SALA reageer op Johann de Lange se brief

 

 

RESPONSE TO SALA WINNER’S “RESIGNATION OF THE SALA AWARD”

 

With great reluctance, the South African Literary Awards (SALA) accepts and respects Mr Johann de Lange’s decision to “hand over” or decline the Poetry Award as one of the winners of the said SALA 2021 category.

 

Regrettably, Mr de Lange is incorrect to think of SALA as a competition. Instead, it is a celebration of the literary craft as an instrument of artistic, creative and cultural expression within the context of our diverse and multicultural society.

 

SALA wishes to assure Mr de Lange that the Adjudication Panel comprises respected academics, cultural and language professionals who can by no means be referred to as “clumsy” or “ignorant”.

 

SALA stands by the Adjudication Panel’s decision to award 6 winners in the poetry category, whose entries were written in Afrikaans, English, isiXhosa, Setswana, Tshivenda and Sepedi.

 

These winners were selected on the strength of the literary merit of their works, and not because they represent any particular language. In our collective view, which we are confident resonates with wider society, there is no one language that is greater than or subordinate to the other.

   

SALA would have wanted to award each winner a prize greater than the equitable share of the R60 000 pool, and regret that we could not guarantee Mr de Lange a more substantial share.

 

We wish Mr de Lange well in his literary endeavors as one of the voices of our time.

 

11/11/2021

 

Bookmark and Share

3 Kommentare op “SALA reageer op Johann de Lange se brief”

 1. SALA sê in hulle brief:
  ” … it is a celebration of the literary craft as an instrument of artistic, creative and cultural expression within the context of our diverse and multicultural society.”

  Dit is goed en wel. Wat egter nie strook nie, is dat die digbundels ter sprake blykbaar aangebied en beoordeel is in ‘n “wedstryd”-situasie waar daar een wenner aangewys word. SALA het dan ook aanvanklik amptelik aangekondig dat Johann de Lange aangewys is as die wenner. Om die volgende dag aan te kondig dat daardie besluit wat die paneel self geneem het, nie meer geldig is nie, is verwarrend en onaanvaarbaar.

  Hierdie optrede het die geloofwaardigheid en waarde van die toekennings heeltemal vernietig. Na my mening is Johann de Lange se besluit om die prys af te wys volkome korrek en ek ondersteun dit ten volle.

  Gewoonlk word literêre pryse toegeken aan ‘n oeuvre of werk in een taal. Een belangrike organisasie, die Nobelprys-paneel, ken wel hulle prys toe aan ‘n werk wat tussen verskeie ander wêreldtale beoordeel word. Die Nobel-paneel maak sekerlik staat op kundiges uit al daardie kulture wat deeglik gemotiveerde redes aanvoer waarom ‘n spesifieke werk bekroon moet word.

  Die SALA-paneel moet gerus besin of hulle die werkwyse van die Nobel-paneel wil volg, of moontlik ‘n ander uitgangspunt as motivering wil gebruik. Dit is hulle keuse. Wat wel belangrik is, is dat dit duidelik gestel moet word wat die kriteria is vir ‘n toekenning is, sodat deelnemers weet waarvoor hulle hulle inlaat en sodat hulle kan besluit of hulle wil deelneem of nie.

  Ek betreur die feit dat die terugkrabbeling van die SALA-paneel ongerief en ergernis vir Johan de Lange veroorsaak het en ook ontsteltenis en irritasie in wye literêre en kulturele kringe ten gevolg het.

 2. Interessante vertaling: “hand over” vir “van die hand wys”.

 3. Hendrik Botha :

  Ek wonder of SALA dieselfde beginsel van verdeling van die prysgeld sou toepas in al die ander kategorieë waarin hulle toekennings maak hierdie jaar? Die beginsel van “celebration of the art” sou seer sekerlik nie nét geld vir die poësie nie? As dit wel die geval is, en hulle is deursigtig genoeg om dit bekend te maak, sou ek dit aanvaar alhoewel dit vir my ‘n vreemde beginsel bly, aangesien hulle dit nog nooit voorheen gedoen het nie. Indien nie sou ek agterdogtig wees oor hulle agenda.
  Ek ondersteun Johann de Lange in sy besluit.