Stilet

STILET

STILET

Stilet is die amptelike lyfblad van die Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV). Die tydskrif word geheel gewy aan die wetenskaplike studie van die Afrikaanse literatuur in die vorm van navorsingsartikels, literêre analises, kommentaar oor aktuele literêre vraagstukke en ALV-kongresreferate.
Stilet verskyn twee keer per jaar.

Eindredaksie
Redakteur: Prof. HP van Coller (Universiteit van die Vrystaat)
Subredakteur: Prof. BJ Odendaal (Universiteit van die Vrystaat)

Bestellings & Korrespondensie
Dr. MP Human
p/a Departement Afrikaans
Universiteit van Johannesburg
Aucklandparkkampus
Posbus 524
Aucklandpark
2006

E-pos: thysh@uj.ac.za

Subskripsiegeld
R50 per uitgawe (plaaslik)
R100 per jaar (twee uitgawes – plaaslik)
R150 per jaar (oorsee)

 

Nuutste uitgawes

 

Stilet nr 22(1), Maart 2010

Johann Lodewyk Marais: Geskiedenis en literatuur in N.P. van Wyk Louw se Germanicus  (p 1-14)

Marni Viviers: ruimte, identiteit en representasie in george Weideman se ’n Staning onder sterre (p 62-80)

 

 

Stilet nr 22(2), september 2010

Heilna du Plooy: Narratiwiteit in liriese verse (p 1-35)

Heilna du Plooy: Veelvlakkig vertel: Narratiewe strukture en tegnieke in kleur kom nooit alleen nie (p36-62)

Bernard Odendaal & Hennie van Coller: Die liriese intrige in Antjie krog se Lady Anne (63-88)

Marlies Taljard: “terugskeur uit die dood”: narratief en poësie in Antjie Krog se bundel kleur kom nooit alleen nie (p 89-110)

Adéle Nel: Ruimtelike konfigurasies as narratiewe tegniek in Danie Marais se In die buitenste ruimte (p144-168)

Hein Viljoen: Groot avonture in die (onlangse) Afrikaanse poësie

 

Stilet XXI:2 September 2009

INHOUDSOPGAWE

Hennie van Coller en Bernard Odendaal: Inleidende opmerkings

Heilna du Plooy: Die argeologie van die teken: Taal en diskoers in Niggie en Die boek van toeval en toeverlaat van Ingrid Winterbach

Hennie van Coller en Cilliers van den Berg: Trauma, verlies en die semiotiese bewussyn in Karoliena Ferreira en Niggie van Ingrid Winterbach

Andries Visagie: Horrelpoot (2006) van Eben Venter: ‘n Verkenning van die grense tussen utopie en distopie

Louise Viljoen: Die dagboek as narratiewe strategie in Marlene van Niekerk se Agaat

Franci Greyling: Avontuur: ‘n Praktykgebaseerde verkenning van intermedialiteit en materialiteit in ‘n boekprojek

Bernard Odendaal:Narratiewe elemente in Danie Marais se debuutbundel in die buitenste ruimte (2006)

H.P. Grebe: Aantekeninge by die vertaling van Bordewijk se Bint – Onder ‘n tug van staal

F.I.J. van Rensburg: Van Wyk Louw en die Nederlande                

Susan Meyer: Ver van die huis, maar naby die grond: die rol van die natuur ten opsigte van krisishantering in die vreemde in Stiltetyd (Marita van der Vyver) en Sabbatsreis (Annelie Botes)

Lys van keurders 2009                                       

Voorskrifte aan skrywers                                               

STILUS

Intekening op Stilet

Bookmark and Share

Comments are closed.