Statistiek: Versindaba 2021

 

 

 

2021 was ‘n jaar wat beslis in die geskiedenis opgeteken sal staan as ‘n skrik-jaar waarin mense wêreldwyd onvoorstelbare en ingrypende veranderinge beleef het en hulle lewens dienooreenkomstig moes aanpas. Ons het iéts daarvan op Versindaba beleef, byvoorbeeld deur die groot aantal Covid 19-gedigte wat ingestuur is, maar ook in die toonaard van die gedigte wat vanjaar verskyn het. Ons het minder blogs en artikels kon plaas, veral omdat doserende personeel hulle doseerstyl radikaal moes aanpas en dit tydsgewys onmoontlik geword het om ook nog buite-kurrikulêr doenig te wees. Daarteenoor het ons ‘n geweldige groei beleef wat betref die aantal gedigte wat ingestuur is vir publikasie. Sou die Virus ons tot groter kreatiwiteit geïnspireer het, en is hierdie tendens in ooreenstemming met wat deur die geskiedenis steeds gebeur het, naamlik dat kuns dikwels ‘n spontane opbloei beleef in tye van groot verandering, pyn, lyding en nood?

Wat verblydend is, is dat digters steeds hulle gedigte met ons deel, dat daar steeds kommentaar verskyn en dat ons by Versindaba ‘n redelik “normale” jaar beleef het. Die volgende syfers behoort lesers ‘n aanduiding te gee van wat vanjaar by Versindaba gebeur het:

Gedigte gepubliseer: 550

Resensies gepubliseer: 30

Blogs/Artikels gepubliseer: 46

Aantal plasings: 747

Die aantal oorspronklike gedigte wat gepubliseer is, is ongeveer gelykstaande aan 7 bundels met 60-80 gedigte. Sou ‘n mens slegs reken met publiseerbare gedigte, reken ek dat dit gelykstaande sou wees aan 2-3 substansiële bundels. Baie dankie aan elke digter wat bygedra het – en baie dankie aan elke leser wat entoesiasties saamgelees het.

Mag ons die nuwe jaar met nuwe moed, kreatiwiteit en ywer binnegaan en mag die bron van gedigte nooit opdroog nie, maar steeds groei. Versindaba onderneem om steeds ‘n tuiste te bly vir digters en liefhebbers van poësie. Kom kuier gerus steeds in die nuwe jaar by ons en deel jou kreatiewe uitsette en jou menings met ons.

 

Marlies Taljard – Inhoudsbestuurder: Versindaba

 

Bookmark and Share

Los kommentaar

 

*