

 

Poems – Gedigte .- [S.l]: H.J.B. Balmer, 1977

 

BARKHUIZEN LE ROUX, CHRISTINE

 

Dimensie .- Stellenbosch /Pretoria: Suider Kollege Uitgewers ; LAPA, 2000

 

Roset .-Pretoria: LAPA, 2006

 

BARNARD, CHRIS

 

Sonklong [video-opname] : ‘n portret van D.J. Opperman .-Johannesburg: SAUK, c 1981

 

BARNARD, ERIKA

 

Animato .-Johannesburg: Perskor, 1982

 

BAX-BOTHA, M.A.

 

Na aanleiding van C. Louis Leipoldt se sestigste verjaarsdag .-Amsterdam: De Bussy, 1941

 

BEKKER, PIROW

 

Atlas teen die vergeetrivier .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2013

 

Definisies deur die bloed .- Kaapstad: Tafelberg, 1978

 

Die klip sing .- Kaapstad: N.B.B., 1965

 

Die kwatryn .-Pretoria: Academica, 1974

 

Die titel in die poësie .- Kaapstad: Tafelberg, 1970

 

Eskarp .- Kaapstad: Tafelberg, 1987

 

Rasuur .- Kaapstad: Tafelberg, 1993

 

Stillerlewe .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

Toekomstige betrekkinge .- Kaapstad: Tafelberg, 1975

 

Van roes en amarant .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2008

 

BELCHER, R.K.

 

Die sonnet as digvorm .- Stellenbosch: R.K. Belcher, 1960

 

Grondslae van die sonnetvorm .- Kaapstad: H.A.U.M., 1969

 

Halleluja Paternoster .-Johannesburg: Perskor, 1982

 

Mens en Skepper .-Pretoria: Van Schaik, 1956

 

My hart sing sewe moppies .- Kaapstad: Tafelberg, 1996

 

‘n Ding om te skil in die maand April .- Durbanville: Klipbok, 1980 ; 1993

 

Ringe in ‘n geelhoutboom .-Johannesburg: Perskor, 1982

 

So is die lewe vir een pond sewe .- Kaapstad /Bloemfontein: HAUM ; P.J. de Villiers, 1979 ; 1987

 

So is die lewe vir een pond sewe : ‘n hoorbeeld oor die digter Ronnie Belcher .- Kaapstad: SAUK, 1993

Hugo, Daniel, samest.

 

Van heidebos en Skepper : ‘n keur uit die poësie van R.K. Belcher .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2008

De Vries, Abraham H., samest.

 

Ver land .- Kaapstad: HAUM, [1961]

 

BENEKE, JOHANNES JACOBUS PETRUS

 

Heerser en humanis as spanningspaar in die werk van N.P. van Wyk Louw .- [Johannesburg]: J.J.P. Beneke, 1974

 

BETTS, GEORGE

 

Droombeelde van jou .-Johannesburg: Perskor, 1976

 

BEUKES, GERHARD J.

 

Individualisme in die algemeen en sy uiting in ons Afrikaanse poësie .- [S.l.]: G.J. Beukes, [19-]

 

BEZUIDENHOUT, ANDRIES

 

Retoer .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2007

 

 

BEZUIDENHOUT, ZANDRA

 

Aardling .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2006

 

Dansmusieke .- Stellenbosch: Suider Kollege Uitgewers, 2000

 

BLIGNAULT, AEGIDIUS JEAN

 

Groen grassies .-Johannesburg: African Periodicals,

 

BLOEM, PIETER

 

Die Eilander : stemme oor die water .- Swellendam: P. Bloem, 2000

 

Naby Stellenbosch en ander gedigte .- Genadendal: Genadendalse Drukkery, 1997

 

BLOM, JAN, PSEUD.

 

Blomskryf : uit die gedigte van Breyten Breytenbach en Jan Blom .- Emmarentia: Taurus, 1977

 

Lotus .- Kaapstad / Emmarentia: Buren ; Taurus, 1970 ; 1981 ; 1987

 

Oorblyfsels: ‘n roudig : ter herinnering aan Daantjie Saayman .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1997

 

BLOMERUS, MARIÉ

 

Blou as beginsel van duisternis .-Johannesburg: Perskor, 1975

 

Fosforblom .- Kaapstad: N.B.B., 1968

 

Fosforblom .- Kaapstad: N.B.B., 1968

 

Ithaka .-Johannesburg: Perskor, 1985 ; 1988

 

Seisoene van terreur .- Kenwyn: Jutalit, 1988

 

BLUM, PETER

 

Enklaves van die lig .- Kaapstad: Balkema ; Human & Rousseau, 1958 ; 1963 ; 1995

 

Steenbok tot Poolsee : verse .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1955 ; 1971 ; 1975 ; 1978 ; 1981

 

Steenbok tot Poolsee : verse .- Kaapstad: N.B.B., 1963

 

BOERNEEF, PSEUD.

 

En Tafelberg praat krotaal : ‘n keur uit die verse van Boerneef .- Kaapstad: N.B.B., 1968

 

Ghaap en kambro .- Kaapstad: N.B.B., 1959

 

Krokos .- Kaapstad: N.B.B., 1958

 

Mallemole .- Kaapstad: N.B.B., 1962

 

Mallemole .- Kaapstad: N.B.B., 1962

 

Op die flottina .- Kaapstad: N.B.B., 1967

 

Palissandryne .- Kaapstad: N.B.B., 1964

 

Sesde hoepel : 83 ongepubliseerde gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1976

Van Rensburg, F.I.J., samest.

 

Versamelde poësie .- Kaapstad: Tafelberg, 1977

 

BOESAK, ALLAN

 

 tot sterwens toe : liefdesgedigte en tralies .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2001

 

BOEZAK, ANDRÉ / MOONEY, POEM, MEDE-OUT. / OOSTHUIZEN, HANS, MEDE-OUT. / VAN WYK, JAN, MEDE-OUT.

 

 Die fonteyn .- Oudtshoorn: Kannaland Produksies, 1996

 

BOHNEN, RENÉ

 

 In die niks alom.- Pretoria:Lapa Uitgewers, 2011

 

Spoorsny .- Northcliff: Gnomic Press, 2000

 

BOLTON, ROBERT … [ET AL.]

 

Uit die stof die see die skald se handevuurvoet tracks en die verstuite trein van wat verlange .- Stellenbosch: Fenomeen Publikasies, 2001

 

BOPLAAS, CARL, PSEUD.

 

Bokveldse binnevet .- Koubokveld: Boplaas, 2000

 

Carl Boplaas kraai douvoordag .- [Koue Bokkeveld]: Boplaas, 2003

 

Guitige goetjies en preutse praatjies .- Koubokveld: Boplaas, 2001

 

Klopdisselboom .- Koue Bokkeveld: Boplaas, 1998

 

Ramkie-rympies .- Koubokveld: Boplaas, [1999?]

 

Soetsop virre klipkind .- Koue Bokkeveld: Boplaas, 1997

 

BOS, STEF

 

Gebroke sinne .-Pretoria: Suikerbos, 2004

 

BOSHOFF, JACOBUS

Gediggies : 1913-1938 .- [S.l.]: J. Boshoff, [19-]

 

BOSHOFF, JOHANN P.

 

Bloot .- Sunnyside: Johann P. Boshoff, 1998

 

Digters en digkuns deur P.J. Nienaber : Werkboek 1, G.M.R. 1988 & 1989 .-Johannesburg:TurretCorrespondenceCollege, 1988

 

Klankdig .-Pretoria: Outeur, 2006

 

Stasies .- Sunnyside: Johann P. Boshoff, 2002

 

BOSHOFF, LOUISE

 

Handlandskap .-Johannesburg: Perskor, 1988

 

Witpad .-Pretoria: SA Scientific Publications, c1999

 

BOSHOFF, WILLEM

 

Kykafrikaans .-Johannesburg: Uitgewery Pannevis, 1980

 

BOSLANSER, PSEUD.

 

Bosveld-wysies en ander gedigte .-Durban: Boslanser, 1967

 

BOSMAN, F.C.L.

 

Pluksels : verse .- Kaapstad: HAUM, 1932

 

Pluksels : verse .- Kaapstad: HAUM, 1932

 

BOSMAN, MARTJIE

 

Landelik .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

Toevallige tekens : gedigte .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2010

 

BOSMAN, P.J.

 

Ryp geel kring .-Pretoria: HAUM-Literêr, 1992

 

BOTES, D.P.M.

 

Klein grys telegramme van die wêreld .-Johannesburg: A.P.B., 1967

 

Psalms van David : himnes, liefdesbriewe, elegieë .-Johannesburg: Perskor, 1973

 

Wat is ‘n gewone man .-Johannesburg: A.P.B., 1965

 

Van ‘n skaap in wolfsklere .- Jeffreysbaai: Tormentoso Uitgewers, 2012

 

BOTHA, AMANDA

 

Sheila Cussons [video-opname] .-Johannesburg: SAUK, c 1984

 

BOTHA, ANIEL

 Pirouette .- Kaapstad: Quellerie Uitgewers, 2012

 

BOTHA, ELIZE

 

Gids by My derde verseboek : ‘n handleiding by die onderrig van poësie vir standerd drie .- Kaapstad: Nasou, 1970

 

Gids by My vyfde verseboek : ‘n handleiding by die onderrig van poësie vir standerd vyf .- Kaapstad: Nasou, [198-?]

 

BOTHA, ELLEN

 

Gruwelike huwelike en ander lostong-limerieke .- Kaapstad: Tafelberg, 1989 ; 1990

 

Verspot : bekkige rympies vir mondiges .- Kaapstad: Tafelberg, 1991

 

BOTHA, FOURIE

 

Donkerkamer .- Kaapstad: Queillerie, 2011

 

BOTHA, JAC. J.S.

 

Die wakis .-Pretoria: J.J.S. Botha, [19 -]

 

Van hart tot hart .-Pretoria: Daan Retief, c1989

 

BOTHA, P.W., 1904

 

Die minnedig by die jongeres met ‘n inleiding oor die minnedig vanaf die Patriotdigters tot die dertigerjare .- Potchefstroom: P.W. Botha, [19-]

 

BOUWER, STEPHAN

 

Portrette private dele & kanttekeninge .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1980

 

Sirene van bloeisels .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2000

 

So sal ons uitpasseer .-Johannesburg: V.P., 1969

 

Soldag .-Johannesburg: Perskor, 1973

 

BRECHT, BERTOLT

 

Brecht sing Afrikaans .- Kaapstad: Tafelberg, 1989

Blumer, Arnold, samest.

 

BREYTENBACH, BREYTEN

 

Boek. Deel een : dryfpunt .- Emmarentia: Taurus, 1987

 

Buffalo Bill – panem et circenses; ‘n binne met oneindig veel buite gelap : die tweede bundel van die ongedanste dans .- Emmarentia: Taurus, 1984

 

Die beginsel van stof : (laat-verse, sprinkaanskaduwees, aandtekeninge) .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2011

 

Die hand vol vere : ‘n bloemlesing van die poësie van Breyten Breytenbach .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1995

Coetzee, Ampie, samest.

 

Die huis van die dowe .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1967 ; 1974 ; 1982

 

Die ongedanste dans : gevangenisgedigte, 1975-1983 .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2005

 

Die windvanger .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2007

 

Die ysterkoei moet sweet .-Johannesburg: A.P.B., 1964 ; 1967 ; 1974

 

Die ysterkoei moet sweet .-Johannesburg: A.P.B., 1972

 

Eklips : die derde bundel van die ongedanste dans .- Emmarentia /Amsterdam: Taurus ; Meulenhoff, 1983 ; 1984

 

Het huis van de dove .-Amsterdam: Meulenhoff, 1976

 

Katalekte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2012

 

Kouevuur .- Kaapstad /Johannesburg: Buren ; Taurus, 1969 ; 1973 ; 1981

 

Kouevuur .-Johannesburg: Taurus, 1981

 

Lady One : (99 liefdesgedigte) .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2000

 

Lewendood – Kantlynkarteling by ‘n digbundel : die eerste bundel van die ongedanste dans .- Emmarentia: Taurus, 1985

 

Met ander woorde : vrugte van die droom van stilte .- Kaapstad: Buren, c 1973

 

Met andere woorden : gedichten 1970-1975 .-Amsterdam: Meulenhoff, 1977

Lotus / Oorblyfsels / Skryt / Met ander woorde / Verspreide gedichten

 

Mondmusiek [laserskyf] .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2001

 

Nege landskappe van ons tye bemaak aan ‘n beminde .- Groenkloof / Somerset-Wes: Hond ; Intaka, 1993

 

Oorblyfsel/Voice over : op reis in gesprek met Magmoed Darwiesj/the nomadic conversation with Mahmoud Darwish .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2009

 

Oorblyfsels uit die pelgrim se verse na ‘n tydelike .- Kaapstad: Buren, 1970

 

Plakboek: moving on : verjaarde reisverse vir Hoang Lien .- Groenkloof: Hond, 1994

 

Skryt, om ‘n sinkende skip blou te verf : verse en tekeninge .-Amsterdam: Meulenhoff, 1972

 

Soos die so .- Bramley: Taurus, 1990

 

Vertaalproject Breyten Breytenbach : 27e Poetry International 1996 .- [Nederland]: Stichting Poetry International, 1996

 

Voetskrif .-Johannesburg: Perskor, 1976

 

(‘Yk’) : die vierde bundel van die ongedanste dans .- Emmarentia: Taurus, 1983 ; 1984

 

Ysterkoei-blues : versamelde gedigte (1964-1975) .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2001

 

BREYTENBACH, WILLEM

 

Raka [deur N.P. van Wyk Louw] : studiegids .- Kaapstad: Macrat, 1994

Louw, N.P. van Wyk : Raka

 

BRINK, ANDRÉ P.

 

Die poësie van Breyten Breytenbach .-Pretoria: Academica, 1973

 

Die poësie van Breyten Breytenbach .-Pretoria: Academica, 1971

 

BRINK, MELT J.

 

Die reis naar Kaapstad van oom Gijsbert van Graan en zijn ondervindingen aldaar De reis na Kaapstad van oom Gysbert van Graan en sy ondervindinge aldaar .-Pretoria / Kaapstad: De Bussy ; HAUM, 1904 ; 1915 ; 1921

 

Die storie van  Klaas Windvoöl, die ou Hotnot : een beschrijwing van zijn lwensloop en wat hij deur gegaan en deur gestaan het .- Kaapstad: HAUM, 1910

 

Die storie van Klaas Windvoöl, die ou hotnot : een beskrijwing van zijn lewensloop en wat hij deur gegaan en deur gestaan het een beskrywing van zyn lewensloop en wat hy deurgestaan het .- Kaapstad: HAUM ; Van der Sant de Villiers Drukpers, 1910

 

Grappige stories en ander versies in Kaaps-Hollands. Eerste bundel .-Pretoria: De Bussy, 1893 ; 1902 ; 1906 ; 1920

 

Grappige stories en ander versies in Kaaps-Hollands. Sesde bundel .-Pretoria / Kaapstad: De Bussy ; HAUM, 1906 ; 1922

 

Grappige stories en ander versies in Kaaps-Hollands. Sewende bundel .- Kaapstad /Pretoria: HAUM ; De Bussy, 1909 ; 1922

 

Grappige stories en ander versies. Vijfde bundel .-Pretoria / Kaapstad: De Bussy ; HAUM, 1903 ; 1921

 

Grappige stories en ander versies. Vijfde bundel .- Kaapstad: HAUM, 1903

 

Grappige stories en andere versies.  Eerste bundel .- Kaapstad: HAUM ; J.C. Juta, 1893 ; 1902 ; 1906 ; 1920

 

Grappige stories en andere versies in Kaap-Hollands.  Vijfde bundel Grappige stories en andere versies. Vyfde bundel .-Pretoria / Kaapstad: J.H. de Bussy ; HAUM, 1903 ; 1921

 

Grappige stories en andere versies in Kaaps-Holland : bloemlezing uit de eerste en tweede bundel .- Kaapstad /Pretoria: HAUM ; De Bussy, 1914

 

Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands. Derde bundel .- Kaapstad: Juta ; HAUM, 1896 ; 1903 ; 1921

 

Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands. Derde bundel .- Kaapstad: HAUM, 1903

 

Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands. Twede bundel .- Kaapstad: Juta, 1898

 

Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands. Tweede bundel .- Kaapstad /Pretoria: Juta ; HAUM ; De Bussy, 1894 ; 1903 ; 1921

 

Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands. Vierde bundel .- Kaapstad /Pretoria: Juta ; HAUM ; De Bussy, 1898 ; 1903 ; 1921

 

Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands. Zesde bundel Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands. Sesde bundel .- Kaapstad: HAUM, 1906 ; 1922

 

Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands. Zevende bundel Grappige stories en andere versies. Sewende bundel .- Kaapstad /Pretoria: J.H. de Bussy ; HAUM, 1909 ; 1922

 

Nationale en Afrikaanse gedigte. Bundel C : Herfsblade. Laaste gedigte .-Pretoria: De Bussy, 1920

 

Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands. Bundel A .-Pretoria: De Bussy, 1916

 

Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands. Bundel B .-Pretoria: De Bussy, 1918

 

BRITZ, ETIENNE

 

Die paradoks in die poësie, met verwysing na Elisabeth Eybers .- Stellenbosch: E.C. Britz, 1971

 

BROWN, FLORIS A.

 

Die koei stort ‘n traan .-Worcester: FAB, 2000

 

Die woudmaker .-Worcester: Fab-Uitgewery, 1998

 

Die woudmaker .-Worcester: F.A. Brown, 2004

 

Gloei .-Worcester:Eden Opleidingsentrum, 1994

 

Grysvos .-Worcester: FAB, 2000

 

Klank van die byl .-Worcester: Floris Brown, 2000

 

Phoenix .-Worcester: CHIPROS, 1996

 

Roep van die maanwolf .-Worcester: Floris Brown, 2002

 

Rot-t_ .-Worcester: FAB, [2006]

 

Sing vir my / Uit het lege midden – (Saam met Jan Kleefstra) . – Leeuwaarden: Friese Pers Boekerij, 2011

 

Skadu kinders .-Worcester: FAB, 2000

 

Waar aasvoëls draai .-Worcester: F.A. Brown, 1996

 

BUCKTON, A.M.

 

Die beproewing van Engela : [‘n epiese ballade] .- Queenswood: Bent, 2001

 

BURGERS, M.P.O.

 

C.L. Leipoldt : ‘n studie in stof-keuse, verwerking en -ontwikkeling .-Johannesburg: N.B.B., 1960

 

BUYS, P.W.

 

Onderhoud met P.W. Buys .- Kaapstad: SAUK, 1999

Hugo, Daniel, samest.

 

Pleroma : gedigte .-Johannesburg: Boekhandel De Jong, 1977

 

Van sigbare en onsigbare dinge .- Kaapstad: Tafelberg, [1998]

 

Wit korbeel .-Johannesburg: Perskor, 1987

 

CALITZ, ANNALIE

 

Vierkant rond .- George: Kreativ, c2007

 

CALITZ, ELISE

 

Argeloos .- Stilbaai: E. Calitz, 1996

 

CAMERON, JAMES HENRY

 

Die sintuiglike in die poësie van Boerneef .- Potchefstroom: J.H. Cameron, 1979

 

CAMERON, SUSANNA MAGDALENA

 

Die satiriese digkuns van M.M. Walters .- Potchefstroom: S.M. Cameron, 1978

Cabala / Apocrypha / Heimdall

 

CAMPBELL, ANNA

 

Waar die meetsnoere val .- Sunnyside: Soeklig Kommunikasies, 1990

 

CARSTENS, ANALISÉ

 

Om te onthou .- Bellville: Ancor, 2000

 

Skanse .- Kaapstad: John Malherbe, c 1982

 

CASTELYN, EVELEEN

 

Kubermens .- Kaapstad: Human & Rousseau, c1999

 

Menslikerwys gesproke .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

Minder as die engele .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1990

 

Tussen hemel en aarde .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1978

 

CELLIERS, JAN F.E.

 

Bloemlesing uit die gedigte van Jan F.E. Celliers .-Johannesburg: A.P.B., 1948 ; 1949 ; 1950

Van den Heever, C.M., samest. ; Nienaber, P.J., samest.

 

De revier : ‘n Afrikaanse gedig .- Potchefstroom: Het Westen, [19-]

 

Die groot geheim .-Pretoria: Van Schaik, 1924

 

Die lewenstuin en ander gedigte .-Pretoria: Van Schaik, 1923 ; 1925

 

Die lewenstuin en ander gedigte .-Pretoria: Van Schaik, 1923

 

Die revier : ‘n Afrikaanse gedig .- Potchefstroom: Het Westen-Drukkerij, 1909

 

Die saaier en ander nuwe gedigte Die saaier en ander gedigte van Jan F.E. Celliers .-Pretoria / Kaapstad: De Bussy ; HAUM, 1918 ; 1922 ; 1923

 

Die vlakte en ander gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1946

 

Die vlakte en ander gedigte .-Pretoria: Volkstem-drukkerij, 1917

 

Die vlakte en ander gedigte (insluitende Die rivier en Unie-Kantate) .- Kaapstad / Pretoria: N.P.B. ; Tafelberg ; Vollkstem-Drukkerij, 1908 ; 1909 ; 1912 ; 1917 ; 1920 ; 1922 ; 1924 ; 1930 ; 1933 ; 1936 ; 1940 ; 1941 ; 1974

 

Driesprong : ‘n bloemlesing uit die gedigte van Celliers, Totius en Leipoldt .- Kaapstad: Tafelberg, 1978

Louw, W.E.G., samest.

