Alwyn Roux. Bekendmaking van die Samespraakprogram vir 2021

Dit is vir my ‘n wonderlike voorreg om aan te kondig dat Samespraak: Studiegroep vir Afrikaans en Nederlands volgende week op 24 Februarie van stapel gestuur word. Samespraak is ‘n aanlyn studiegroep vir die bestudering van Afrikaanse en Nederlandstalige letterkunde (besoek hier ons webblad vir meer inligting oor ons studiegroep).

Vir die eertse jaar van Samespraak se bestaan, is die digter en pryswenner van die P.C. Hooftprys vir poësie, dr. Alfred Schaffer, ons skrywer in die (aanlyn) voorhuis. Alhoewel Samespraaklede projekte mag uitvoer oor enige onderwerp, moet die fokus  op vergelykende (transnasionale) studies tussen Afrikaans- en Nederlandstalige letterkunde wees. Die ondersoeksterreine word dan ook nie beperk tot ‘n enkele genre nie, maar kan in enigeen van die drie hoofgenres (poësie, prosa en/of drama) uitgevoer word. ‘n Spesiale ondersoek oor die akademiese, kreatiewe en vertaalwerk van Alfred Schaffer en sy rol as kulturele bemiddelaar tussen Afrikaans en Nederlands, word dan ook aangemoedig.

Een van die goeie winste vanjaar is dat die akademiese joernaal Stilet goedgunstiglik ingewillig het om ‘n spesiale uitgawe te wy aan Samespraaklede se projekte gedurende 2021. Hier is meer inligting oor dié spesiale Stilet-uitgawe: samespraak 2022 – stilet.

Die eerste ontmoeting vind volgende week op Woensdag, 24 Februarie op Zoom plaas. Prof. Dr. Yves T’Sjoen (UGent) lewer die openingslesing van Samespraak, getiteld “Met Alfred Schaffer op die brug”.  Sy lesing word dan ook gesien as die amptelike opening van Samespraak. Naas T’Sjoen se openingslesing, word twee referate deur Samespraaklede aangebied. Martina Vitackova (UGent) bied die voorlegging van haar projek aan, getiteld “Er gebeurde kanker. Autobiografische narratieven van vrouwlijke borstkankerpatiënten in het Nederlands en het Afrikaans” en Andries Visagie (US) die buitelyne van sy projek, getiteld “Vanuit ‘n gedeelde literêre klimaat: ‘Die man met die swaar been’ van Jan Rabie en ‘Wat gebeurde er met sergeant Massuro’ van Harry Mulisch”.

Samespraak bied ‘n vol kalender vir die eerste semester in Februarie, Maart, April en Mei aan. Op 24 Maart lewer Delia Rabie (UP), Francine Maessen (UvA) en Jessica van Wynsberge (UGent) die voorleggings van hulle projekte aan, en op 28 April, Bibi Buger (UP), Alwyn Roux (Unisa) en Evelyne Shamier (UU). Op 26 Mei kan Samespraaklede uitsien na ‘n skrywerswerkswinkel saam met die P.C. Hooft-pryswenner, Alfred Schaffer.

Die tweede semester se program is nog nie gefinaliseer nie. As jy belangstel om deel te word van Samespraak, stuur gerus ‘n e-pos aan Alwyn Roux by erouxap@unisa.ac.za of aan die Samespraakbestuur by samespraak@gmail.com.

Bookmark and Share

Comments are closed.