wicus luwes. onbe(nul)lighede

Nul as kuns

Zero is silence. Zero is the beginning. Zero is round. Zero spins. Zero is the moon. The sun is Zero. Zero is white. The desert Zero. The sky above Zero. The night.
– ‘n uittreksel uit ‘n gedig deur Heinz Mack, Otto Piene en Gunther Uecker

js1-1Werke deur Jan Schoonhoven van die Nul-groep

Die woord ‘zero’ verwys na ‘n ‘zone van stilte en van suiwer moontlikhede vir ‘n nuwe begin’ volgens Heinz Mack van die Zero-beweging in Duitsland. Kuns moes vry wees van kleur, emosie en individuele uitdrukking volgens hierdie groep.  Hoe lyk kuns met betrekking tot nul? Ek is nie seker waar ‘n mens moet begin om ‘n definisie aan nul of zero te gee nie. Verskillende mense het verskillende benaminge vir die entiteit: nul / nada / ziltch / niks. ‘Nul’ kan gesien word as die middelpunt van die getallelyn; Nul as middelpunt van oud en nuut. Hoe lyk ‘n getallelyn wat van getalle gestroop is?. Mack en die Zero-groep het hul interpretasie van Zero-kuns in tydskrifte/publikasie en skilderstukke tot uiting laat kom.  Hierteenoor was daar ‘n Nederlandse beweging/groepering wat as ‘Nul’ naam begin maak het. Daar was/is ooreenkomste tussen die Nul-beweging en Zero-beweging, maar om dit eenvoudig te stel: Nul is nie altyd gelyk aan Zero nie. Een van die Nul-groep se projekte, Monochrome, het gestreef na die vereenvoudiging van kleur tot een kleur – voorkeur is gegee aan ‘n enkele kleur. Die kenmerkende faktore van kuns is gestroop tot ‘n rou / ongeprosesseerde vorm. Nul word monochroom.

Zero

for Mark Peters

Not just nothing,
Not there’s no answer,
Not it’s nowhere or
Nothing to show for it –

It’s like There’s no past like
the present. It’s
all over with us.
There are no doors…

Oh my god! Like
I wish I had a dog.
Oh my god!
I had a dog but he’s gone.

His name was Zero,
something for nothing!
You like dog biscuits?
Fill in the blank.

deur Robert Creeley

 

Nul as spirituele entiteit

Daar is wel ‘n geestelike konnetasie wat gemaak kan word met die uitbalanseer van goed en kwaad.  Oosterse geestelike sienswyses verwys voortdurend na die leegmaak van die denke of ‘n soort vrymaak van die dinge wat swaar op ons druk. Aan die een kant is nul of zero verwyder van die positiewe of negatiewe. Die Westerling sukkel egter met die konsep van niksheid. Daar is ook diegene wat reken dat getalle slegs plekhouers / metafore / simbole of menslike uitvindsels is en nie in ‘n geestelike gesprek hoort nie. Niksheid kry dimensies in ‘n gesprek oor geestelike of spirituele entiteit. Nul of zero kan nie ‘n reguit lyn in so ‘n gesprek wees nie.

Die Tersiêre Nul

Die mensdom onderskat die waarde van nul. Neem maar die waarde van nul persent tydens die onderhandelinge van tersiêre instansies se klasgeldverhogings. Nul of zero het ‘n baie hoë prys wat deur iemand betaal moet word. Die konsep van gratis onderwys en meer spesifiek hoër onderwys is wel ‘n gesprek wat wêreldwyd plaasvind. Die graad van afbreek en vandalisme wat met die strewe in ons land gepaardgaan is onrusbarend.

Daar is wel gevestigde universiteite in die wêreld wat reeds gratis onderrig aanbied. Hier is ‘n lys van sulke instansies in Europa: http://www.topuniversities.com/student-info/studying-abroad/where-can-you-study-abroad-free
Die probleem is dat die koste van onderwys regoor die wêreld toeneem. Klasgeld is een deel van die somtotaal en selfs gratis onderwys is nie verniet nie.

Nul as bron van vrees

Die mensdom word in die tegnologiese era deur ‘n vrees vir stilte in die gesig gestaar. Nul geraas, zero beweging. Mense sukkel met die stilsit en afskakel wat die liggaam so nodig het. Die skerms se glinster skyn dag en nag op ons gesigte en die liggaam kry nie altyd die kans om weer na nul te herstel nie.

