Kompetisies

Gaius Valerius Catullus. Vertaling in Afrikaans

Thursday, January 21st, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (102)

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling van Latyn in Afrikaans.

 

Catullus se vyftiende vers

 

Aan jou vertrou ek my en my beminde toe,

Aurelius. Van jou vra ek net ‘n beskeie

Gunsie. Dat, as jy al ooit iets op prys gestel

het wat jy puur en ongeskonde wou behou,

dan vra ek: hou my mannetjie in watte,

gepluis nie teen die gespuis nie – húlle

vrees ek nie, wat heen en weer die strate

vol stap met hul neuse diep in hul eie sake.

Wragtigwaar: ek is banggat vir jóú – en jou piel,

‘n beproewing vir jonkmans, kuis én jags.

Want jy laat daai ding gaan waar hy wil, na eie

goeddunke snuffel. Steek dit kop uit, is jy rég.

Maar, prewel ek, los tog dié mannetjie alleen.

Want as duiwel se gedagte en gulplose drif

jou, jou vuigaard, tot so ‘n misdaad dryf

wat jy hier, in jou boonste kop, teen my beplan

dan wag ‘n donker en droewe vergesig op jou.

Met jou pote vasgeknoop sal ‘n stoet harders

en radyse deur jou gapende gat gejaag word.

 

***

 

Carmen 15

Gaius Valerius Catullus

 

Commendo tibi me ac meos amores,

Aureli. Veniam peto pudentem,

Vt, si quicquam animo tuo cupisti

Quod castum expeteres et integellum,

Conserues puerum mihi pudice,

Non dico a populo: nihil ueremur

Istos qui in platea modo huc modo illuc

In re praetereunt sua occupati;

Verum a te metuo tuoque pene

Infesto pueris bonis malisque.

Quem tu qua lubet, ut lubet moueto

Quantum uis, ubi erit foris paratum:

Hunc unum excipio, ut puto, pudenter.

Quod si te mala mens furorque uecors

In tantam impulerit, sceleste, culpam,

Vt nostrum insidiis caput lacessas,

Ah tum te miserum malique fati,

Quem attractis pedibus patente porta

Percurrent raphanique mugilesque.

 

Bronverwysing:

Garrison, Daniel H. (Red.) 2004. The Student’s Catullus, derde uitgawe. Oklahoma: University of Oklahoma Press.

 

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling in Afrikaans

Thursday, January 21st, 2021

 

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (101)

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling van Latyn in Afrikaans.

 

Catullus se sesde vers

 

Slegs, Flavius, as jou lief skurf en onfatsoenlik

was, sou jy nie vir Catullus oor haar wou vertel

nie; slegs dán sou jy jou mond só tjoep kon hou.

Maar jou vriendin is seker die een of ander hoerasie

met ‘n hemelhoë koors: jy bloos wanneer jy dit beken.

Want jou bed basuin dit uit dat jy – met die geur van blomme

en ingevoerde oliekolonie deurweek – nie leë nagte om

om dowe neute grafstil lê en stof vergader nie.

Dís ook jou beddegoed se verhaal, dié kant en daai

blinkgeslyt, en waarom jou bed so kap-kap-kap en kreun.

Die feite paal bo die water uit. Mondtoerits help niks.

Hoekom? Want jy sal nie sulke voosgenaaide blaaie

oopvou as jy jou nie met allerlei soutighede verstout nie.

So, sê ons tog wat jy daar in jou hande koester, maak nie

saak nie: mooi of sleg. Ek wil tog só graag vir jou en jou

beminde, in my fyne versie, ten hoogste hemele besing.

 

***

 

Carmen 6

Gaius Valerius Catullus

 

Flavi, delicias tuas Catullo,

ni sint illepidae atque inelegantes,

velles dicere, nec tacere posses.

verum nescio quid febriculosi

scorti diligis: hoc pudet fateri.

nam te non viduas iacere noctes

nequiquam tacitum cubile clamat

sertis ac Syrio fragrans olivo,

pulvinusque peraeque et hic et illic

attritus, tremulique quassa lecti

argutatio inambulatioque.

nam nil stupra valet, nihil, tacere.

cur? non tam latera ecfututa pandas,

ni tu quid facias ineptiarum.

quare quicquid habes boni malique,

dic nobis. volo te ac tuos amores

ad caelum lepido vocare versu.

 

Bronverwysing:

Garrison, Daniel H. (Red.) 2004. The Student’s Catullus, derde uitgawe. Oklahoma: University of Oklahoma Press.