 

Jopie Fourie en ander nuwe gedigte .- Kaapstad: De Nationale Pers Beperkt, 1920

 

Jopie Fourie en ander nuwe gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1920

 

Liefdelewe .-Pretoria: Van Schaik, 1924

 

Liefdelewe .-Pretoria: Van Schaik, 1924

 

Martje .- Kampen: J.H. Kok, [1911]

 

Martjie .- Kampen / Kaapstad: J.H. Kok ; N.B.B. ; HAUM, 1911 ; 1916 ; 1919 ; 1920 ; 1924 ; 1925 ; 1926 ; 1928 ; 1930 ; 1933 ; 1935 ; 1936 ; 1937 ; 1938 ; 1940 ; 1944 ; 1945 ; 1946 ; 1947 ; 1953 ; 1954 ; 1958 ; 1959 ; 1964

 

Martjie .-Pretoria: De Bussy, 1947

 

Martjie .- Kaapstad: N.B.B., 1959

 

Unie kantate = Union cantata .- Potchefstroom: Het Westen-Drukkerij, 1910

 

Unie Kantate = Union Cantata .- Potchefstroom: Het Westen, 1910

 

CHUMMIE, PSEUD.

 

Lach en laat lach .- Stellenbosch: Pro Ecclesia Drukkerij, [1909]

 

CILLIÉ, ADINDA L.

 

Pret met poësie : ‘n werkboek vir leerlinge .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1991

 

CILLIÉ, P.J.

 

Van Wyk Louw se rol in die vrymaking van die Afrikaner .-Johannesburg: RAU, 1981

 

CILLIERS, DIRK

 

Weegskaalwaardes : 50 sonnette .- George: D. Cilliers, c 2000

 

CILLIERS, RIKA

 

Mammoet .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

o.a. Debóra .- Kaapstad: Tafelberg, 1977

 

Opslag : winter op winter .-Johannesburg: Perskor, 1980

 

Spirakel .- Kaapstad: Tafelberg, 1996

 

Vlier .- Kaapstad: Tafelberg, 1990

 

CLAASSENS, PIETER

 

Kinkelbos .-Johannesburg: Perskor, 1983

 

Varinkies van gister .-Pretoria: Femina, 1983

 

Verse van ‘n windswael .-Johannesburg: Perskor, 1980

 

CLAERHOUT, FRANS

 

Rendezvous .- Kaapstad: Waterkant, 1991

 

Straat sonder pad = Street without road .- [S.l.]: Claerhout, [2002?]

 

CLARK, CAROL

 

Tjienkerientjee se oog is swart .- Kaapstad: Tafelberg, 1994

 

CLOETE, T.T.

 

Allotroop .- Kaapstad: Tafelberg, 1985 ; 1986

 

Angelliera .- Kaapstad: Tafelberg, 1980 ; 1981

 

Die baie ryk ure : 100 uitgesoekte gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 2001

 

Die wêreld is ons woning nie : ‘n studie van die poësie van Totius met tekste .- Kaapstad: Tafelberg, 1961 ; 1965 ; 1975

 

Driepas .- Kaapstad: Tafelberg, 1989

 

Gids by D.J. Opperman se Senior Verseboek .- Kaapstad: Nasou ; Tafelberg, 1966 ; 1981 ; 1985

 

Heilige nuuskierigheid .- Kaapstad: Tafelberg, 2007

 

Hoe om ‘n gedig te ontleed .-Pretoria: Academica, 1982

 

Idiolek .- Kaapstad: Tafelberg, 1986

 

Joernaal van Jorik : [blokboek] .- Kaapstad: Academica, 1974

Opperman, D.J. : Joernaal van Jorik

 

Joernaal van Jorik : [blokboek] .-Pretoria / Kaapstad: Academica ; Human & Rousseau, 1983 ; 1990

Opperman, D.J. : Joernaal van Jorik

 

Joernaal van Jorik : [blokboek] .- Kaapstad: Academica, 1978

Opperman, D.J. : Joernaal van Jorik

 

Jukstaposisie .- Kaapstad: Tafelberg, 1982 ; 1991

 

Jukstaposisie .- Kaapstad: Tafelberg, 1982

 

Met die aarde praat .- Kaapstad: Tafelberg, 1992

 

Met die aarde praat .- Kaapstad: Tafelberg, 2001

 

Onversadig .- Kaapstad: Tafelberg, 2011

 

Op die woord af : opstelle oor die poësie van N.P. van Wyk Louw .-Johannesburg / Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1963 ; 1976

 

Totius .- Kaapstad: Nasou, 1963

 

Totius se organiese beskouing .-Port Elizabeth: U.P.E., 1978

 

Trekkerswee en Joernaal van Jorik .-Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1953

Totius, pseud. : Trekkerswee / Opperman, D.J. : Joernaal van Jorik

 

Twee idilles : Martjie en Trekkerswee .-Pretoria: Academica, 1970

 

Uit die hoek van my oog .- Kaapstad: Tafelberg, 1998

 

CLOETE, T.T. …[ET AL.]

 

Beskouings oor poësie : ‘n bundel opgedra aan prof. G. Dekker op sy sestigste verjaardag 11 November 1957 .-Pretoria: Van Schaik, 1957

 

Beskouings oor poësie : ‘n bundel opgedra aan prof. G. Dekker op sy sestigste verjaarsdag 11 November 1957 .-Pretoria: Van Schaik, 1957

 

COETZEE, A.J.

 

Poësie en politiek : ‘n voorlopige verkenning van betrokkenheid in die Afrikaanse poësie .-Johannesburg: Ravan Press, 1976

Breytenbach, B. : Die lewe in die grond / Van Heerden, E. : Klag van die witrenoster /Phosa,N.M.: ‘n Ja-baas

 

Ritme en skandering : ‘n ondersoek na ritmiese sisteme in uitgesoekte Afrikaanse gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1972

 

COETZEE, J. ALBERT

 

Verseboek volk-en-vaderland .-Pretoria: J.A. Coetzee, 1981

 

COETZEE, JANNIE

 

Reisiger in vlamgebied .- Kaapstad: Tafelberg, 1986

 

COETZEE, N.A.

 

Uit die skatkamers .- [Pretoria]: [N.A. Coetzee], [1968]

 

Uit die skatkamers .- [Pretoria]: [N.A. Coetzee], {196-]

 

COETZEE, RENZIE ADRIANA

 

Geskenk : gedigte .- [Pretoria]: [Die Outeur], [1984]

 

Geskenk : gedigte .-Worcester: R.A. Coetzee, 1984

 

COETZER, W.H.

 

Pensketse = sketches .- Roodepoort: CUM, 1981

 

COLLEGE OF CAREERS

 

Aantekeninge oor Digter en Digkuns vir TVL st. 9 1984 .- Kaapstad:College ofCareers, 1982

 

Aantekeninge oor Digters en Digsoorte : gedigte vir N.S.S. Std. 10 1978/79 .- Kaapstad: Die Kollege, 1978

 

Aantekeninge oor Raka [deur N.P. van Wyk Louw] .- Kaapstad:College ofCareers, c1993

Louw, N.P. van Wyk : Raka

 

COMBRINK, J.C.

 

Fokus op voorgeskrewe gedigte. 4 .- Potchefstroom: Pro Rege, 1981

 

Fokus op voorgeskrewe gedigte ll .- Potchefstroom: Pro Rege, 1978

 

Fokus op voorgeskrewe gedigte lll .- Potchefstroom: Pro Rege, 1981

 

Vrae en kommentaar oor 55 gedigte .- Potchefstroom: Pro Rege, 1970

 

Vrae en kommentaar oor Digters en digkuns .- Potchefstroom: Pro Rege, 1971

 

Vrae en kommentaar oor voorgeskrewe gedigte : lV .- Potchefstroom: Pro Rege, 1976

 

Vrae en kommentaar oor voorgeskrewe gedigte. XII .- Kaapstad: Nasou, 1991

 

COMBRINK, LOUISE ESTHER

 

Kristalle uit ‘Kroniek van Kristien’ van D.J. Opperman .- Pietermaritzburg: L.E. Combrink, 1969 ; 1971

 

CONINCK, HERMAN DE

 

Liefde, miskien .- Kaapstad: Queillerie, 1996

 

CONRADIE, BEN

 

Op die pad .- Strand: B. Conradie, [1988]

 

Vir die geringstes .- Strand: B. Conradie, [1988]

 

“Want ek was siek _” .- [S.l.]: Die Outeur, [19-]

 

CONRADIE, P.J.J.

 

‘n Kraan lek in die agtermiddag .- Rossburgh: Kabelkarnimfe, 1986

 

CONRADIE, PIETER

 

Geslagtelikheid in die Antjie Krog-teks .- [Rondebosch]: P. Conradie, 1996

 

CROUS, HETTIE

 

Warm sand : digbundel .-Bloemfontein: Credo-boeke, 1982

 

CROUS, MARIUS

 

Aan ‘n beentjie sit en kluif .- Kaapstad: Protea Boekhuis, 2006

 

Brief uit die kolonies .-Pretoria: Protea-Boekhuis, 2003

 

Vol draadwerk .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2012

 

CURLE, ULYATE J.

 

Opgrawings .- [Johannesburg]: Dalro, 1987

 

CUSSONS, SHEILA

 

Die asem wat ekstase is : ‘n keuse uit haar nie-religieuse poësie .- Kaapstad: Tafelberg, 2000

Botha, Amanda, samest.

 

Die heilige modder .- Kaapstad: Tafelberg, 1988

 

Die knetterende woord .- Kaapstad: Tafelberg, 1990

 

Die sagte sprong .- Kaapstad: Tafelberg, 1979

 

Die skitterende wond .- Kaapstad: Tafelberg, 1979

 

Die somerjood .- Kaapstad: Tafelberg, 1980

 

Die swart kombuis .- Kaapstad: Tafelberg, 1978 ; 1980 ; 1987

 

Die swart kombuis .- Kaapstad: Tafelberg, 1978

 

Die woedende brood .- Kaapstad: Tafelberg, 1981 ; 1982

 

Membraan .- Kaapstad: Tafelberg, c 1984

 

‘n Engel deur my kop : ‘n keuse uit haar religieuse gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1997

Botha, Amanda, samest.

 

Omtoorvuur : ‘n keur uit die poësie van Sheila Cussons .- Kaapstad: Tafelberg, 1982 ; 1988

 

Plektrum .- Kaapstad: Tafelberg, 1970

 

Verf en vlam .- Kaapstad: Tafelberg, 1978

 

Versamelde gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 2006

 

Verwikkelde lyn .- Kaapstad: Tafelberg, 1983

 

D BEER, Z.A.S.

 

Verse van ‘n timmerman .- Secunda: Meesterlering BK, 1998

 

DAUTH, JOE

 

Blo : versamelde gedigte van Joe Dauth, 1952-2005 .- Kaapstad: Tankwa Uitgewers, 2008

 

DE BEER, BERTUS KLAAS

 

Reël, rym en ritme .- Fonteinebleau: Postma Publikasies, 1977

 

Reël, rym en ritme .-Fontainebleau: Postma Publikasies, 1977

 

DE BRUYN, JAN

 

Te bruin vir groen .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1987

 

Vuurtent in die sneeu .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

Witvuurlig .- Louis Trichardt: Chiron-Uitgewers, 2004

 

DE BRUYN, PAUL

 

Oukwas-kind .-Barberton: Amo Uitgewers, 1997

 

DE BRUYN, ZAHN

 

Kaia vir die tye .- Kaapstad: Tafelberg, 1983

 

Kaia vir die tye .- Kaapstad: Tafelberg, 1983

 

DE CONINCK, HERMAN

 

Die lenige liefde .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2009

 

DE GOEDE, RONEL

 

Skoop : ‘n woordverwerkingspeletjie vir die beginner .- Kaapstad: Tafelberg, 1993

 

DE JAGER, JOHAN

 

Haggada vir ‘n wit Afrikaan .-Johannesburg: Perskor, 1974

 

DE JAGER, PIET

 

Ouhout .- Menlopark: Suikerbos Uitgewers, 2006

 

DE JAGER, THEO

 

Di-mensies .- Sunnyside: Woordgilde, 1998

 

DE JONGH, F.W.

 

Klipsweet .-Johannesburg: Perskor, 1981

 

DE KLERK, G.J.

 

Brandaan : ontstaan, aard en ontwikkeling van ‘n Ierse verhaal .- Kaapstad: Tafelberg, 1996

Opperman, D.J. : “Brandaan”

 

DE KLERK, WILLEM

 

N.P. van Wyk Louw : Só praat dié Afrikanerdenker in 1938 met sy mense .-Johannesburg: R.A.U., 1983

 

DE LANGE, JOHANN

 

Akwarelle van die dors .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1982

 

Die algebra van nood .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2009

 

Die algebra van nood .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2009

 

Judasoog : ‘n keur uit die gedigte van Johann de Lange .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2010

 

Nagsweet .- Bramley: Taurus, 1991

 

Snel grys fantoom .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1986

 

Vaarwel, my effens bevlekte held .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2012

 

Vleiswond .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1993

 

Wat sag is vergaan .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1995

 

Waterwoestyn .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

Weerlig van die ongeloof .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2011

 

Wordende naak .-Pretoria: HAUM-Literêr, 1990

 

DE MEYER, OELOFF A.

 

Rougrond .-Bloemfontein: N.P.B., [1944]

 

Rougrond .-Bloemfontein: N.P.B., [19-]

 

DE NYSSCHEN, LINA

 

Lied van die see .- Universitas: Lany Uitgewers, 2005

 

DE PRIESTER, JAK

 

Heuning in die mond .- [S.l.]: Die Outeur, 2005

 

DE VILLIERS, DAWID WILLEM

 

Vuur by Sheila Cussons .- Stellenbosch: D.W. de Villiers, 1982

 

DE VILLIERS, I.L.

 

Die siening van die vrou in die poësie van Totius en D.J. Opperman met verwysing na Elisabeth Eybers .- Stellenbosch: I.L. de Villiers, 1959

 

Gelykenisse en ander verse .- Kaapstad: Tafelberg, 1975 ; 1980

 

Jerusalem tot Johannesburg .- Kaapstad: Tafelberg, 2005

 

Leitourgos .- Kaapstad: Tafelberg, 1972 ; 1973 ; 1976 ; 1980

 

Leviet en vreemdeling .- Kaapstad: Tafelberg, 1978 ; 1986

 

Vervreemdeling .- Kaapstad: Tafelberg, 2008

 

DE VILLIERS, PIERRE

 

Die dwase stryd .-Johannesburg: A.P.B., 1956

 

DE VOS, ANNESU

 

Gebed van ‘n groen perske en ander verse .- Kaapstad: Tafelberg, 1980 ; 1981 ; 1983

 

Om vry uit te stap .- Kaapstad: Tafelberg, 1982

 

DE VOS, MARION / BROWN, FLORIS A. / VAATSTRA, HILDE

 

Drieluik .-Worcester: FAB-Produksie Huis, 2009

 

DE VOS, PHILIP

 

Daar’s bitterals in die heuningwals .- Kaapstad: Tafelberg, 1988

 

Die deng van Gauteng en ander ordentlike limericke .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1996

 

Die Worcester Asporcester en ander lustige limericke .- Kaapstad: Tafelberg, 1989

 

Limericke vir die lekkerte .- Kaapstad: Kagiso Education, 2004

 

Mallemeuleman : ‘n keur uit Philip de Vos se versies .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2004

 

DE VRIES, ABRAHAM H.

 

Proegoed .- Kaapstad: HAUM, [1959]

 

Proegoed: Daniel Hugo gesels met Abraham H. de Vries .- Kaapstad: SAUK, 1994

 

DE WET, AMANDA

 

Andante .-Linden: A. de Wet, c 1982

 

DE WETTE, JULIAN

 

Die koning in die buiteland .-Johannesburg: Perskor, 1977

 

Die koning in die buiteland .-Johannesburg: Perskor, 1977

 

Tussen duine gebore .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

Verban: verbinne .-Johannesburg: Perskor, 1980

 

DEACON, THOMAS

 

Die predikasies van Jacob Oerson .- Kaapstad: Tafelberg, 1993

 

Sand uit die son .- Kaapstad: Tafelberg, 1989

 

DEETLEFS, NIC

 

Nuwe Verseboek ’95 : studie handboek .- Kaapstad: Macrat, 1995

 

DEGENAAR, J.J.

 

Eksistensie en gestalte : aantekeninge by die eksistensialisme en by die poësie van N.P. van Wyk Louw .-Johannesburg: Simondium, 1962

 

DEKKER, BEN

 

Aas vir Aspoestertjie .- Clarens: Holkrans, 1986

 

Baai besoekers .- [Mosselbaai]: [B. du Plooy], [1993]

 

DEKKER, G.

 

N.P. van Wyk Louw as Dertiger .-Johannesburg: RAU, 1972

 

DIAMOND, G.J.

 

Rajodiena .-Pretoria: Noordelike Drukpers, [1931]

 

Rajodiena .-Pretoria: G.J. Diamond, [19-]

 

DÖNGES, SARINA

 

In die tyd van uile .-Pretoria: Protea-Boekhuis, 2004

 

DREECKMEIER, THINUS

 

Op pad .-Pretoria: CcE Books, c2004

 

DREYER, BEN J.

 

Liefdes-liedjies en kinder-bietjies .-Pretoria: Van Schaik, 1931

 

DRIESSE, OLIVER E.

 

Die poësie van Ingrid Jonker .- Kaapstad: O.E. Driesse, 1971

Ontvlugting / Rook en oker / Kantelson

 

DU BUISSON, M.S.

 

Die mens-Godverhouding in die Afrikaanse poësie .-Johannesburg: V.P., 1959

 

DU PLESSIS, ANNA YDA

[Langstraat] .- [Bloemfontein]: [s.n.], [198-]

 

DU PLESSIS, CLINTON V.

 

Curriculum vitae .- Cradock: C. du Plessis, 1988

 

Geloofsbelydenis van ‘n kluisenaar .-Johannesburg: Perskor, 1984

 

Tussentydse verslag : gatsak-gedigte .- Cradock: C.V. du Plessis, 1997

 

Rangeer .- Cradock: Ama-Coloured Slowguns, 2013

 

Flitse .- Cradock: Ama-Coloured Showguns

 

DU PLESSIS, FLOOI

 

‘n Ding wat byt : 77 limericke .- Kaapstad: Tafelberg, 1991

 

DU PLESSIS, HANS

 

Boegoe vannie liefde : Griekwahooglied .-Pretoria: LAPA, 2002

 

Die Griekwapsalms en annerlike goeterse yt die Woord yt .- Potchefstroom: H. du Plessis, 1999

 

Gewete van glas .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

Hie neffens my .-Pretoria: LAPA, 2003

 

Innie skylte vannie Jirre : Griekwapsalms en ander gedigte .-Pretoria: LAPA, 2001

 

Karos orie dyne – Nuwe Griekwapsalms en anner gedigte .-Pretoria:Lapa Uitgewers, 2012

 

Kleinwild .- Kaapstad: HAUM, 1978

 

DU PLESSIS, I.D.

 

Ballade van Broer Blindeman .- Kaapstad: Buren, 1973

 

Ballade van die eensame seeman .- Kaapstad: Balkema, 1949

 

Ballade van die eensame seeman .- Kaapstad: Balkema, 1949

 

Ballades .- Kaapstad: N.B.B., 1937 ; 1938 ; 1940 ; 1941 ; 1942 ; 1946 ; 1955

 

Bloemlesing .- Kaapstad: N.P.B., 1947

 

Die sanger, die bose en die lied : ‘n volksvers .- Kaapstad: N.B.B., 1955

 

Die vlammende fez .- Kaapstad: Unie-Volkspers, 1943 ; 1944

 

In die Sabie : ‘n hekeldig .- Kaapstad: N.P.B., 1932

 

In die Sabie : ‘n hekeldig .- Kaapstad: N.P.B., 1932

 

Kaapse moppies .-Johannesburg: Perskor, 1977

 

Karoo-verse .- Kaapstad: N.B.B., 1965

 

Kwatryne .- Kaapstad: N.P.B., 1941

 

Kwatryne .- Kaapstad: N.P.B., 1941

 

Land van ons vadere .- Kaapstad: Unie-Volkspers, 1945

 

Land van ons vadere .- Kaapstad: Unie-Volkspers, 1945

 

Lied van Ali en ander gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1931

 

Lied van Ali en ander gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1931

 

Lig en skaduwee .- Kaapstad: Balkema, 1952

 

Lig en skaduwee .- Kaapstad: Balkema, 1952

 

Mens en ster .- Kaapstad: Tafelberg, 1980

 

Raamwerk vir Suid-Afrika : credo op rym .- Kaapstad: John Malherbe, 1980

 

Sjeg Joesoef .- Kaapstad: N.B.B., 1970

 

Skermutseling en skote .-Pretoria: Van Schaik, 1943

 

Stryd .- Kaapstad: N.P.B., 1935

 

Stryd .- Kaapstad: N.P.B., 1935

 

Terugblik .- Kaapstad: N.B.B., 1967

 

Vaderlandse verse .-Johannesburg: V.P., [1969?]

 

Verhalende ballades .-Pretoria: Van Schaik, 1952

 

Versamelde ballades .- Kaapstad: N.B.B., 1961 ; 1963

 

Versamelde verse : ‘n keur uit sy digbundels .- Kaapstad: N.B.B., 1957 ; 1970

 

Vreemde liefde .- Kaapstad: N.P.B., 1937 ; 1938

 

Vreemde liefde .- Kaapstad: N.P.B., 1937

 

DU PLESSIS, KOOS

 

Erfdeel .- Stellenbosch: Sun Press, 2004

Du Plessis, Irma, samest.

