Louis Esterhuizen. Nuwe tydskrif fokus op vertaalde poësie

Ehud Neuhaus (links), Erik Lindner, Miek Zwamborn en Ruth Verraes

Ehud Neuhaus (links), Erik Lindner, Miek Zwamborn en Ruth Verraes

In die Nederlandse lettere klap almal tans hande oor ‘n nuwe literêre tydskrif wat pas daar tot stand gekom het; ironies genoeg in dieselfde week as wat staatsekretaris Halbe Zijlstra die subsidie aan alle literêre tydskrifte opgehef het. Hierdie opwindende inisiatief genaamd Terras, staan onder bestuur van  Ehud Neuhaus, Erik Lindner, Miek Zwamborn en Ruth Verraes.

Volgens die NRC Handelsblad se berig gaan Terras hom in die besonder op vertaalde poësie toespits. En uiteraard bestaan daar ‘n besonderse band tussen hierdie tydskrif en sy beroemde voorganger, Raster. In die voorwoord tot hul eerste uitgawe word Eirk Lindner soos volg aangehaal: “Terras is niet toevallig een anagram van Raster. […] De brede internationale oriëntatie van dat blad (Raster) was belangrijk en die stem mis ik nu bij de andere literaire tijdschriften. […] “Elders staat wel werk van buitenlandse dichters, maar wij willen dat bij Terras veel groter opzetten. Dus naast veel poëzie ook een inleidend essay over de dichter en zijn oeuvre.”

Dit is egter kommerwekkend dat volgens NRC Handelsblad bykans alle literêre tydskrifte, waaronder ikoniese tydskrifte soos De Gids, hulle in finansiële stormwater, weens die opheffing van staatssubsidies. Suzanne Meeuwissen, wat namens die Nederlands Letterenfonds verantwoordelik is vir binnenlandse subsidies, het egter haar bes probeer om ‘n rooskleurige randjie om die stromwolk te verf: “Onze directeur Henk Pröpper praat nog met ambtenaren, want de algehele subsidiestop is wel erg merkwaardig. We hebben de voorwaarden flink aangescherpt de laatste jaren. Zo moesten de tijdschriften zich digitaal meer laten zien en moest men actiever op zoek naar alternatieve financiering. Wanneer daar voor een deel gehoor aan wordt gegeven, en dat nu vervolgens helemaal wordt genegeerd, is dat lastig te verdedigen.”

Erik Lindner

Erik Lindner

NRC Handelsblad sluit dan – heel gepas – hul berig af met einste Erik Lindner in militante stemming: “Crisistijd vraagt om militante initiatieven. Terras wordt uitgegeven bij stichting Perdu, en niet bij een uitgeverij, waar je al snel in een verdomhoekje terecht komt. Wanneer de subsidie verdwijnt, moet je andere wegen zoeken. Terras wil voorbij het hokje van de literatuur kijken naar kunstuitingen met een literaire waarde en plaatst op de website terrasterras.nl ook films. De twee papieren nummers die wij per jaar willen maken, die komen er.”

‘n Mens kan beslis nie anders as om Terras alle voorspoed toe te wens nie. Hopelik is dit juis deur dié glibberige helling dat die Afrikaanse digkuns ook op die terras ‘n tafeltjie onder die sambrele bespreek kan kry …

Vir jou leesplesier volg hieronder ‘n gedig van Erik Lindner.

***

 

Bomen buigen weg van de kust

 

Bomen buigen weg van de kust
voor het huis schuift een steiger

de rechte gevel en rechte steiger
zijn bomen die naar je wuiven

het huis vanuit een rijdende tram
helt in de wind die van zee komt

je buigt je hoofd onder de steiger
kijkt naar buiten als je thuis bent.

 

© Erik Lindner (Uit: Terrein, 2008: Uitgeverij De Bezige Bij)

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.