Posts Tagged ‘Rita Dove vertaling in Afrikaans’

Rita Dove – vertaling in Afrikaans

Wednesday, November 23rd, 2016

Rita Dove – vertaal deur Maria Snyman

 

Getuigskrif

 

Terug toe die aarde nuut was

en die hemel slegs ’n gefluister,

terug toe die name van dinge

nog nie tyd gehad het om vas te sit nie;

 

terug toe die ligste briesie

die somer in herfs laat smelt het,

toe al die populiere soet in rye en orde

geritsel het,

 

het die wêreld geroep, en ek het geantwoord.

Elke aanblik het ’n aanstaring aan die brand gesteek.

Ek het na my asem gesnak en dit lewe genoem,

bedwelmd tussen lepelsvol suurlemoen sorbet.

 

Ek was pirouette en prag,

ek was filigrein en vlam.

Hoe kon ek my seëninge tel

as ek nie hul name geken het nie?

 

Terug toe alles nog moes gekom het,

het geluk oral uitgelek.

Ek het my beloftes aan die wêreld gegee,

en die wêreld het my daarheen gevolg.

 

*

 

Testimonial

 

Back when the earth was new

and heaven just a whisper,

back when the names of things

hadn’t had time to stick;

 

back when the smallest breezes

melted summer into autumn,

when all the poplars quivered

sweetly in rank and file . . .

 

the world called, and I answered.

Each glance ignited to a gaze.

I caught my breath and called that life,

swooned between spoonfuls of lemon sorbet.

 

I was pirouette and flourish,

I was filigree and flame.

How could I count my blessings

when I didn’t know their names?

 

Back when everything was still to come,

luck leaked out everywhere.

I gave my promise to the world,

and the world followed me here.