 

Kinders van die wind en ander lirieke .- Kaapstad: Tafelberg, 1982

Aucamp, Hennie, samest.

 

Om jou verlaas te groet : nagelate verse .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1985

 

Skink nog ‘n uur in my glas : nagelate verse .- Kaapstad: Queillerie, 1995

 

DU PLESSIS, L.J.

 

Inleiding tot Rachel van Totius .- Potchefstroom: Koomans, 1923

 

Totius in sy verse : ‘n biografiese verklaring in sy gedigte met bloemlesing .- Kaapstad: N.P.B., [1924]

 

DU PLESSIS, MARA

 

My lang soldaat .- Queenswood: M. du Plessis, c1989

 

DU PLESSIS, PHIL

 

Dae voor winter .- Kaapstad: Tafelberg, 1989

 

Die diep soet afgeronde stem van my dooies : gedigte 1970-1974 .- Kaapstad: Tafelberg, 1975

 

Ek sing waar ek staan : gedigte 1982-1986 .- Kaapstad: Tafelberg, 1986

 

Ek sing waar ek staan = I sing where I stand : poësie 1982-1984 = versions from the Afrikaans .- Kalkbaai: Vooraand Uitgewers, c 1985

 

Engel uit die paradys .- Groenkloof / Plumstead: Hond ; Snailpress, 1994

 

Gebed vir Wilhelm .- Kalkbaai: Phil du Plessis, 1984

 

Geskrifte om ‘n houtgesig, 1965-70 .- Kaapstad: Tafelberg, 1971

 

Lyksang : gedigte 1974-80 .-Johannesburg: Perskor, 1980

 

Nagjoernaal : gedigte 1994 -1996 .- Muizenberg: Lindlife, 1996

 

Op Koueberg : vrye verwerking van 40 verse deur Han-Sjan (Koue Berg) .- Plumstead: Snailpress, c1993

(sb)

 

Openbaringe en Johannes .- Kaapstad: Carrefour Press, 1992

 

Woordweer : gedigte uit die twintigste eeu .-Pretoria: Protea-Boekhuis, 2004

 

DU PLESSIS, THINUS

 

Groenswawel .- Innesdale: Publitoria, 1994

 

DU PLOOY, HEILNA

 

Die donker is nooit leeg nie .- Kaapstad: Tafelberg, 1997

 

In die landskap ingelyf .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2003

 

DU RANDT, W.S.H.

 

Die doodsbegrip soos dit tot uitdrukking kom in “Diep Rivier” .-Pretoria: W.S.H. du Randt, [19-

 

DU TOIT, ANDRÉ LE ROUX, 1954 / HUGO, DANIEL / SNYDERS, PETER / VAN HEERDEN, ETIENNE

 

Brekfis met vier .- Bellville: Skoppensboer, 1981

 

Brekfis met vier .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2005

 

Brekfis met vier .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2005

 

DU TOIT, D.P.

 

Trein-nonsens .- Kaapstad: N.P.B., 1922

 

Trein-nonsens .- Kaapstad: N.P.B., 1922

 

DU TOIT, ELIZABETH C.M.

 

In die verbygaan : gedigte .-Bloemfontein: N.P.B., 1945

 

In die verbygaan : gedigte .-Bloemfontein: N.P.B., 1945

 

Towertuin : verse .-Johannesburg: Janssonius & Heyns, [1968]

 

Towertuin : verse .-Johannesburg: Janssonius & Heyns, [1968]

 

DU TOIT, JOHN MURRAY

 

Nada en ander gedigte .-Johannesburg: CUM, [1948]

 

DU TOIT, P.J., 1942

 

Teorie en praktyk : ‘n handleiding by die onderrig van poësie in die primêre skool .-Pretoria: Academica, 1988

 

DU TOIT, S.J., 1891-1972

 

Suid-Afrikaanse volkspoësie : bydrae tot die Afrikaanse volkskunde .-Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1924

 

Suid-Afrikaanse volkspoësie : bydrae tot die Afrikaanse volkskunde .-Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1924

 

Tussen die dae : gedigte .-Bloemfontein: N.P.B., [1947]

 

Tussen die dae : gedigte .-Bloemfontein: N.P.B., [1947]

 

Uit vreemde boord .-Bloemfontein: N.P.B., 1940

 

DU TOIT, W.J.

 

Ontboezemingen : gedichten .- Kaapstad: Van de Sandt de Villiers, 1923

 

DURAND, F.I.

 

Aarde Rand, 1985

 

Gedigte .- Delmenville / [S.l.]: F.I. Durand, [1990?]

 

U lewende teenwoordigheid .- Braamfontein: Evangelie Uitgewers, 1987

 

U lewende teenwoordigheid. Deel 2 .- Westhoven: Evangelie Uitgewers, 1992

 

DUVENHAGE, BASIE 

 

Die agste teken .- Eversdal: Inset Uitgewers, 2013

 

EATON, ERNA

 

Senior verseboek ’94 .- Kaapstad: Macrat, 1993

 

EHLERS, A.J.

 

Boven alles de liefde .-Pretoria: Volkstem Drukkerij, 1912

 

EITEMAL, PSEUD.

 

Phaeton en ander gedigte .-Pretoria: Van Schaik, 1931

 

Reinaard, die jakkals : ‘n Afrikaanse diere-epos .-Johannesburg: Perskor, 1981

 

Weerklankies .-Pretoria: Van Schaik, 1928

 

EKSTEEN, LOUIS

 

‘n Fluit in die riet .- Kaapstad: N.B.B., 1963

 

‘n Fluit in die riet .- Kaapstad: N.B.B., 1963

 

Skuilhoek .-Johannesburg: Perskor, 1982

 

Verse van ‘n landloper .-Johannesburg: V.P., 1969

 

ELFFERS, HUBERTUS

 

Bloemen in het Kaapland geplukt .- Kaapstad: Saul Solomon, [1885]

 

ENGELBRECHT, G.S.

 

Bokspoortjies .-Pretoria: Van der Walt, 1982

 

Vrolike versies .-Pretoria: Van der Walt, c1992

 

ENGELBRECHT, HERMAN

 

Droomskerwe .-Bloemfontein /Pretoria: P.J. de Villiers ; Uitgewery Oranje, 1976 ; 1980

 

Gedigte : Klank en beeld .-Pretoria: Radio Pretoria, 1996

Van den Berg, Mike

 

Kruispunt .-Pretoria: Uitgewery Oranje, 1981

 

Waaigras .-Pretoria: Uitgewery Oranje, 1979 ; 1981 ; 1982

 

Wildeals .-Pretoria: Uitgewery Oranje, 1980

 

ENGELBRECHT, KATRIEN

 

Ellips .-Bloemfontein: P.J. de Villiers, 1975

 

Monoloog met God : ‘n bundel gedigte .-Pretoria: Uitgewery Oranje, 1980

 

ENGELBRECHT, SANETTE

 

Noodlot .- [S.l.]: Die Outeur, [2006?]

 

Te veel, nooit te min .- [S.l.]: Die Outeur, 2005

 

ENGELBRECHT, THEUNIS

 

‘n gedig is so onskuldig soos ‘n eier .-Johannesburg: Perskor, 1982

 

Skreeuparadys .-Johannesburg: Perskor, 1983

 

ESTERHUIZEN, LOUIS

 

Amper elders.- Pretoria: Protea Boekhuis, 2012

 

Die onderwaterweg : ‘n versroman .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1996

 

Liefland .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2004

 

Op die oog af .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1988

 

Opslagsomer .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2001

 

Patzers .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1997

 

Sloper .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2007

 

Stilstuipe .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1986

 

Wat die water onthou .-Pretoria: Protea, 2010

 

Wat die water onthou .-Pretoria: Protea, 2010

 

ESTERHUYSE, DANIEL CHRISTIAAN

 

Gedigte .- [S.l.]: D.C. Esterhuyse, 1935

 

EYBERS, ELISABETH

 

Balans : gedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1962 ; 1977

 

Balans : gedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1972

 

Belydenis in die skemering .-Bloemfontein: N.P.B. ; N.B.B. ; Tafelberg, 1936 ; 1957 ; 1975

 

Bestand .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1982

 

Bestand .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1982

 

Die ander dors : verse .-Johannesburg / Kaapstad: Constantia ; Tafelberg, 1946 ; 1950 ; 1956 ; 1975

 

Die ander dors : verse .-Johannesburg: Constantia, 1946

 

Die helder halfjaar .-Johannesburg: Constantia, 1956 ; 1957 ; 1966 ; 1981

 

Die helder halfjaar .-Johannesburg: Constantia, 1954

 

Die stil avontuur .- Pretoria: Van Schaik, 1939 ; 1943 ; 1945 ; 1947 ; 1949 ; 1955 ; 1958 ; 1975 ; 1982

 

Die stil avontuur .-Pretoria: Van Schaik, 1962

 

Die stil avontuur .-Pretoria: Van Schaik, 1962

 

Die vrou en ander verse .- Kaapstad / Johannesburg / Pretoria: Tafelberg ; Constantia ; De Bussy ; N.B.B., 1945 ; 1949 ; 1955 ; 1963 ; 1969 ; 1975 ; 1981

 

Die vrou en ander verse .- Kaapstad: N.B.B., 1967

 

Die vrou en ander verse .-Johannesburg: Constantia, 1945

 

Dryfsand .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1985

 

Einder .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1977

 

Gedigte 1936-1958 .- Kaapstad: Tafelberg, 1978 ; 1982

 

Gedigte 1958-1973 .-Amsterdam: Querido, 1978

 

Gedigte 1962-1982 .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1985

 

Klinkklaar : [bloemlesing met cd] .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2009

 

Kruis of munt .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1973 ; 1975

 

Neerslag .-Amsterdam / Kaapstad: G.A. van Oorschot ; N.B.B. ; Tafelberg, 1958 ; 1975

 

Noodluik Noodluik = Notausgang : Afrikaanse gedichte .- Reicheneck / Kaapstad: Aldus-Presse ; Human & Rousseau, 1989 ; 1993

 

Nuweling .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1994

 

Onderdak : gedigte, November 1962 – Junie 1967 .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1968

 

Respyt .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1993

 

Rymdwang .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1987

 

Teëspraak .-Amsterdam: Querido’s, 1991

 

Teëspraak : rondom die P.C. Hooft-prys .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1991

 

Tussensang .- Kaapstad: Constantia ; Tafelberg, 1950 ; 1955 ; 1977

 

Tussensang .- Kaapstad: Constantia, 1951

 

Tydverdryf = Pastime .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1996

 

Uit en tuis : Afrikaanse verse uitAmsterdam .- Kaapstad: Human & Rousseau, c1995

Jansen, Ena, samest. ; Ester, Hans, samest.

 

Valreep = Stirrup-cup .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2005

 

Verbruikersverse = Consumer’s verse .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1997

 

Versamelde gedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1990 ; 1995

 

Versamelde gedigte .-Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1957 ; 1958 ; 1965 ; 1977

 

Versamelde gedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2004

 

Winter-surplus .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1999

 

FAGAN, H.A.

 

‘n Eerste digbundel : uitgesogte gedigte .- Paarl: G. van Tonder, [1917]

 

Soos die windjie wat suis en ander gedigte .- [Kaapstad]: N.P.B., 1949

 

FEBRUARY, VERNIE

 

O snotverdriet : Afrikaanse gedigte .-Amsterdam: IN de Knipscheer, 1979

 

FERREIRA, JEANETTE

 

Breyten, die simbool daar .- Kaapstad: Saayman & Weber, c 1985

 

Waar een mens saam is .-Johannesburg: Perskor, 1980

 

FERRUS, DIANA

 

Ons komvandaan .- Kaapstad: Diana Ferrus Uitgewery, 2006

 

FOUCHÉ, ABRAHAM

 

Boesmanverse .- Kaapstad: Tafelberg, 1972

 

Tiende van die oes .-Pretoria: Van Schaik, 1956

 

Weeskinders van die Hemelgod : Boesmanverse .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1967

 

FOUCHÉ, J.H.

 

Liriese digsoorte .-Pretoria: Daan Retief, 1984

 

FOURIE, GERRIT

 

Bokas en ondertoon .-Johannesburg: Perskor, 1976

 

 

FOURIE, INA

 

Verslig.  Wes-Kaap: Afrikaans tweede taal, graad 12, standerd 10, 1998 : ‘n studiegids Bramley, 1998

 

FRANCIEN, PSEUD.

 

Met u wil ek deel .-Pretoria: Bet-El,

 

FREEMAN-BARENDS, CLARYNÉ

 

Ashoopkind : digbundel .- Upington: Die Outeur, 2002

 

FRYER, CHARLES

 

Rooiwielwa .- Kaapstad: Tafelberg, 1978

 

GEGGUS, R.

 

Die wit in die poësie : ‘n ondersoek na die funksionaliteit van die wit in die visuele aanbod van hedendaagse poësie .-Amsterdam: Heynis, 1961

 

GELDENHUYS, RICHARD

 

Tussenvuur .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1989

 

GERDENER, G.B.A.

 

Elia .- [Kaapstad]: [s.n.], [1929]

 

Elia .- Kaapstad: N.P.B., [19-]

 

GIBRAN, KAHLIL

 

Die tuin van die profeet .-Pretoria: Van Schaik, c1979

 

GIBSON, GILBERT

 

[VII] .- Kaapstad: Tafelberg, 2013

 

Boomplaats .- Kaapstad: Tafelberg, 2005

 

Kaplyn .- Kaapstad: Tafelberg, 2007

 

Oogensiklopedie .- Kaapstad: Tafelberg, 2009

 

GILDENHUYS, D.

 

Getye .- Kaapstad: N.P.B., 1934

 

GILFILLAN, F.R.

 

Geel grammofoon : perspektiewe op die werk van Sheila Cussons .- Kaapstad: Tafelberg, 1985

 

GILLILAND, BARNARD

 

Veelhoek .-Johannesburg: Simondium, 1962

 

GOOSEN, ANTON

 

Hitte vannie teerpad : songs van die liedjieboer .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2005

 

Liedjieboer : lirieke (met ghitaarakkoorde) .- Kaapstad: Tafelberg, 1981

 

GOOSEN, JEANNE

 

Elders aan diens .- Parklands: Genugtig!, 2007

 

‘n Uil vlieg weg .- Kaapstad: Tafelberg, 1971 ; 1988

 

Orrelpunte .-Johannesburg: Perskor, 1975

 

GOUWS, CHRIS

 

Klein liriek : die paadjies na gister .- [Meerensee]: [C.Gouws], [199-]

 

GOUWS, SUSAN MARIÉ

 

Die afstropingsmotief in die poësie van Elisabeth Eybers .- Vanderbijlpark: S.M. Gouws, 1979

 

GOUWS, TOM

 

Diaspora .-Pretoria: HAUM-Literêr, 1990

 

Ligloop .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2010

 

Ligloop .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2010

 

Stigmata .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2012

 

Syspoor .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2002

 

Troglodiet .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1995

 

GREYLING, RONEL

 

Note uit my hart .- Kroonstad: R. Greyling, 1991

 

Vir jou .- [Ficksburg]: [R. Greyling], [19-]

 

GRIESEL, HEIN

 

Die vlieg wen in die ent : depressiewe digtery deur dekadente dorper_ .-Bloemfontein: Vulture Press, [2001?]

 

GROBBELAAR, PIETER W.

 

Onder die skedelvlag .- Kaapstad: Tafelberg, 1968

 

Onder die skedelvlag .- Kaapstad: Tafelberg, 1968

 

GROBLER, FRANCIS

 

Pyltjies innie sand : [Boek en CD] .-Pretoria: Griffel Media, 2008

 

GROBLER, MARI

 

Eggo’s in bewolkte water .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2004

 

Toe dit nog vroeg was .- Kaapstad: Tafelberg, 2010

 

Wat sigbaar is in amber .- Kaapstad: Tafelberg, 1990

 

GROBLER, MELANIE

 

Deur ruite van die reis .-  Kaapstad: Tafelberg, 2013

 

Die waterbreker .- Kaapstad: Tafelberg, 2004

 

Tye en swye van Hester H. .- Kaapstad: Tafelberg, 1991

 

GROBLER, P. DU P.

 

Elisabeth Eybers .- Kaapstad: Nasou, 1964 ; 1970

 

Verkenning .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1962

 

GROOTBOOM, ALLEN

 

Die dans van die skoenlapper .-Kimberley: G.A. Grootboom, 2004

 

GROVÉ, A.P.

 

D.J. Opperman .- Kaapstad: Nasou, 1965

 

Die Bybelse leesstof as ‘hulpmiddel’ in die poësie .-Utrecht: [s.n.], 1953

 

Die dokument agter die gedig .-Pretoria: Academica, 1974 ; 1975

 

Die duister digter : opstelle oor die moderne Afrikaanse liriek .- Pietermaritzburg: Universiteitspers, 1949

 

Fyn net van die woord : opstelle oor poësie .- Kaapstad: Nasou, 1965

 

Komas uit ‘n bamboesstok van D.J. Opperman .-Pretoria: Academica, 1979

Opperman, D.J. : Komas uit ‘n bamboesstok

 

Raka [deur] N.P. van Wyk Louw .-Pretoria / Kaapstad: Academica ; Human & Rousseau, 1966 ; 1968 ; 1990

Louw, N.P. van Wyk : Raka

 

Stolp en kristal : oor die digterskap van N.P. van Wyk Louw en D.J. Opperman .-Johannesburg: R.A.U., 1984

 

GRUWEZ, LUUK

 

Bandelose gedigte : 1977-1990 .- Dainfern: Praag, 2007

Vertaal deur Hennie van Coller

 

GUGAT, LINA

 

Kaleidoskoop .- [Swakopmund]: [NamNam], 1988

 

GUIDELINES

 

Digters en digkuns versamel deur P.J. Nienaber. Afrikaans eerste taal St. 10 1993, 1994 en 1995 : ‘n studiegids .- Craighall: Guidelines, 1993

 

Joernaal van Jorik deur D.J. Opperman. Eerste taal : ‘n studiegids .- Bramley: Guidelines, 1995

Opperman, D.J.: Joernaal van Jorik

 

Nuwe verseboek vir seniors, versamel deur H. Snyman en J. Vosloo. Kaap tweede taal. St 10 1995 : ‘n studiegids .- Bramley: Guidelines, 1995

 

Nuwe verseboek vir seniors. Wes-Kaap, Afrikaanse Eerste Taal, graad 12,  2000 : ‘n studiegids .- Bramley: Guidelines, c2000

Snyman, Henning, samest. ; Vosloo, Jan, samest.

 

Poësie. Afrikaans eerste taal, Gauteng, graad 12, 2000 : ‘n studiegids .- Bramley: Guidelines, 2000

 

Senior Keur saamgestel deur M. Crafford, P. Meyer en A.L. Cillié : Afrikaans eerste taal st. 10 1995 : ‘n studiegids .- Bramley: Guidelines, 1995

 

Senior keur. Wes Kaap, Afrikaans eerste taal, graad 12, 2000 : ‘n studiegids .- Bramley: Guidelines, c2000

 

Skakering versamel deur D.J. Opperman en G.H.J. Coetzee. Tweede taal St 10 1994-1996 : ‘n studiegids .- Bramley: Guidelines, 1994

 

Verslig. Wes-Kaap, Afrikaans tweede taal,  graad 12, 2000 : ‘n studiegids .- Bramley: Guidelines, c2000

Fryer, Charles, samest.

 

HAARHOFF, T.J.

 

Die liefde van Catullus .-Bloemfontein: N.P.B., 1944

 

Die liefde van Catullus .-Bloemfontein: N.P.B., 1933 ; 1936 ; 1937 ; 1941 ; 1944

 

Tria corda : gedigte .-Pretoria / Kaapstad: De Bussy ; HAUM, 1931

 

HAMBIDGE, JOAN

 

Bitterlemoene .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1986

 

Dad .- Parklands: Genugtig!, 2006

 

Die anatomie van melancholie .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1987

 

Die buigsaamheid van verdriet : ‘n honderd of wat gedigte van Joan Hambidge .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2004

 

Die somber muse .- Kenwyn: Jutalit, 1990

 

Die verlore simbool .- Kaapstad: Tafelberg, 1991

 

Donker labirint .- Kaapstad: Tafelberg, 1989

 

En skielik is dit aand .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2005

 

Ewebeeld .- Halfweghuis: Perskor, 1997

 

Geslote baan .- Kaapstad: Tafelberg, 1988

 

Gesteelde appels .-Pretoria: HAUM-Literêr, 1989

 

Hartskrif .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1985

 

Interne verhuising .- Halfweghuis: Perskor, 1995

 

Koesnaatjies vir die proe Palindroom .- Parklands: Genugtig!, 2008

 

Kriptonemie .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1989

 

Lot se vrou .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2012

 

Lykdigte .- Kaapstad: Tafelberg, 2000

 

Meditasies .Kaapstad: Human & Rousseau, 2013

 

Palinodes .-Pretoria: HAUM-Literêr, c 1987

 

Ruggespraak .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

Tachycardia .- Kenwyn: Jutalit, 1990

 

Verdraaide raaisels .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1990

 

Visums by verstek : ‘n keur uit die reisgedigte van … .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2011

 

Vuurwiel .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2009

 

HAMMOND, E.W.S.

 

Doodsteek van ‘n diabeet .- Kaapstad: Tafelberg, 1995

 

Hamburgers en hotdogs .- Kaapstad: Tafelberg, 1980

 

HEESE, HESTER

 

Sonder jou .- Kaapstad: Tafelberg, 1976 ; 1978 ; 1983

 

HEIWEE, PSEUD.

