Posts Tagged ‘Gedig van die maand Junie2022’

Gedig van die maand: Junie 2022

Thursday, June 2nd, 2022

 

 

Versindaba nooi alle digters wat reeds ‘n solo-bundel by ‘n gevestigde uitgewer gepubliseer het (of genooide digters), om deel te neem aan ons kompetisie: “Gedig van die Maand: Junie 2022”.

Digters kan gedigte oor enige tema en in enige digterlike vorm instuur vir beoordeling. Vertaalde gedigte mag, soos vantevore, steeds ingestuur word indien dit aan Versindaba se huisreëls voldoen, maar kom nie in aanmerking vir ‘n prys nie. Die digter van die wengedig ontvang ‘n prys van R500. Die kompetisie sluit op 30 Junie 2022.

Die Inhoudsbestuurder van Versindaba behou die reg voor om te besluit welke gedigte op die tuisblad geplaas word en geen gesprek sal daaroor gevoer word nie.

Inskrywings kan gestuur word aan die Inhoudsbestuurder, Versindaba, by die volgende e-posadres.

taljard.marlies@gmail.com

Inskrywings moet as Word-dokument in ‘n aanhangsel by die e-pos ingesluit word. Slegs een gedig per aanhangsel, asseblief. Lettertipe: Arial 11 punt, een-en-‘n-halwe spasiëring.