Posts Tagged ‘Joan Hambidge Omgekeerde Sonnet’

Joan Hambidge. Omgekeerde sonnet

Monday, February 15th, 2021

 

Omgekeerde sonnet 

 

Ek het jou toegelaat, meer as een keer,

om my hartstogtelik te verrinneweer.

 

Dié sonnet, onafgelewer, ‘n nabootsing

soos ‘n onbekende DHL-versending.

 

Niemand tuis, nes die leser, ingekeer

besig om rympatrone uit te keer.

 

Op watter dag, tyd of plek

het die hart haar ingeperk?

 

Is daar ‘n onthou- of beroukaart

om soiets presies uit te klaar?

 

‘n Tirannie van die Verlede

word ‘n oop-breek in die Hede.

 

Die gedig slaan toe, vervaard.

 

 

© Joan Hambidge, 2021