 

Nirwana .-Pretoria: Van Schaik, 1931

 

HENDERSON, W.J.

 

Op Griekse lier : vroeë Griekse liriese poësie .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2004

 

HERMANN, FRIK

 

God se bos .- Brits: Outeur, 1980

 

Heilige opstand .- Brits: Outeur, 1979

 

Ysterpilaar .- Ficksburg: Janssonius & Heyns, 1979

 

HERMANN, M.N.

 

Lig .- Heilbron: Outeur, [1987?]

 

HERZBERG, JUDITH

 

Het maken van gedichten en het  praten daarover .- s’Gravenhage: BZZTôH, 1989

 

HINWOOD, BONAVENTURE

 

Afskynsels .- Kilnerpark: Bent Uitgewers, 2007

 

Serafyn .- Kilnerpark: Bent, 2004

 

Soenoffer .-Pretoria: Van Schaik, 1991

 

Sonvis .-Pretoria: Van Schaik, 1988

 

HOFMEYR, LAURINDA

 

Ligdag [laserskyf] .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2003

 

HOFMEYR, STEVE

 

Valkuns .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1997

 

HOLLENBACH, C.J.

 

Gister se gestaltes .- St. Helenabaai: Prog, 1988

 

HOLLOWAY, TIENIE

 

Vrou – moeder .- Kaapstad: HAUM, [19-]

 

HOLM, ELLY / HOLM, ERIK

Kersfees-kantate .-Pretoria: V & R Drukkery, [19-?]

 

HOOGENHOUT, C.P.

 

Gedigte van C.P. Hoogenhout .-Johannesburg / Kaapstad: V.P. ; Human & Rousseau, 1941 ; 1975

 

HORAK, I.G.

 

“Zuid-Afrika” : een beknopte overzicht van onze geschiedenis in vers, van 1486 tot 1909, met de datums der vernaamste gebeurtenissen, in’t Afrikaans en andere Afrikaanse en Hollandse gedichten .- Kaapstad: HAUM, 1910

 

HOUGAARD, KARIN

 

Woorde sonder wysies .-Pretoria: Griffel Media, 2008

 

HUET, P.

 

Afrikaansche gedichten .-Amsterdam /Rotterdam: H. HövekerD. Bolle, 1868 ; [192-?]

 

HUGO, DANIEL

 

Breekware vir die revolusie .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

Buitekamerklanke .-Johannesburg: Perskor, 1983

 

Die boek Daniel .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1986

 

Die geheime werking van literêre invloed : D J Opperman en D F Malherbe .-Bloemfontein: UOVS, 2008

 

Die klein aambeeld .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1983

 

Die panorama in my truspieël .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2009

 

Die twaalfde letter .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

Dooiemansdeur .- Kaapstad: Tafelberg, 1991

 

Hanekraai .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2012

 

Korte mette .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1982

 

Monnikewerk .- Kaapstad: Tafelberg, 1995

 

Skeurkalender .- Kaapstad: Tafelberg, 1998

 

Versalbum [laserskyf] .- Parow: Contentlot.com, c2001

 

Verse van die ongeloof .-Pretoria: HAUM-Literêr, 1989

 

Vuurdoring .-Pretoria: HAUM-Literêr, 1987

 

JACOBS, E.M.

 

Voorspraak : ‘n bespreking van voorgeskrewe gedigte vir Eerste Taal Standerd 10 .-Pretoria / Wynberg (Tvl): Via Afrikaans ; Hodder & Stoughton Educational, 1989

 

JANDRELL, THEO. W.

 

Moeder en kind en ander gediggies vir die junior klasse van die laerskool .-Pretoria: Van Schaik, 1924

 

JANSEN, ENA

 

Afstand en verbintenis : Elisabeth Eybers inAmsterdam .-Pretoria: Van Schaik, 1995

 

JANSEN VAN VUUREN, LOUIS

 

Tempermes .- Kaapstad: Queillerie, 2010

 

JANUARIE, HENDRIK

 

Nagjakkals .- Roggebaai: Kwela, 2007

 

Pro rata .- Kaapstad: Perskor, 1989

 

JEANNE D’ARC, PSEUD.

 

Drome en gedagtetjies .-Pretoria: Die Outeur, 2009

 

JOHANNES VAN JERUSALEM, PSEUD.

Eros ontbind .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2006

 

JOHL, JOHANN

 

Gewalste woord .- Kaapstad: Tafelberg, 1990

 

Roulet .- Kaapstad: Tafelberg, 1994

 

Roulet .- Kaapstad: Tafelberg, 1994

 

JONKER, ABR. H.

 

Die onherwinbare hede : Ruba’ijat van Omar Chajjam .- Kaapstad: Juta, 1950

Chajjam, Omar : Ruba’ijat

 

JONKER, INGRID

 

Kantelson .-Johannesburg: A.P.B., 1966

 

Ontvlugting .- Kaapstad: Culemborg, 1956

 

Ontvlugting .- Kaapstad: Culemborg, 1956

 

Rook en oker .-Johannesburg: A.P.B., 1963 ; 1969

 

Rook en oker .-Johannesburg: A.P.B., 1964

 

JONKER-JORDAAN, CHRISTA

 

My valentyn dwarsdeur die jaar .-Bloemfontein: ENCOM, 1998

 

JONSSON-SPANG, LENA

 

Dalk is daar ‘n engel hier .- Queenswood: Die Bent, [1997]

 

JOOSTE, FANIE

 

Reiswyser : gedigte .- [Potchefstroom]: Die Outeur, [1991]

 

JORDAAN, WILHELM

 

Digterby .-Johannesburg: Perskor, 1987

 

JOUBERT, DARREN W., PUBLISEERDER

 

Bliksoldaatjies : ‘n bundel van gedigte deur jong Suid Afrikaners tot en met die ouderdom van 12 jaar; en, Alles of niks : ‘n bundel van gedigte deur jong Suid Afrikaners tussen die ouderdom 13 – 18 jaar .- Scottburgh: Poetry Institute of Africa, 2003

 

JOUBERT, H.H.

 

Dageraad en sonneskijn en ander gedigte .-Pretoria / Kaapstad: De Bussy ; HAUM, 1918

 

Dageraad en sonneskijn en andere gedigte .-Pretoria: De Bussy, 1918

 

Verse o’er Piet Retief en andere gedigte .-Pretoria: Volkstem Drukkerij, 1911

 

JOUBERT, JOZUA

 

Wie karig saai .-Pretoria: Geestesdinamiek, [199_]

 

JOUBERT, MARIETJIE

 

Ligterhout .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1976 ; 1981

 

JOUBERT, MARLISE

 

Domus .- Kaapstad: Tafelberg, 1973

 

Lyfsange .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2001

 

‘n Boot in die woestyn .-Johannesburg: A.P.B., 1970

 

Ontruiming .-Pretoria: HAUM-Literêr, 1986

 

passies en passasies .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2007

 

So ver en verder .-Johannesburg: Perskor, 1976

 

Splintervlerk .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2011

 

JOUBERT, P.A.

 

Kaapse kleingeld .- [S.l.]: Die Outeur, c2006

 

JULIES, FABIO P. / AMSTERDAM, ALISTAIR A., MEDE-OUT. / FAVIERS, LARISSA, MEDE-OUT.

 

Uit my pen se punt .-Worcester: F.A.L. Digters, 1999

 

KALMIJN, WILHELM MARINUS

 

Die religieuse in die digkuns van Marais, Celliers, Totius, en Leipoldt veral ten opsigte van die Calvinistiese lewensbeskouing .- Weenen: W.M. Kalmijn, 1943

 

KAMFER, RONELDA S.

 

grond / Santekraam . Kaapstad: Kwela, 2011

 

Noudat slapende honde .- Kaapstad: Kwela, 2008

 

Noudat slapende honde .- Kaapstad: Kwela, 2009

 

KAMP, WILLEM C.W.

 

Oorwinning en ander eerste gedigte Oorwinning en ander gedigte .-Pretoria: Van Schaik, 1922 ; 1925

 

KANNEMEYER, J.C.

 

Die gespitste binneblik : ‘n opstel oor die poëtika van Elisabeth Eybers by geleentheid van haar tagtigste verjaardag op 26 Februarie 1995 .- Kaapstad: Tafelberg, 1995

 

Figuur en fluit .-Leiden: Dimensie, 1992

Opperman, D.J. : Kuns is boos (essay) / Opperman, D.J. : Wiggelstok / Nijhoff, Martinus : Gedachten op Dinsdag / Nijhoff, Martinus : Verzameld werk

 

Verse vir die vraestel .- Kaapstad: Tafelberg, 1998

 

Wat het geword van Peter Blum? : die speurtog na die Steppewolf : ‘n narrasie in veertien episodes met ‘n naspel .- Kaapstad: Tafelberg, 1993

Enklaves van die lig / Steenbok tot Poolsee

 

KEET, A.D.

 

Gedigte van A.D. Keet .-Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1920 ; 1922 ; 1925 ; 1926 ; 1932

 

Gedigte van A.D. Keet .-Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1932

 

Gedigte van A.D. Keet .-Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1931

 

Jan Celliers als digter en denker .-Utrecht: Uitgeverij Dietsche Stemmen, 1917

 

KEET, GIJSBERT R.

 

Pastoriebloemen : nagelaten gedichten .- Kaapstad: HAUM, 1911

 

KEET, ROSA

 

Boom van kennis .-Johannesburg: Perskor, 1976

 

Hier kan ons asemhaal .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1979

 

Hystera .-Johannesburg: Perskor, 1974

 

Spookstories .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1988

 

KESTING, HÉLÈNE / KESTING, DEON, MEDE-OUT.

 

Klein akkoord : 100 haikoes .- Kaapstad: Tafelberg, 1979

 

Skip na die son .- Kaapstad: Tafelberg, 1975

 

KILIAN, MARIÉ

 

Die gebed in die Nederlandse en Afrikaanse poësie met besondere verwysing na N.P. van Wyk Louw .- Stellenbosch: M. Kilian, 1977

 

KIRSCH, OLGA

 

Afskeide .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1982

 

Die soeklig : gedigte .-Pretoria: Van Schaik, 1944 ; 1945 ; 1946

 

Die soeklig : gedigte van Olga Kirsch .-Pretoria: Van Schaik, 1944

 

Geil gebied .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1976

 

Mure van die hart .-Johannesburg: A.P.B. ; Perskor, 1948 ; 1980

 

Mure van die hart .-Johannesburg: A.P.B., 1948

 

Negentien gedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1972

 

Nou spreek ek weer bekendes aan : ‘n keur 1944-1983 .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1994

Hugo, Daniel, samest.

 

Oorwinteraars in die vreemde .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1978

 

Ruie tuin .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1983

 

KLEIN, ANTIONETTE

 

Tot die hoenders agteruit vlieg .- Stilbaai: Die Outeur, 2006

 

KLOPPER, MARTINA

 

Nadoodse ondersoek .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2010

 

Nadoodse ondersoek .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2010

 

KNOBEL, WILHELM

 

Bloedsteen : [gedigte] .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1966

 

en skielik is dit aand (Wilhelm Knobel) : per voce media e pianoforte .- Kaapstad: Bel Monte Uitgewers, c2005

 

Mure van mos .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1970

 

Nagelate gedigte .-Johannesburg: Perskor, 1976

 

Twee siklusse : die ongewapende man op 70 : 26 Oktober 2005 .- Kaapstad: Bel Monte Uitgewers, 2005

 

Wilhelm Knobel die ongewapende man _ van kindertyd tot sterwenstyd _ “en skielik is dit aand_” .- Kaapstad: Bel Monte Uitgewers, 2008

 

KOCK, ANTONIE FRANCOIS

 

De geinspireerde gedichten van Antonie Francois Kock .-Johannesburg: Fred Horak, 1903

 

KOK, FREDERIK JOHANNES

 

Die stem van die bruinman in die Afrikaanse poësie .- Potchefstroom: F.J. Kok, 1976

 

KOMBUIS, KOOS, PSEUD.

 

Die geel kafee .-Pretoria: Protea-Boekhuis, 2003

 

Die tweede reën : [gedigte] .- Stellenbosch: Bitterkomix Pulp, 1998

 

Koos se songs .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2001 ; 2003

 

Koos se songs .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2003

 

Soos die reën : gedigte en lyrics .- Stellenbosch: Uitgewery Tuinhuis, [1993]

 

Surburbia [sic] Suburbia .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2003

 

KOMRIJ, GERRIT

Die elektries gelaaide hand :  Vertaal deurDaniel Hugo. -Pretoria: Protea Boekhuis, 2005

 

KOPLAND, RUTGER (PSEUDONIEM)

 Onder die appelboom – ‘n Keur uit die gedigte van ___ : Vertaal deurDaniel Hugo . –Pretoria: Protea Boekhuis, 2010

 

 

KOTZE, NICO

 

Plekkie in die son .-Linden: Benoryn, [198-]

 

KOTZÉ, SUSANN

 

Hierdie uur en ander gedigte .-Pretoria: Van Schaik, 1946

 

KOTZÉ, WILLEM D.

 

Stemme uit die Kalahari .- Seepunt: Willem D. Kotzé, 2004

 

Goud, wierook en mirre – Verse van geloof .- Kaapstad, Selfpublikasie, 2008

 

KOZA, LEONARD

 

From the womb to the tomb .- Steenberg: New World Foundation, [200-?]

 

KRIGE, UYS

 

Ballade van die groot begeer en ander gedigte .- Kaapstad: Balkema ; Human & Rousseau, 1960 ; 1966

 

Die einde van die pad en ander oorlogsverse .-Pretoria: Van Schaik, 1947

 

Éluard en die surrealisme .- Kaapstad: HAUM, 1962

 

Gedigte 1927-1940 .-Pretoria: Van Schaik, 1961 ; 1963 ; 1968

 

Hart sonder hawe .- Kaapstad: Unie-Volkspers, 1949

 

Hart sonder hawe .- Kaapstad: Unie-Volkspers, 1949

 

Kentering : eerste verse .-Pretoria: Van Schaik, 1935

 

Kry julle ry! .-Johannesburg: Dalro, c1969

 

‘n Keur uit sy gedigte .-Pretoria: Van Schaik, 1973

 

Oorlogsgedigte .-Pretoria: Van Schaik, 1942

 

Oorlogsgedigte .-Pretoria: Van Schaik, 1942

 

Rooidag : verse .-Pretoria: Van Schaik, 1940

 

Versamelde gedigte .-Pretoria: Van Schaik, 1985

Kannemeyer, J.C., samest.

 

Vooraand .-Johannesburg: A.P.B. ; Perskor, 1964 ; 1983

 

KRITZINGER, BETS

 

Die purperkoord .-Pretoria: Hans Kirsten, 1989

 

Die purperkoord ll .-Pretoria: Hans Kirsten, 1990

 

KRITZINGER, M.S.B.

 

Letterkundige kragte : beskouings oor Afrikaanse skrywers .-Pretoria: Van Schaik, 1932

 

Letterkundige kragte : beskouings oor Afrikaanse skrywers .-Pretoria: Van Schaik, 1932

 

KROG, ANTJIE

 

Beminde Antarktika .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1975 ; 1980

 

Die sterre sê ‘tsau’ : Xam-gedigte in, Kweiten-ta-//ken, A!kúnta, Hankass’o en //Kabbo .- Kaapstad: Kwela, 2004

 

Digter wordende : ‘n keur uit die gedigte vanAntjie Krog .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2009

 

Dogter van Jefta .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1973 ; 1980 ; 1982

 

Dogter van Jefta .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1974

 

Eerste gedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984 ; 1990

Januarie-suite / Dogter van Jefta

 

Eerste gedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2004

 

Gedigte 1989-1995 .- Groenkloof: Hond, 1995

 

Januarie-suite .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1972 ; 1980

 

Januarie-suite .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1972

 

Januarie-suite .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1972

 

Jerusalemgangers .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1985 ; 1986 ; 1992

 

Kleur kom nooit alleen nie .- Kaapstad: Kwela, 2000

 

Lady Anne .- Bramley: Taurus, 1989

 

Lady Anne .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2004

 

Mannin .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1975 ; 1980

 

Otters in bronslaai .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1981 ; 1983

 

Siklus .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1994

Beminde Antarktika / Mannin

 

Verweerskrif .- Roggebaai: Umuzi, 2006

 

KROG, SOEKIE

 

Herfs : gedigte .- Hartebeespoort: Perisos Publishers, 2009

 

KROMHOUT, JAN

 

Leipoldt as digter .-Pretoria: Van Schaik, 1954

 

KROPE, PIET

 

Die Christelik-historiese gedigte in Tristia .- [S.l.]: P. Krope, 1978

 

KRÜGER, CON

 

Apokaliptika : 18 verse: openbarings uit die liefdeslewe van… .- Caap Agulhas: Libraire Uitgewers, 2009

 

KRUGER, CON

 

Onbesnede lippe .-Johannesburg: Janssonius & Heyns, [19-?]

 

KRÜGER, CON

 

Ou koeie, jong verse & kallers .- Struisbaai: Die Outeur, 2008

 

KRÜGER, G.J.

 

Draaispieël .-Johannesburg: V.P., 1969

 

Spektrum .-Johannesburg: V.P., 1966

 

KUHN, JOZEF J.

 

Drie uitgezochte gedichten : in ballingschap opSt. Helena .- Potchefstroom: Het Westen, 1906

 

KUHN, KARIN

 

Ingeboek .- Kaapstad: Griffel Media, 2012

 

 

KÜHN, MARTHINUS JOHANNES

 

Twee outobiografiese gedigte : “Naggesprek” van W.E.G. Louw en “Die klok in die newel” van Peter Blum .-Pretoria: M.J. Kühn, 1979

Louw, W.E.G. : Naggesprek / Blum, P. : Die klok in die newel

 

KÜHN, WILLIE

 

In die oog van stilte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2005

 

LA GRANGE, RETSEH

– en winter die boom : haikoes .-Pretoria: Lyra, 1990

 

Vlinderstiltes : haiku .-Pretoria: Erroll Marx, [198-?]

 

LABUSCHAGNE, DOROTHEA P.

 

Die Afrikaanse kinderpoësie, met spesiale verwysing na die werk van A.G. Visser .- Stellenbosch: D.P. Labuschagne, 1974

Kleuterverseboek / Klein verseboek

 

LAKEY, JEFF A.

 

Bo-dorp se mense .- Robertson: JAL, 2007

 

De Villiers Laer : boustene .- Robertson: JAL, 2008

 

LAMBRECHTS, MARIETJIE

 

Die literatuuropvatting van Breyten Breytenbach .- [S.l.]: Die Outeur, 2006

 

LANGENHOVEN, C.J.

 

Die stem van Suid-Afrika [gedig] .- [Kaapstad}: Burger Boekhandel, [19-?]

 

Eerste skoffies op die pad van Suid-Afrika .- Kaapstad: De Nationale Pers Beperkt ; N.P.B.., 1921 ; 1947

 

LAUBSCHER, SIELIE

 

Klein spiraal .- Potchefstroom: Boekhandel De Jong, [1990?]

 

LAURIE, TRIENKE

 

Ek sien ‘n rooi bul storm : ‘Die storie van ons sterfte’ en van ons opstaan : visioene van Siener van Rensburg .- Kaapstad: Tafelberg, c1999

 

Skietspoel .- Kaapstad: Tafelberg, 1997

 

Sonskyf .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2007

 

Uitroep .- Kaapstad: Tafelberg, 2001

 

LE GRANGE, CASSIE

 

Afrikaanse gedigte .-Kimberley: C. le Grange, 1958

 

Afrikaanse gedigte .-Kimberley: C. le Grange, 1960

 

Afrikaanse gedigte : vierde bundel .-Kimberley: C. le Grange, 1972

 

Afrikaanse gedigte : vyfde bundel .-Kimberley: Noord-Kaaplandse Drukpers, 1970

 

Die grotman van die oertyd keer vir hom ‘n vrou aan .-Kimberley: C. le Grange, 1974

 

LE GRANGE, SAMUEL JOHANNES

 

D.J. Opperman se Natalse periode .- Pietermaritzburg: S.J. le Grange, 1980

tok

 

LE ROUX, ANDRÉ

 

Struisbaai-blues : ‘n testament 1973 – Desember 1975 .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1977

 

LE ROUX, FRANCES

 

Maria .- [Vishoek]: F. le Roux, 1992

 

LEACH, C.P.

 

Borgtog vir ‘n nuwe Adam 1974-1981 .-Johannesburg: Perskor, 1982

 

LEACH, CHRISTO

 

Beeld van oorwinning [video-opname] : die digter Ernst http://www.proteaboekhuis.com/index.php/stores#answer4rden .-Johannesburg: SAUK, c 1984

 

LEIPOLDT, C. LOUIS

 

Die bergtragedie .- Kaapstad: N.P.B., 1932

 

Die bergtragedie .- Kaapstad: N.P.B., 1932

 

Die Moormansgat en ander verhalende en natuurverse : ‘n bundel vir skoolgebruik .-Johannesburg: A.P.B., 1948

 

Dingaansdag .-Pretoria: Van Schaik, 1920 ; 1925 ; 1927 ; 1933 ; 1950

 

Geseënde skaduwees .-Johannesburg: A.P.B., 1949

 

Oom Gert vertel en ander gedigte .- Pretoria / Kaapstad: De Bussy ; N.B.B. ; Tafelberg, 1911 ; 1917 ; 1921 ; 1926 ; 1953 ; 1971

 

Oom Gert vertel en ander gedigte .- Kaapstad: N.B.B., 1961

 

Oom Gert vertel en ander gedigte .- Kaapstad: N.B.B., 1960

 

Oom Gert vertel en ander gedigte .- Kaapstad: HAUM, 1911

 

Skoonheidstroos : nuwe gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1932 ; 1943 ; 1948

 

Slampamperliedjies .- Kaapstad: N.B.B., 1966

 

Slampamperliedjies .- Kaapstad: Tafelberg ; N.B.B., 1936 ; 1937 ; 1938 ; 1944 ; 1952 ; 1980

Scholtz, Merwe, samest.