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling in Afrikaans

Thursday, January 21st, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (100)

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling van Latyn in Afrikaans.

 

Catullus se nege-en-negentigste vers

 

Jy was spelerig, heuningrige Juventius, toe ek

by jou ‘n soen soeter as die soetste ambrosia kom steel.

Maar my sonde had ‘n straf: vir die allerlangste uur

onthou ek hoe ek op die grootste kruis gekruisig word:

terwyl ek vir jou jammer probeer sê, wou geen trane

eens ‘n tikkie van jou wreedheid uitwis nie.

Want sodra die daad gepleeg was, het jy jou lippe –

gebaai in baie trane – met de laaste vinger skoongevee.

Niks wat mý gesig daar gelaat het, het agtergebly nie,

so asof dit die vuil speeksel van ‘n vuige sypaadjieslet was.

Boonop het jy nie ‘n stokkie voor my swaarkry gesteek nie –

ék deur die liefde geïnfekteer, op elke denkbare manier gemartel.

Daarom het daardie soen vir my uit ambrosia verander

in iets bitterders as die heel bitterste suringstele.

Omdat dít die straf is wat jy op hopelose liefde neer-

hamer, sal ek na dese nooit weer ‘n soen probeer steel nie.

 

***

 

Carmen 99

Gaius Valerius Catullus

 

Subripui tibi, dum ludis, mellite Iuventi,

saviolum dulci dulcius ambrosia.

verum id non impune tuli: namque amplius horam

suffixum in summa me memini esse cruce,

dum tibi me purgo nec possum fletibus ullis

tantillum vestrae demere saevitiae.

nam simul id factum est, multis diluta labella

guttis abstersisti omnibus articulis,

ne quicquam nostro contractum ex ore maneret,

tanquam commictae spurca saliva lupae.

praeterea infesto miserum me tradere Amori

non cessasti omnique excruciare modo,

ut mi ex ambrosia mutatum iam fores illud

saviolum tristi tristius elleboro.

quam quoniam poenam misero proponis amori,

nunquam iam posthac basia subripiam.

 

Bronverwysing:

Garrisson, Daniel H. (Red.) 2004. The Student’s Catullus, derde uitgawe. Oklahoma: University of Oklahoma Press.

 

Gabeba Baderoon. Vertaling in Afrikaans

Wednesday, January 20th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte

 

Gabeba Baderoon. Vertaling van Engels in Afrikaans.

 

Die blou van die nag voor ons weg is

 

Seemeeue wit teen wit steengeboue

en ʼn geskilderde plafon blou lug.

 

Stilte teen skemer, dus hoor ons hul vlerke klap

teen die onderkant van hul lywe.

 

Ons verloor onsself sonder verlies

in plaveiselstrate en die donkerwordende ure.

 

Die blou is die blou van laataand,

die blou van die nag voor ons weg is.

 

In die stad se sononder-argitektuur

versag marmerbeelde tot ander digthede.

 

Meeue maal om verweerde klipsuile,

hul vloeibare gekrys swewend bo ons vertrek.

 

***

 

The blue of the night before we left

Gabeba Baderoon

 

Seagulls white against white stone buildings

and a painted ceiling of blue sky.

 

Stillness at dusk so we hear their wings beat

against the underside of their bodies.

 

We lose ourselves without loss

in tessellated streets and the darkening hours.

 

The blue is the blue of late evening,

the blue of the night before we left.

 

In the city’s architecture of nightfall

marble statues soften into other densities.

 

Gulls wheel around columns of pitted stone,

their liquid cries floating above our leaving.

 

Bronverwysing:

Baderoon, Gabeba. “The blue of the night before we left”, The history of intimacy: Poems. Cape Town: Kwela Books, p. 39.

 

Johann Wolfgang von Goethe. Vertaling in Afrikaans

Wednesday, January 20th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (98)

 

Johann Wolfgang von Goethe. Vertaling van Duits in Afrikaans.

 

Voorspoedige reis

 

Die missluier skeur,

Die lug is helderblou.

En Aeolus ontknoop

Die kwellende knelband.

Die seewind suis,

Die skipper ontwaak.

Maak gou! Maak gou!

Die boeg klief die golwe oop,

Die verte kom nader.

Ek sien al klaar land!

***

 

Glückliche Fahrt

 

Die Nebel zerreißen,

Der Himmel ist helle,

Und Äolus löset

Das ängstliche Band.

