Uncategorized

RSG-onderhoud met De Waal Venter

Thursday, January 13th, 2022

 

 

Luister by die onderstaande skakel na ‘n onderhoud op “Vers-en-Klank” met die digter De Waal Venter oor sy nuutste bundel, “Vrugbeginsel”:

 

https://www.rsg.co.za/rsg/potgooi-resultaat/?_sf_s=De%20Waal%20Venter&post_date=20220104

 

Digtersprofiele aangevra

Wednesday, January 12th, 2022

 

 

 

Digtersprofiele aangevra

 

Aan alle digters

Versindaba se digtersprofiele is op die oomblik tot ‘n groot mate verouderd. Om dié profiele op te dateer, is uiters tydrowend en dikwels is daar nie genoeg inligting op die Internet of elders beskikbaar om ‘n betroubare profiel op te stel nie. Daarom vra ons dringend gepubliseerde digters se samewerking om ons digtersprofiele op te dateer.

Omdat ons nie in ‘n geslote enklawe bestaan nie en gevoed word deur (onder andere) die Suid-Afrikaanse Engelse digkuns en die Nederlandse digkuns, versoek ons ook Suid-Afrikaanse burgers wat al solo-bundels in Engels gepubliseer het, om hulle profiele (en enkele gedigte) te stuur. Ook Nederlandse digters is welkom om aan hierdie projek deel te neem en hulle besonderhede en gedigte aan te stuur.

Van ‘n digter wat al een of meer solo-bundels by ‘n erkende uitgewer gepubliseer het, versoek ons die volgende:

  • ‘n Redelik onlangse foto in JPG-formaat
  • ‘n Lys van publikasies (ook die belangrikste nie-poëtiese publikasies)
  • ‘n Kort lewenskets wat inligting bevat oor o.a. waar en wanneer jy gebore is en grootgeword het, waar jy studeer het, watter beroep jy beoefen of waarmee jy jou tans besig hou, waar jy op die oomblik woon, ens.
  • Enige ander interessante feite oor jou

 

Skryf asseblief die profiel in narratiewe vorm en nie as ‘n reeks feite ondermekaar nie, ten einde dit meer lesersvriendelik te maak.

Indien jy bereid is om ‘n profiel te skryf oor ‘n gestorwe digter, laat weet my asseblief by taljard.marlies@gmail.com

Die bostaande adres is ook die adres waarheen digtersprofiele gestuur kan word.

‘n Versoek met Asseblief in hoofletters: JOU “TOEGANGSKAARTJIE” IS EEN OF MEER GEDIGTE WAT NOG NIE VOORHEEN GEPUBLISEER IS NIE – dit is immers Versindaba se belangrikste doel om nuwe gedigte te publiseer en so die Afrikaanse en Nederlandse digkuns te bevorder. Onthou ook dat alle gepubliseerde digters te alle tye welkom is om gedigte in te stuur vir publikasie op Versindaba.

By voorbaat baie dankie vir julle reaksie.

 

Versindaba-groete.

Marlies Taljard

(Inhoudsbestuurder/Webmeester)

 

Statistiek: Versindaba 2021

Friday, December 31st, 2021

 

 

 

2021 was ‘n jaar wat beslis in die geskiedenis opgeteken sal staan as ‘n skrik-jaar waarin mense wêreldwyd onvoorstelbare en ingrypende veranderinge beleef het en hulle lewens dienooreenkomstig moes aanpas. Ons het iéts daarvan op Versindaba beleef, byvoorbeeld deur die groot aantal Covid 19-gedigte wat ingestuur is, maar ook in die toonaard van die gedigte wat vanjaar verskyn het. Ons het minder blogs en artikels kon plaas, veral omdat doserende personeel hulle doseerstyl radikaal moes aanpas en dit tydsgewys onmoontlik geword het om ook nog buite-kurrikulêr doenig te wees. Daarteenoor het ons ‘n geweldige groei beleef wat betref die aantal gedigte wat ingestuur is vir publikasie. Sou die Virus ons tot groter kreatiwiteit geïnspireer het, en is hierdie tendens in ooreenstemming met wat deur die geskiedenis steeds gebeur het, naamlik dat kuns dikwels ‘n spontane opbloei beleef in tye van groot verandering, pyn, lyding en nood?