 

Uit drie wêrelddele : gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1923 ; 1926 ; 1928 ; 1929 ; 1930 ; 1933 ; 1934 ; 1948

 

Uitgesoekte gedigte vir jong Suid-Afrika .- Pretoria: Van Schaik, 1923 ; 1925 ; 1929 ; 1931 ; 1933 ; 1934 ; 1943 ; 1947 ; 1949

 

Versamelde gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1980

Kannemeyer, J.C., samest.

 

Vyftig gedigte van C.L. Leipoldt .- Kaapstad: Balkema ; N.B.B., 1946 ; 1951 ; 1956 ; 1962

Louw, W.E.G., samest.

 

Vyftig gedigte van C. Louis Leipoldt : ‘n keur .-Johannesburg: N.B.B., 1951 ; 1956 ; 1962

Louw, W.E.G., samest.

 

LEMMER, CATRIEN C.

 

Herfsalleë .- Lydiana: C.C. Knoesen, c 1986

 

LETOIT, ANDRÉ

 

Die bar op De Aar : ballades, blues en bevliegings .- Kaapstad: Tafelberg, 1988

 

Die geel kafee .- Kaapstad /Pretoria: Perskor ; Protea-Boekhuis, 1985 ; 2003

 

Suburbia .-Johannesburg /Pretoria: Perskor ; Protea-Boekhuis, 1982 ; 2003

 

LIEBENBERG, N.A.

 

Die eerste gety .- Kaapstad: Tafelberg, 1971

 

LINDENBERG, E.

 

Groot ode : ‘n leesverslag .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1993

Groot ode (gedig) / Tristia

 

Struktuur en waarde-oordeel : ‘n ondersoek na die doelstelling en metode van die letterkundige kritiek aan die hand van ontledings van enkele gedigte .-Johannesburg: E. Lindenberg, 1956

 

Versamelde gedigte [van] Eugène N. Marais .-Pretoria: Academica, 1966

 

LINDES, ELIZABETH

 

Die poësie van D.J. Opperman met verwysing na verwantskappe met T.S. Eliot .- Stellenbosch: E. Lindes, 1952

 

Veelheid en binding : ‘n bydrae tot die ondersoek van die eenheidsprobleem in die literatuuurwetenskap .-Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1955

Opperman, D.J. : Sprokie van die spikkelkoei

 

LODOVIKUS, PSEUD.

 

Ontwaking en ander gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1920

 

LOMBARD, CHRIS

 

Driemaster .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2004

 

Millenium .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1994

 

Tussen die malgasse op die kaai .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1991

 

LOMBARD, KOBUS

 

Geknipte naelstring .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2001

 

Tussen wysvinger en duim .-Pretoria: Protea Boekhuis, 2005

 

LOMBARD, MAGDALENA

 

Tyd as struktuurelement in Raka van N.P. van Wyk Louw .- Potchefstroom: P.U. vir C.H.O., 1975

Raka

 

LOMBARD, THEUNIS C.C.

 

Soet sonappelwit wat was .-Pretoria: Van Schaik, 1995

 

Soetsingreën .- Despatch:La Rochelle Boekhandel, 1979

 

LOOCK, ALTA

 

Tussen sweef en val : verlangverse oor die liefde .-Pretoria: Van der Walt, 1992

 

LOOTS, JACQUES

 

Eenhoring .-Johannesburg: V.P., 1966

 

LORCA, FEDERICO GARCIA

 

Verse van Lorca .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1987

 

LORENZ, ELZA

 

Transverse : haiku, 2-toners, verse .-Heidelberg: Gnomic Press, 1999

 

LOURENS, ELIZABETH

 

Genade Outeur, [1985?]

 

Versoening .- QwaQwa:E. Lourens, [1991?]

 

LOUW, EMMA

 

Venster in die stad .- Kaapstad: N.P.B., 1947

 

LOUW, GEORGE

 

Die trekpad .- Kaapstad: Culemborg, 1957

 

Die trekpad .- Kaapstad: Culemborg, 1957

 

Koggelstok .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1963

 

Kraai .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2006

 

Opstand verby .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1969

 

LOUW, N.P. VAN WYK

 

Alleenspraak .- Kaapstad: N.P.B. ; N.B.B., 1935 ; 1937 ; 1938 ; 1943 ; 1958 ; 1971 ; 1978

 

Die halwe kring .- Kaapstad: N.P.B. ; Tafelberg, 1937 ; 1942 ; 1947 ; 1958 ; 1967 ; 1971 ; 1976 ; 1985

 

Die mooiste van Van Wyk Louw .- Kaapstad: Human & Rousseau ; Tafelberg, 1994

Louw, Peter, samest.

 

Gestaltes en diere .- Kaapstad: N.P.B. ; N.B.B. ; Tafelberg, 1942 ; 1947 ; 1954 ; 1958 ; 1972 ; 1975 ; 1980

 

‘n Keur uit sy gedigte .- Kaapstad: N.B.B., [19-]

Botha, Elize, samest. ; Grové, A.P., samest.

 

Nuwe verse .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1954 ; 1956 ; 1969 ; 1981 ; 1987

Klipwerk

 

Nuwe verse .- Kaapstad: N.B.B., 1963

Klipwerk

 

Opstelle oor ons ouer digters .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1972 ; 1985

 

Raka .- Kaapstad: N.B.B., 1966

 

Raka .- Kaapstad: N.B.B. ; N.P.B. ; Tafelberg, 1941 ; 1943 ; 1945 ; 1947 ; 1956 ; 1958 ; 1959 ; 1965 ; 1967 ; 1969 ; 1975 ; 1977 ; 1980 ; 1983 ; 1985 ; 1986 ; 2000

 

Raka .- Kaapstad: Tafelberg, 1980

 

Raka .- Kaapstad: N.B.B., 1964

 

Raka .- Kaapstad: Tafelberg, 1941

 

Rondom eie werk .- Kaapstad: Tafelberg, 1970

Louw, Truida, samest.

Klipwerk (gedig)

 

Tristia en ander verse voorspele en vlugte 1950-1957 .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1962

 

Tristia en ander verse voorspele en vlugte 1950-1957 .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1975

 

Tristia sketsboek .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1966

 

Verborge vuur : ‘n keur uit die korter poësie van N.P. van Wyk Louw .- Kaapstad: Tafelberg, 1989

Louw, Peter, samest.

 

Versamelde gedigte .- Kaapstad: Tafelberg ; Human & Rousseau, 1981 ; 1988 ; 2002

 

LOUW, PETER

 

Tantalus .- Kaapstad: Tafelberg, 1989

 

LOUW, SALOMI

 

Onthuis .-Johannesburg: Perskor, 1975

 

LOUW, W.E.G.

 

Adam .- [S.l.]: [s.n.], [194-?]

 

Adam en ander gedigte .-Johannesburg: Constantia, 1944 ; 1949 ; 1968

 

Adam en ander gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1972

 

Bybels en Babels : verse .- Kaapstad: N.B.B., 1956

 

Bybels en Babels : verse .- Kaapstad: N.B.B., 1957

 

De nieuwere Afrikaanse poëzie .- ‘s-Gravenhage: Daamen, 1939

 

Die ryke dwaas .- Kaapstad: N.P.B., 1934 ; 1935 ; 1943 ; 1955 ; 1956

 

Naggesprek en ander gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1972 ; 1975

 

Naggesprek en ander gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1972

 

Opvlugte en opdragte .- Kaapstad: Tafelberg, 1980

 

Ou wyn van vreugde : opstelle oor ons ouer poësie .- Kaapstad: Balkema, 1958

 

Persoonlike perspektiewe : W.E.G. Louw in gesprek met Roy Pheiffer .- Kaapstad: Tafelberg, 1977

 

Terugtog .- Kaapstad: N.P.B., 1940 ; 1942 ; 1949

 

Twee bronne van vernuwing in die poësie van N.P. van Wyk Louw .- Johannesburg: RAU, 1971

 

Vensters op die vrees .- Kaapstad: Tafelberg, 1976

 

Versamelde gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1973 ; 1988

 

LÜBBE, INA

 

Kleinverlang .- Pretoria: Van der Walt, 1980

 

M.E.R., PSEUD.

 

Karlien en Kandas .- Kaapstad: Tafelberg, 1975

 

Karlien en Kandas .- Kaapstad: N.B.B., 1969

 

Karlien en Kandas .- Kaapstad: Tafelberg, 1969

 

MER  versebundel .- Pretoria: Juventus, 1985

Lohann, Carl, samest.

 

MAARTENS, HENNIE / MAARTENS, MARETHA, MEDE-OUT.

 

Vrymoedige gesprek met God .- Kaapstad: Tafelberg, c1982

 

MALAN, LUCAS

 

Afstande .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

Edenboom .- Pretoria: HAUM-Literêr, c 1987

 

Hongergrond .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1994

 

Kaartehuis .- Pretoria: HAUM-Literêr, 1990

 

‘n Bark vir die ontheemdes .- Kaapstad: Tafelberg, 1981

 

Paradoks en parabool : ‘n studie oor Ernst van Heerden se latere poësie .- Pretoria: HAUM-Literêr, 1992

 

Tydspoor .- Kaapstad: Tafelberg, 1985

 

Vermaning : Gedigte 2003-2007 .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2008

 

MALAN, LUCAS … [ET AL.]

 

Versjoernaal : nuwe benadering tot poësie. Graad 12 .- Kaapstad: Best Books, 2008

 

MALAN, REGINA

 

Komas uit ‘n bamboesstok van D.J. Opperman en die strukturalistiese konsep van intertekstualiteit .- Johannesburg: R. Malan, 1986

Opperman, D.J. : Komas uit ‘n bamboesstok

 

MALHERBE, D.F.

 

Agterland .- Bloemfontein: Sacum, [19-]

 

Brood op die weg .- Bloemfontein: N.P.B., 1939

 

Die skaduwee van ‘n vrou .- Bloemfontein: N.P.B., 1923

 

Die timmerman : verhaal in verse .- Bloemfontein: N.P.B., 1921 ; 1922 ; 1923

 

Duine en pioniere .- Johannesburg: A.P.B., 1951

 

Karroo blommetjies : Afrikaanse gedigte .- Kaapstad: Van de Sandt de Villiers, 1909 ; 1981

 

Klokgrassies .- Bloemfontein / Potchefstroom: Volksblad ; Het Westen, 1914 ; 1917

 

Kruis en kraai .- Kaapstad: N.B.B., 1957

 

Ongepubliseerde gedigte .- Roodepoort: CUM, c1981

NALN, samest.

 

Somerdae .- Bloemfontein: N.P.B., 1928 ; 1933

 

Uitgesoekte gedigte van Malherbe .- Kaapstad: N.B.B., 1954

Van den Heever, C.M., samest.

 

Vir vrijheid Vir vryheid .- Bloemfontein: N.P.B., 1919 ; 1921

 

MARAIS, ANLEN

 

Die wolf in die blare .- Kaapstad: Tafelberg, 1988

 

Muur van berge : elegieë .- Kaapstad: Tafelberg, 1999

 

MARAIS, DANIE

 

Al is die maan ‘n misverstand : gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 2009

 

In die buitenste ruimte .- Kaapstad: Tafelberg, 2006

 

MARAIS, EUGÈNE N.

 

Die volledige versamelde gedigte .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2005

 

Gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1925 ; 1932 ; 1934 ; 1938 ; 1943

 

Gedigte .- Bloemfontein: N.P.B., 1934 ; 1938 ; 1943

 

Gedigte = Poems .- Pretoria: Van Schaik, 1956

 

Mabalêl .- Johannesburg: Perskor, 1980

 

Piet van Snaar : ‘n volksballade .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1977

 

Piet van Snaar : ‘n volksballade .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1977

 

Versamelde gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1933 ; 1934 ; 1935 ; 1936 ; 1938 ; 1939 ; 1941 ; 1945 ; 1947 ; 1952 ; 1955 ; 1957 ; 1966 ; 1969 ; 1975 ; 1976 ; 1982

 

Versamelde gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1935

 

Versamelde gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1934

 

Versamelde gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1947

 

Versamelde gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1935

 

Versamelde gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1972

 

Versamelde gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1934

 

MARAIS, JOHANN LODEWYK

 

Aves : gedigte .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

By die dinge .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1989

 

Die somer is ‘n dag oud .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1983

 

Diorama : Gedigte .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2010

 

In die bloute . – Pretoria: Cordis Trust, 2012

 

Palimpses .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1987

 

Plaaslike kennis : gedigte .- Pretoria: Protea-Boekhuis, 2004

 

Verweerde aardbol .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1992

 

MARAIS, LOFTUS

 

Staan in die algemeen nader aan vensters .- Kaapstad: Tafelberg, 2008

 

Kry my by die gewone plek aguur .- Kaapstad: Tafelberg, 2012

 

MARAIS, MARIE-LOUISE

 

Aalwynvreugde .- Johannesburg: Perskor, 1976

 

Alwynvreugde .- Johannesburg: Perskor, 1976

 

Blou deining .- Johannesburg: Perskor, 1985

 

MAREE, J.G.

 

Langs my pad .- [Voëlfontein]: J.G. Maree, [1979]

 

Nog ‘n skof .- [Voëlfontein]: J.G. Maree, 1983

 

Nog ‘n skof .- [S.l.]: [s.n.], 1983

 

MAREE, LUCAS

 

Musiek en lirieke : verwerkings vir kitaar en klavier .- Pretoria: LAPA, 2006

 

MARINCOWITZ, PIETER

 

Sebastiaan .- Kaapstad: Anton Anreith, 1948

 

MARIUS, PSEUD.

 

Blommetjies uit die Afrikaanse tuin : eerste verse .- Bloemfontein: Het Volksblad-Drukkerij, [1917?]

 

MARJA, PSEUD.

 

Hand oor die wit muur .- Randburg: Baken, [19-]

 

MARTINS, HARPER

 

Die Losberge en ander gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1916

 

Die Losberge en ander gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1916

 

Die rustelose gees en ander nuwe gedigte .- Paarl: Paarl Drukpers, 1920

 

Die rustelose gees en ander nuwe gedigte .- Paarl: Paarl Drukpers, 1920

 

Gedigte .- Wepener: H. Martins, 1940

 

Lewenswonder .- Delmas: H. Martins, 1964

 

Minnetrou .- Stellenbosch: Pro Ecclesia, 1920

 

Minnetrou .- Stellenbosch: Pro Ecclesia, 1920

 

– van son en sang : gedigte .- [S.l.]: H. Martins, 1963

 

– van son en sang : gedigte .- [S.l.]: H. Martins, 1963

 

MATTHEE, MARIEHETTA

 

Godsdienstige perspektiewe in ‘Die woedende brood’ en ‘Verwikkelde lyn’ van Sheila Cussons .- [Bloemfontein]: M. Matthee, [1984]

 

MCDONALD, A.M.

 

Die sonnet by Elisabeth Eybers .- Pietermaritzburg: A.M. McDonald, 1952

Die vrou

 

MISCHKE, CARL

 

Interne weerstand .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

MITCHELL, JOSEPH

 

Dit is my gedagtes (1) .- [s.l.]: Die Outeur, 2009

 

MOCKE, PIETER G.

 

Die mes in die hand; Onbreekbare huweliksband, en Luilekkerland : gedigte .- Rheederspark: P.G. Mocke, [s.j.]

 

MOCKE, S. IGNATIUS

 

Die koue tye : verse .- Johannesburg: A.P.B., 1956

 

Die koue tye : verse .- Johannesburg: A.P.B., 1956

 

Gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1932

 

Gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1932

 

Liedere van Salome en ander gedigte .- Johannesburg: A.P.B., 1948

 

Liedere van Salome en ander gedigte .- Johannesburg: A.P.B., 1948

 

Liedere van Salome en ander gedigte .- Johannesburg: A.P.B., 1948

 

Loflied aan die onsterflikheid .- Randburg: Randburg-kunsdruk, [19-]

 

Twee lande .- Johannesburg: Baken, [1953]

 

Vlugtige aandrif : gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1936

 

MOKITIMI, ‘MAKALI I.P.

 

Swerfsange : liedere van Basotho-mynwerkers .- Pretoria: Van Schaik, 2004

 

MOLENAAR, M.

 

Transvaal gedichten : een lauwerkrans den boeren gevlochten .- Sneek: C. de Boer, 1902

 

MOLL, G.R.A.

 

Fluisterstemme .- Pretoria: Van Schaik, 1935

 

MÖLLER, LUCIE

 

Watermerke .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2009

 

MÖLLER, PIERRE GUSTAAF

 

Een vergelijkende studie van de Zuidafrikaanse en de Nederlandse poëzie van 1920 tot 1940 als weerspiegeling van de typische volksaard .- Pretoria: P.G. Möller, 1955

 

MOMMSEN, SARITA

 

Skadunag .- [s.l.]: Groep7Trust Uitgewers, 1998

 

MÖNNIG, HEIN

 

Aantekeninge oor Nuwe verseboek vir seniors .- Kaapstad: College of Careers, c1994

 

MONTALE, EUGENIO

 

Die geel van suurlemoene skyn : ‘n keur uit sy gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1979

 

MOORREES, A.

 

Zevenjaartjes : gedichten .- Pretoria / Kaapstad: De Bussy ; HAUM, 1908 ; 1913 ; 1916 ; 1918

 

MORGENSTERN, CHRISTIAN

 

Houtjies van die galg : vertaal uit “Galgenlieder” .- Kaapstad: Tafelberg, 1997

 

MOSTERT, DIRK

 

Elker siele : gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1925

 

MULDER, H.A.

 

Laaste opstelle .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1961

Louw, N.P. van Wyk : Raka / Louw, N.P. van Wyk : Gestaltes en diere

 

Opstelle oor poësie .- Pretoria: Van Schaik, 1939

 

MÜLLER, PETRA

 

Die aandag van jou oë : gedigte vir die liefde .- Kaapstad: Tafelberg, 2002

 

Liedere van land en see .- Kaapstad: Tafelberg, 1984

 

My plek se naam is Waterval .- Kaapstad: Tafelberg, 1987

 

Obool .- Kaapstad: Tafelberg, 1977

 

Om die gedagte van geel .- Kaapstad: Tafelberg, 2012

 

Patria .- Kaapstad: Tafelberg, 1979

 

Swerfgesange vir Susan en ander .- Kaapstad: Tafelberg, 1997

 

MÜLLER, S.F.

 

Ritmes .- Bellville: S.F. Müller, [198-?]

 

MURRAY, ENA

 

Roosknop vir ‘n engel : verse van ‘n vrou .- Kaapstad: Tafelberg, 1990

 

Roosknop vir ‘n engel : Verse van ‘n vrou .- Kaapstad: Tafelberg, 1990

 

MYBURG, JOHAN

Kamermusiek .- Pretoria: LAPA, 2008

 

Kamermusiek .- Pretoria: LAPA, 2008

 

Kontrafak .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1994

 

Vlugskrif .- Johannesburg: Perskor, 1984

 

MYBURGH, MELT

 

Oewerbestaan .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2010

 

Oewerbestaan .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2010

 

NAUDÉ, CHARL-PIERRE

 

Die nomadiese oomblik .- Kaapstad: Tafelberg, 1995

 

In die geheim van die dag .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2004

 

NAUDE, DAVID

 

Die Burger Opstand : 1914-1915 .- [S.l.]: [s.n.], [19-]

 

NAUDÉ, J.H.

 

Eerste verse .- Kaapstad: N.P.B., 1936

 

Eerste verse .- Kaapstad: N.P.B., 1936

 

NEETHLING, PEET

 

Die hemel het ‘n agterdeur .- Kaapstad: Tafelberg, 1989

 

NEL, CHARLES

 

Tsammas in die waaisand .- Pretoria: Charles Nel-Trust, 1982

 

NEL, GERT VLOK

 

Om Beaufort-Wes se beautiful woorde te verlaat .- Kaapstad: Queillerie, 1999

 

Om te lewe is onnatuurlik : eenvoudige spoorwegstories .- Kaapstad: Tafelberg, 1993

 

Om te lewe is onnatuurlik : eenvoudige spoorwegstories .- Kaapstad: Tafelberg, 2006

 

NEL, RONEL

 

[en die here het foto’s geneem oor vanderbijlpark] .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

NEULAND, S.

 

Vir my bloemlesing .- Potchefstroom: S. Neuland, [1950]

 

NEZAR, CHRIS

 

Die heilige offer .- Pretoria: Daan Retief, c 1988

 

Judas .- Pretoria: NHS, [199-]

 

NIENABER, C.J.M., 1918-1988

 

Alleenspraak, Die halwe kring en Gestaltes en diere .- Pretoria: Academica, 1967 ; 1974

 

Die taal as tolk : ‘n stilistiese analise van Elisabeth Eybers se Maria .- Pietermaritzburg: Natalse Universiteitspers, 1956

 

NIENABER-LUITINGH, M.

 

Die vroeëre en latere poësie van Elisabeth Eybers .- Pretoria: Academica, 1966 ; 1968

 

NIENABER, P.J.

