Bert Bevers. Alle leden van de VVL vanaf 1906

Enige tijd geleden zat ik de ledenlijst van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen te bestuderen, en vroeg ik me plots af welke auteurs er in de loop van de jaren eigenlijk allemaal lid zouden zijn geweest. Vanaf 1947 was dat redelijk makkelijk in beeld te brengen vermits onze voorzitter Tony Rombouts over alle lijsten vanaf dat jaar beschikt. Maar de periode daarvóór was lastiger helder te krijgen. Ettelijke bezoeken aan Het Letterenhuis later was er heel wat meer duidelijkheid.

 

Voor wie het interesseert: Een volledige lijst van auteurs die tussen 1906 en 2011 lid waren en/of zijn van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen is te raadplegen op www.alleledenvandevvl.blogspot.com

Bookmark and Share

Comments are closed.