Wat verblydend is, is dat digters steeds hulle gedigte met ons deel, dat daar steeds kommentaar verskyn en dat ons by Versindaba ‘n redelik “normale” jaar beleef het. Die volgende syfers behoort lesers ‘n aanduiding te gee van wat vanjaar by Versindaba gebeur het:

Gedigte gepubliseer: 550

Resensies gepubliseer: 30

Blogs/Artikels gepubliseer: 46

Aantal plasings: 747

Die aantal oorspronklike gedigte wat gepubliseer is, is ongeveer gelykstaande aan 7 bundels met 60-80 gedigte. Sou ‘n mens slegs reken met publiseerbare gedigte, reken ek dat dit gelykstaande sou wees aan 2-3 substansiële bundels. Baie dankie aan elke digter wat bygedra het – en baie dankie aan elke leser wat entoesiasties saamgelees het.

Mag ons die nuwe jaar met nuwe moed, kreatiwiteit en ywer binnegaan en mag die bron van gedigte nooit opdroog nie, maar steeds groei. Versindaba onderneem om steeds ‘n tuiste te bly vir digters en liefhebbers van poësie. Kom kuier gerus steeds in die nuwe jaar by ons en deel jou kreatiewe uitsette en jou menings met ons.

 

Marlies Taljard – Inhoudsbestuurder: Versindaba

 

Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 27(2)

Monday, December 20th, 2021

 

 

 

T.N&A
27STE JAARGANG NR. 2 2020
Lees hierdie uitgawe by die volgende skakel:
Redaksioneel
Marni Bonthuys 1
“… the broken Dutch they understood and spoke…”: Die |xam-Boesmans, die Bleek en Lloyd-argief, en die Afrikaanse taalgeskiedenis Luan Staphorst 3
Die emigrasie van St. Helenas na die Kaapkolonie en Natal vanaf 1842 tot 1910 Johannes Stefanus Strauss 31
Taal-van-onderrig: Die aard van sosiale en emosionele ervarings by driejariges Wietske Boon 55
’n Vergelykende studie rakende taal as ’n kontekstuele faktor van die onderwysstelsels van die BRICS-lidlande Jomé Beukes en Louw de Beer 72
“Onder die breë blaredak van die njala”: Die plante in Vergilius se Eclogae Shani Viljoen 93
Resensie: Dolfie Weerwolfie en Dolfie Weerwolfie: Vol- maan (Lapa Uitgewers, 2020) deur Paul van Loon (vertaler: Shawna-Leze Meiring) Teneal Apollis 114
Resensie: Wiplala (Protea Boekhuis, 2018) deur Annie M.G. Schmidt (vertaler: Amelia de Vaal) Teneal Apollis 118

AVBOB-Persverklaring: Fokus op Xabiso Vili

Monday, December 20th, 2021

 

Foto: Peter Molefe

 

In die laaste fokus van 2021 fokus die AVBOB Poësieprojek op Versoeningsdag (16 Desember) en die internasionaal bekende digter en sosiale aktivis Xabiso Vili. Hierdie reeks profiele van bekende Suid-Afrikaanse digters het ten doel om rolmodelle te bied vir nuwe digters wat hul eie estetika vestig.

 

Lees die volledige persverklaring by die volgende skakel:

 

https://www.avbobpoetry.co.za/Blog/View/86

 

AVOB-Persverklaring: Uitstekende gedigte en topgehalte digters

Monday, December 20th, 2021

 

 

 

Moeilike tye, 3 000 nuwe gedigte in die AVBOB Poësiebiblioteek. Opsommend is dit wat vanjaar gebeur het in die vyfde AVBOB Poësiekompetisie, wat op 30 November 2021 gesluit het.

 

Lees die hele persverklaring by die volgende skakel:

https://www.avbobpoetry.co.za/Blog/View/87

 

Resensie: Mens dier ding deur Alfred Schaffer, in Afrikaans vertaal deur Zandra Bezuidenhout

Sunday, December 5th, 2021

 

 

 

 

“Mens dier ding” deur Alfred Schaffer, in Afrikaans vertaal deur Zandra Bezuidenhout (NB-Publishers, 2018). In: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 27(1):119.