 

Ons eerste digters .- Bloemfontein: N.P.B., 1940 ; 1941

 

Ses digters .- Pretoria: Van Schaik, 1964

 

NORTJE, HENNIE

 

In die skadu van soveel bome . – Kaapstad: Quellerie, 2012

 

NORTJE, SANDRA

 

Diaskoop : gedigte .- Hermanus: Die Outeur, 2006

 

NÖTHLING, ERIKA

 

Dal segno .- Pretoria: Van Schaik, 1974

 

Intermezzo .- Pretoria: Van Nieuwenhuizen, 1968

 

NOVEMBER, EDWIN

 

Woorde : [die helende mag van woorde, 1990-2000] .- Kraaifontein: Die Outeur, 2000

 

OBERHOLZER, ANDREI

 

Ek wag vir jou .- Johannesburg: A. Oberholzer, c 1991

 

Nie vanaand nie .- Johannesburg: A. Oberholzer, c1992

 

Wat elke stoute man wil weet .- Johannesburg: A. Oberholzer, c1993

 

Wil jy? .- Johannesburg: A. Oberholzer, c1994

 

OBERHOLZER, LOURENS

 

Genadelose vyand .- Johannesburg: Perskor, 1975

 

OCHSE, DIRK / OCHSE, ERIKA, MEDE-OUT.

 

Dwarrelwinde .- Queenswood: Bent, 1996

 

ODENDAAL, BERNARD

 

Onbedoelde land .- Kaapstad: Tafelberg, 2007

 

Onbedoelde land .- Kaapstad: Tafelberg, 2007

 

ODENDAAL, BERNARDUS JOHANNES

 

Retoriese strategieë in die poësie van T.T. Cloete .- [Bloemfontein]: B.J. Odendaal, 1997

 

ODENDAAL, J. TREDOUX

 

Hemelwaarts : verse .- [Durban]: [Knox Printing & Publishing Co.], [199-?]

 

Moeders trane gedroog .- Pietermaritzburg: Die Afrikaner, [19-]

 

OLIPHANT, VINCENT

 

Bloed vloei in stilte .- Kaapstad: Tafelberg, 1983

 

Die sagte vlees .- Kaapstad: Tafelberg, 1998

 

Gedigte .- Rotterdam: Stichting Poetry International, 1997

 

Zuid-Afrika .- Rotterdam: Stichting Poetry International, [1997]

 

OLIVIER, FANIE

 

Apostroof .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2010

 

Gom uit die sipres .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1971

 

Om alleen te reis .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1973

 

Paradysrigting van die wind .- Johannesburg: Perskor, 1976

 

Skimmellig .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1978

 

Verklarings: 1967-1987 .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1988

 

OLIVIER, J.A.K.

 

Vuurplig-Firensula .- Sasolburg: J.A.K. Olivier, 2005

 

OMAR KHAYYAM

 

Die onherwinbare hede .- Kaapstad: Juta, 1950

 

Die Rubáiyát van Omar Khajjám .- Oudtshoorn: Die Skrywer, [1923]

 

Rubaijat van Omar Khajjam .- Kaapstad: Colin Reed-McDonald, [19-]

 

OOSTHUIZEN, H.V.

 

Aantekeninge oor … “Bloemlesing uit die gedigte van Jan F.E. Celliers” .- Kaapstad: College of Careers, [19-]

Celliers, Jan F.E. : Bloemlesing uit die gedigte van Jan F.E. Celliers

 

OOSTHUIZEN, HANS

 

Rietfluit in die wind .- Oudtshoorn: Kannaland Media Promosies, [1996]

 

OOSTHUIZEN, HERMAN

 

Afrikalyf : 7 x 70 keer .- Menlo Park: L’Artisan Kreatief, 1991

 

Fantasia .- Pretoria: L’Artisan Kreatief, 1987

 

OOSTHUIZEN, J.J.

 

In die woestyn .- Pretoria: Van Schaik, 1945

 

OOSTHUIZEN, JOHANNES HERMANUS

 

Die komplementerende gedigte in die oeuvre van D.J. Opperman .- [Pretoria}: J.H. Oosthuizen, 1982

 

OPPERMAN, D.J.

 

Astrak van die gedigte van D.J. Opperman .- Kaapstad: N.B.B., 1960

 

Blom en baaierd .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1956 ; 1957 ; 1973 ; 1984

 

Die galeie van Jorik : Joernaal van Jorik: faksimilee en transkripsie van die oorspronklike dokumente met ‘n weergawe van die finale teks .- Kaapstad: Tafelberg, 1979

 

Digters van Dertig .- Kaapstad: N.B.B. ; Nasou, 1953 ; 1967

 

Digters van Dertig .- Kaapstad: Nasou, 1973

 

Dolosse .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1963 ; 1964 ; 1971 ; 1987

 

Dolosse .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1967

 

Edms. Bpk. .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1970

 

Engel uit die klip 1947-1950 .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1950 ; 1954 ; 1956 ; 1971 ; 1978 ; 1989

 

Engel uit die klip 1947-1950 .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1950

 

Heilige beeste .- Kaapstad: N.P.B., 1945 ; 1947

 

Joernaal van Jorik .- Kaapstad / Pretoria: N.B.B. ; Academica ; Tafelberg, 1949 ; 1955 ; 1960 ; 1964 ; 1970 ; 1987 ; 1989

 

Joernaal van Jorik .- Kaapstad: N.B.B., 1960

 

Komas uit ‘n bamboesstok .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1979

 

Komas uit ‘n bamboesstok : synde die mirakelagtige terugkeer ná lewerversaking van ene Marco Polo… .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1979 ; 1981

 

Komas uit ‘n bamboesstok : synde die mirakelagtige terugkeer ná lewerversaking van ene Marco Polo… .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1979

 

Kort reis na Carrara .- Kaapstad: N.B.B., 1964 ; 1974

Grové, A.P., samest.

 

Kort reis na Carrara .- Kaapstad: N.B.B., 1964

Grové, A.P., samest.

 

Kuns-mis (1947-64) .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1964

 

Kuns-mis (1947-64) .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1964

 

‘n Keur uit sy gedigte .- Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1960

Scholtz, Merwe, samest.

 

Negester oor Ninevé .- Kaapstad / Stellenbosch: N.P.B. ; N.B.B. ; African Sun Media, 1947 ; 1958 ; 1964 ; 1967

 

Negester oor Ninevé .- Kaapstad: N.P.B., 1947

 

Sonklong oor Afrika : faksimile, transkripsie en konstruksie van ‘n bundel verse-in-wording .- Kaapstad: Tafelberg, 2000

 

Versamelde poësie .- Kaapstad: Tafelberg ; Human & Rousseau, 1987

 

Wiggelstok .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1959 ; 1975

Kuns is boos

 

PAUW, NANDA

 

Aldag se verlange .- Pretoria: Daan Retief, 1983

 

As die hart luister .- Pretoria: Daan Retief, 1984

 

My groot begeer .- Pretoria: Daan Retief, c1986

 

My stukkie aarde .- Pretoria: Daan Retief, 1983

 

Sonder grense .- Pretoria: Daan Retief, c1984

 

PELSER, CHRIS

 

Afro-ditto .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1986

 

Uur van die aap .- Johannesburg: Perskor, 1979

 

PETERSEN, PATRICK J.

 

Advent .- St. Helenabaai: Prog, 1988

 

Amandla ngawethu .- Genadendal: P. Petersen, [19-?]

 

Vergenoeg .- Vredenburg: Prog, 1993

 

PETERSEN, S.V.

 

Alleenstryd : ‘n keur uit sy verse .- Kaapstad: Tafelberg, 1979

 

Die enkeling .- Port Elizabeth / Kaapstad: Unie-Volkspers ; Maskew Miller, 1944 ; 1959

 

Die kinders van Kain .- Kaapstad: N.B.B., 1960

 

Die ouderling .- Kaapstad: Maskew Miller, 1959

 

Die stil kind en ander verse .- Kaapstad: Maskew Miller, 1948

 

Keurverse : ‘n bloemlesing uit die gedigte van S.V. Petersen en P.J. Philander .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1967 ; 1969 ; 1970 ; 1975

Vos, W.H., samest.

 

Kind van die dal : ‘n hoorbeeld oor S.V. Petersen .- Kaapstad: SAUK, 1989

Swanepoel, Chris, samest.

 

Laat kom dan die wind .- Kaapstad: Perskor, 1985

 

Nag is verby .- Kaapstad: Tafelberg, 1980

 

Suiderkruis .- Kaapstad: N.B.B., 1965

 

Suiderkruis .- Kaapstad: N.B.B., 1965

 

PHILANDER, P.J.

Die bruin kokon .- Stellenbosch: Kosmo, 1965

 

Konka .- Johannesburg: Perskor, 1978

 

Ostrakon .- Kaapstad: Perskor, 1986

 

P.J. Philander : ‘n keur uit sy gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1996

Hugo, Daniel, samest.

 

Trialoog .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

Uurglas .- Kaapstad: N.B.B., 1955 ; 1956

 

Venster .- Johannesburg: Perskor, 1982

 

Vuurklip .- Kaapstad: N.B.B., 1960

 

Zimbabwe .- Kaapstad: N.B.B., 1968

 

PHILLIPS, FRANSI

 

My lied van die niet .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

PHOSA, MATHEWS

 

Deur die oog van ‘n naald .- Kaapstad: Tafelberg, 1996

 

Deur die oog van ‘n naald .- Kaapstad: Tafelberg, 2009

Die prys van vryheid / Van hofmaak tot huwelik in die politiek / Taal as versoeningsinstrument / Afrikaans as landstaal – ‘n digter se siening

 

PICKARD, A.B. DE V.

 

Afrika voor Afrikaners en Zuid [A]frikaners : zes politieke rijmpjes .- Pretoria: Die Outeur, [1908?]

 

Afrika voor Afrikaners en Zuid [A]frikaners : zes politieke rijmpjes .- Pretoria: Die Outeur, [1908?]

 

PIENAAR, HANS

 

Die taal van voëls en ander gedigte .- [s.l.]: Hans Pienaar, 2002

 

PIETERSE, H.J.

 

Alruin .- Pretoria: HAUM-Literêr, 1989

 

Die burg van hertog Bloubaard .- Kaapstad: Tafelberg, 2000

 

PIETERSE, HENNING

 

Aspekte van die digkuns van I.L de Villiers soos dit in sy debuutbundel Leitourgos na vore kom .- Pretoria: H. Pieterse, 1984

 

PINKHAM, ELIZABETH WILHELMINA JOHANNA

 

Die enjambement .- [Johannesburg?]: E.W.J. Pinkham, 1972

 

PLEKKER, FREDA

 

Menner .- Johannesburg: Perskor, 1972

 

Petisie van die loodsoldaat .- Johannesburg: V.P., 1966

 

POETRY INTERNATIONAL (29E : 1998 : ROTTERDAMSE SCHOUWBURG)

29e Poetry International : Wilma Stockenström : Zuid-Afrika .- Rotterdam: Poetry International, [1998?]

 

POETRY INTERNATIONAL FESTIVAL. (31STE : 2000 : ROTTERDAMSE SCHOUWBURG)

31e Poetry International Festival : Charl-Pierre Naudé : Zuid-Afrika .- Rotterdam: [s.n.], 2000

 

POETRY INTERNATIONAL FESTIVAL (32STE : 2001 : ROTTERDAMSE SCHOUWBURG)

32e Poetry International Festival : H.J. Pieterse : Zuid-Afrika .- [Rotterdam]: [Stichting Poetry International], [2001]

 

POTGIETER, D.J.

 

Lig en skaduwee : gedigte .- Johannesburg: V.P., [1938] ; (s.j.)

 

PRELLER, GUSTAV S.

 

Eerstelinge : eerste kritiese beskouinge oor ons eerste kunswerke .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1961

 

PRETORIUS, R.W.

 

Die masker .- Arcadia: R.W. Pretorius, 1997

 

PRETORIUS, RÉNA

 

Ryk domeine : opstelle oor die Afrikaanse poësie .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

PRETORIUS, S.J.

 

Album : ‘n keur uit sy gedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1976

 

Amper postuum .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1995

 

Anamnese .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1991

 

Argekrobaat .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1969

 

Die arbeider en ander gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1945

 

Die arbeider en ander gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1945

 

Die mummie en ander verse .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1963

 

Die swyende God .- Johannesburg: A.P.B., 1949

 

Die swyende God .- Johannesburg: A.P.B., 1961

 

Grou mure .- Kaapstad: N.B.B., 1953 ; 1963

 

Inkeer .- Johannesburg: A.P.B., 1948

 

Lemma .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1974

 

Serusiet .- Johannesburg: Perskor, 1983

 

Smartlap .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1981

 

Veelspalt : ‘n keur uit sy poësie .- Johannesburg: RAU, c2000

Van Rensburg, F.I.J., samest.

 

Vonke .- Pretoria: Van Schaik, 1943

 

PRETORIUS, WESSEL

 

en kyk na die omowit engele op die rolbalbaan .- Pretoria: Protea-Boekhuis, 2003

 

Jy kan skoenlappers sien aankom .- Queenswood: Bent, 2001

 

Katarak .- Johannesburg: Perskor, 1987

 

Laatnagvrese en ander verse .- Kaapstad: Tafelberg, 1979

 

Maat van die onbekende .- Kaapstad: Tafelberg, 1970

 

Nuwe wêreld .- Johannesburg: Perskor, 1974

 

Ruimte-ark-kolonie .- Johannesburg: Perskor, 1980

 

Woorde vir ‘n windharp .- Johannesburg: Perskor, 1974

 

Woorde vir ‘n windharp .- Johannesburg: Perskor, 1974

 

PRETORIUS, Z.J.

 

Werklikheidsbelewing by enkele Afrikaanse digters .- Stellenbosch: Z.J. Pretorius, 1949

 

PRÉVERT, JACQUES

 

Versions of Jacques Prévert’s The song of the snails who went to a funeral Lied van die slakke wat na die begrafnis gaan Chanson des escargots qui vont à l’enterrement .- Plumstead: Snailpress, 1993

 

PRINS, HENNIE

 

Oop- en toeskryf : gedigte .- Ventersdorp: Tamarisk, c2006

 

PRINS, JANNEKE / BROWN, FLORIS A., MEDE-OUT.

 

Altijd de liefde = Altyd die liefde .- Worcester: F.A. Brown, 2005

 

PRINS, JOHANNES

 

een hart .- Pretoria: LAPA, 2009

 

een hart .- Pretoria: LAPA, 2009

 

PRINSLOO, KAREL

 

Tussen grensligte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1990

 

PRINSLOO, KAREL PETRUS

 

Die beelde in Totius se psalmberyming .- Pretoria: K.P. Prinsloo, 1966

 

PROZESKY, OSKAR

 

Curriculum vitae : poems in three languages gedigte in drie tale Gedichte in drei sprachen .- Hermanus: The Centre Press, 1997

 

RALL, HEINRICH

 

Dorre hawe .- Kaapstad: Perskor, 1987

 

RALL, HENK

 

Donker van mere .- Kaapstad: Tafelberg, 1976

 

Geskrifte van ‘n vermiste digter .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2008

 

Geskrifte van ‘n vermiste digter .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2008

 

‘n Son breek .- Johannesburg: A.P.B., 1966

 

Proefskrif .- Johannesburg: Perskor, 1982

 

Reise .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1970

 

Wit-ryp .- Kaapstad: N.B.B., 1968


RAPER, IAN

 

Oorlopers .- Pretoria: Cordis Trust Publikasies, 2013

 

RAS, ILSE

 

C. Louis Leipoldt, Totius, Eugène Marais, Jan F.E. Celliers .- Pretoria: Daan Retief, [19-]

 

RAUBENHEIMER, A.T.

 

Son[n]ette van die liefde en die lewe .- Pretoria-Noord: A.T. Raubenheimer, [197-?]

 

Son[n]ette van die liefde en die lewe .- Pretoria-Noord: A.T. Raubenheimer, [197-?]

 

RAUTENBACH, FANUS

 

Lekkerkry met limerieke en limeryme .- Pretoria: Van der Walt, 1993

 

REINAERT DE VOS

 

Van Reinaard die vos (Reinaard 1) .- Hulst / Pretoria: De Jong, 1983

 

REITZ, F.W.

 

Oorlogs en andere gedichten .- Potchefstroom: Het Westen, 1910 ; 1911

 

RICE, HELEN STEINER

 

Bedevaart : gewyde gedigte .- Sandton: Hutchinson, 1979

 

“Net vir jou” : ‘n versameling besielende verse .- Roodepoort: Newman Art, 1967

 

RIEKERT, DONALD W.

 

Die amandelbloeisel : ‘n siklus van 48 sonnette .- Kuruman: Die Skrywer, 1979

 

Die behae van God : ‘n siklus .- Kuruman: D.W. Riekert, 1979

 

Halfmens .- Kaapstad: Tafelberg, 1990

 

Helderwit en vuilblou : ‘n siklus van 42 sonnette .- Kuruman: Die Skrywer, 1979

 

Heuning uit die swarthaak .- Kaapstad: Tafelberg, 1986

 

Wasempies geluk .- Kuruman: D.W. Riekert, [19-]

 

Wensbeen .- Kaapstad: Tafelberg, 1995

 

RIEKERT, SIMON J.

 

Plattelandse gedigte .- [S.l.]: [s.n.], [19-]

 

RILKE, RAINER MARIA

 

Duino-elegieë : Vertaal deur HJ Pieterse – Pretoria: Protea Boekhuis, 2007

 

ROBERTS, H.D.

 

Baie gulde reëls vir elke kind : Afrikaanse kinderversies vir huis, skool en konsert resitasies .- Vryburg: Gebrs. Pretorius, 1937

 

Baie gulde reëls vir elke kind : Afrikaanse kinderversies vir huis, skool en konsert resitasies .- [S.l.]: Die Outeur, 1937

 

Hoe om geld te maak? en 56 ander gedigte .- Vryburg: H.D. Roberts, 1946

 

Hoe om geld te maak? en 56 ander gedigte .- Vryburg: H.D. Roberts, 1946

 

Liefde : hoe om geld te maak? ens. .- Vryburg: Die Skrywer, (1941)

 

Liefde; Hoe om geld te maak? .- [S.l..]: [s.n.], [19-]

 

ROBINSON, AMMERENSIA

 

Aspekte van die poësievernuwing in Afrikaans na 1950 .- [Potchefstroom?]: A. Robinson, 1971

 

ROODT, DAN

 

Kommas uit ‘n boomzol : synde die mirakelagtige terugkeer ná ideologiese bedwelming van ene Ponie Polonie … .- Pinegowrie: Uitgewery Pannevis, 1980

 

ROODT, P.H.

 

Foma 1963-1971 .- Kaapstad: Tafelberg, 1972

 

ROOS, LINDA

 

‘n Hokvol dwase .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1986

 

ROUSSEAU, INA

 

Die stil middelpunt : ‘n keur, met nuwe gedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2003

Hugo, Daniel, samest.

 

Die stil middelpunt : ‘n keur, met nuwe gedigte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2003

Hugo, Daniel, samest.

 

Die verlate tuin .- Kaapstad: Balkema, 1954

 

Grotwater .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1989

 

Heuningsteen .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1980

 

Kwiksilwersirkel .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1978

 

‘n Onbekende jaartal .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1995

 

Taxa .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1970

 

Versamelde gedigte 1954-1984 .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

ROUX, KAROLIEN

 

Viooltjies uit my hart .- Kaapstad: Lux Verbi, 1986

 

ROWLAND, WILLIAM

 

Die huis waar ek woon .- Kaapstad: Tafelberg, 1974

 

RUDOLPH, C.F.

 

Tieroog .- Johannesburg: A.P.B., 1964

 

Vangriem .- Johannesburg: A.P.B., 1964

 

RYKHEER, GLOUDINA M.

 

Die stryd om die digterskap in die poësie van D.J. Opperman : (die sondes van die lied) .- Pietermaritzburg: G.M. Rykheer, 1961

 

SAMUEL, ANDRIES

 

Wanpraktyk .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2011

 

SAUERMAN, GRETA

 

Die fluitspeelster .- Kaapstad: Maskew Miller, [1964]

 

SAUERMANN, LIEB

 

Donker vroue .- Brummeria: L.Sauermann, c2003

 

Tandem .- Pretoria: A.V., 1992

 

SCHAFFER, ALFRED

 

Kom in, dit vries daar buite .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2013

 

SCHEEPERS, RIANA

 

Met die taal van karmosyn .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2001

 

SCHLENGEMANN, E.A.

 

Gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1934

 

SCHMIDT, CASPER

 

Adder om aarde .- Kaapstad: Tafelberg, 1969

 

Nuwe en nagelate gedigte 1965-1979 .- Johannesburg: Perskor, 1980

 

Pelgrims in aspiek. Deel 1 : 22 portretstudies en ‘n naspel 1972-1981 .- Johannesburg: Perskor, 1982

 

Terra incognita 1969-1973 .- Johannesburg: Perskor, 1974

 

SCHOEMAN, KAREL

 

Beeld van ‘n jeug : N.P. van Wyk Louw 1906-1920 [video-opname] .- Johannesburg: SAUK, c 1985

 

SCHOLTZ, MERWE

 

Grimas : 1969-1973 .- Kaapstad: Tafelberg, 1976

 

Herout van die Afrikaanse poësie en ander opstelle .- Kaapstad: Tafelberg, 1975

Leipoldt, C. L. : Oom Gert vertel / Louw, N.P. van Wyk : Klipwerk

 

In en om die gedig .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1959

Celliers, J.F.E. : Dis al (gedig)

 

Mantessa .- Kaapstad: Tafelberg, 1986

 

Sistematiese verslag van ‘n stilistiese analise : Eugène Marais: die towenares .- Kaapstad: HAUM, 1950

 

Vlugtige spore .- Kaapstad: N.P.B., 1947

 

SCHOONRAAD, PETER

 

Kom saam : gedigte .- Kampsbaai: United Church Ministry, c2005

 

Kom saam : gedigte .- Kampsbaai: United Church Ministry, c2006

 

Op pad : gedigte .- Kampsbaai: United Chrurch Ministry, 2006

 

SCHREUDER, JACOBUS M.

