Lykdig 8: Marthinus Beukes. lippetaal herbesoek

lippetaal herbesoek

– naglied vir hennie aucamp

 

die stil weerkaatsings van bestaan

klink in bloeisels breekbaar van ’n boom

se dradrag in vroeglente

 

en ek behou die potloodsketse

van adriaan van zyl se skildery

van ’n afwesige intieme

 

en ’n brief gedateer 27 augstus 2004

oor lippetaal se verhaal:

 

ek wil nie oor jou rou nie

jou selfmoord was verraad

jy’t my verlei tot lewe

maar in die steek gelaat

 

die lewe sal bly bloei

en verder verby stiltes en afwesighede

breek

 

Bookmark and Share

Comments are closed.