Es säuseln die Winde,

Es rührt sich der Schiffer.

Geschwinde! Geschwinde!

Es teilt sich die Welle,

Es naht sich die Ferne;

Schon seh ich das Land!

 

Goethe, Johann Wolfgang von. 1960. Poetische Werke [Band 1–16], Band 1. Berlin: Aufbau-Verlag.

 

 

Johann Wolfgang von Goethe. Vertaling in Afrikaans

Wednesday, January 20th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (97)

 

Johann Wolfgang von Goethe. Vertaling van Duits in Afrikaans.

 

Windstilte op see

 

Diep stilte het op die water toegesak,

Roerloos rus die see,

Angstig kyk die skipper rond.

Nêrens ʼn rimpel op die kalm oppervlak,

Nêrens ʼn briesie!

Versmorend, die doodse stilte!

In die verre verte

Nêrens ʼn golfie.

 

***

 

Meeresstille

 

Tiefe Stille herrscht im Wasser,

Ohne Regung ruht das Meer,

Und bekümmert sieht der Schiffer

Glatte Fläche ringsumher.

Keine Luft von keiner Seite!

Todesstille fürchterlich!

In der ungeheuern Weite

Reget keine Welle sich.

 

Goethe, Johann Wolfgang von. 1960. Poetische Werke [Band 1–16], Band 1. Berlin: Aufbau-Verlag.

 

 

Mary Oliver. Vertaling in Afrikaans

Tuesday, January 19th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (96)

 

Mary Oliver. Vertaling van Engels in Afrikaans.

 

Wildeganse

 

Jy hoef nie goed te wees nie.

Jy hoef nie, al berouende, vir ’n honderd myl

op jou knieë deur die woestyn te loop nie.

Jy moet bloot die sagte dier van jou lyf

te laat liefhê wat dit liefhet.

Vertel my van jou smart, en ek vertel jou myne.

Intussen gaan die wêreld aan.

Intussen beweeg die son en helder reënklippies

oor landskappe, grasvlaktes en diep bome,

oor berge en riviere.

Intussen draai die wilde ganse huiswaarts,

hoog in die skoonblou lug.

Wie ook al, maak nie saak hoe eensaam,

die wêreld bied haar aan vir jou verbeelding,

roep jou, soos die wilde ganse, luid en opwindend –

kondig oor en oor jou plek aan

in die gemeenskap van dinge.

 

***

 

Wild Geese

Mary Oliver

 

You do not have to be good.

You do not have to walk on your knees

for a hundred miles through the desert repenting.

You only have to let the soft animal of your body

love what it loves.

Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.

Meanwhile the world goes on.

Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain

are moving across the landscapes,

over the prairies and the deep trees,

the mountains and the rivers.

Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,

are heading home again.

Whoever you are, no matter how lonely,

the world offers itself to your imagination,

calls to you like the wild geese, harsh and exciting –

over and over announcing your place

in the family of things.

 

Bronverwysing:

Oliver, Mary. 1986. “Wild Geese” in Dream Work. Bl. 14.

 

 

Babette Deutsch. Vertaling in Afrikaans

Tuesday, January 19th, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (95)

 

Babette Deutsch. Vertaling van Engls in Afrikaans.

 

Stilswye

 

Saam met jou is die stilswye soos

Die glimlag van ‘n kind wat droom:

Delikaat, net ‘n suggestie van die wonder,

Die sagte, stadige wonderwerk van rus.

Saam met jou is die stilswye soos

‘n Vriendelike vertrek vanuit ‘n gekletter

En malende skares na groen weivelde

Onder een of ander bollende blouborswolk

Of om saans op die sand vasgehou te word

Terwyl die gety ooprol en hemel met see

vervloei

Om die veraf, windgebolde seile te verskans

As dit donker roer aan die rand van die nag.

 

***

 

Silence

Babette Deutsch

 

Silence with you is like the faint delicious

Smile of a child asleep, in dreams unguessed:

Only the hinted wonder of its dreaming,

The soft, slow-breathing miracle of rest.

Silence with you is like a kind departure

From iron clangor and the engulfing crowd

Into a wide and greenly barren meadow,

Under the bloom of some blue-bosomed cloud;

Or like one held upon the sands at evening,

When the drawn tide rolls out, and the mixed

light

Of sea and sky enshrouds the far, wind-bellowed

Sails that move darkly on the edge of night.

 

Bronverwysing:

Deutsch, Babette. 1919. BANNERS. New York: George H. Doran Company (p.52).

 

 

  •