 

Stille uurtjies .- Willowmore: Het Karroo Nieuws, 1915

 

SCHUTTE, H.J.

 

Geestigheid as literêre perspektief : ‘n literatuurteoretiese ondersoek met spesiale verwysing na die ontwikkeling van geestigheid in die Afrikaanse poësie .- Potchefstroom: H.J. Schutte, 1975

 

Interpretasie van N.P. van Wyk Louw se “Groot Ode” .- Pretoria: H.J. Schutte, 1968

Louw, N.P. van Wyk : Groot ode

 

SHAKESPEARE, WILLIAM

 

Vyf en twintigShakespeare Sonnette – Vertaal deur Anna Neethling-Pohl .- Windhoek: Gamsberg Macmillan, 1997

 

Sonnette van Shakespeare .- Kaapstad: The Firfield Pamphlet Press, 1995

 

SHELDON, LIONEL

 

Weeklaag van die wese .- Johannesburg: A.P.B., [1960]

 

SLEIGH, DAN

 

Duif oor water .- Kaapstad: Tafelberg, 1971

 

SMALL, ADAM

 

Kitaar my kruis .- Kaapstad / Pretoria: HAUM ; HAUM-Literêr, [1961] ; 1973 ; 1979 ; c 1987

 

Kitaar my kruis .- Kaapstad: HAUM, 1974

 

Klawerjas .- Kaapstad: Tafelberg, 2013 

 

Klein simbool : prosaverse .- Kaapstad: HAUM, [1958]

 

Klein simbool : prosaverse .- Kaapstad: HAUM, [19-]

 

Kô lat ons sing – ‘n Keur uit die gedigte van ___ Saamgestel deur Steward van Wyk .- Kaapstad: Kwela, 2011

 

Sê sjibbolet .- Johannesburg: Perskor, 1963 ; 1978

 

Sê sjibbolet .- Johannesburg: Perskor, 1978

 

Verse van die liefde .- Kaapstad: Culemborg, 1957

 

Vi’ Adam Small – ‘n Digbundel + CD met voorleesgedigte. Melt Myburgh,Danie Marais,Margot Luyt & Iris Bester (Medewerkers) .- Tygervallei: Naledi Uitgewers, 2012

 

SMIT, BARTHO

 

Mure : verse .- Pretoria: Unie-Boekhandel, [1950]

 

SMIT, J.G.

 

Afdrukkies van indrukkies : ‘n verse bundeltjie .- Oudtshoorn: Bowles, 1921

 

SMIT, NICO W.H.

 

Songloed en skeemring .- George: George Printing, 1993

 

SMIT, PIETER

 

Visum vir die vreemde .- Kaapstad: Tafelberg, 1977

 

Witskrif .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1987

 

SMIT, ROSA

 

Die begeleiding van duiwe .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2008

 

Die begeleiding van duiwe .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2008

 

Krone van die narsing .- Kaapstad: Tafelberg, 1987

 

SMIT, SAREL

 

Soos gister .- Mondeor: Clock Card Co., c1990

 

SMIT, SOUL ERASMUS, PSEUD.

 

Die halwe God .- Johannesburg: Dagbreek-Boekhandel, (1959)

 

Die halwe God .- Johannesburg: Dagbreek-Boekhandel, (1959)

 

SMIT, W.A.P.

 

“Soldate op wag” : een motief by Van Wyk Louw, en pleidooi voor de literatuur-historie .- Johannesburg: R.A.U., 1975

 

SMITH, ALFA

 

Eolus .- Bloemfontein: A. Smith, 1995

 

SMITH, SUSAN

 

 In die afwesigheid van sin .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2012

 

SNYDERS, PETER

 

‘n Ordinary mens .- Kaapstad: Tafelberg, 1982

 

‘n Waarskynlike mens .- Greenhaven: Unison, 1992

 

Tekens van die tye .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

Verzachtende omstandigheden = Versagtende omstandighede .- Altea: Point International Poetry & Correspondence, 1995

 

SNYMAN, H.J.

 

‘n Wêreld agter glas – die hermafroditiese aard van die gedig .- Kaapstad: Universiteit van Kaapstad, 1991

Opperman, D.J. : Glaukus klim uit die water

 

SNYMAN, H.W.

 

Sestig blare in my hand .- Pretoria: C.A.M. Snyman, 1975

 

SNYMAN, HENNING

 

D.J. Opperman en die mitologie .- [Stellenbosch]: Universiteit van Stellenbosch, 1993

 

Junior verseboek [saamgestel deur] D.J. Opperman .- Pretoria: Academica, 1978

 

Mirakel en muse : ‘n studie oor die funksie van die implikasie-verskynsels by die interpretasie van ‘n gedig .- Kaapstad: Perskor, 1983

 

SNYMAN, N.J.

 

Onder die reënboog : onderwysersgids .- Kaapstad: Delos, 1995

 

SÔLS, LOIT

 

Die faraway klanke vanne hadeda .- Kaapstad: Kwela, 2006

 

My straat en anne praat-poems .- Kaapstad: Kwela, 1998

 

SPANGENBERG, D.F.

 

Peilings van die poësie : handleiding by die bestudering van gedigte .- Pretoria: Academica, 1980

 

SPIES, J.F.

 

Flie-fla siembamba .- Kaapstad: Tafelberg, 1979

 

SPIES, JAN

 

Voetvolk 1960-1970 .- Kaapstad: Tafelberg, c1975

 

Voetvolk 1960-1970 .- Kaapstad: Tafelberg, c1975

 

SPIES, LINA

 

Dagreis .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1976

 

Daniel Hugo gesels met Lina Spies (Kant A) Daniel Hugo gesels met Sarina Dönges (Kant B) : “Duskant die einders” (Kant A) “In die tyd van uile” (Kant B) .- Kaapstad: SAUK, 2004

Hugo, Daniel, samest.

 

Die enkel taak : die merkwaardige verwantskap tussen Elisabeth Eybers en Emily Dickinson .- Kaapstad: Queillerie, 1995

 

Die skaduwee van die son .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1998

 

Die skyn van tuiskoms : ‘n Keur uit die gedigte van… .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2010

De Lange, Johann, samest.

 

Digby Vergenoeg .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1971 ; 1978

 

Duskant die einders .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2004

 

Duskant die einders .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2004

 

Hiermaals .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1992

 

Kolonnade : ‘n studie van D.J. Opperman se bundels Heilige beeste, Negester oor Ninevé en Komas uit ‘n bamboesstok binne verband van sy oeuvre .- Kaapstad: Human & Rousseau, c1992

 

Oorstaanson .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1982

 

Tydelose gety .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2010

 

Van sjofar tot sjalom .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1987

 

Winterhawe .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1973 ; 1976

 

SPRUIJT-LAMBRECHTS, BESS

 

Aanhanklikheid .- Pretoria: Unie-Boekhandel, [19-]

 

Aanhanklikheid 1940-1948 : gedigte .- Pretoria: Unie-Boekhandel, [1950]

 

STANDER, CARINA

 

Die vloedbos sal weer vlieg .- Kaapstad: Tafelberg, 2006

 

Woud van nege en negentig vlerke .- Kaapstad: Tafelberg, 2009

 

Woud van nege en negentig vlerke .- Kaapstad: Tafelberg, 2009

 

STEENBERG, D.H.

 

Dolos en denke : werkwyse en werklikheidsiening veral in Dolosse van D.J. Opperman .- Pretoria: Van Schaik, 1971

 

Dolos en denke in die poësie van D.J. Opperman .- Potchefstroom: D.H. Steenberg, 1968

 

Simbolisme in die Afrikaanse digterlike tradisie .- Potchefstroom: PU vir CHO, 1993

 

STEGMAN, DANIE, PSEUD.

 

Amajuba en ander gedigte .- Pretoria: J.M. de Wet, 1990

 

STENVERT, MENNO / VENTER, P.A. DE WAAL, MEDE-OUT. / BOTES, D.P.M., MEDE-OUT.

 

Klawer .- Kaapstad: HAUM, 1966

 

Vrugvlies .- Kaapstad: Tafelberg, 1986

 

STEYN, H.J.

 

Christien en ander gedigte .- [s.l.]: [s.n.], [19-?]

 

STEYN, J.C.

 

Die grammatika van liefhê .- Kaapstad: Tafelberg, 1975

 

STEYN, J.L.

 

Die gedig as estetiese voorwerp .- Pretoria: UNISA, 1958

 

STEYN, JASPER LODEWYK

 

Totius as Psalmberymer .- Potchefstroom: J.L. Steyn, [1951]

 

STEYN, JOHAN

 

Geboorte is ‘n ongerief .- Pretoria: LAPA, 2007

 

Verweer .- Johannesburg: Perskor, 1980

 

STEYN, LAURA, PSEUD.

 

Ek is ‘n gewone mens … en tog .- Kaapstad: N.G. Kerk-Uitgewers, 1979

 

STEYN, STEFAAN

 

Miershoop .- Kaapstad: Buchu Books, c1989

 

STEYNBERG-BOSMAN, BETSIE

 

En toe die peul oopspring (‘n spreuke-bundel) .- Ifafi: B. Steynberg-Bosman, c1986

 

U ek en jy .- Pretoria: B. Steynberg-Bosman, 1974

 

STOCKENSTRÖM, BOY

 

Sommer liedjies .- Kaapstad: N.P.B., 1934

 

STOCKENSTRÖM, WILMA

 

Aan die Kaap geskryf .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1994

 

Die heengaanrefrein .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1988

 

Die stomme aarde : ‘n keur .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2007

 

Gedigte .- Rotterdam: Stichting Poetry International, 1998

 

Hierdie mens .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2013

 

Monsterverse .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

Spesmase .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1999

 

Spieël van water .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1973

 

Van vergetelheid en van glans .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1976 ; 1978 ; 1984

 

Vir die bysiende leser .- Kaapstad: Reijger ; Human & Rousseau, 1970

 

STRUTT, FREDRICA CORNELIA

 

Kindverwysing in die poësie van Petra Müller .- Pretoria: F.C. Strutt, 1992

 

STRUWIG, DALEEN

 

Neoplasma .- Bloemfontein: P.J. de Villiers, 1984

 

STRYDOM, AMANDA

 

Kaalvoet : liedtekste .- Parklands: Genugtig!, 2004

 

STRYDOM, F.W. / POTGIETER, S.J.B., MEDE-OUT.

Wat sê die digters? .- Johannesburg: A.P.B., [1971]

 

STRYDOM, LEON

 

Geleentheidsverse .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1973

 

L.S. .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1988

 

‘n Studie van C. Louis Leipoldt se Slampamperliedjies .- Stellenbosch: L. Strydom, 1969

 

Oor die eenheid van die digbundel : ‘n tipologie van gedagtegroepe .- Pretoria: Academica, 1976

 

SWANEPOEL, H.L.

 

Steekgras in die dwarspad .- Potchefstroom: H.L. Swanepoel, 1970

 

SWANEPOEL, JAN

 

By wyse van skrywe .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1988

 

My Rome brand so mooi : gedigte 1971-1975 .- Kaapstad: Tafelberg, c 1975

 

Wat ver is en naby : gedigte 1975-80 .- Doornfontein: Perskor, 1980

 

SWART, AUDREY B.

 

Die liefdesmotief in die Afrikaanse poësie .- [Stellenbosch]: [Die Outeur], 1938

 

SWART, ELMA

 

Reënson .- Pretoria: Femina, 1983

 

SWART, HEIN

 

Praathuis .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1974

 

SWART, J.J.

 

Spitse na die ewigheid : abba-verse vir die hart .- Kaapstad: Lux Verbi, 1990

 

SWART, JOSEPHINE

 

‘n Kunswerk vir jou .- Oudtshoorn: Die Outeur, 2009

 

SWART, VALIANT

 

Toorwoorde roep my .- Pretoria: LAPA, 2011

 

SWARTS, CHAREL C.

 

Overstrandse rymwoorde .- Sandbaai: Charel C. Swarts, 2001

 

SWEMMER, B. NORTHLING

 

Droomkinders : gedigte .- Johannesburg: C.N.A., [1931]

 

SYMINGTON, ALIDA CLOETE

 

Die gans-andere in die digkuns van N.P. van Wyk Louw .- Pretoria: A.C. Symington, 1959

 

TALJARD, LOURENS

 

Bestes uit my digwerk .- [Pretoria]: [L. Taljard], [19-]

 

Drome van gister : gedigte oor die lewe en die liefde .- Pretoria: L. Taljard, 1972

 

Met ‘n glimlag : gedigte oor alles en nog wat .- Pretoria: L. Taljard, 1978

 

Rosies van liefde : gedigte .- Pretoria: L. Taljard, [1937]

 

Spore langs die pad : uitgesoektes uit die gedigte van Lourens Taljard .- [Pretoria]: [L. Taljard], 1983

 

Spore langs die pad – : versamelde gedigte .- [Pretoria]: L. Taljard, 1985

 

THERON, A.S.

 

Gedigte .- Bloemfontein: N.G. Sendingpers, [19-]

 

TITUS, MARIUS

 

Dwangherfs .- Stellenbosch: M. Titus, 1992

 

Oop gemoed .- Stellenbosch: M. Titus, 1990

 

TOERIEN, BAREND J.

 

39 gedigte .- Kaapstad: N.B.B., 1963

 

Aanvange : verskeuse 1938-1962 .- Kaapstad: Tafelberg, 1983

 

Die huisapteek .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2001

 

Gedigte .- Kaapstad: N.B.B., 1960

 

Illusies elegieë oorveë transfusies .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1975

 

‘n Plek op die land : Catskillverse .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1985

 

Om te onthou : verskeuse .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2006

Viljoen, Louise, samest.

 

Parte speel .- Kaapstad: Tafelberg, 1991

 

Verliese en aanklagte .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1973

 

TOPAS, PSEUD.

 

Herinnerings .- Prato: Giachetti, 1945

 

TOTIUS, PSEUD.

 

Bij die monument By die monument : verse .- Potchefstroom / Bloemfontein: Het Westen-Drukkerij ; N.P.B., 1908 ; 1917

 

Die trek van Boerewaens .- Potchefstroom: PUK, 1938

 

Keur uit die gedigte van Totius .- Bloemfontein: N.P.B., 1949

Van den Heever, C.M., samest.

 

Passieblomme .- Kaapstad: N.B.B., 1965

 

Passieblomme : verse .- Bloemfontein / Johannesburg / Kaapstad: N.P.B. ; N.B.B. ; Tafelberg, 1934 ; 1936 ; 1938 ; 1939 ; 1942 ; 1943 ; 1946 ; 1958 ; 1959 ; 1982 ; 1988

 

Passieblomme : verse .- Bloemfontein: N.P.B., 1934

 

Rachel Ragel : verse .- Potchefstroom / Bloemfontein: A.H. Koomans ; Die Weste ; N.P.B. ; N.B.B., 1913 ; 1923 ; 1928 ; 1932 ; 1934 ; 1950

 

Skemering : verse van Totius .- Bloemfontein / Kaapstad: N.P.B. ; N.B.B. ; Tafelberg, 1948 ; 1949 ; [1953] ; 1963 ; 1973

 

Trekkerswee .- Potchefstroom / Bloemfontein: “Die Weste”-Drukkery ; N.P.B., [192-] ; 1932 ; 1939

 

Trekkerswee : verse .- Potchefstroom / Kaapstad: A.H. Koomans ; Die Weste ; N.B.B. ; Tafelberg, [191-?] ; [1915] ; 1933 ; 1937 ; 1947 ; 1949 ; 1965 ; 1968 ; 1975 ; 1981

 

Trekkerswee : verse .- Kaapstad: N.B.B., 1960

 

Trekkerswee : verse .- Potchefstroom: Die Weste-Drukkery, [19-]

 

Trekkerswee : verse .- Bloemfontein: N.P.B., 1939

 

Uit donker Afrika : verse van Totius .- Bloemfontein: N.P.B., 1936

 

Versamelde gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1988

 

Verse van Potgieter’s trek .- Potchefstroom: Het Westen ; A.H. Koomans, 1909

 

Verse van Potgieter’s trek .- Potchefstroom: Het Westen, 1909

 

Vyftig gedigte : ‘n keur .- Kaapstad: Tafelberg, 1976

Cloete, T.T., samest.

 

Wilgerboombogies : verse .- Bloemfontein / Potchefstroom: Het Volksblad ; A.H. Koomans ; Het Westen ; Die Weste ; N.P.B., 1912 ; 1920 ; 1923 ; 1924 ; 1925 ; 1929 ; 1936 ; 1938 ; 1939

 

TOWNSEND, TED

 

Bokspoortjies .- Pretoria: Daan Retief, 1988

 

TRANTRAAL, NATHAN

 

Chokers en survivors .- Kaapstad: Kwela boeke, 2013

 

TRUTER, H.W.

 

Kleinhoewe .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1972

 

Twee dramatiese monoloë : ‘n bydrae tot die studie van die verskuns by Leipoldt en Van Wyk Louw .- Stellenbosch: H.W. Truter, 1958

 

UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH. MANUSKRIP-AFDELING.

 

Katalogus van die D.J. Opperman-versameling van dokumente in die Universiteitsbiblioteek, Stellenbosch Stellenbosch .- Stellenbosch: Manuskrip-afdeling, Universiteit van Stellenbosch, 1982

 

UYS, PIETER

 

Grinnik .- Gardenview: Pommer Pers, 1994

Smetterling, Helga, samest.

 

Gruwel .- Gardenview: Pommer Pers, 1994

 

Grynslag .- Gardenview: Pommer Pers, 1994

 

Piepstem van tagtig : lirieke uit literêre tydskrifte 1981-1988 .- Gardenview: Pommer Pers, c1993

 

Rympies, resitasies, vertalings & ‘n storie .- Gardebview: Pommer Pers, 1994

 

VAN AARDT, CHARLES PETER

 

Die verwysing by Sheila Cussons .- Pretoria: UNISA, 1990

Die woedende brood / Verwikkelde lyn

 

VAN BLERK, H.S.

 

Biegverse uit die dodesel .- Petit: H.S. van Blerk, 1993

 

VAN BLERK, PETRA

 

Skerf .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

VAN BRUGGEN, J.R.L.

 

Gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1925 ; 1928

 

Lente-stemme .- Pretoria: Van Schaik, 1919

 

Môrestond .- Pretoria / Kaapstad: De Bussy ; HAUM, 1936

 

VAN COLLER, HENNIE

 

Soom .- Kaapstad: Griffel Media, 2012

 

VAN DALSEN, RITA

 

‘n Spatsel son .- Bloemfontein: Prelude Studio, 2007

 

VAN DEN BERG, JAN C.

 

Verse vir almal .- [S.l.]: Jan C. van den Berg, [19-]

 

VAN DEN BERG, M.

 

Kronoloog .- Pretoria: Aurora-drukpers, [19-]

 

VAN DEN HEEVER, C.M.

 

Aardse vlam .- Pretoria: Van Schaik, 1938

 

Deining .- Pretoria: Van Schaik, 1932 ; 1936

 

Die digter Totius .- Pretoria: Van Schaik, 1932

 

Die nuwe boord .- Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1928 ; 1932

 

Die nuwe boord .- Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1928

 

Honderd sonnette .- Pretoria: Van Schaik, 1955 ; 1957

 

Stemmingsure : gedigte van  C.M. van den Heever .- Pretoria: Van Schaik, 1926

 

Verhalende gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1950 ; 1956 ; 1958

 

Versamelde gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1945

 

VAN DEN HEEVER, TOON

 

Die speelman van die Dorestad .- Johannesburg: A.P.B. ; Perskor, 1949 ; 1982

 

Eugene en ander gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1931 ; 1939 ; 1951

 

Eugene en ander gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1931 ; 1961

 

Eugene en ander gedigte .- Pretoria: De Bussy, 1919

 

Gedigte .- Pretoria / Kaapstad: De Bussy ; HAUM, 1919

 

VAN DER LINGEN, A.A.

 

Ter gedachtenis aan onze dappere voorouders van Zuid-Afrika .- [S.l.]: A.A. van der Lingen, [19-?]

 

VAN DER LUGT, PIETER

 

Kies vir jou ‘n tong .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1985

 

Op vrye voete .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1987

 

Vuurwerke .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1984

 

VAN DER MERWE, C.L.

 

Gefolterde lewe en ander eerste werke .- Bethlehem: C.L. van der Merwe, 1995

 

VAN DER MERWE, CORNELIUS

 

Breuk-dele .- Kilnerpark: Bent, 2004

 

Icarus .- Kilnerpark: Bent Uitgewers, 2007

 

Swartys .- Johannesburg: Perskor, 1980

 

Witsig .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2000

 

VAN DER MERWE, DAAN, PSEUD.

 

Saad uit die septer : ‘n storieboek met ‘n les vir die volk : synde die apokriewe liefdeskroniek van ene Daan van der Merwe .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2005

 

Saad uit die septer : ‘n storieboek met ‘n les vir die volk synde die apokriewe liefdeskronies van ene Daan van der Merwe .- Bloemfontein: P.J. de Villiers, 1981

 

VAN DER MERWE, GERJO

 

Kan jy hierdie woorde proe? .- Durbanville: Klipbok, 1980

 

VAN DER MERWE, J. NEL

Bloedrivier is breed .- Roodepoort: Transo, 1956 ; 1957

 

Van mens tot mens .- Kaapstad: N.P.B., 1941

 

VAN DER MERWE, KOOS

 

Optelwoorde : gedigte, gedagtes en gebede .- Pretoria: LAPA, 2002

 

VAN DER MERWE, LUCAS MARTINUS

 

Ingrid Jonker : ‘n psigologiese analise .- Pretoria: Die Outeur, 1978

 

VAN DER MERWE, PREVOT

 

Boerejive .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1990

 

VAN DER MERWE, W.J.

