Posts Tagged ‘Rusland’

Louis Esterhuizen. Broeiende verset teen Rusland se vergryp aan menseregte

Tuesday, August 20th, 2013

Die Russiese regering se vergrype aan menseregte is welbekend; trouens, wêreldwyd begin al hoe meer stemme opklink in verset teen president Putin en sy trawante. So was daar onlangs die openbare versoek deur PEN International ten gunste van internasionale protesaksie teen die politieke aangehoudenis soos Mikhail Khodorkovsky en Platon Lebedev op 25 Oktober vanjaar. “In two doubtful trials Mikhail Khodorkovsky, the former Director of the Yukos oil company, and his business partner Platon Lebedev were sentenced to many years of prison. Amnesty International has recognized them as political prisoners since 2011. The importance of the case goes far beyond the personal destiny of the two men. Their detention in 2003 is typical for the action Putin’s regime undertakes against dissenters, and for the violation of fundamental and universal principles of the rule of law, the Russian Constitution, and human rights,” het Ulrich Schreiber, voorsitter van die International Literature Festival Berlin, geskryf. Ook PEN Afrikaans beoog om aan dié wêreldwye verset deel te neem.

In Engeland het daar verlede week egter ‘n relletjie uitgebars nadat Stephen Fry ‘n openbare skrywe aan die Eerste Minister en lede van die Internasionale Olimpiese Komitee gerig het oor veral die verguising wat die gay gemeenskap tans in Rusland ervaar. Hy eis onomwonde dat Engeland van die Olimpiese Winterspele, wat in 2014 met Rusland as gasheerland aangebied word, moet onttrek.

 

Stephen Fry

Sy nogals emosionele aanloop neem hy uit die voorbeeld van die 1936 Berlynse Olimpiese Spele toe die wêreld ook apaties toegekyk het hoe Hitler sy anti-semitiese wetgewing deurgevoer het en begin het met die implementering van sy Nazi-ideologie. “The Olympic movement at that time paid precisely no attention to this evil and proceeded with the notorious Berlin Olympiad, which provided a stage for a gleeful Führer and only increased his status at home and abroad. It gave him confidence. All historians are agreed on that. What he did with that confidence we all know.”

Volgens Fry is dit presies dié risiko wat tans geloop word ten opsigte van die 2014 Winterspele in Sochi: “Putin is eerily repeating this insane crime, only this time against LGBT Russians,” skryf Fry. “Beatings, murders and humiliations are ignored by the police. Any defence or sane discussion of homosexuality is against the law. Any statement, for example, that Tchaikovsky was gay and that his art and life reflects this sexuality and are an inspiration to other gay artists would be punishable by imprisonment. It is simply not enough to say that gay Olympians may or may not be safe in their village. The IOC absolutely must take a firm stance on behalf of the shared humanity it is supposed to represent against the barbaric, fascist law that Putin has pushed through the Duma.”

Hierdie oproep tot aksie voer hy verder in die daarop volgende paragrawe: “’All that is needed for evil to triumph is for good men to do nothing,’ so wrote Edmund Burke. Are you, the men and women of the IOC going to be those ‘good’ who allow evil to triumph? […] For there to be a Russian Winter Olympics would stain the movement forever and wipe away any of that glory. The Five Rings would finally be forever smeared, besmirched and ruined in the eyes of the civilised world […] I am begging you to resist the pressures of pragmatism, of money, of the oily cowardice of diplomats and to stand up resolutely and proudly for humanity the world over, as your movement is pledged to do. Wave your Olympic flag with pride as we gay men and women wave our Rainbow flag with pride.”

En oorkant die kanaal, in Nederland, het Bas Heijne in die NRC Handelblad reageer; aanvanklik met ‘n ietwat kritiese kyk na Stephen Fry se skrywe, maar uiteindelik met presies dieselfde oproep tot die Nederlandse regering.Het officiële standpunt van het IOC is dat sport en politiek strikt gescheiden moeten blijven en dat Olympische Spelen niet als politiek drukmiddel gebruikt mogen worden,” skryf Heijne. “En daar had je de sceptici al […] Over al die tegenargumenten kun je een avond lang debatteren. Mijn bezwaar ertegen is dat mensen ze vrijwel altijd als excuus gebruiken, om hun eigen handen schoon te wassen. Vrijwel altijd leiden ze af van de zaak waar het om gaat. Als je een boycot niet effectief vindt, wat dan wel? Scepsis is een nuttige eigenschap, tegenspraak is in ieder debat nodig – maar niet wanneer ze worden ingezet om onder een gewetensvraag uit te komen.”

Volgens hom is daar altyd hierdie strewe na gesprekvoering, maar dit het bykans nooit ‘n werkbare alternatief tot gevolg nie: “Het is dit soort klootloze Realpolitik die Nederland nu alweer jaren in z’n greep heeft, omdat we vinden dat Nederland voorheen een veel te grote broek aantrok. Dus: wel een moreel standpunt innemen, maar het mag ons niets kosten. En altijd met het excuus: de wereld is gewoon te groot, wij zijn te klein. Maar vooral de dialoog blijven aangaan. Altijd de dialoog aangaan. Nee. Het is tijd voor een gebaar. Een echt, stevig gebaar – een boycot. Of iets anders dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Voor de Russen. En, inderdaad, ook een beetje voor onszelf.”

Nou ja, toe. Gelukkig het ons eie regering nie met sulke probleme te make nie; anders was daar nog ‘n komitee van ondersoek op hande wat maande der maande voortsleep met ‘n uiteindelike verslag as uitloop wat nie aan die media bekend gemaak mag word nie …

Of wat praat ek nou?

Nog ‘n omvattende berig hieroor kan op Huffington Post gelees word.

Vir jou leesplesier volg een van Ronnie Belcher se humorverse hieronder.

*

Die gat is gegrou

die mense staan en rou

maar die hele okkasie

bly ‘n one man show

 

© Ronnie Belcher (Uit: Van heidebos en Skepper, 20008: Protea Boekhuis)