Plekgedig 48: Ada Serfontein. Valsrivier deur Kroonstad

Valsrivier deur Kroonstad

 

Om en deur oerwater deur drif (van rivier)

ontstaan bestaan verloop lewe ook hier

 

Nie die patriargale piëteit van Sarel Cilliers

nie on-vals eerwaarde water van stroom-op Lindley

nie annale kenbaar vasgepen deur tannie Dot

nie haar landelik-liriese odes aan jou vreugdes

deur haar en Pennie ook vasgevang in water!verf

nie Antjie se onthutsend-roerende rooigras-godsdiens

nie haar neither nugter nor verleë rioolplaas-rede

nie Max se paradoksale ontnugterde optimisme nie

kon deesdae se drifsels mensedrek à la Esegiël

van jou weer

 

Nie meer baljaar damgangers in bote en op ski’s

nie meer kampeer san en jan wieseman elke jaareind

in Kroonpark en vaar europees-idillies op ‘n rivierboot

(how green was my valley)

nie meer was armes witdorp-verby wasgoed in jou

kan beeste stroom-af op jou walle wei en suip nie.

Dis steeds uitheemse wilgers wat lentegroen stoot

weerskant kuile want dis vir twee jaar al so droog

en die waters wat verby is? Deur onverstoorbare onvermoë

verlore verloop om rou riool weg te spoel

tot volgende keer

 

So wat’s anders in ons landers? Die aarde vol bevuil

vervals die mens juis die w/Water wat hom lewe gee

word water en werpsel na gelang van sofistikasie bestuur

(wel is leweloos-onvrugbare water van Jerigo

deur dubbelgesalfde Elisa met sout geheilig ) –

elkedagse drinkers uit die valsrivier voel aan:

daar’s ‘n roering in die water, die Gesalfde is aan kom

sy Elias en Elisas solank die sout-ontsmetting

ook soos Petrus gesif tot goeie saad en deur gebed bewaar

gesaai om te sterf aan self sodat die oes kan kom

en dan kom Hy weer

 

die Rivier van waarheid en lewe

kom besit sy kroon-stad

 

Bookmark and Share

Comments are closed.

  •