 

Godeskemering .- Centurion: W.J. van der Merwe, 1997

 

VAN DER MERWE, WILLEM S.

Son-dig .- Kaapstad: Perskor, 1985

 

VAN DER MERWE, WYNAND

 

Kombi .- Centurion: Outeur, 2009

 

Siklus .- Pretoria: Nuwe Visie Publikasies, [1997]

 

VAN DER RIET, JACOBUS

 

Die onsienlike son .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2012

 

VAN DER WALT, ANSA

 

Klein krete .- Kaapstad: Perskor, 1986

 

VAN DER WALT, ELRIKA

 

Kaalvoetgedig .- Innesdale: Publitoria, 1997

 

VAN DER WALT, FRED

 

Sketse in grys : ‘n bundeltjie .- S.l.: s.n., [198-]

 

Twee gesprekke .- Vlaeberg: Rilua, 1994

 

VAN DER WALT, J.C.

 

N.P. van Wyk Louw : enkele konsekwensies vir die regsdenke .- Johannesburg: R.A.U., 1985

 

VAN DER WALT, L.S.

 

Vuurvoël .- Johannesburg: Dagbreek-Boekhandel, [19-]

 

VAN DER WALT, P.D.

 

Die verlossingsmotief in die poësie van D.J. Opperman .- Potchefstroom: P.D. van der Walt, 1960

 

Normatiwiteit teenoor neutraliteit in die kuns .- Potchefstroom: P.U. vir C.H.O., 1973

 

VAN DER WATT, P.J.

 

Hulpmiddels vir leerlinge by die studie van Ballades deur I.D. du Plessis .- Kaapstad: Juta, [1954]

 

VAN DER WESTHUIZEN, VINCENT

 

Die eindelose weg .- Pretoria: Van Schaik, 1957

 

Die rustelose .- Johannesburg: A.P.B., 1956

 

Glimpe .- Johannesburg: V. van der Westhuizen, [1964]

 

Kolokwinte .- Johannesburg: V.P., 1965

 

Man sonder hande .- Johannesburg: A.P.B., 1960

 

VAN DEVENTER, J.J.

 

Senior verseboek : Afrikaans Hoë Graad – Nasionale Senior Sertifikaat .- Johannesburg: Educum, 1981

 

VAN DEVENTER, SUSANNE MAGRETHA

 

Werklikheid en waarheid : ‘n ondersoek na die simboliek by Totius .- Pretoria: S.M. van Deventer, 1982

 

VAN DYK, EVERLINE

 

Blouvoël se roep .- Faerie Glen: E. van Dyk, [2000]

 

Die klank van vlerke .- Faerie Glen: E. van Dyk, 2003

 

VAN HEE, MIRIAM

 

In plaas van die stilte – ‘n Keuse uit die gedigte van ___ . Vertaal deurDaniel Hugo .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2011

 

 

VAN HEERDEN, CARL

 

Die agtergrond en ontwikkeling van die digter N.P. van Wyk Louw .- Pretoria: C. van Heerden, 1947

 

VAN HEERDEN, ERNST

 

Amulet teen die vuur .- Kaapstad: Tafelberg, 1987 ; 1990

 

Anderkant besit .- Kaapstad: N.B.B., 1966 ; 1970

 

Die bevryding .- Kaapstad: Balkema, 1952

 

Die bevryding .- Kaapstad: Balkema, 1952

 

Die digter as chromatometer : aspekte van kleurgebruik in die poësie van N.P. van Wyk Louw .- Johannesburg: RAU, 1978

 

Die herfstelike lig .- Kaapstad: Tafelberg, 1996

 

Die klop .- Kaapstad: N.B.B., 1961 ; 1971

 

Die klop .- Kaapstad: N.B.B., 1961

 

Die sewe vrese .- Johannesburg: Constantia, 1941 ; 1951

 

Die sewe vrese .- Johannesburg: Constantia, 1951

 

Die swart skip .- Kaapstad: Tafelberg, 1985

 

Die ysterwoud .- Kaapstad: Tafelberg, c 1976

 

Digterlike diagnose .- Kaapstad: Tafelberg, 1977

 

Digterlike diagnose .- Kaapstad: Tafelberg, 1977

 

Huis van stemme : aantekeninge oor die poësie .- Kaapstad: Tafelberg, 1984

 

Kanse op ‘n wrak .- Kaapstad: Tafelberg, 1982

 

Kleur van donkerte : verse 1942-1956 .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1981

 

Koraal van die dood .- Kaapstad: Balkema ; Human & Rousseau, 1956

 

Koraal van die dood .- Kaapstad: Balkema, 1956

 

Kwadratuur van die sirkel .- Kaapstad: Tafelberg, 1990

 

Najaarswys .- Kaapstad: Tafelberg, 1993

 

Op die mespunt .- Bloemfontein: N.B.B., 1963

 

Op die mespunt : ‘n keur uit sy gedigte .- Kaapstad: N.B.B., 1963

 

Reisiger .- Kaapstad: Balkema ; Human & Rousseau, 1953 ; 1977

 

Reisiger .- Kaapstad: Balkema, 1953

 

Ses gedigte = Six poems .- Stellenbosch: Pro Ecclesia, [19-]

 

Sportgedigte .- Kaapstad: Tafelberg, c1993

 

Teenstrydige liedere .- Kaapstad: Tafelberg, 1972

 

Teenstrydige liedere .- Kaapstad: Tafelberg, 1972

 

Tyd van verhuising .- Kaapstad: Tafelberg, 1975 ; 1976 ; 1989

 

Verklaarde nag .- Kaapstad: N.P.B. ; Balkema, 1946 ; 1956

 

Verklaarde nag .- Kaapstad: N.P.B. ; Balkema, 1946 ; 1956

 

Weerlose uur .- Kaapstad: N.P.B., 1942 ; 1943 ; 1948

 

VAN HEERDEN, ETIENNE

 

Die laaste kreef .- Kaapstad: Tafelberg, 1987

 

Obiter dictum .- Kaapstad: Perskor, 1981

 

VAN HESSEN, MEIN

 

In my eensame hof : Afrikaanse en Nederlandse verse .- Pretoria: M. Drukkery, [1948]

 

VAN JAARSVELD, JOHAN, DRAAIBOEK

 

Boerneef: likkewo likkewa [video-opname] .- Johannesburg: SAUK, c 1983

 

VAN LOGGERENBERG, NIEKIE

 

Selfs al gaan ek deur donker dieptes .- Pretoria: HAUM, 1979

 

VAN NIEKERK, A.A.J.

 

Twee maal elf is twaalf : vier-en-veertig volksrympies .- Kaapstad: Romantica, 1973

 

VAN NIEKERK, BETSIE

 

Ronkedoor .- Kaapstad: Tafelberg, 1988

 

VAN NIEKERK, DOLF

 

Bleek planeet .Pretoria: Protea Boekhuis, 2013

 

Dubbelster .- Kaapstad: Tafelberg, 1996

 

Karoosange .- Kaapstad: Tafelberg, 1975

 

Lang reis na Ithaka .- Pretoria: Protea-Boekhuis, 2009

 

Nag op ‘n kaal plein .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2006

 

VAN NIEKERK, MARLENE

 

Groenstaar .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1983

 

Kaar .Kaapstad: Human & Rousseau, 2013

 

Sprokkelster .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1977

 

VAN RENSBURG, ANNATJIE

 

‘n Handvol verse .- [Stilfontein]: [A.W.B.], [198-]

 

VAN RENSBURG, F.I.J.

 

Skering en inslag : ‘n stilistiese analise van “Ballade van die bose” van N.P. van Wyl Louw .- Kaapstad: Tafelberg, 1964

Ballade van die groot begeer (gedig)

 

Van Vlaamse vos tot Afrikaanse jakkals : verafrikaansing van die Reinaert .- Johannesburg: R.A.U., 1983

 

VAN RENSBURG, MEYER

 

Klankmanwoordboom .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1983

 

VAN RENSBURG, ROELF

 

Klip en kristal .- Johannesburg: V.P., 1969

 

Klip en kristal .- Pretoria: Unie-Boekhandel, [19-]

 

VAN RHEEDE VAN OUDTSHOORN, G.P.

 

Curiosum en ander eerste werke .- Reitz: Hoërskool Reitz, 1993

 

Die tweede een .- Reitz: Hoërskool Reitz, 1994

 

 

VAN ROOYEN, P.H.

 

Draak op die erf .- Kaapstad: HAUM, c 1973

 

VAN ROOYEN, PIET

 

Goedsmoeds .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2002

 

Kwansuis .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2008

 

Kwansuis .- Kaapstad: Human & Rousseau, 2008

 

Rondom ‘n boorvuur .- Kaapstad: Tafelberg, 1983

 

VAN SOELEN, D.B.

 

Antwoord aan Omar Khayyám, met ‘n vertaling van die Rubaiyat .- Pretoria: U.U.B., 1965

 

VAN STADEN, ILSE

 

Fluisterklip .- Pretoria: LAPA, 2008

 

Watervlerk .- Kaapstad: Tafelberg, 2003

 

Watervlerk .- Kaapstad: Tafelberg, 2003

 

VAN STADEN, PIET

 

Rasterwerk .- Paarl: Scribamus CC, c2006

 

VAN TONDER, NIEL

 

As hy weer kom – : verse 1969-1973 .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1975

 

VAN TONDER, ROBERT

 

Sandspruit se bloekoms .- Fontainebleau: Postma Publikasies, 197-

 

VAN VUUREN, HELIZE

 

Tristia in perspektief .- Vlaeberg: Vlaeberg, 1989

 

VAN WYK, DON

 

Retrospek : lekkerlees-gedigte .- [S.l.]: D. van Wyk, 2002

 

VAN WYK, JOHAN

 

Bome gaan dood om jou .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1981

 

Deur die oog van die luiperd .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1976

 

Gedigte (1976 – 1996) .- Durban: CSSALL, 2005

 

Gesig van die liefde : Ingrid Jonker .- Durban: J. van Wyk, 1999

 

Heldedade kom nie dikwels voor nie .- Johannesburg: Perskor, 1978

 

Oë in ‘n kas .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1996

 

VAN WYK, LEON

 

Laagwater : gedigte en verse .- [S.l.]: L. van Wyk, c1985

 

VAN ZIJL, P.C.

 

Snaakse Afrikaanse rympies .- Bloemfontein: N.P.B., 1934

 

VAN ZYL, JASPER

 

Die lewe tussen pikkewyne .- Kaapstad: Tafelberg, 2011

 

VAN ZYL, KOBUS

 

Wintervure .- Kaapstad: HAUM, c1972

 

VAN ZYL, M.

 

Kinder herfs .- [S.l.]: M. van Zyl, 1998

 

VAN ZYL, ROUX

 

Nodelose woorde .- Parklands: Genugtig!, 2007

 

VAN ZYL, WILLEM JACOBUS

 

Die Afrikaanse volkspoësie, met spesiale toespitsing op Boerneef se poësie .- [Stellenbosch?]: W.J. van Zyl, 1975

 

VAN ZYL, WIUM

 

Digters en digkuns – ‘n studiegids : studiehulpleiding tot die bloemlesing .- Johannesburg: Perskor, 1985

Nienaber, P.J., samest.

 

Oggendvuur .- Kaapstad: Tafelberg, 1991

 

VENTER, ALIDA CLOETE

 

Elisabeth Eybers as digteres in haar eerste vier bundels .- Pretoria: A.C. Venter, 1957

 

VENTER, ANTHONY NOLAN

 

Dood van ‘n engel : ‘n hartroerende digbundel uit die diepte van ‘n bedroefde vaderhart .- [S.l.]: [Die Outeur], 2002

 

VENTER, DE WAAL

 

Pols .- Kaapstad: Tafelberg, 1977

 

VENTER, L.T.P.

 

Herfsblare en vergruisde are .- Kimberley / Johannesburg: L.T.P. Venter ; A.P.B., 1961

 

VENTER, P. DE W.

 

Kiem .- Kaapstad: N.B.B., [196-]

 

VENTER, PIETER

 

Die blomblaar is requiem .- Johannesburg: Dagbreek Boekhandel, 1962

 

Die blomblaar is requiem .- [S.l.]: Dagbreek-Boekhandel, 1962

 

VENTER, RUBEN

 

Geestelike verse .- Bloemfontein: R. Venter, [19-]

 

VERGILIUS

 

Landelike poësie Bucolica Georgica : ‘n versvertaling .- Kaapstad: HAUM, c 1975

 

Van wapens en ‘n man : versvertaling van die Aeneïs .- DUrbanville: UItgewery Boschendal, 1980

 

VERMAAK, ADINDA

 

Versreise : handleiding en gids .- Kaapstad: Tafelberg, 2002

 

Versreise : handleiding en gids .- Kaapstad: Nasou Via Afrika, 2003

 

VERSCHAEVE, CYRIEL

 

De dichter Louis Leipoldt .- Veurne: West-Vlaamschen Gouwbond, 1925

 

VILJOEN, HEIN

 

Holtrom en groot kabaal .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2003

 

Waterkristal .- Johannesburg: Perskor, 1982

 

VILJOEN, JUDITH

 

Die groot stilte : verse van ‘n dowe .- Pretoria: HAUM, 1980

 

VILLON, FRANCOIS

 

Ballades van Villon .- Kaapstad: Human & Rousseau, 1987

 

VISAGIE, GIDEON

 

New York City : Stellenbosch .- [S.l.]: Mediator, 1993

 

VISSER, A.G.

 

Bloemlesing uit die gedigte van A.G. Visser .- Pretoria: Van Schaik, 1955 ; 1958

Dekker, G., samest.

 

Bloemlesing uit die gedigte van A.G. Visser .- Pretoria: Van Schaik, 1965

Dekker, G., samest.

 

Die purper iris en ander nagelate gedigte .- Kaapstad: N.P.B., 1930 ; 1931 ; 1932 ; 1933 ; 1934 ; 1936 ; 1944

 

Gedigte van A.G. Visser .- Pretoria: Van Schaik, 1925 ; 1926 ; 1928 ; 1929 ; 1932 ; 1935 ; 1941 ; 1944 ; 1945 ; 1946 ; 1947 ; 1948 ; 1949

 

Roos en lanset : ‘n keur uit A.G. Visser .- Pretoria: Van Schaik, 1978

Van Rensburg, F.I.J., samest.

 

Rose van herinnering en ander gedigte .- Pretoria: Van Schaik, 1927 ; 1932 ; 1933 ; 1937 ; 1939 ; 1942 ; 1944

 

Versamelde gedigte .- Kaapstad: Tafelberg, 1981

Scholtz, Merwe, samest.

 

VISSER, A.J.J.

 

Kaleidoskoop .- Kaapstad: N.B.B., 1957

 

Labirint .- Kaapstad: HAUM, [1959]

 

Lig en donker .- Bellville: Koeberg, 1966

 

VISSER, C.F.

 

Versamelde gedigte .- [S.l.]: Die Voortrekkers, [19-]. Die Voortrekkers, samest.

 

VISSER, HEWITT, PSEUD.

 

Smeulvuur 1966-1975 .- Pretoria: Van Schaik, 1981

 

VON LOEBEN, W.

 

Pfiffig, die held van Suid-Wes” = Pfiffig der kulturpionier .- Windhoek: Gamsberg, 1983

 

VORSTER, ESTELLE

 

Aspekte van ontbinding in die poësie van Breyten Breytenbach .- Pietermaritzburg: E. Vorster, 1973

 

VORSTER, H.S.

 

Die Afrikaanse taal .- Villieria: H.S.V.-Uitgewers, 1995

 

VORSTER, J.

 

Poësie in ‘n grensland-situasie : verkenning van die ontwikkeling van ‘n tema en ‘n houding in die Afrikaanse digkuns .- Grahamstad: J. Vorster, 1963

 

VOS, CAS

 

Die afdruk van ons hande .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2007

 

Duisend dae op jou spoor .- Pretoria: Hond, 2013

 

Enkeldiep .- Pretoria: Protea-Boekhuis, 2003

 

Gode van papier .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2001

 

Intieme afwesige : gedigte .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2009

 

Intieme afwesige : gedigte .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2009

 

Vuurtong .- Clubview: Benedic, c1999

 

Weerloos lewe .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2012

 

WALTERS, M.M.

 

Aki no kure : herfsskemering : ‘n bloemlesing Japannese gedigte .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2006

 

Apocrypha .- Kaapstad: N.B.B., 1969

 

Cabala .- Kaapstad: N.B.B. ; Tafelberg, 1967 ; 1970

 

Heimdall .- Kaapstad: Tafelberg, 1974

 

Satan ter sprake .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2004

 

Saturae .- Kaapstad: Tafelberg, 1979

 

Shi-Ching: Liedereboek . Chinese gedigte vertaal deur ___ .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2003

 

Sprekende van God .- Kaapstad: Tafelberg, 1996

 

WASSENAAR, THEO

 

Gedigte .- Bloemfontein: N.P.B., 1921 ; 1938

 

Gedigte .- Bloemfontein: N.P.B., 1921 ; 1938

 

Gedigte .- Bloemfontein: N.P.B., 1938

 

Gedigte .- Bloemfontein: N.P.B., 1938

 

Gedigte .- Pretoria: I. Schoonraad, 1992. Schoonraad, Ina, samest. ; Schoonraad, Theo, samest.

 

WATERMEYER, G.A.

 

Bitter brood .- Johannesburg: A.P.B., 1965

 

Die Republiek van duisend jaar .- Johannesburg: Dagbreekpers, 1957

 

Sekel en simbaal .- Kaapstad: N.P.B. ; N.B.B. ; Tafelberg, 1948 ; 1952 ; 1957 ; 1964 ; 1974 ; 1981

 

Taalfeeskwatryne .- Johannesburg: A.P.B., 1961

 

WEIDEMAN, FRANCOIS

 

Die 4de ry spieëls .- Stellenbosch: Fenomeen Publikasies, 2001

 

WEIDEMAN, GEORGE

 

As die son kliplangs spring .- Johannesburg: V.P., 1969

 

As die son kliplangs spring .- Johannesburg: V.P., 1969

 

Hoera hoera die ysman (1970-1976) .- Johannesburg: Perskor, 1977

 

Hondegaloppie .- Johannesburg: V.P., 1966

 

Klein manifes van ‘n reisiger .- Kaapstad: Tafelberg, 1970

 

‘n Staning onder sterre .- Kaapstad: Tafelberg, 1997

 

Pella lê ‘n kruistog vêr : ‘n keuse uit sy poësie 1966-1987 .- Kaapstad: Tafelberg, 1998

 

Uit hierdie grys verblyf .- Kaapstad: Tafelberg, 1987

 

Verskombuis : ‘n kookboek met gedigte .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2006

 

WEIDEMAN, P.J.

 

Ondersteun die geheuewerk van ‘n blinde .- Graaff-Reinet: P.J. Weideman, 1928

 

WELMAN, PETRUS JACOBUS

 

Ondersteun die geheuewerk van ‘n blinde .- [Graaff-Reinet]: [P.J. Welman], [1928]

 

WELS, LUCIA / KLEYNHANS, ERNST, MEDE-OUT.

 

Cochlea .- Kilnerpark: Bent, 2004

 

Násomervlug .- Kilnerpark: Bent, 2004

 

Spiraal .- Queenswood: Bent, 1997

 

WESSELS, EVERWYN

 

Afsydige woestyn .- Johannesburg: Perskor, 1988

 

Asiel .- Kaapstad: Tafelberg, 1978

 

Miknes .- Johannesburg: Perskor, 1982

 

WIEHAHN, RIALETTE

 

Die Afrikaanse poësiekritiek : ‘n histories-teoretiese beskouing .- Kaapstad: Academica, 1965

 

WIERENGA, JELLEKE

 

Bloot mens .- Pretoria: Protea Boekhuis, 2009

 

WILHELM, PSEUD.

Limerick slimlirick slor-dig bon-dig lekkersick .- Pretoria: R&D Uitgewers, 2000

 

WILLEMSE, HEIN

 

Angsland : (‘n proses) .- Kaapstad: Blac, 1981

 

WILLEMSE, RUDOLPH

 

Kweekskool .- Johannesburg: Perskor, 1982

 

Middelman .- Northcliff: Toga, [2005?]

 

WILLEMSE, W.A.

 

Die blonde skaduwees van Rhynland : ‘n stemmingsgeskiedenis .- Pretoria: De Bussy, [1936]

 

WILLIAMS, MARTHA OLIVER

 

Vensters .- Roodepoort: CUM, c1980

 

WILTSHIRE, JAN

 

Die verkeerde land = Das verkehrte Land : gedigte = gedichten .- Erfstadt: Lukassen, 1985

 

WINTERBACH, DIRK

 

Die oranje boek .- Groenkloof`: Hond, 1993

 

WITZ, PATRICIA

 

Die swart papawer .- Stellenbosch: Suider Kollege Uitgewers, 2002

 

ZANDBERG, CHARLES

 

Tydsaam met tyd saam .- Queenswood: Bent, 2002

 

Ver verse en ander fratse .- Windhoek: C. Zandberg, [198-?]

 

Februarie 2014

 

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.