Magmoed Darwiesj. Vertaling in Afrikaans

 

 

 

 

Versindaba prys vir vertaalde gedigte (3)

 

Magmoed Darwiesj. Vertaling van Engels in Afrikaans. Vert. deur Bester Meyer.

 

Inanna se Melk

 

Die tweeling

prosa en die digkuns wat verenig, is joune –

soos jy van een epos na die volgende toe vlieg,

veilig en knus op ’n kosmiese olifantsaal van sterre

gemaak uit jou vermoorde slagoffers se planete –

hulle, jou goedgesinde wagte, wat jou sewe hemele

– een karavaan op ʼn slag – met hulle saamdra.

 

En tussen die palmbome en jou hande se twee riviere

is jou stalknegte in die aantog van water:

Die eerste godin is die een

wat die meeste deur ons vol gemaak word,

terwyl ’n verdwaasde Skepper sy werk aanskou

(deur die bekoring van haar en begeerte vir haar).

Sal ek weer skep wat ek voorheen geskep het?

Die merke van jou weerlig brand ten hemele se ink

soos hulle gevolg

swaeltjies

– opwaarts of afwaarts –

oor die Sumeriese vroueparade bestrooi.

 

Vir jou – die een uitgestrek in die gang

in ’n hemp van sy en grys broek

– nie vir die metafoor van jou nie –

het ek my wildernis laat ontwaak

en gemymer:

’n Maan sal verrys vanuit my duisternis.

 

Laat daar soos in die mites

water vanuit die Sumeriese horison op ons neerstort.

Wanneer my hart ongeskonde is

soos hierdie glas wat ons omring,

vul dit met jou wolke

sodat dit terug mag keer na sy mense –

die wat dromend en oortrokke is

soos ’n arm man se gebed.

 

En wanneer die hart gewond is

moet dit nie met die gasel se horing deurboor nie,

want daar is geen wildsblomme meer langs die Eufraat oor

vir my bloed om met afloop van die oorlog terug te keer as anemone nie.

Daar is ook nie meer ’n kruik in my tempel oor

vir die godinne se wyn in ewige Sumerië,

in verbygaande Sumerië nie.

 

Vir jou – die slanke een in die gang

met hande van sy

en ’n middellyf van speelsheid

– nie vir die simbool van jou nie –

het ek my wildernis laat ontwaak

en gesê:

Ek sal hierdie gasel uit haar trop uit neem

en myself daarmee deurboor!

 

Ek wil nie hê dat daar ’n lied in jou bed moet wees nie.

Laat die Gevleuelde Bul van Irak

dan sy horings poleer met die tye en

die tempel deurklief in dagbreek se silwer.

En laat die dood sy slaginstrument

in die antieke koor van Nebukadneser se son met hom saamdra.

Wat my betref – die afstammeling van ’n ander tyd –

ek het ’n geskikte perd vir hierdie prosessie.

As daar dan ’n maan moet wees – laat haar hoog wees.

’n Hoë maan in Bagdad gemaak – nie Arabies óf Persies

óf waarop aanspraak gemaak kan word

deur enige ander gode rondom ons nie.

Laat haar nie gemaak word uit herinnering

of die wyn van antieke konings nie,

sodat sy ons in staat kan stel om hierdie heilige prosessie

sáám deur te kan sien, o dogter van die ewige maan

– hier – in hierdie plek

wat deur jou hande afgebring is

vanuit die balkon van ʼn verdwynende paradys

tot by die rand van die aarde.

 

Vir jou – die een wat die koerant

in die gang lees

en grieperig is, sê ek:

Drink ʼn koppie kamilletee,

neem twee aspirien tablette

sodat Inanna se melk

stil kan wees in jou –

en vir ons om te weet

hoe laat dit nou is

– hier –

waar twee riviere in-een-vloei!

 

 

Inanna’s Milk

Mahmoud Darwish

 

For you the twins: for you poetry and prose unite, as you

fly from one epoch to another, safe and sound

on a howdah made of your murdered victims’ planets— your kind guards

who carry your seven heavens one caravan at a time.

And between the palm trees and your hands’ two rivers, your

horse-keepers approach the water: The first goddess is the one most filled

with us. And an infatuated creator contemplates his work, becomes mad

with her and longs for her: Shall I make again what I did before?

The scribes of your lightening burn in the sky’s ink, and their offspring

strew the swallows over the Sumerian woman’s parade …

be she ascending, or descending

 

For you, the one stretched out in the hall

in the forest shirt, and ashen

pants, not for your metaphor, I awaken

my wilderness, and say to myself: A moon

will rise from my darkness …

 

Let the water flow down from the Sumerian horizon

upon us, as in the myths. If my heart

is as straight as this glass surrounding us

then fill it up with your clouds until it returns to its folk

overcast and dreamy like a poor man’s prayer. And if my heart

is wounded, don’t stab it with a gazelle’s horn,

there are no natural flowers left around the Euphrates

for my blood to incarnate in the anemones after the wars.

And there isn’t a jar left in my temple for the wine of the goddesses,

in Sumer the eternal, in Sumer the ephemeral

 

 

For you, the slender one in the hall

with the silken hands

and the frolicking waist,

not for your symbols,

I awaken my wilderness and say:

I will draw this gazelle out of her flock

and stab myself … with it!

 

I don’t want a song to be your bed,

so let the Bull, Iraq’s winged Bull, burnish

his horns with the ages on the fissured altar

in the silver of dawn. And let death carry its metal

instrument amid the ancient choir

of Nebuchadnezzar’s sun. As for me, the descendant

from without this time, I must have

a suitable horse for this procession. And if

there must be a moon let it be high … high

and made in Baghdad, not Arabic or Persian

and not claimed by any gods around us. And let it be empty

of memories and of ancient king’s wine,

for us to complete this holy procession, together, you daughter

of the eternal moon, in this place that your hands brought down

to the edge of the earth from the balcony of the fading paradise! …

 

For you, the one reading

the newspaper in the hall,

the one sick with influenza

I say: Take one cup of hot chamomile

and two aspirins

for Inanna’s milk to quiet in you,

and for us to know what time it is now

at the confluence of two rivers!

 

Bronverwysing:

Darwish, Mahmoud. 2007. The Butterfly’s Burden. Vertaal deur Fady Joudah. Copper Canyon Press.

Darwish, Mahmoud. 2013. Unfortunately, it was Paradise. Gedig vertaal deur Sinan Antoon. University of California Press.

(Oorspronklik in Arabies verskyn in “Bed van die Vreemdeling”, 1999.)

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.