Leon de Kock – vertaling in Afrikaans

Leon de Kock – vertaling in Afrikaans deur die outeur. 

Samekoms

 

Hoe gaan mens voort, desnoods

Ten spyte van vergane skepe

Verbrande veld

Eugène Marais se Diep Rivier

Die gedruis en gestoot van water

Groot en verwoestende droogte

Woestyn, woestheid, uitdrywing

Uit die taal van gemeenskaplikheid

Uit die taal van familiespraak

Die taal van samekoms

Terwyl almal uitmekaar en swaar van las is

Terwyl almal aan die verkeerde stam behoort

Misplaaste geskiedenisse, verkeerde totems.

 

Hoe om die krag weer te put

Middelpunt van die hart

Smeltkroes van bloed en been

Hoe om krag van spraak te betree

Spraak wat ‘n vader toekom

Padvinder en wag

Hoe om hierdie mag op te spoor

Mag van hande wat saamgevoeg is

Hande wat met liefde gevleg is.

 

(Omdigting deur Leon de Kock van ‘The Gathering’, uit Bodyhood (Umuzi, 2010) deur dieselfde outeur.)

 

 

GROOT LIEFDE

 

Ja , ek praat beslis van liefde

Groot liefde

Ek maak geen apologie

Dit bestaan. Ek weet dit

Ek voel dit, ek voel dit nóú

Elke dag voel ek dit

Moet asseblief nie verder met my stry nie

Dit lê egter in die verlange

In die seerste verlange

Die sagste hart

‘n Hart wat saggemaak is

In die gemaal van verlange

Getye wat aanhou, aanhou draai

Wat elke keer terugvloei, vasbeslote.

Onkeerbaar.

 

En om jou hart daarteen te versteen

Om dwars te staan

Om dit terug te laat deins

Om soos ‘n rots, ‘n rots vas te staan

Moet jy die gedruis van water weerstaan

Moet jy keer op keer die water laat afsak, afsak

 

Maar selfs ‘n rots het breukpunte

Krake wat begin oopmaak

Oor die jare begin hulle verweer

 

Soos die rots

Wat eindelik die omvloeiende

Die omsingelende water

Laat gaan

Wat dit eindelik laat gaan

 

Laat ek dit deur

Laat ek dit deur

 

(Omdigting deur Leon de Kock van ‘Great Love’, uit Bodyhood (Umuzi, 2010) deur dieselfde outeur.)

 

 

Apollo

 

Die kuns van tweestryd

Ken hy goed

Dit is tog sy spesialiteit

Elke hoek word goed bekyk

Alle kante van die saak oorweeg

Hy laat twyfel sy gang gaan

Elke voordeel sien hy raak

Selfs emosies word ingereken

Alles bereken

In bestek geneem

En nou sit hy daar

En hy wonder

Hy wonder

Hoe hy dit ooit gaan regkry

Of hy weet hoe om te val

Weg te val

Knieë lam

Van gevoel

 

(Omdigting deur Leon de Kock van ‘Apollo’, uit Bodyhood (Umuzi, 2010) deur dieselfde outeur.)

Bookmark and Share

Comments are closed.