Posts Tagged ‘Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds’

Staatshulp en sulke dinge …

Friday, July 17th, 2009

 

Toon Tellegen

Toon Tellegen

Die Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds het pas bekend gemaak dat die Britse Arts Council 35,000 euro bewillig het ter bevordering van die Nederlandse letterkunde in Groot Brittanje. Dit is die grootste bedrag wat nog ooit vir ’n projek van hierdie aard toegestaan is. Volgens die NLPVF is hierdie buitengewone toekenning volkome geregverdig aangesien soveel soos 5 persent van die Britse boekmark bestaan uit vertaalde Nederlandse tekste. Die projek sal van Augustus vanjaar tot Junie 2010 duur en ’n hele aantal Nederlandse skrywers betrek wat op deurlopende basis by die Britse literêre feeste betrek sal word. Verdermeer sal hulle op gereelde basis besoek bring aan leeskringe en biblioteke . Volgens De Papieren Man is die skrywers wat op dié tydstip betrek word, Tommy Wieringa, Joris Luyendijk, Arnon Grunberg, Geert Mak, Frank Westerman, Cynthia McLeod, Toon Tellegen en Otto de Kat. ’n Mens kan maar net hande klap vir ’n inisiatief van hierdie aard; wat my egter hinder, is die feit dat daar net één digter (Toon Tellegen) te bespeur is onder dié groepie uitverkorenes. En dan wonder ek oor presies wat die kulturele samewerkingsooreenkomste wat ons met bykans al die vernaamste lande ter wêreld het, behels … Ek meen, ons hét immers ‘n ministerie vir Kultuursake, maar ek het nog nooit gehoor of gelees van fondse wat bewillig word vir die bevordering van Suid-Afrikaanse letterkunde in ander lande nie. Wat dóén hulle met die geld wat elke jaar aan hulle bewillig word?!

As toegif hieronder een van Toon Tellegen se kinderverse. En mag al jou vraagtekens hierdie naweek in uitroeptekens verander. Nuuswekker hervat weer Maandag.
Mooi bly.

LE

 

De rivier is bevroren

De rivier is bevroren op een vaargeul na,
en ver weg schaatst mijn broer
die op mij passen zou.
De lucht is grijs en dicht,
twee eenden zitten in de sneeuw
en lopen voor mij weg.
Ik moet nu eindelijk eens weten of ik verdrinken kan.
Een palingvisser ziet mij gaan
en komt op tijd
of net te vroeg.
Als iedereen weer slaapt roep ik zó hard
dat niemand er wakker van worden zal:
ik wist het wel. Ik wist het wel.

(c) Toon Tellegen