Ground Zero

What’s after or before
seems a dull locus now
as if there ever could be more

or less of what there is,
a life lived just because
it is a life if nothing more.

The street goes by the door
just like it did before.
Years after I am dead,

there will be someone here instead
perhaps to open it,
look out to see what’s there —

even if nothing is,
or ever was,
or somehow all got lost.

Persist, go on, believe.
Dreams may be all we have,
whatever one believe

of worlds wherever they are —
with people waiting there
will know us when we come

when all the strife is over,
all the sad battles lost or won,
all turned to dust.

deur Robert Creeley

infiniteit_collage

Nul as oneindigheid

Die meeste skoliere word geleer dat deling deur nul ontoelaatbaar is. Sakrekenaars gee foutboodskappe vir die wat deur nul probeer deel. Dit is egter veel meer interessant as wat die sakrekenaar sou wou toegee. As toetslopie kan jy gerus ‘n sakrekenaar inspan om met breuke te begin deel. Probeer gerus om ‘n getal deur 0.5 te deel en dan weer deur 0.25. Hoe nader jy aan nul beweeg, hoe langer word die getal wat oorbly. Deling deur nul begin dus nader aan ‘n ellelange getal te lyk. Jy sou selfs kon sê dat dit oneindig kan word. Dit sou dus moontlik wees om nul en oneindigheid iewers langs die pad te laat ontmoet. Deling deur nul word wel in gevorderde wiskunde gebruik. My Pa het my geleer dat oneindigheid van jouself afhang. Oneindigheid is die grootste getal waaraan jy kan dink plus nog een. Baie mense dink dat nul of zero net mooi niks beteken nie. Daar is egter ‘n klein stukkie oneindigheid versteek op die punt waar negatief en positief ontmoet. Daar is infinitiewe moontlikhede in die kleinste onbe(nul)lighede van hierdie lewe.

In my soeke na ‘n definisie vir nul het ek geleer dat nul die basis is, dat nul kleurloos is, die middelpunt, beide identiteitsloos en identiteitgewend. Die interessantheid berus daarin dat elke metafoor ‘n bietjie waarheid bevat. In my navorsing oor die Nul- en Zero-beweging het ek op Yayoi Kusama afgekom. Kusama is al meer as 60 jaar besig om kuns uit niks en niks uit kuns te skep. Kusama het selfs die werk van Andy Warhol beïnvloed. Die tema van infiniteit of oneindigheid speel ‘n rol in haar ‘Infinity Room’. Die kamer van spieëls het verskillende inkarnasies in 1965 en 2013 gekry. Die spieëls skep die gevoel van oneindigheid, maar daar is ‘n stukkie van die toeskouer in elke spieël van die ‘Infinity Room’. Ek het die identiteit van nul in wiskunde probeer soek, ook in Godsdiens en filosofie. Ek het nul in terme van kuns ondersoek, maar die interessantste was die stukkie nul of zero wat in elkeen van Kusama se spieëls van oneindigheid die nul of infiniteit in myself reflekteer.

adele_infinityAdele, die sangeres, tydens ‘n uitvoering in Kusama se Infinity Mirrored Room

Bronne:
1. Internet. http://wings.buffalo.edu/epc/ezines/deluxe/five/bob.html
2. Internet. http://voiceseducation.org/content/robert-creeley-ground-zero

Bookmark and Share

2 Kommentare op “wicus luwes. onbe(nul)lighede”

  1. Dankie vir ‘n onderhoudende blog, wicus. Dit laat my nou wonder oor bv. die kunsbeweging se invloed op die Suid-Afrikaanse orkes NuL. Hier’s ‘n lewendige opname van “Kokaienekop Kosie”, een van my gunsteling opnames van hulle. Kosie doen twee lyne voor die braai en dan gebeur verskriklike goed met hom.
    https://youtu.be/sr_0-UQOEs4

  2. Wicus Luwes :

    Dankie vir die lees en NuL se video.
    Wat ‘n liedjie! Dankie vir die bekendstel. Gaan definitief NuL se musiek opsoek.