Resensent: Jerome Coetzee

 

Alfred Schaffer, dosent in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Stellenbosch en bekroonde digter, se Mens dier ding (2018) is ’n ineengevlegte meesterstuk wat die leser op ’n reis neem deur middel van verskillende genres en perspektiewe. Die vertaling deur Zandra Bezuidenhout klink eg en dra by tot die vernuwende kyk wat Schaffer bied op Thomas Mofolo se roman Chaka oor die beroemde Zoeloe-koning en die stories oor hierdie mitiese heerser waarmee die leser bekend is. Die digbundel Mens dier ding se titel gee reeds die idee dat mens, dier en ding as een konsep aan die leser oorgedra word en illustreer dat al hierdie elemente voorkom in die bundel, maar ook soveel meer. Hierdie konsepte oorvleuel en word in ’n sekere mate een, maar Schaffer bring ook hulde aan elk se uniekheid. Die foto van die man op die voorblad verbeeld hierdie idee van ineengevlegte stukke. Die man (mens) word verbind met die dier deur sy luiperdpatroonbostuk, maar die onherkenbare beeld van sy kop skep die idee van ’n ‘ding’. Ons kan dus ook aflei dat hy verteenwoordig hoe die elemente een word.

Die digbundel Mens dier ding se titel gee reeds die idee dat mens, dier en ding as een konsep aan die leser oorgedra word en illustreer dat al hierdie elemente voorkom in die bundel, maar ook soveel meer. Hierdie konsepte oorvleuel en word in ’n sekere mate een, maar Schaffer bring ook hulde aan elk se uniekheid. Die foto van die man op die voorblad verbeeld hierdie idee van ineengevlegte stukke. Die man (mens) word verbind met die dier deur sy luiperdpatroonbostuk, maar die onherkenbare beeld van sy kop skep die idee van ’n ‘ding’. Ons kan dus ook aflei dat hy verteenwoordig hoe die elemente een word.

 

Lees die hele resensie by die volgende skakel:

 

https://b3f77c64-2d72-45e8-b3d8-aba14b158ae9.filesusr.com/ugd/1ca66c_48752803bed247ee9774069d8895d487.pdf

mm

Desember: Oop venster vir nuwe talent

Friday, December 3rd, 2021

 

Foto: Maren Bodenstein

 

 

Versindaba gooi in Desember haar deure oop vir alle digters.

 

Hoewel dit ons beleid is om op Versindaba hoofsaaklik digters se werk te publiseer wat reeds ‘n solo-bundel by ‘n hoofstroom uitgewer gepubliseer het, nooi ons hierdie maand alle digters uit, ongeag of hulle al gepubliseer het, om hulle gedigte aan Versindaba voor te lê en sodoende blootstelling te ontvang aan ‘n gerespekteerde poëtiese ruimte.

 

Digters mag tot 5 Januarie 2022 ‘n maksimum van DRIE gedigte in Afrikaans, Nederlands of Engels instuur vir moontlike publikasie op Versindaba.  Elke gedig moet afsonderlik op ‘n Word-dokument (Arial 11 punt, dubbelspasieëring) as aanhegsel aan die e-pos ingestuur word. Gedigte sal gekeur word en nie alle gedigte sal geplaas word nie.

 

Inskrywings kan gestuur word aan die volgende e-posadres:

taljard.marlies@gmail.com

 

Die volgende wenke sal digters help om ‘n bydrae te stuur wat makliker aanvaar word:

  • Ons verkies korter gedigte (20 reëls en korter), maar indien jou gedig langer is, sal dit jou nie noodwendig diskwalifiseer nie.
  • Gedigte met ‘n vaste poëtiese struktuur (soos die sonnet, die kwatryn, ens.) staan ‘n beter kans om geplaas te word as gedigte met ‘n losse struktuur.
  • Onthou dat rymlose en vrye verse ook poëtiese bou- en bindingselemente moet vertoon – waak teen prosa in versvorm. Maak seker dat die leser jou gedig as sodanig sal eien, selfs al is dit nie in versreëls opgebreek nie.
  • Hierdie webwerf gee ‘n oorsig van verskillende digsoorte en hoe om dit te skryf of te beoordeel:

https://af.wikipedia.org/wiki/Digvorm